Apie mus

Vilniaus universiteto leidykla

Written by Administratorius

VU fb coverisNuo 1575 metų veiklą tęsiančios Vilniaus universiteto leidyklos misija – puoselėti modernias ir laiko patikrintas tradicijas.
Pagrindiniai leidybos uždaviniai – mokslinių ir mokslo populiarinamųjų leidinių, periodinių, tęstinių mokslo darbų, vadovėlių, monografijų, žodynų, žinynų, bibliografinių rodyklių, plakatų, lankstinukų, kvietimų, skrajučių, vizitinių kortelių parengimas ir leidyba, autorių, sudarytojų, redaktorių įvairiais leidybos klausimais konsultavimas.

Kontaktai: tel. (8 5) 268 7184 arba el. paštu .Vilnius University Press

Written by Rūta Mažonaitė

VU fb coveris The mission of Vilnius University Press, continuing its activity since 1575, is to foster modern and time-tested traditions. The main tasks of Vilnius University Press are the preparation and publication of scientific and popularizing science publications, periodicals, serialized studies, textbooks, monographs, dictionaries, reference books, bibliographical indexes, posters, leaflets, invitations, flyers, business cards. Vilnius University Press also provides consultations for authors, compilers, editors on various issues of publishing.

For more detailed information, please call (8 5) 268 7184 or email .