lten

Baltijos regiono valstybių jūros erdvių reglamentavimo teisiniai ypatumai

Written by Indrė Isokaitė

Šiame straipsnyje apžvelgiama Baltijos jūros valstybių jūros erdvių reglamentavimo nacionalinėje tei­sėje pobūdis ir teisiniai ypatumai ir šiame kontekste vertinamas jūros erdvių reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose.

The Article provides a review of the nature and legal characteristics of the regulation of maritime zones in the national law of the Baltic Sea States; in this context the legal regulation of maritime zones in Lithuanian legislation is being assessed.

 

HitsDownload 422