Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Inžinerijos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Elektronikos inžinerija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų bakalauras
  • Trukmė: 4 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 240
  • Metinė studijų kaina: 2242 EUR

Telekomunikacijos yra viena iš sparčiausiai besiplėtojančių Lietuvos ūkio sričių, atsiradusi, sąveikaujant elektros inžinerijai, medžiagų mokslui, matavimų inžinerijai. Šiuolaikinės telekomunikacijų sistemos remiasi naujausiais fizikos laimėjimais – nuo kosminės fizikos atradimų globaliojo ryšio tinkluose iki nanodarinių fizikos taikymų mikromechanikos sistemose. Be elektronikos mokslo nebūtų pavykę sukonstruoti paprasčiausio kompiuterio ar mobiliojo telefono. Ši studijų programa rengia informaciniame amžiuje itin reikalingus specialistus, gebėsiančius dirbti telekomunikacijų ir elektroninių sistemų eksploatavimo, techninio administravimo, projektavimo, gamybos ir mokslo srityse.

Studijų proceso ypatumai

Studijų programa sudaryta taip, kad studijuodamas žmogus gautų aukštos kvalifikacijos fiziko išsimokslinimą, o gautas žinias gebėtų taikyti telekomunikacijų ir elektronikos srityse. Ryšių ar elektronikos sistemos negali dirbti be kompiuterinio valdymo. Todėl į mokymo programą įeina dalykai, skirti kompiuterio darbo principams, jų elektroninei ir programinei įrangai. Studentai atlieka laboratorinius darbus naujausia šiuolaikine technika aprūpintose mokomosiose ir mokslinėse laboratorijose, dalyvauja seminaruose aktualiais informacinių technologijų klausimais. Septintame semestre atliekama praktika įvairiose telekomunikacijų įmonėse („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“, Ryšių reguliavimo tarnyboje ir kt.). Siekiant sudaryti palankiausias sąlygas moksliniams tyrimams, mokslo ir verslo bendradarbiavimui mobiliųjų telekomunikacijų srityje, taip pat mokyti VU studentus šiuolaikinių telekomunikacijų technologijų, VU, UAB „Omnitel“, UAB „Huawei technologies“ ir UAB „Blue Bridge“ pastangomis 2011 m. buvo įkurtas Telekomunikacijų mokslo centras (TMC), aprūpintas naujausia telekomunikacine įranga. Šiame centre bus sprendžiami tokie mokslui ir verslui aktualūs uždaviniai, kaip problemų, susijusių su perėjimu iš analoginės į skaitmeninę televiziją, elektromagnetinės spinduliuotės normų įtakos radijo tinklo plėtrai ir sveikatai, ketvirtosios kartos (4 G) judriojo ryšio ir radarų, dirbančių tame pačiame diapazone, tyrimas ir kt. Savo kūrybines ar verslo idėjas studentai gali įgyvendinti ką tik įkurtose M2M ir Mobiliųjų aplikacijų verslui laboratorijose. Taip M2M laboratorijoje studentai mokomi teoriniuose radioelektronikos kursuose įgytas žinias pritaikyti konkrečiuose buities, medicinos, transporto ir kt. sričių problemų sprendimuose. Pirmojoje Lietuvoje Mobiliųjų aplikacijų verslui laboratorijoje daug dėmesio skiriama visame pasaulyje sparčiai populiarėjantiems sprendimams, kurie, su minimaliu arba visai be žmogaus įsikišimo, leidžia valdyti įvairius prietaisus ar paslaugas. Pavyzdžiui, per atstumą savo namuose įjungti arba išjungti įvairią buitinę techniką, reguliuoti temperatūrą ar drėgmės lygį, namų apsaugos sistemas ir panašiai. Studentai yra mokomi, kaip sukurti M2M įrenginiams patrauklią valdymo sąsają išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba autonominę aplikaciją išmaniajam telefonui. Čia studentams į pagalbą ateina mūsų partneriai iš UAB App Camp, UAB Tele2, UAB Wilibox ir kitų garsių kompanijų. Tokioje veikloje sunku išsiversti be kompiuterinių tinklų žinių. Studijuodami Cisco ir Huawei kompiuterinių tinklų akademijose studentai gali tapti sertifikuotais kompiuterinių tinklų specialistais, pradedančiaisais ir profesionalais, atlikti kompiuterinių tinklų praktiką Barclay‘s Technologijų centre, kuriame labiausiai pažengusieji gali ir įsidarbinti.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Gebėsi dirbti su telekomunikaciniais bei elektroniniais įrenginiais ir jų sistemomis; turėsi praktinio ir mokslinio darbo įgūdžių, telekomunikacijų ir elektroninių sistemų valdymo žinių; žinosi šių įrenginių ir sistemų veikimo fizikinius principus; turėsi mokslinio darbo įgūdžių ir galėsi juos pritaikyti naujų telekomunikacinių ir elektroninių technologijų bei įrenginių kūrime. 

Perspektyvos

Šias studijas baigę specialistai lengvai pritaiko savo žinias greitai besikeičiančiose įvairiose fizikos, ryšių, elektronikos ir verslo srityse. Šios krypties specialistai dirba telekomunikacijų bendrovėse, ryšių administravimo valstybinėse įstaigose, didelėse ir mažose elektronikos, kompiuterijos ar kitose panašaus profilio firmose. Dalis absolventų pradeda savo verslą, susijusį su įvairiais elektro­nikos, kompiuterinių ir ryšio sistemų taikymais.

Ką studijuosite

Aukštoji matematika, Eksperimentinė fizika, Techninė grafika, Programavimas, Atsitiktiniai vyksmai, Tikimybių teorija, Kompiuterių taikymo pagrindai, Informacijos teorija, Matematinės fizikos lygtys, Signalai ir tiesinės grandinės, Teorinė mechanika, Elektronika, Telekomunikacijų pagrindai, Virpesiai ir bangos, Integriniai grandynai, Klasikinė elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Ryšio linijos ir kt.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius) (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Fizika 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 1

0,2

1 - 2017 m. stojant į studijų programą Telekomunikacijų fizika ir elektronika paskutiniojo lentelėje nurodyto dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino įvertinimas, kaip nurodyta Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 10.1 punkte. 

Gretutinių studijų galimybė

Gretutinių studijų galimybės nėra.