Chemija

Papildoma informacija

Padalinys Chemijos ir geomokslų fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Fizikiniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės 
Studijų kryptis (šaka) Chemija Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų bakalauras 2017 m. metinė studijų kaina 2242 EUR

 

Programa skirta norintiems suprasti ir keisti pasaulį dirbant su įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Chemija nuolat prisideda prie žmonijos gerovės augimo medicinoje, aplinkosaugoje, energetikoje, žemės ūkyje ar net statybų sektoriuje. Moderniame pasaulyje, nuolatos kylant naujiems iššūkiams, chemija išlieka disciplina, galinčia šiuos iššūkius suvaldyti.

 

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras

Privalomieji dalykai

  Bendroji chemija

  Matematika I/II d.

  Studijų įvadas

  Užsienio kalba I/II d.

30.0

30.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5 semestras

Privalomieji dalykai

  Analizinė chemija II/II d.

  Biochemija

  Fizikinė chemija II/II d.

Pasirenkamieji dalykai

   Kristalų chemija / Restauravimo chemija

Bendrųjų universitetinių dalykų moduliai*

30.0

20.0

7.0

5.0

8.0

5.0

 

5.0

2 semestras

Privalomieji dalykai

   Analizinė chemija I/II d.

   Fizika I/II d.

   Matematika II/II d.

   Užsienio kalba II/II d.

30.0

30.0

8.0

7.0

10.0

5.0

6 semestras

Privalomieji dalykai

   Neorganinė chemija

   Polimerų chemija

   Spektroskopija

Pasirenkamieji dalykai

  Koloidų chemija / Archeologinių radinių bei dokumentų konservavimas ir restauravimas

Bendrųjų universitetinių dalykų moduliai*

30.0 

20.0

8.0

7.0

5.0

5.0

 

 

5.0

3 semestras

Privalomieji dalykai 

   Fizika II/II d.

   Kvantinė chemija

   Organinė chemija I/II d.

Pasirenkamieji dalykai

  Alchemija / Vadyba / Muziejinių rinkinių ir dailės kūrinių technologijų istorija

Bendrųjų universitetinių dalykų moduliai*

30.0

20.0

7.0

5.0

8.0

5.0

 

 

5.0

7 semestras

Privalomieji dalykai 

   Baigiamojo darbo projektas

   Cheminė technologija

   Profesinė praktika

Pasirenkamieji dalykai

  Chromatografiniai analizės metodai /
Elektrochemija / Kieto kūno ir paviršiaus
tyrimo metodai / Organinių junginių sintezės
metodai / Plastikai ir kompozitai

30.0

26.0

3.0

8.0

15.0

4.0

 

 

4 semestras

Privalomieji dalykai 

   Fizikinė chemija I/II d.

   Organinė chemija II/II d.

   Pagrindinių grupių elementų chemija

Pasirenkamieji dalykai

  Chemijos istorija / Konservavimo chemija / Maisto chemija / Mokslinės informacijos paieška

Bendrųjų universitetinių dalykų moduliai*

30.0

20.0

7.0

8.0

5.0

5.0

 

 

 

5.0

8 semestras

Privalomieji dalykai

   Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: chemija)

Pasirenkamieji dalykai

  Biologinių, medicininių ir maistinių medžiagų analizė / Biomolekulių stereochemija / Cheminio eksperimento
statistika / Matematinis cheminių  procesų modeliavimas / Neorganinės sintezės metodai / Organinių junginių
chromatografija ir spektroskopija / Paviršiaus chemija /
Paviršiaus nanochemija ir struktūrinės analizės metodai /
Pigmentai ir dažikliai / Polimerai restauravimo
technologijose / Polimerų perdirbimas /
Teorinė elektrochemija

30.0

15.0

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nuo antro semestro galima rinktis bendrųjų universitetinių studijų, studijų krypties gilinamuosius dalykus, kitus pasirenkamuosius dalykus ir antrąją užsienio kalbą arba gretutinę studijų programą iš universiteto siūlomų gretutinių studijų programų.

2018 m. priėmimo sąlygos

Stojant į valstybės finansuojamą vietą

Egzaminai Koeficientas
Chemija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Matematika arba biologija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Privaloma būti išlaikius:

 • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų/prancūzų/vokiečių) mokėjimą įrodantį egzaminą. Tai gali būti valstybinis brandos egzaminas bei kiti tarptautiniai pripažinti egzaminai (pvz. IELTS, TOEFL). Egzaminas turi būti išlaikytas ne mažiau nei 16 %;
 • matematikos brandos egzaminą. Egzaminas turi būti išlaikytas ne mažiau nei 25 %.

 

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 4 balai.

 

Chemiją studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                       

                       Absolventai dirba:
 • laboratorijos aprūpintos moderniausia įranga;
                         
 • chemijos laboratorijose;
 • yra 5 galimos specializacijos sritys: analizinė, fizikinė, neorganinė, organinė arba polimerų chemija;
 
 • gamybinėse ir komercinėse įmonėse;                                                                                                                                             
 • atliekamos privalomosios praktikos ir suteikiama galimybė dirbti užsienio laboratorijose;
 
 •  Thermo Fisher Scientific Baltics;
 
 •  Veika;
 • galima įgyti pedagogo kvalifikaciją;
 
 •  Fizinių ir technologijos mokslų centre;
 • studijų metu galėsi mokytis papildomą užsienio kalbą kaip ne studijų programos dalyką.
 
 •  BIOK laboratorijoje;
 • galima rinktis konservavimo ir restauravimo profilį besižavintiems meno pasauliu.
 
 •  Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centre;
   
 • Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje.

 

„Studijos Vilniaus universitete – auksinė patirtis ir galimybė. Fakulteto bendruomenė, dėstytojai ir mokslininkai – puikūs, studijos kokybiškos ir praktiškos.Fakultetas – tai vieta, kur gausu galimybių rinktis karjerą ar tiesiog užsiėmimą. Daug naujų modernių laboratorijų, įrangos, gabių žmonių.“

Rokas Sažinas, Norvegijos gamtos mokslų universiteto doktorantas