Rytų Europos ir Rusijos studijos

Papildoma informacija

 • Padalinys: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: 2300 EUR

Studijų programa vykdoma anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti visapusiškų tarpdisciplininių žinių apie Rytų Europos ir Rusijos regioną, jo politinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus.

Studijų programos planas

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. studijų programa atnaujinama. Kviečiame susipažinti su studijų programos planu nuo 2016 m.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos studijų objektas – Rytų Europos bei Rusijos regionas, kurio politinė dinamika atsiskleidžia per ekonominių ir sociokultūrinių procesų prizmę. Tad studijų programą sudaro trys dėmenys:

 • regiono politinių ir ekonominių transformacijų XX amžiuje studijos (privaloma visiems studentams);
 • regiono politikos ir ekonomikos dalykų blokas (pasirinktinai);
 • regiono politikos ir visuomenės dalykų blokas (pasirinktinai).

Programa siekia suteikti visapusiškų tarpdisciplininių žinių apie Rytų Europos ir Rusijos regioną, jo politinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus. Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius procesus ir jų pasekmes bei pateikti savarankiškos analizės rezultatus įvairioms tikslinėms auditorijoms priimtina forma.

Tolimesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Profesinės veiklos galimybės

Rytų Europos ir Rusijos studijų magistrantūros programoje suteikiamos visapusiškos giluminės teorinės žinios, sustiprinami praktiniai tiriamieji ir analitiniai įgūdžiai, kurie suformuoja pagrindą pradėti ir toliau plėtoti tiriamąją, konsultacinę, administracinę, mokslinę ar kitokią profesinę veiklą. Šios studijų programos absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose ekspertais, analitikais, patarėjais, konsultantais, tęsti mokslinę veiklą įvairiose akademinėse institucijose, plėtoti veiklą privačiame arba viešajame sektoriuje Lietuvoje ir už jos ribų.