E-knygos

2019 Kalbos normos praktika

Jolanta Aleknevičienė, Aušra Pocienė, Maryja Šupa
Kaip parašyti mokslinį rašto darbą?
Mokomoji priemonė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto kriminologijos ir sociologijos studentams

Autorės kviečia pasitelkti smalsumą, kūrybiškumą, šiek tiek ištvermės ir keliauti kartu į intriguojančią akademinio rašymo kelionę. Knygoje aiškia ir paprasta kalba, pateikiant pavyzdžiu paaiškinama, kaip parašyti mokslini rašto darbą universitete. Apžvelgiami visi žingsniai: temos pasirinkimas, literatūros paieška, skaitymas ir analize, teorijos ir tyrimo aprašymas, teksto redagavimas bei viešas pristatymas. Autores susitelkia i pagrindinius klausimus, kuriuos užduoda studentai savo vadovams, ir pateikia praktiniu patarimu, kaip spręsti visiems rašantiesiems kylančias problemas. Knyga skirta bakalauro ir magistrantūros studijų studentams – ji pravers visu studijų metu: nuo pirmųjų moksliniu rašto darbu iki baigiamojo darbo rengimo.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0381-6
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Tomas Petreikis 
Leidinių platinimas. Kurso programa, seminarų planai, savarankiškos užduotys, rinktinė bibliografija 
Mokymo priemonė

Leidinių platinimas suvokiamas kaip praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimanti įvairius leidybos produktų sklaidos, judėjimo, prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus. Mokymo priemonėje pateikiama kurso programa, seminarų planai, savarankiškos užduoties aprašymai ir rinktinė bibliografija. Leidinys skiriamas Leidybos ir reklamos studijų programos studentams ir visiems savarankiškai besidomintiems šia leidybos ir prekybos sektoriaus sritimi.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0345-8
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Milda Pivoriūtė, Povilas Marius Šaulauskas 
Nūdieniai Lietuvos akademinės filosofijos profiliai: bylotojai ir bylos 
Mokslo studija

Knyga yra pirmasis nuoseklia sistematika grįstas mėginimas pamatyti nūdienės Lietuvos akademinės filosofijos visuminį lauką jo dalyvių ir jų gvildenamos problematikos metmenimis: kas lemia esamą Lietuvos filosofinio diskurso profilį XXI amžiuje sulig galiojančiais tyrėjų akademinio statuso įverčiais ir šių tyrėjų plėtojamais akademinės tematikos skerspjūviais. Ši studija nesiekia kokybiškai įvertinti esamos Lietuvos akademinės filosofijos būklės „brandos“, „pažangos“, „gilumos“ ir pan. terminais. Toks vertinimas visų pirma pareina nuo įvairių vertybinių nuostatų (religinių, politinių, moralinių ir kitokių), kuriomis bus grindžiama vienokia ar kitokia kokybinė tyrimo rezultatų interpretacija.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0372-4
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Mokslinė redaktorė Meilutė Ramonienė. Autoriai: Eglė Gudavičienė, Inga Hilbig, Kristina Jakaitė-Bulbukienė, Meilutė Ramonienė, Eglė Vaisėtaitė, Loreta Vilkienė.
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai.
Kolektyvinė monografija

Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“) duomenimis, monografijoje gvildenama sociolingvistinė situacija keturiose skirtingą lietuvių emigracijos istoriją reprezentuojančiose pasaulio vietose: Argentinoje, Toronte, Londone ir Osle. Atskleidžiamas lietuvių kilmės išeivių kalbinis elgesys, aptariamos lietuvių kalbos mokėjimo, vartojimo, (ne)išlaikymo, kalbos ir lietuviškumo sąsajų bendrosios tendencijos.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0348-9
Lietuvių kalba
Spausdintas ir el. formatai (EPUB ir PDF)
Atsisiųsti PDF
Atsisiųsti EPUB
Įsigyti spausdintą knygą

2019 Kalbos normos praktika

Vincas Grigas, Arūnas Gudinavičius. Nelegalių knygų naudojimas Lietuvoje. Skaitytojų, autorių ir leidėjų požiūris

Šioje tyrimo ataskaitoje, pasitelkiant kokybinius tyrimo metodus, analizuojamos nelegalių knygų naudojimo priežastys, pasekmės ir kiti aspektai iš trijų suinteresuotų grupių požiūrių – leidėjų, autorių ir skaitytojų.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0338-0
Lietuvių kalba
Spausdintas, EPUB ir PDF formatas
Atsisiųsti EPUB
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė. Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija

Studijoje, remiantis projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019 m.) duomenimis, analizuojamas Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių lietuvių kalbos mokėji-mas, kalbinės nuostatos ir motyvacija. Atskiruose skyriuose pristatoma tyrimo metodika, tiriamųjų grupės, analizuojamas tikslinių grupių žodyno dydis, jo ryšys su sociolingvistiniais veiksniais, taip pat aptariami C testo rezultatai, atspindintys bendrą lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, jų koreliacija su sociolingvistinėmis mo-kinių charakteristikomis, pateikiami skirtingoms tiriamųjų grupėms būdingi motyvacijos ir nuostatų įtakos lietuvių kalbos mokėjimui modeliai.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0298-7
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Irena Smetonienė. Kalbos normos praktika. Mokomoji knyga

Šios knygos tikslas – pažiūrėti į normos mokymą kiek kitaip: akcentuojama ne pati klaida (išskyrus kai kurias leksikos klaidas), o parodoma, kokia turi būti norminė vartosena, ji paremiama glausta teorija. Netaisyklingi kalbos vartosenos atvejai pateikiami tik užduotyse. Taip norėta išvengti besaikio klaidų akcentavimo ir, kartais, pačių klaidų mokymo. Knyga skirta būsimiems lietuvių kalbos specialistams, jau išmanantiems kalbos sistemos dalykus, tačiau tinka ir kitų specialybių studentams, besimokantiems specialybės kalbos arba kalbos kultūros.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0279-6
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

Matematines statistikos uzdavinynas Virselis

Vilijandas Bagdonavičius, Julius Jonas Kruopis, Rūtta Levulienė. Matematinės statistikos uždavinynas su sprendimais
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0247-5
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Pilvo ertmes organu transplantacijos praktinis vadovas

Kęstutis Strupas, Arūnas Želvys, Aistė Gulla, Vitalijus Sokolovas, Marius Petrulionis, Saulius Mikalauskas
Pilvo ertmės organų transplantacijos vadovas

Vadove detaliai aprašomi praktiniai bei techniniai chirurginiai veiksmai atliekant kepenų, kasos, inkstų transplantacijas. Pateikiama kasos ir inkstų vienalaikės transplantacijos schema, jos detaliai neaprašant, nes techniškai ši operacija nesiskiria nuo pavienio organo transplantacijos. Šis praktinis vadovas ne tik padės geriau suprasti transplantacijų operacinę eigą, atnaujinti anatomines žinias, bet ir bus naudingas gydant kitomis ligomis susirgusius ligonius, kuriems buvo atlikta pilvo ertmės organų transplantacija.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0218-5
Lietuvių kalba
EPUB formatas
Atsisiųsti knygos ištrauką EPUB formatu (norėdami įsigyti pilną versiją parašykite )

siuolaikine lenku kalba internetui

Kinga Geben. Współczesny język polski. Swoistość języka polskiego na Litwie / Šiuolaikinė lenkų kalba. Lenkų kalbos Lietuvoje specifika
Skrypt dla studentów I stopnia kierunków humanistycznych
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0173-7
Lenkų kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

Targamadze Geros mokyklos koncepcijos igyvendinimas 2019 virselis

Vilija Targamadzė. Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas. Metodinė priemonė studentams
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0191-1
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 filosofinė flmu prigimtis

Andrius Gudauskas. Filosofinė kino filmų prigimtis. Andrejaus Tarkovskio kinematografija
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0151-5
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

Kardelis virselis

Vytautas Kardelis. Arealinis tipologinis lietuvių tarmių kompleksiškumas. Aukštaičiai
Vilniaus universiteto leidykla, 2018
ISBN 978-609-07-0027-3
Lietuvių kalba
EPUB formatas
epubAtsisiųsti EPUB

Ne dienos be kalbos small

Virginija Stumbrienė, Aurelija Kaškelevičienė. Nė dienos be lietuvių kalbos Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 336 p.
ISBN 978-609-07-0029-7
Lietuvių kalba
Spausdinta knyga ir garso įrašai (MP3)
Vadovėlio garso įrašai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos