Teisė

Nuteistuju asmenybes charakteristikosNuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos
Kolektyvinė monografija
Ilona Laurinaitytė, Alfredas Laurinavičius, Laura Ustinavičiūtė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 208 p.
ISBN 978-609-459-900-2 (internete)
ISBN 978-609-459-899-9 (spausdintinis)

Smurto istorija turbūt yra tokia pati sena kaip ir visos žmonijos istorija. Ir šiomis dienomis įvairiose medijose, nesvarbu, tai būtų televizija, radijas ar internetiniai portalai, rasime informacijos apie įvykusį smurtą, kuris, norime ar ne, tampa mūsų kasdienybės dalimi. Suprantama, smurto kontekstas gali skirtis, pavyzdžiui, vienais atvejais kalbama apie dviejų išgėrusių asmenų konfliktą, pasibaigusį mirtinais peilio dūriais, kitais apie kruviną teroristinį išpuolį ar karo baisumus, kai žūsta dešimtys, šimtai ar net tūkstančiai žmonių, tad akivaizdu, kad ši problema tiek anksčiau, tiek ir dabartiniais laikais išlieka aktuali. [...]


Imoniu teisiu formu konvergencijaĮmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija:
ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?
Mokslo studija

The convergence and divergence of legal forms of enterprises:
is Lithuanian legal regulation attractive in international context?
Scientific Study
Lina Mikalonienė, Valentinas Mikelėnas, Paulius Miliauskas, Vilius Mitkevičius, Agnė Tikniūtė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 464 p.
ISBN 978-609-459-885-2 (internete)
ISBN 978-609-459-886-9 (spausdintinis) 


LR baudziamojo kodeksoLIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO BENDROSIOS DALIES VIENTISUMO IR NAUJOVIŲ (SU)DERINIMO IŠŠŪKIAI
Monografija
Gintaras Švedas, Paulius Veršekys, Justyna Levon, Darius Prapiestis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 320 p.
ISBN 978-609-459-811-1 (internete)
ISBN 978-609-459-812-8 (spausdintinis)  


Asmens teises i civilines bylos isnagrinejimaAsmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos
Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time
Mokslo studija
Aurimas Brazdeikis, Vytautas Nekrošius, Rimantas Simaitis, Vigita Vėbraitė
Mokslinis redaktorius Vytautas Nekrošius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 320 p.
ISBN 978-609-459-751-0

Ši studija yra parengta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkų mokslinio tyrimo, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba, metu ir skirta visapusiškai išnagrinėti sąlygas, kurios padeda įgyvendinti asmens teisę į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką. Atsižvelgiant į ribotą mokslinio projekto laiką bei turimas tiek žmogiš-kąsias, tiek finansines galimybes, studijoje apsiribota išimtinai ginčo teisenos analize, nenagrinėjant nei ypatingosios teisenos, nei vykdymo proceso, nei tarptautinio ir ES civilinio proceso nuostatų. Studiją sudaro dvi svarbiausios dalys: pirmoji skirta teismų institucinės sistemos funkcionavimo efektyvumo analizei; antroje dalyje analizuoja-mos procesinės prielaidos išnagrinėti civilines bylas per protingą laiką. Kaip papildoma knygos dalis yra įtraukta užsienio autorių jų valstybėse esamos padėties analizė.

This study was prepared by the scholars of the Faculty of Law of Vilnius University during the research, which was funded by the Research Council of Lithuania and was devoted to examine thoroughly the conditions to implement the right to civil procee-dings within a reasonable time. Considering the limited time and both human and financial resources available for the research project, the study was limited only to the analysis of contentious proceedings, excluding non-contentious proceedings, enforce-ment proceedings or the provisions of international and EU civil procedure out of the research scope. The study consists of two core sections: first of them analyses the per-formance efficiency of the judicial institutional system; the second section is devoted to procedural preconditions to hear civil cases within a reasonable time. The study also includes a supplementary component of foreign authors dealing with the analysis of the situation in their states.


Konstitucionalizmo idėjaKonstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija
Recenzuotų mokslinių straipsnių
Sudarytojai Jevgenij Machovenko, Indrė Isokaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 292 p.
ISBN 978-609-459-648-3

Rinkinys sumanytas 2015 metų vasario 4-ąją vykusios konferencijos ,,Konstitucijos idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra, pranešimų pagrindu. Jį darniai papildė kitų Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros mokslininkų darbai.
Publikuojamuose straipsniuose į konstitucinės teisės klausimus siekta pažvelgti trejopai: per konstitucionalizmo, kaip tvarkos (sąrangos) idėjos, atsiradimo, Europos ius commune ir Lietuvos konstitucinės tradicijos prizmę. Ši trinarė struktūra subtiliai sujungia darbus, kurie, iš pažiūros būdami gana skirtingi, iš tiesų sudaro darnią visumą, nes visi yra vienijami Konstitucijos, kaip aukščiausiosios tvarkos (viršiausio teisiškumo mato), sampratos. Rinkinys skiriamas dideliam skaitytojų ratui – kons­titucinės teisės, teisės istorijos, lyginamosios teisėtyros ir kitų teisės sričių tyrėjams bei studentams, kitų mokslų atstovams (istorikams, filosofams ir kt.), taip pat visiems besidomintiems konstitucionalizmo Lietuvoje raida.


Civil procedureIntroduction to European civil procedure
Study material
Vigita Vėbraitė
Translated into Russian by Victor Terekhov 

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 248 p.
ISBN 978-609-459-322-2

Mokymo priemonė anglų kalba „Introduction to European civil procedure“ ir šios mokymo priemonės vertimas į rusų kalbą yra daugiausia skirta užsienio teisės studentams, kurie atvyksta į Lietuvą studijuoti teisę ir pasirenka Europos Sąjungos civilinio proceso kursą, tačiau leidinys turėtų būti naudingas ir teisės praktikams, kitiems asmenims, kurie domisi Europos Sąjungos teise, įvairiais jos aspektais. Mokymo priemonėje yra analizuojami pagrindiniai ES reglamentai, kurie reguliuoja ES civilinį procesą, jų raida bei šios teisės šakos perspektyvos ateityje. Be to, yra pridėti svarbiausi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai anglų kalba, kurie yra susiję su aptariamais teisės aktais. 


Procedurinis teisingumas ValickasProcedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis 
Monografija
Gintautas Valickas, Viktoras Justickis, Kristina Vanagaitė, Ksenija Voropaj

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 388 p.
ISBN 978-609-459-193-8

Monografijoje analizuojami pastaruoju metu įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais ir institucijomis. Nagrinėjama, kaip mūsų šalies nuteistieji, nusikaltimo aukos, vairuotojai, studentai ir kiti tiriamieji vertina teisėjų ir policijos pareigūnų elgesį, teisėsaugos institucijas ir įstatymus. Atskleidžiamas teisėsaugos pareigūnų elgesio ir procedūrinio teisingumo reikalavimų atitikimas, pareigūnų elgesio pokyčiai (lyginami 2004 ir 2011 metų tyri­mo rezultatai), pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų didinti teisėsaugos pareigū­nų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams.
Monografija skiriama psichologams, teisininkams, kriminologams, sociologams, so­cialiniams darbuotojams.


Teisesaugos profiliaiPasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai
Monografija
Aleksandras Dobryninas (sudarytojas), Anna Drakšienė, Vladas Gaidys, Eglė Vileikienė, Laima Žilinskienė

Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 416 p.
ISISBN 978-609-459-137-2

Monografijoje pristatomi teoriniai, socialiniai, teisiniai ir istoriniai pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga ir jos patikimumo aspektai. Analizuojami apibendrinti empiri­niai duomenys, surinkti 2011–2012 metais atliekant mokslinio projekto „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ kokybi­nius ir kiekybinius tyrimus. Monografija skiriama kriminologams, teisininkams, so­ciologams, teisėsaugos institucijų atstovams, visiems besidomintiems kriminalinės justicijos klausimais.


vu teises fakultVILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETAS 1641-2007 METAIS
Monografija
Jevgenij Machovenko, Mindaugas Maksimaitis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 431
ISBN 978-9955-33-252-7

Monografijoje atsispindi natūralus dabartinio Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kolektyvo noras save pamatyti visos Universiteto ir Lietuvos teisinės sistemos istorijos kontekstu, dar kartą pajusti senųjų tradicijų skonį. Chronologiškai ir išsamiai nagrinėjama teisės studijų Vilniaus universitete istorija nuo jų įtraukimo į Universiteto programas iki 2007 metų imtinai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos