Šiuolaikinės politikos studijos

Papildoma informacija

  • Padalinys: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti žinias ir suformuoti įgūdžius, būtinus Lietuvos ir kitų pasaulio valstybių politinėms sistemoms analizuoti, lyginti ir vertinti.

Studijų programos planas

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. studijų programa atnaujinama. Kviečiame susipažinti su studijų programos planu nuo 2016 m.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Šiuolaikinės politikos studijų programos absolventas išmano pagrindines politikos mokslų paradigmas, geba moksliškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikines politikos tendencijas ir reiškinius, geba lyginti ir vertinti moderniosios demokratijos institucijas ir jų funkcionavimą įtakojančius veiksnius skirtingose pasaulio valstybėse, geba savarankiškai atlikti politinių reiškinių analizę ir vertinimą, atitinkantį moksliniam darbui keliamus reikalavimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti vidaus ir užsienio politikos analitikais tarptautinėse, valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, tyrėjais mokslo ir akademinėse institucijose, politikos apžvalgininkais žiniasklaidos institucijose.