Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti žinias ir suformuoti įgūdžius, būtinus valstybių užsienio politikai ir jų tarptautiniams santykiams suprasti, analizuoti ir vertinti.

Studijų programos planas

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. studijų programa atnaujinama. Kviečiame susipažinti su studijų programos planu nuo 2016 m.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų programos absolventas žino apie valstybių užsienio politikos formavimo procesą ir jį įtakojančius veiksnius, saugumo sąvoką ir jos svarbą tarptautiniuose santykiuose, tarptautinių santykių raidą ir formas, išmano tarptautinių santykių teoriją ir tyrimo metodologiją, geba analizuoti ir vertinti tarptautinės politikos procesus bei numatyti jų poveikį tarptautinės bendruomenės dalyviams.

Tolimesnių studijų galimybės

Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti diplomatinėje tarnyboje, užsienio politikos analitikais tarptautinėse, valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, tyrėjais mokslo ir akademinėse institucijose, užsienio politikos apžvalgininkais žiniasklaidos institucijose.