Apie mus

Vilniaus universiteto leidykla

Written by Administratorius

VU fb coveris

Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla teikia leidybos (rankraščio įvertinimas, redagavimas, knygos dizaino sukūrimas, maketavimas, parengimas spaudai) ir sklaidos (platinimas internetiniuose ir tradiciniuose knygynuose, knygų mugėse ir kituose renginiuose) paslaugas VU bendruomenei ir visuomenei, taip prisidėdama prie Vilniaus universiteto žinomumo, akademinės reputacijos didinimo skleidžiant mokslinio, edukacinio ir kūrybinio darbo rezultatus.

Sekite mūsų knygų naujienas feisbuke facebook
ir VU naujienų portale http://naujienos.vu.lt/knygu-lentyna/

 

    Knygų sandėlio darbo laikas:
    Pirmadieniais ir antradieniais 8–17 val.
    Trečiadieniais 812 val.
    Prieš atvykstant būtina susisiekti tel. +370 521 93 045 arba +370 612 135 08.

    Kontaktai: tel. (8 5) 268 7184 arba el. paštu
    Dėl leidinių įsigijimo leidyklos kainomis galima teirautis el. paštuVilnius University Press

Written by Rūta Mažonaitė

VU fb coveris

Following traditions of the academic publishing since 1575, Vilnius University Press publishes scientific, informational, promotional, scientific popular books (monographs, studies, dictionaries, reference books, encyclopedias, publications of sources, etc.), study literature (textbooks, educational books, teaching and methodological tools), scientific periodicals, PhD theses. Vilnius University Press provides publishing services (manuscript assessment, editing, book design, layout design, press release) and dissemination (distribution on online and traditional bookstores, book fairs and other events) to the community of Vilnius University and society, thus contributing to reputation of Vilnius University, increasing academic reputation through dissemination of the scientific, educational and creative work results. 

Follow our book related news on Facebook facebook
and Vilnius University website http://naujienos.vu.lt/knygu-lentyna/

 

    Book Warehouse opening hours: 
    Monday to Tuesday: from 8:00 a. m to 17:00 p. m.
    Wednesday 8-12 a. m.
    Prior to your arrival, please contact us via the phone +370 521 93 045 or +370 612 135 08. 

    Contacts: telephone (8 5) 268 7184 or email
    For purchasing publications at publisher's prices, feel free to contact 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.