E-knygos

2019 Kalbos normos praktika

Ramūnas Birštonas, Jūratė Liauksminaitė
Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose
Mokomoji priemonė

Knygoje paprasta ir glausta forma pateikiama išsamių žinių apie visas su kūrybinėmis industrijomis susijusias intelektinės nuosavybės teises: autorių teises, gretutines teises, dizaino, išradimų, prekių ženklų ir komercinių paslapčių apsaugą bei apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos, detaliau aptariant galimus teisių įgyvendinimo būdus, šių teisių tarpusavio sąveiką, darbo santykių pagrindu sukurtų kūrinių priklausomybę bei kitus reikšmingus klausimus. Autoriai tikisi, kad knyga taps parankine priemone, kuri padės kūrybinių industrijų atstovui ar studentui greitai rasti ir suprasti svarbiausius atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės veikimo aspektus, jos privalumus ir trūkumus.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0404-2
Lietuvių kalba
EPUB formatas
Atsisiųsti EPUB

2019 Kalbos normos praktika

Anželika Laužikienė, Rimvydas Laužikas
Senieji lietuviški receptai. Lietuvos gaspadinių receptai
Dvi dešimtys ir vienas būdas, kaip gaminti gardžius senoviškus valgius, kuriais pavyks ne tik šeimynykščius nudžiuginti, bet ir svečią papenėti

Keliaudami ir pažindami pasaulį, lankydamiesi svečiose šalyse ir ragaudami kitų kraštų nacionalinius valgius neretai susimąstome ir apie lietuviškąją gastronomijos tradiciją. Kas yra ta lietuviškoji virtuvė? Kurie patiekalai yra patys lietuviškiausi? Kuo pavaišinti užsienietį, atkeliavusį į mūsų kraštą? Kokių patiekalų savo šalies žmonėms pasiūlyti paragauti keliaujant po skirtingus Lietuvos regionus? Ką įtraukti į gastronominį Lietuvos žemėlapį? Šioje knygoje pabandysime bent iš dalies atsakyti į tokius ir panašius klausimus. Čia rasite dvidešimt vieno patiekalo, būdingo mūsų kraštui, istorinius aprašymus ir autentiškus bei šiems laikams pritaikytus receptus. Knygos autoriai į gastronomiją žvelgia per žmogišką – maisto gamintojų ir valgytojų – prizmę, tad receptai yra susieti su žymiausiomis XIX a. antros pusės–XX a. pirmos pusės Lietuvos gastronomijos istorijos asmenybėmis – gaspadinėmis, restoranų kūrėjomis ir knygų autorėmis, kurių biografijas taip pat galėsite perskaityti. Ši knyga nėra lietuviškos gastronomijos kanonas, nes kanonas – kažkas negyvo, o gastronomijos tradicija – gyva, nuolat kintanti, prisitaikanti. Tai bandymas padėti tiems, kurie ieško atsakymų apie, nori išbandyti patys ir pasiūlyti kitiems kultūros klodą, kurį galime pavadinti Lietuvos virtuve. Norint gaminti, būtina sveika nuovoka, guvus protas ir drąsa kurti. Juk gaminant svarbu, kad valgis savo skoniu, kvapu, išvaizda džiugintų jus ir jūsų artimuosius, o senosios gaspadinės nedidelius nukrypimus nuo jų receptų tikrai jums atleis.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0435-6
Lietuvių kalba
EPUB formatas
Atsisiųsti EPUB

2019 Kalbos normos praktika

Lina Zabulienė, Eglė Rudinskienė
Pažinti hipoglikemiją

Perskaitę šias įžvalgas apie hipoglikemiją prisiminsite, ką tikrai žinote apie cukrinį diabetą. Tikėtina, kad rasite naujų dalykų, kurie bus Jums naudingi, pagilins Jūsų požiūrį į cukrinį diabetą ir jo komplikaciją hipoglikemiją. Rasite atsakymus kodėl kyla hipoglikemija, kokie pojūčiai pasireiškia jai įvykus, kaip nuo jos apsisaugoti, kaip ją nutraukti, kada kreiptis pagalbos ir kitų naudingų patarimų. Leidinys bus įdomus ir naudingas visiems diabetu sergantiems pacientams ir jų šeimos nariams, studentams, gydytojams ir kiekvienam besidominčiam sveikata.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-475-518-7
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Jūratė Baranova, Zenonas Norkus, Vytautas Žemgulis
Istorijos filosofija
Metodinė priemonė studentams

Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems istorijos raidos filosofines teorijas ir metodologines istorinio pažinimo galimybes. Ši priemonė siūlo apmąstyti šiuo metu aktualias posthumanizmo bei istorijos ir moralės santykio problemas.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0240-6
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Dovilė Urbonienė, Živilė Nemickienė
Modern English topics and tests for language students
Mokomoji ir metodinė knyga

Mokymo priemonėje dėmesys skiriamas specifinio žodyno plėtojimui ir kalbos praktikai. Ja siekiama ugdyti studentų analitinį ir kritinį mąstymą, gebejimą bendrauti, naudojant sakytinę ir rašytinę anglų kalbą. Medžiaga yra skirta B2-C1 lygio kalbų studentams, tačiau ja gali naudotis ir visi norintys išplėsti savo verslo anglų kalbos žodyną ir tobulinti komunikacinius įgūdžius.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0432-5
https://doi.org/10.15388/DUZN.2020.2
Anglų kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Dovilė Urbonienė, Živilė Nemickienė
Rašto darbų metodiniai nurodymai. Pirmosios pakopos studijų programai "Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba)"
Mokomoji ir metodinė knyga

Mokomojoje ir metodinėje priemonėje aptariama dviejų tradicinių ir privalomų metodinių studijų formų – kursinio ir baigiamojo bakalauro darbo – paskirtis, struktura bei ypatumai; apibrėžiamos tyrimo objekto, tikslo, metodo koncepcijos; aptariama rašymo eiga, jo etapai, apibrėžiamos sąvokos ir atsakomybės; nurodoma, kaip derėtų struktūruoti akademinį rašto darbą; komentuojamos šaltinių naudojimo, nuorodų ir citavimo, literatūros sąrašo sudarymo tvarkos taisyklės; nurodoma darbų gynimo tvarka, vertinimo kriterijai, raštvedybos ir darbo apipavidalinimo reikalavimai. Pabaigoje pateikiami priedai anglų ir lietuvių kalbomis.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0431-8
https://doi.org/10.15388/DUZN.2020.1
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Gabija Bankauskaitė
Oratorystės menas
Mokomoji knyga. 3-iasis papildytas leidimas

Mokomoji knyga skirta kiekvienam, besirengiančiam kalbėti viešai ir siekiančiam savo kalba paveikti bei įtikinti konkretų klausytoją. Knygoje aptariama retorika kaip iškalbos mokslas, kalbama apie oratoriaus asmenybę, supažindinama su viešųjų kalbų tipais, apžvelgiami kalbos rengimo tarpsniai, oratoriaus stiliaus ugdymas ir kalbėjimo technikos tobulinimas, kūno kalba, neverbalinė komunikacija.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0427-1
https://doi.org/10.15388/OM.2020
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Pranas Juozas Žilinskas
Rašto darbai. Ką būtina žinoti rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbą
Mokomoji knyga

Knygoje aptariami pateikiamų ginti tiksliųjų mokslų rašto darbų reikalavimai. Aiškinama: kaip reikėtų rašyti referatus, kursinius, baigiamuosius ir kitus darbus; kokių reikalavimų privalo laikytis studentai, atlikdami laboratorinius darbus, kaip juos turi sutvarkyti; kaip taisyklingai turėtų būti rašomos matematinės formulės, fizikinių dydžių simboliai, matavimo vienetai ir pan.; kaip sudaromos lentelės; braižomos diagramos, schemos; koks turi būti rašto darbo bibliografijos apipavidalinimas. Leidinys skiriamas studentams ir doktorantams, atliekantiems teorinius ir eksperimentinius darbus ir norintiems tinkamai juos aprašyti.
Vilniaus universiteto leidykla, 2015
ISBN 978-609-459-597-4 (spausdinta knyga)
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Anna Ruskan
Attitudinal and Epistemic Dimensions of Evaluation
Textbook / Mokymo knyga

The coursebook is designed for senior undergraduate and postgraduate students of linguistics. It focuses on the attitudinal and epistemic dimensions of the category of evaluation. The coursebook comprises two parts, each consisting of two units. Part one introduces the attitudinal dimension of evaluation by drawing on the frameworks for attitudinal stance and Appraisal. Part two presents the epistemic dimension of evaluation by providing the realisations and illustration of the categories of epistemic modality and evidentiality. Each unit of the coursebook illustrates the categories discussed and is followed by a set of tasks.
Anna Ruskan is Assistant at the Department of English Philology at Vilnius University. Her research interests comprise stance, evidentiality, epistemic modality, corpus linguistics, contrastive linguistics, academic discourse and journalistic discourse. She has been involved in international projects related to stance, epistemic modality and evidentiality in English, Lithuanian and other European languages. Author of articles on epistemic qualifications, stance, and contrastive linguistics.

Naujoje Annos Ruskan mokomojoje knygoje anglų kalba „Attitudinal and Epistemic Dimensions of Evaluation“ pristatomos pagrindinės vertinimo raiškos kalboje teorijos. Vertinimas traktuojamas kaip plati kategorija, apimanti įvairias autoriaus subjektyvaus požiūrio į tikrovę reikšmes. Aptariamos dvi pagrindinės vertinimo dimensijos: emocinė ir episteminė. Emocinė dimensija atskleidžia vertinamuosius autoriaus pasakymus apie tikrovę, susijusius su jausmais, nuomone ir įvairiomis nuostatomis, ir pabrėžia vertinimo poliariškumą. Episteminė dimensija apima autoriaus vertinimą, rodantį, kiek kalbama situacija atitinka tikrovę (yra reali) ir kokiais žinių šaltiniais autorius remiasi ją vertindamas. Apimant tiek autoriaus emocinį, tiek episteminį vertinimą, siekiama atskleisti vertinimo kategorijos turinio įvairovę ir kompleksiškumą bei pabrėžti skirtį tarp episteminio ir neepisteminio tikrovės apibūdinimo.
Pirmoje knygos dalyje supažindinama su teorinėmis prieigomis, nagrinėjančiomis emocinį autoriaus vertinimą. Dėmesio skiriama autoriaus požiūrio (angl. attitudinal stance) kategorijai ir vertinimo teorijai (angl. appraisal), sukurtai James’o Martin’o ir Peter’io White’o. Antroje dalyje pristatomos episteminio modalumo ir evidencialumo kategorijos, atspindinčios episteminį tikrovės apibūdinimą. Supažindinama su Wallace’o Chafe’o evidencialumo koncepcija ir Kasper’o Boye’o epistemiškumo teorija. Knygoje pateikiamos leksinės, gramatinės ir diskurso lygmens priemonės, parodančios platų vertinimo formų ir reikšmių spektrą įvairiuose diskurso tipuose ir tekstuose. Dėmesio skiriama žiniasklaidos diskursui, akademiniam diskursui, grožinės literatūros tekstams ir šnekamajai kalbai. Autentiški vertinimą iliustruojantys pavyzdžiai paimti iš tekstynų ir angliškų laikraščių. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos praktinės užduotys, leidžiančios kritiškai įvertinti pristatytas vertinimo teorijas ir jas taikyti analizuojant įvairių tekstų ir diskursų pavyzdžius.
Mokomoji knyga skiriama kalbotyrą studijuojantiems vyresnių kursų bakalauro ir magistro studijų anglų filologijos studijų programos studentus, bet gali būti įdomi ir kitų filologijos programų studentams. Aptariamos teorinės prieigos gali būti naudingos rengiant individualias studijas ir projektus. Knyga gali būti skirta tiek darbui auditorijoje, tiek savarankiškoms studijoms.
Anna Ruskan tiria evidencialumo, episteminio modalumo ir diskurso žymiklių sintaksinius ir semantinius, pragmatinius ypatumus anglų ir lietuvių kalbose įvairių diskursų tipuose. Tyrėja dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose projektuose, skirtuose autoriaus pozicijos vaidmeniui diskurse. Dėsto privalomuosius ir pasirenkamuosius kursus Anglų filologijos bakalauro ir magistro studijų programos studentams.

Vilniaus universiteto leidykla, 2020
Anglų kalba

PDF formatas
ISBN 978-609-07-0397-7 (PDF)
Atsisiųsti PDF

EPUB
formatas
ISBN 978-609-07-0398-4 (EPUB)
Įsigyti

2019 Kalbos normos praktika

Lina Mikalonienė
Įmonių teisė. Praktikumas
Mokymo priemonė

Mokymo priemonė „Įmonių teisė: praktikumas“ skirta nuosekliai ir sistemiškai, bet kartu ir koncentruotai perteikti studijų dalyko „Įmonių teisė“ žinioms apie pagrindines verslo organizavimo formas, detaliau aptariant bendrovės teisinę formą ir ją palyginant su kitomis įmonių teisinėmis formomis, taip pat ugdyti studentų gebėjimams tinkamai taikyti teisės normas, identifikuoti esminius probleminius aspektus bei siūlyti teisinių problemų sprendimo būdus, susijusius su vyraujančia įmonės teisine forma – bendrove. Siekiant teorijos ir praktikos dermės, praktikume pateikiama teorinio ir praktinio pobūdžio užduočių. Šis praktikumas bus naudingas teisės studentams, studijuojantiems įmonių teisės dalyką, įsisavinti paskaitų metu ir savarankiškai įgytas teorines žinias bei jas pritaikyti. Pagal tematiką susisteminti pagrindiniai teisės šaltiniai taip pat pravers ir teisės praktikams.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0396-0
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Remigijus Čiegis, Aidas Dilius, Dalia Štreimikienė
Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi vertinimas Europos Sąjungos šalyse
Monografija

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto profesoriaus, habilituoto socialinių mokslų daktaro Remigijaus Čiegio, socialinių mokslų daktaro Aido Diliaus ir Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto profesorės, socialinių mokslų daktarės (HP) Dalios Štreimikienės monografijoje nagrinėja¬mas pajamų nelygybės poveikis ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi – pateiktos šių fenomenų teorinės interpretacijos, o vėliau, sudarius pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui ir dar¬niam vystymuisi vertinimo modelį, jis buvo empiriškai patikrintas skirtingose Europos Sąjungos šalių grupėse.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0374-8
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Jolanta Aleknevičienė, Aušra Pocienė, Maryja Šupa
Kaip parašyti mokslinį rašto darbą?
Mokomoji priemonė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto kriminologijos ir sociologijos studentams

Autorės kviečia pasitelkti smalsumą, kūrybiškumą, šiek tiek ištvermės ir keliauti kartu į intriguojančią akademinio rašymo kelionę. Knygoje aiškia ir paprasta kalba, pateikiant pavyzdžiu paaiškinama, kaip parašyti mokslini rašto darbą universitete. Apžvelgiami visi žingsniai: temos pasirinkimas, literatūros paieška, skaitymas ir analize, teorijos ir tyrimo aprašymas, teksto redagavimas bei viešas pristatymas. Autores susitelkia i pagrindinius klausimus, kuriuos užduoda studentai savo vadovams, ir pateikia praktiniu patarimu, kaip spręsti visiems rašantiesiems kylančias problemas. Knyga skirta bakalauro ir magistrantūros studijų studentams – ji pravers visu studijų metu: nuo pirmųjų moksliniu rašto darbu iki baigiamojo darbo rengimo.
Vilniaus universiteto leidykla, 2020
ISBN 978-609-07-0381-6
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Tomas Petreikis 
Leidinių platinimas. Kurso programa, seminarų planai, savarankiškos užduotys, rinktinė bibliografija 
Mokymo priemonė

Leidinių platinimas suvokiamas kaip praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimanti įvairius leidybos produktų sklaidos, judėjimo, prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus. Mokymo priemonėje pateikiama kurso programa, seminarų planai, savarankiškos užduoties aprašymai ir rinktinė bibliografija. Leidinys skiriamas Leidybos ir reklamos studijų programos studentams ir visiems savarankiškai besidomintiems šia leidybos ir prekybos sektoriaus sritimi.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0345-8
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Milda Pivoriūtė, Povilas Marius Šaulauskas 
Nūdieniai Lietuvos akademinės filosofijos profiliai: bylotojai ir bylos 
Mokslo studija

Knyga yra pirmasis nuoseklia sistematika grįstas mėginimas pamatyti nūdienės Lietuvos akademinės filosofijos visuminį lauką jo dalyvių ir jų gvildenamos problematikos metmenimis: kas lemia esamą Lietuvos filosofinio diskurso profilį XXI amžiuje sulig galiojančiais tyrėjų akademinio statuso įverčiais ir šių tyrėjų plėtojamais akademinės tematikos skerspjūviais. Ši studija nesiekia kokybiškai įvertinti esamos Lietuvos akademinės filosofijos būklės „brandos“, „pažangos“, „gilumos“ ir pan. terminais. Toks vertinimas visų pirma pareina nuo įvairių vertybinių nuostatų (religinių, politinių, moralinių ir kitokių), kuriomis bus grindžiama vienokia ar kitokia kokybinė tyrimo rezultatų interpretacija.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0372-4
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Mokslinė redaktorė Meilutė Ramonienė. Autoriai: Eglė Gudavičienė, Inga Hilbig, Kristina Jakaitė-Bulbukienė, Meilutė Ramonienė, Eglė Vaisėtaitė, Loreta Vilkienė.
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai.
Kolektyvinė monografija

Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“) duomenimis, monografijoje gvildenama sociolingvistinė situacija keturiose skirtingą lietuvių emigracijos istoriją reprezentuojančiose pasaulio vietose: Argentinoje, Toronte, Londone ir Osle. Atskleidžiamas lietuvių kilmės išeivių kalbinis elgesys, aptariamos lietuvių kalbos mokėjimo, vartojimo, (ne)išlaikymo, kalbos ir lietuviškumo sąsajų bendrosios tendencijos.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0348-9
Lietuvių kalba
Spausdintas ir el. formatai (EPUB ir PDF)
Atsisiųsti PDF
Atsisiųsti EPUB
Įsigyti spausdintą knygą

2019 Kalbos normos praktika

Vincas Grigas, Arūnas Gudinavičius. Nelegalių knygų naudojimas Lietuvoje. Skaitytojų, autorių ir leidėjų požiūris

Šioje tyrimo ataskaitoje, pasitelkiant kokybinius tyrimo metodus, analizuojamos nelegalių knygų naudojimo priežastys, pasekmės ir kiti aspektai iš trijų suinteresuotų grupių požiūrių – leidėjų, autorių ir skaitytojų.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0338-0
Lietuvių kalba
Spausdintas, EPUB ir PDF formatas
Atsisiųsti EPUB
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė. Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija

Studijoje, remiantis projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019 m.) duomenimis, analizuojamas Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių lietuvių kalbos mokėji-mas, kalbinės nuostatos ir motyvacija. Atskiruose skyriuose pristatoma tyrimo metodika, tiriamųjų grupės, analizuojamas tikslinių grupių žodyno dydis, jo ryšys su sociolingvistiniais veiksniais, taip pat aptariami C testo rezultatai, atspindintys bendrą lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, jų koreliacija su sociolingvistinėmis mo-kinių charakteristikomis, pateikiami skirtingoms tiriamųjų grupėms būdingi motyvacijos ir nuostatų įtakos lietuvių kalbos mokėjimui modeliai.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0298-7
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Kalbos normos praktika

Irena Smetonienė. Kalbos normos praktika. Mokomoji knyga

Šios knygos tikslas – pažiūrėti į normos mokymą kiek kitaip: akcentuojama ne pati klaida (išskyrus kai kurias leksikos klaidas), o parodoma, kokia turi būti norminė vartosena, ji paremiama glausta teorija. Netaisyklingi kalbos vartosenos atvejai pateikiami tik užduotyse. Taip norėta išvengti besaikio klaidų akcentavimo ir, kartais, pačių klaidų mokymo. Knyga skirta būsimiems lietuvių kalbos specialistams, jau išmanantiems kalbos sistemos dalykus, tačiau tinka ir kitų specialybių studentams, besimokantiems specialybės kalbos arba kalbos kultūros.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0279-6
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

Matematines statistikos uzdavinynas Virselis

Vilijandas Bagdonavičius, Julius Jonas Kruopis, Rūtta Levulienė. Matematinės statistikos uždavinynas su sprendimais
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0247-5
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 Pilvo ertmes organu transplantacijos praktinis vadovas

Kęstutis Strupas, Arūnas Želvys, Aistė Gulla, Vitalijus Sokolovas, Marius Petrulionis, Saulius Mikalauskas
Pilvo ertmės organų transplantacijos vadovas

Vadove detaliai aprašomi praktiniai bei techniniai chirurginiai veiksmai atliekant kepenų, kasos, inkstų transplantacijas. Pateikiama kasos ir inkstų vienalaikės transplantacijos schema, jos detaliai neaprašant, nes techniškai ši operacija nesiskiria nuo pavienio organo transplantacijos. Šis praktinis vadovas ne tik padės geriau suprasti transplantacijų operacinę eigą, atnaujinti anatomines žinias, bet ir bus naudingas gydant kitomis ligomis susirgusius ligonius, kuriems buvo atlikta pilvo ertmės organų transplantacija.
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0218-5
Lietuvių kalba
EPUB formatas
Atsisiųsti knygos ištrauką EPUB formatu (norėdami įsigyti pilną versiją parašykite )

siuolaikine lenku kalba internetui

Kinga Geben. Współczesny język polski. Swoistość języka polskiego na Litwie / Šiuolaikinė lenkų kalba. Lenkų kalbos Lietuvoje specifika
Skrypt dla studentów I stopnia kierunków humanistycznych
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0173-7
Lenkų kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

Targamadze Geros mokyklos koncepcijos igyvendinimas 2019 virselis

Vilija Targamadzė. Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas. Metodinė priemonė studentams
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0191-1
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

2019 filosofinė flmu prigimtis

Andrius Gudauskas. Filosofinė kino filmų prigimtis. Andrejaus Tarkovskio kinematografija
Vilniaus universiteto leidykla, 2019
ISBN 978-609-07-0151-5
Lietuvių kalba
PDF formatas
Atsisiųsti PDF

Kardelis virselis

Vytautas Kardelis. Arealinis tipologinis lietuvių tarmių kompleksiškumas. Aukštaičiai
Vilniaus universiteto leidykla, 2018
ISBN 978-609-07-0027-3
Lietuvių kalba
EPUB formatas
epubAtsisiųsti EPUB

Ne dienos be kalbos small

Virginija Stumbrienė, Aurelija Kaškelevičienė. Nė dienos be lietuvių kalbos Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 336 p.
ISBN 978-609-07-0029-7
Lietuvių kalba
Spausdinta knyga ir garso įrašai (MP3)
Vadovėlio garso įrašai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos