Politika ir medijos

Papildoma informacija

 • Padalinys: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

 • Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti šiuolaikines medijas bei politiniame informacijos lauke vykstančius procesus.
 • Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti šiuolaikinių medijų įtaką politiniams procesams bei politinio ir medijų lauko tarpusavio sąveiką.
 • Suteikti savarankiško ir kūrybingo tiriamojo darbo įgūdžius, reikalingus rengiantis trečiosios pakopos studijoms ir akademiniam darbui tarpdisciplininėje politikos ir medijų studijų srityje.
 • Suteikti studentams žinių ir gebėjimų leidžiančių veiksmingai, kritiškai bei kūrybiškai dalyvauti šiuolaikiniuose politinės komunikacijos procesuose.

Studijų programos planas

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. studijų programa atnaujinama. Kviečiame susipažinti su studijų programos planu nuo 2016 m.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

 • Geba analizuoti ir tirti informaciniame lauke vykstančius procesus bei vertinti vykdomos komunikacijos veiksmingumą;
 • Žino, išmano ir geba analizuoti šiuolaikines politines struktūras, politinių veikėjų tarpusavio sąveiką, identifikuoti jų siekius, vaidmenį bei galią;
 • Moka ir geba kurti argumentuotus tekstus, analizuojančius politikos ir medijų santykį, bei dalyvauti šios srities diskusijose;
 • Moka vykdyti inovatyvius, fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje politikos ir medijų studijų srityje;

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Profesinės veiklos galimybės

Politikos ir medijų magistro programos absolventai galės siekti dirbti ne tik mokslinėse ir akademinėse institucijose, bet ir įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiuose institucijose ekspertais, analitikais, patarėjais, konsultantais.