Įspėjimas
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 518
  • JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 427

Tarptautinė projektų vadyba

Papildoma informacija

  • Padalinys: Verslo mokykla
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 4344 EUR

Tarptautinės projektų vadybos magistrantūros programa yra parengta glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos projektų vadybos asociacija. Programa skirta esamiems ir būsimiems projektų vadovams, kurie galėtų dirbti su Projektais, Programomis, Portfeliu (3P) nacionalinėse ir tarptautinėse verslo įmonėse ir organizacijose. Ji sudaryta pagal International Project Management Association (IPMA) parengtą ICB – International Competence Baseline. Programos turinys suderintas su Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA). Programoje dėsto projektų vadybos Lietuvos ir užsienio praktikai (projektų vadovai). Studijos vykdomos anglų kalba.

Paskaitos vyksta kas antrą savaitę:
Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys:
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas.
- turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų.
- turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje.
- baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės ir/arba ekonomikos krypties studijas kolegijosje ir Verslo ir vadybos arba Ekonomikos papildomąsias studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tarptautinės projektų vadybos magistro programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius apibrėžti ir įgyvendinti verslo bei viešojo sektoriaus strategijas projektų ir programų pavidalu Lietuvos ir Europos Sąjungos politikos prioritetų kontekste.

Studijų programos planas (informacija ruošiama)

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Šios programos absolventas gebės formuluoti projektų ir programų idėjas, rengti detalius projektų įgyvendinimo planus, atsižvelgiant į projektų riziką ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius, užtikrinti sėkmingą projektų ir programų įgyvendinimą, efektyviai išnaudojant organizacijos išteklius, plėtoti organizacijų projektų valdymo kompetencijas, realizuoti projektų ir programų kontrolę, vadovauti pokyčių ir inovacijų diegimo projektų įgyvendinimo komandai.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai gali vadovauti verslo bei viešojo sektoriaus projektams ir programoms Lietuvos, Europos Sąjungos ir globaliame kontekste; dirbti valstybės tarnautojais institucijose, susijusiose su tarptautiniais Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei užsienio finansinėmis institucijomis; dirbti konsultantais šalies bei užsienio įmonėse.

Kadangi Tarptautinės projektų vadybos programa parengta pagal IMPA  (International Project Management association www.IPMA.CH) patvirtintą kompetencijų modelį International Competence Baseline.  Šios programos absolventas yra pilnai pasirengęs sertifikuotis IPMA D lygiui (IPMA nustatyti lygiai A,B,C,D).