Vardinės stipendijos

0299 12 07692

Skiriamos bakalauro, magistrantūros, doktorantūros pakopų ir vientisųjų studijų geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus konkrečiose srityse.

 

UAB MGF „Šviesos Konversija“ vardinė stipendija

Skatinti studentų mokslinę veiklą, orientuotą į ultratrumpųjų impulsų lazerinių technologijų vystymą bei kitose kryptyse, susijusiose su VU Fizikos fakulteto Lazerių tyrimų centro ir UAB MGF „Šviesos Konversija“ veikla.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

UAB „TELE 2“ vardinė stipendija

Už geriausius bakalauro baigiamuosius darbus telekomunikacijų ir M2M technologijų srityje.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro 4 kurso studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

„MG BALTIC“ vardinė stipendija

Trys stipendijos geriausiai besimokantiems studentams.

Skiriamos Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bakalauro "Ekonomikos", "Vadybos ir verslo administravimo" ir "Vadybos informacinės sistemų" programų 4 kurso studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

Vytenio Povilo Andriukaičio vardinė stipendija

Už pasiekimus mokslinėje veikloje, XIX–XXI a. istorijos srityje.

Skiriama Istorijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros "Istorijos", "Kultūros istorijos ir antropologijos" 2-4 kursų studentams. Skyrimo tvarka

 

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija

Gabiausiems studentams pagal studijų sritis.

Skiriama visų padalinių bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Akademiko Jurgio Viščako vardinė stipendija

Skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete akademiko Jurgio Viščako, pirmojo Puslaidininkių fizikos katedros vedėjo, inicijuotose puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, optoelektronikos, optikos ir fotonikos inžinerijos kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su VU PFK ir TMI veikla.

Skiriama Fizikos fakulteto ir Chemijos ir goeomokslų fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Workshop of Photonics ® vardinė stipendija

Studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

UAB „Eksma“ stipendija

Studentams, siekiantiems parengti praktikos ir (ar) kvalifikacinius bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus UAB "Eksma" nurodytomis temų kryptimis.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Liubov Derczanski Hamied vardinė stipendija

Skatinti studentų akademinį mobilumą į Indiją.

Skiriama Filosofijos fakulteto ir Azijos ir transkultūrinių studijų instituto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

VU Teisės fakulteto Alumni draugijos vardinė stipendija

Dvi stipendijos:

  • už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime;
  • pažangiam ir socialiai remtinam studentui.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų studijų 2-4 kursų studentams. Skyrimo tvarka

 

Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija

Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams.

Visų padalinių bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija

Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų.

Visų padalinių bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

Prof. V. Kavolio vardo stipendija

Sociologijos ar civilizacijų tematikos studijoms užsienyje.

Skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Teisės fakulteto vardinė skatinamoji stipendija

Už mokslinę, savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę veiklą, praktiką.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinė stipendija

Socialiai remtinam studentui, laimėjusiam teksto vertimo konkursą.

Skiriama Filologijos fakulteto "Anglų filologijos" bakalauro 2 kurso studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

 

„Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio vardinė stipendija

Gerai besimokantiems ir rengiantiems baigiamąjį darbą įmonėje.

Skiriama Chemijos ir geomokslų fakulteto ir Gyvybės mokslų centro bakalauro ir magistrantūros studijų studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

 

Kanados lietuvių fondo-Eileen ir Vincent Kadis vardinė stipendija

Gabiems ir socialiai remtiniems studentams.

Skiriama Chemijos ir geomokslų, Medicinos fakultetų ir Gyvybės mokslų centro "Chemijos", "Biochemijos", "Mikrobiologijos" ir "Medicinos" bakalauro ir vientisųjų studijų 2-4 kurso bei magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Gražinos Romualdos Klimavičius vardinė stipendija

Gabiems studentams.

Skiriama Chemijos ir geomokslų "Chemijos" ir "Nanomedžiagų chemijos" bakalauro studijų absolventams ir magistrantūros 1 kurso studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

 

Prof. Karolio Jankevičiaus vardinė stipendija

Už geriausią baigiamąjį darbą.

Skiriama Gyvybės mokslų centro bakalauro ir magistrantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

Prof. A. Glosienės vardo stipendija

Studentams, vykdantiems su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritimis susijusią veiklą.

Skiriama Komunikacijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

 

Dr. Remio Gaškos ir Sensor Electronic Technology, Inc. vardinė stipendija

Už geriausią baigiamąjį darbą.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro studijų 4 kurso studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

 

Jono Kubiliaus vardinė stipendija

Geriausiai besimokantiems studentams.

Skiriama Matematikos ir informatikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

V. Statulevičiaus vardinė stipendija

Už pažangumą, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, mokslinę veiklą.

Skiriama Matematikos ir informatikos fakulteto "Matematikos" ir "Statistikos" bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

 

Vytauto Dambravos vardinė stipendija

Socialiai pažeidžiamiems studentams.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų studijų 2-5 kursų studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

 

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vardinė stipendija

Turinčiam aukščiausią rudens ir pavasario semestro egzaminų vidurkį studentui.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų studijų 1 kurso studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka