Magistrantūros studijos

  1. Pagal fakultetą

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Chemija

Geografija ir kraštotvarka

Geologija studijos lietuvių arba anglų kalba

Hidrometeorologija

Kartografija studijos lietuvių arba anglų kalba

Nanomedžiagų chemija studijos lietuvių arba anglų kalba

 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Apskaita ir auditas

Bankininkystė

Ekonominė analizė ir planavimas

Ekonominė politika

Europos ekonominės studijos

Finansai studijos lietuvių arba anglų kalba

Kokybės vadyba studijos lietuvių arba anglų kalba, dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Rinkodara ir integruota komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalba

Strateginis informacinių sistemų valdymas

Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika studijos anglų kalba

Verslo ekonomika sesijinis tvarkaraštis

Verslo procesų valdymas

Verslo vystymas sesijinis tvarkaraštis

Žmogiškųjų išteklių valdymas

 

Filologijos fakultetas

Anglistika studijos anglų kalba

Bendroji kalbotyra

Dalykinė (teisės) kalba anglų arba vokiečių kalba

Intermedialios literatūros studijos

Medijų lingvistika studijos anglų / rusų kalbomis

Rusistika  studijos rusų kalba

Semiotika

Taikomoji kalbotyra

Vertimas (anglų, vokiečių, prancūzų kalbos)

 

Filosofijos fakultetas

Edukacinė ir vaiko psichologija

Edukologija

Filosofija

Klinikinė psichologija

Mokyklos pedagogika profesinės pedagoginės studijos

Organizacinė psichologija

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija

Sociologija ir kriminologija

Sveikatos psichologija

Teisės psichologija


Fizikos fakultetas

Aplinkos ir cheminė fizika

Biofizika programa vykdoma drauge su Gyvybės mokslų centru

Fizikinės technologijos ir jų vadyba

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Lazerinė technologija

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika studijos anglų kalba

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Teorinė fizika ir astrofizika


Gyvybės mokslų centras

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Biochemija

Biofizika programa vykdoma drauge su Fizikos fakultetu

Biologinė įvairovė

Ekologija

Genetika

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija

Neurobiologija

Istorijos fakultetas

Archeologija

Istorija

Paveldosauga


Kauno fakultetas

Audiovizualinis vertimas

Lietuvių literatūra

Marketingas ir prekybos vadyba studijos vykdomos lietuvių/anglų kalbomis

Meno vadyba studijos lietuvių /anglų kalbomis 

Tarptautinio verslo vadyba

Verslo administravimas

Verslo informacijos sistemos

Verslo informatika studijos lietuvių /anglų kalbomis 

Viešojo diskurso lingvistika 

 

Komunikacijos fakultetas

Analitinė žurnalistika

Informacijos sistemų vadyba

Komunikacijos mokslai

Ryšiai su visuomene

Tarptautinė komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalba

Žinių vadyba ir lyderystė


Matematikos ir informatikos fakultetas

Ekonometrija studijos lietuvių / anglų kalbomis

Finansų ir draudimo matematika studijos lietuvių / anglų kalbomis

Informatika studijos lietuvių / anglų kalbomis

Kompiuterinis modeliavimas  studijos lietuvių / anglų kalbomis 

Matematika  studijos lietuvių / anglų kalbomis 

Programų sistemos  studijos lietuvių / anglų kalbomis

Statistika studijos lietuvių / anglų kalbomis 

 

Medicinos fakultetas

Medicinos biologija

Medicinos genetika

Reabilitacija

Sistemų biologija (anglų kalba)

Taikomoji fizinė veikla

Visuomenės sveikata

 

Orientalistikos centras

Šiuolaikinės Azijos studijos


Religijos studijų ir tyrimų centras

Religijos studijos


Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Europos studijos

Politika ir medijos

Rytų Europos ir Rusijos studijos  studijos anglų kalba

Šiuolaikinės politikos studijos

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Viešosios politikos analizė

Teisės fakultetas

Baudžiamoji justicija

Europos Sąjungos verslo teisė

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (anglų-rusų kalbomis)

Viešoji teisė

 

Verslo mokykla

Skaitmeninė rinkodara

Tarptautinė projektų vadyba (anglų kalba)

Tarptautinio verslo finansai