Įspėjimas
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 518
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 427

Tarptautinio verslo finansai

Papildoma informacija

  • Padalinys: Verslo mokykla
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Finansai
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 3648 EUR

Programa orientuota į gebančių veikti šalies bei tarptautinėje ekonominėje erdvėje verslo finansų vadovų, įmonių vadovų  ir analitikų ugdymą.
Paskaitos vyksta kas antrą savaitę:
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys:
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas.
- turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų.
- turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje.
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės ir/arba ekonomikos krypties studijas kolegijosje ir Verslo ir vadybos arba Ekonomikos papildomąsias studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tarptautinio verslo finansų magistro programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos finansų vadovus, turinčius gilias žinias ir gebėjimus tarptautinių finansų valdymo srityje ir galinčius dirbti vadovaujantį bei analitinį darbą tarptautinio verslo įmonių ir institucijų vidurinėje ir aukščiausioje valdymo grandyse.

Studijų programos planas (informacija ruošiama)

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Studijuodami studentai įgyja vertingų tarptautinių įmonių veiklos analizės, finansų strategijos ir valdymo bei tarptautinių įmonių finansavimo žinių.
Susipažįsta su tarptautinės rinkos ekonominės ir mokestinės aplinkos ypatumais, lėšų pritraukimo būdais ir galimybėmis tarptautinėje rinkoje, elgsenos teorijomis, lemiančiomis investicinius sprendimus.
Išmoksta analizuoti ir vertinti tarptautinį verslą bei investicijas, prognozuoti verslo plėtrą, įskaitant susijungimų ir susiliejimų galimybes, taip pat analizuoti, vertinti ir valdyti finansinę (valiutos ir palūkanų normos) riziką, naudojant išvestines finansines priemones.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos socialinių mokslų doktorantūroje

Profesinės veiklos galimybės

Šios programos absolventai gali sėkmingai dirbti šalies ir tarptautinių įmonių finansų ir plėtros padalinių vadovais, bankų ir kitų finansinių institucijų (draudimo ir lizingo bendrovių, pensijų ir investicijų fondų valdymo įmonių) vadovais ar konsultantais šalies ir užsienio įmonėse.