Chemija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Chemija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (krypčių) studijas: chemijos, biochemijos, bioinžinerijos, chemijos ir procesų inžinerijos, molekulinės biologijos. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Lavinti mokslo tiriamusius įgūdžius; suteikti įgūdžių ir žinių, būtinų chemikui profesionalui; lavinti gebėjimą taikyti teorines žinias realioms chemijos problemoms spręsti; suteikti teorinį ir praktinį pagrindą veiklai po studijų; lavinti bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžius; lavinti naudojimosi informacinemis technologijomis įgūdžius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Chemijos magistras gerai suvokia chemijos principus, dėsnius, turi tvirtus praktinio darbo įgūdžius, geba savarankiškai spręsti chemijos srities problemas, priimti sprendimus, mąstyti kritiškai ir analitiškai, dėstyti mintis raštu ir žodžiu, naudotis informacinėmis technologijomis.

Tolimesnių studijų galimybės

Gali tęsti studijas chemijos arba biochemijos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.