Biologinė įvairovė

Papildoma informacija

 • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
 • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Biologija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 Eur

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Biologinės įvairovės studijų programą priimami šias pagrindines studijas baigę bakalaurai:

1) gyvybės mokslų bei žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypčių grupių bakalaurai;

2) aplinkotyros ir gamtinės geografijos krypčių bakalaurai;

2) pedagogikos krypties dalyko pedagogikos šakos bakalauro studijų programas baigę ir turintys teisę dirbti biologijos mokomojo dalyko pedagogais;

3) Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigė Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų programą

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Paruošti aukštos kvalifikacijos plataus profilio biologus, gebančius tirti biologinę įvairovę naudojant šiuolaikinius tyrimų metodus, mokančius rengti bei valdyti gamtotvarkos ir aplinkosaugos projektus, kritiškai ir kompleksiškai vertinančius bei sprendžiančius biologinės įvairovės būklės, kaitos, ekologijos, tvaraus naudojimo ir apsaugos problemas.

Studijuojami tokie dalykai kaip: Organizmų filogenija ir sistematika, Biologinės įvairovės apsauga, Saugomos biotos studijos, Aplinkos ir biotos stebėsena bei vertinimas, Biogeografija, Buveinių studijos, Miškininkystė ir agrarinė ekologija, Statistiniai metodai biologinės įvairovės tyrimuose, Mokslinio darbo organizavimas ir kiti pasirenkamieji studijų dalykai.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventai, baigę Biologinės įvairovės studijų programą ir įgiję biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį geba savarankiškai vykdyti paiešką, analizuoti, apibendrinti, kritiškai įvertinti ir sisteminti informaciją, susijusią su įvairiais biologinės įvairovės aspektais, geba tinkamai parinkti ir pritaikyti organizmų taksonomijos, biologijos bei ekologijos tyrimų ir analizės metodus, turi kompetencijų tirti buveines, jų funkcionavimą, gamtosauginę vertę ir apsaugą, moka rengti ir valdyti gamtotvarkos bei aplinkosaugos projektus. Žino ir geba taikyti Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su biologine įvairove.

Tolimesnių studijų galimybės

Programą baigę absolventai gali tęsti studijas biomedicinos doktorantūroje (trečioji pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Profesinės veiklos galimybės

Sėkmingai programą baigę absolventai gali dirbti visose su biologinės įvairovės klausimais susijusiose srityse, kur sprendžiamos gamtos resursų būklės, racionalaus naudojimo, teikiamų paslaugų ir apsaugos problemos:

 • Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose: Gamtos tyrimų centre, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre ir kt.
 • Lietuvos ir užsienio universitetuose bei kolegijose (studijų ir mokslo srityse (institutuose, Botanikos soduose);
 • valstybinėse institucijose: Aplinkos ministerijoje ir jos padaliniuose (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Nacionalinių, regioninių parkų ir rezervatų direkcijos, Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, miškų urėdijos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, Augalų genų bankas, Lietuvos zoologijos sodas, Respublikinis Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus ir kt.), savivaldybėse ir kitose institucijose;
 • nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose, privačiose įmonėse.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Doc. Ingrida Prigodina Lukošienė

Tel. 8 5 239 82 51

El. p.

Saulėtekio al. 7, V111 kab.