Neurobiofizika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Biofizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų bakalauras
  • Trukmė: 4 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 240
  • Metinė studijų kaina: 2242 EUR

Neurobiofizikos studijų programa yra skirta norintiems suprasti kaip veikia smegenys, išmokti modernių eksperimentinio tyrimo ir analizės metodų bei spręsti aktualias neuromokslų, biofizikos, biologijos, biosistemų, bio- ir  nanotechnologijų, psichofarmakologijos bei medicinos problemas.

Studijų proceso ypatumai

Tai tarpdisciplininė studijų programa, apjungianti fizinių ir gyvybės mokslų sritis. Studijų metu daug dėmesio skiriama moksliniam darbui, kurio metu studentai dirba mokslinėse laboratorijose, išmoksta įvairių tyrimo metodų, atlieka eksperimentus, apdoroja gautus duomenis, juos aprašo, analizuoja mokslinę literatūrą. Studijos vyksta naujajame VU Gyvybės mokslų centre, o praktiniai užsiėmimai - moderniausia įranga aprūpintose laboratorijose. Studentai gali kryptingai formuoti savo žinių bagažą pasirinkdami dominančius dalykus, studijuodami pagal individualų planą ar pasirinkdami gretutines studijas. 

Baigę šią studijų programą gebėsite

Išmanysite smegenyse vykstančius procesus, mokėsite modernių eksperimentinio tyrimo ir analizės metodų bei gebėsite spręsti aktualias biologijos, neuromokslų, biosistemų, bio- ir  nanotechnologijų, psichofarmakologijos bei medicinos problemas. Studijuodami įgysite ne tik specifinių, bet ir bendrų gebėjimų: dirbti grupėje, planuoti laiką, perteikti įgytas žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, teisingai parinkti ir taikyti šiuolaikinius mokslinių bei klinikinių tyrimų metodus, įvertinti jų privalumus ir trūkumus.

Perspektyvos

Absolventas gali dirbti šiuolaikinių aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse, mokslinėse institucijose, medicinos, aplinkosaugos ir ekologijos įstaigose, švietimo sistemoje, biomedicinine ir laboratorine įranga prekiaujančiose firmose. Neurobiofizikos bakalaurai gali tęsti studijas magistrantūroje (biofizikos, neurobiologijos, biochemijos, bioinformatikos, medicinos biologijos, genetikos, ekologijos, aplinkos studijų ir pan.).

Ką studijuosite

Studijuojant daug dėmesio skiriama tiek moderniems (neurobiologija, biofizika, fiziologija, smegenovaizda, genetika, molekulinė biologija, biochemija, mikrobiologija), tiek ir fundamentaliems (matematika, fizika, chemija, biologija) mokslams. Labiau specializuoti dalykai - intelektika, neuroinformatika, elektrofiziologija ir kt. - studijų programoje yra pasirenkami. Svarbi studijų dalis - pratybos ir laboratoriniai darbai aprūpintose modernia įranga naujojo VU Gyvybės mokslų centro laboratorijose.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Biologija 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Gretutinių studijų galimybė

Galima rinktis gretutines studijas (daugiau informacijos). Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Fakultetas (padalinys), kuriame studijuosite, informuos apie aktualius gretutinių studijų pasirinkimo variantus.