Įspėjimas
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 518
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 427

Skaitmeninė rinkodara

Papildoma informacija

  • Padalinys: Verslo mokykla
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Rinkodara
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 3648 EUR

Skaitmeninės rinkodaros programa iš esmės skiriasi nuo egzistuojančių rinkodaros krypties  programų, nes jos pagrindas – su skaitmenine rinkodara susijusių specifinių kompetencijų ugdymas. Šioje programoje studentai plės skaitmeninės rinkodaros žinias ir tobulins savo praktinius gebėjimus priimti tinkamus sprendimus rinkodaros srityje. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas skaitmeninių technologijų pritaikymui rinkodaros srityje.

Paskaitos vyksta kas antrą savaitę:
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys:
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas.
- turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų.
- turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje.
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės ir/arba ekonomikos krypties studijas kolegijosje ir Verslo ir vadybos arba Ekonomikos papildomąsias studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Skaitmeninės rinkodaros magistro programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos rinkodaros ir komunikacijos specialistus, gebančius sėkmingai valdyti rinkodaros veiksmus tiek tradicinėje, tiek ir skaitmeninėje aplinkoje.

Studijų programos planas (informacija ruošiama)

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Bendrosios kompetencijos:
•    gebėjimas sudėtingas problemas skaidyti į konkrečias užduotis;
•    gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje, atsižvelgiant į sparčiai kintančią aplinką;
•    gebėjimas greitai spręsti problemas dirbant grupėje.

Dalykinės kompetencijos:
•    gebėjimas derinti rinkodaros veiksmus tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje rinkose;
•    gebėjimas pasirinkti tinkamiausius įmonei rinkodaros veiksmus skaitmeninėje erdvėje;
•    gebėjimas analizuoti rinkodaros srities duomenis bei suprasti vartotojų elgseną skaitmeninėje erdvėje;
•    gebėjimas kritiškai įvertinti rinkodaros veiksmus ir planuoti skaitmeninės rinkodaros veiksmus.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti rinkodaros skyrių vadovais mažmeninės prekybos, masinės informacijos priemonių, finansinių ir draudimo paslaugų, nekilnojamojo turto, informacinių technologijų, sveikatos apsaugos, gamybos ir kitose srityse. Taip pat tyrimų ir konsultacinėse įmonėse, telekomunikacijų bei internete veiklą vystančiose įmonėse.