Audiovizualinis vertimas

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Vertimas
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Audiovizualinis vertimas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (krypčių) studijas: vertimo (pagrindinių ir gretutinių studijų), anglų filologijos (pagrindinių ir gretutinių studijų) ir lingvistikos.

Anglų filologijos ir lingvistikos bakalauro studijų programų absolventai turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, išmanančius vertimo studijų ir specializuoto vertimo teorijas bei metodologijas, gebančius kompetentingai taikyti vertimo teorijas ir metodus; įžvelgti, vertinti ir spręsti audiovizualiosios produkcijos vertimo ir lokalizavimo teorines ir praktines problemas sparčiai augančiose vertimo technologijų ir specializuoto vertimo industrijose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Studijų programos Audiovizualinis vertimas absolventas turi išsamių vertimo studijų žinių, geba analizuoti subtitruotus, surtitruotus, užklotiniu vertimu įgarsintus bei dubliuotus kūrinius, geba pritaikyti audiovizualinį tekstą klausos ir regos negalią turintiems žmonėms, sprendžia lingvistines ir kultūrines programinės įrangos ir kt. lokalizavimo problemas, efektyviai naudojasi elektroninėmis vertimo priemonėmis ir technologijomis, verčia audiovizualinę produkciją iš antrosios užsienio kalbos, kritiškai vertina ir redaguoja verstinius tekstus, kuria ir kita kalba perteikia multimodalinius tekstus, geba dirbti komandoje, savarankiškai organizuoti sudėtingą audiovizualinio vertimo veiklą, atlikti mokslinius tyrimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti humanitarinių mokslų srities filologijos krypties doktorantūros studijose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti:

 • aukštos kvalifikacijos filmų vertėjais-subtitruotojais televizijoje ar kino versle;
 • filmo dialogų, skirtų dubliavimui arba užklotiniam įgarsinimui, vertėjais ir filmų dialogų kūrėjais televizijoje ar kino versle;
 • vaizdo žaidimų ir / ar programinės įrangos lokalizavimo specialistais;
 • laisvai samdomais audiovizualiųjų menų vertėjais;
 • vertėjais referentais žiniasklaidoje;
 • elektroninės terpės tekstų vertėjais ir redaktoriais;
 • vertėjais raštu / žodžiu tarptautinėse ar užsienio įmonėse;
 • vertėjais raštu / žodžiu Europos Sąjungos institucijose;
 • vertimo tyrėjais ir kritikais;
 • mokslinių, struktūrinių, socialinių projektų vadovais, vyresniaisiais/ vyriausiais specialistais dirbti privačiose kompanijose, vyriausybinėse institucijose ir tarptautinėse organizacijose kalbos paslaugų sferoje;
 • dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose.