Europos studijos

Papildoma informacija

 • Padalinys: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Ugdyti atsakingus, pilietiškus, profesinės etikos principus gerbiančius, mokslui, kultūrai atvirus visuomenės narius. Jie gebės analizuoti Europos politinio formavimosi istoriją, raidą bei šiandien joje vykstančius ekonominės ir politinės integracijos procesus, išmanys Europos Sąjungos struktūrą ir įstatyminę bazę, Europos politinės ekonomijos pagrindus.

Studijų programos planas

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. studijų programa atnaujinama. Kviečiame susipažinti su studijų programos planu nuo 2016 m.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Studijuodama(s) Europos studijas, galėsi:

 • tapti ne vien viešojo administravimo specialistu/-e, galėsiančiu/-a dirbti Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose bei įgyvendinančiose institucijose, bet ir plataus profilio regiono studijų ekspertu/-e;
 • įsigilinti tiek į Europos Sąjungos institucijas, politinę ekonomiją, tiek į Europos filosofinius bei idėjinius pagrindus, politinę sistemą, socialinio-ekonominio modelio išskirtinumą;
 • vienintelis/-ė Lietuvoje studijuoti Europos politinę ekonomiją, kuriai VU TSPMI skiria tokius kursus kaip „Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija", „Europos integracijos politinė ekonomija".

Tolimesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti valdininkais Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos ekspertais ir specialistais Lietuvos valstybinėse institucijose, privačiose ir nevyriausybinėse struktūrose, organizacijose ir institucijose.