Įspėjimas
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 518
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 43

Kūrybinis verslas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Verslo mokykla
  • Krypčių grupė: Verslo vadybos magistras
  • Studijų kryptis (šaka): Verslas
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 3648 EUR

Kūrybinio verslo studijų programa yra skirta specialistų, kurie gebėtų kurti ir valdyti  kūrybinių industrijų sektoriaus verslo įmones, kurti ir valdyti inovatyvius tarpdisciplininius projektus, kurti kultūros produktus ir paslaugų inovacijas,  ugdymui.
Paskaitos vyksta kas antrą savaitę:
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys:
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas.
- turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų.
- turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje.
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės ir/arba ekonomikos krypties studijas kolegijosje ir Verslo ir vadybos arba Ekonomikos papildomąsias studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Kūrybinio verslo magistro programos tikslas – rengti specialistus, orientuotus į verslą, gebančius puikiai „susigaudyti“ šiuolaikinėje kūrybinių ir kultūros industrijų aplinkoje, kurti strategijas ir taikyti instrumentus, skatinančius inovacijas įmonėse, inicijuoti ir organizuoti naujų kultūros produktų ir paslaugų bei socialinių inovacijų verslo projektus bei juos nuosekliai įgyvendinti.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos absolventai gebės organizuoti ir valdyti kūrybinių industrijų verslo įmones, valdyti ir įgyvendinti tarpdisciplininius, mišrių gebėjimų komandų projektus, organizuoti inovatyvių kultūros produktų ir paslaugų marketingą bei palaikyti grįžtamąjį ryšį su kultūros produktų vartotojais.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai kurs naujas kūrybinių industrijų, medijų ir taikomosios kūrybos verslo įmones, studijų metu įgytus gebėjimus galės pritaikyti inovatyvių produktų gamybos ir kūrybines (reklamos, verslo mugių ir parodų organizavimo, rinkos tyrimų, kultūrines ir rekreacines) paslaugas teikiančiose verslo įmonėse, rinkodaros ir viešųjų ryšių kompanijose, tradicinių gamybos įmonių padaliniuose, teikiančiuose aukščiau minėtas paslaugas, kurti ir plėtoti savo verslą.