Informacija autoriams

Disertacijų autoriams

VU disertacija virselisMielieji doktorantai, norėdami atsispausdinti disertacijas Vilniaus universiteto leidykloje, turite disertacijos tekstą ir jos santrauką patalpinti į nurodytą Word šabloną ir DOCX bei PDF formatais atsiųsti el. paštu . Šablonas skirtas pagal naują tvarką besiginantiems disertantams.

Prašymas dėl daktaro disertacijos spausdinimo. Prasymo_sablonas.doc

Dėmesio! Į šabloną tekstą reikia talpinti be stilių – naudokitės šablone esančiais stiliais. Šablono stiliaus neatitinkančių failų nepriimame.

Doktorantui pageidaujant, ant galinio viršelio galima pateikti 5-8 sakinių disertacijos aprašymą.

Terminai. Jeigu disertacija VU leidykloje tik spausdinama (yra sumaketuota ir suredaguota), ji privalo būti pateikta prieš 4 darbo dienas iki pageidaujamos atsiėmimo datos. Jeigu papildomai užsakoma maketavimo paslauga, disertacija pateikiama prieš 8 darbo dienas. Pageidaujant spausdinimo, redagavimo ir maketavimo paslaugų – prieš 14 darbo dienų.

Knygų autoriams

Rankraščio aprobavimas

Aprobacijai teikiamas rankraštis turi atitikti pasirinktam akademiniam ar mokslo (meno) populiarinimo žanrui būdingas formos ir apimties ypatybes, jame turi būti visos atitinkamo tipo leidiniui būtinos sudėtinės dalys.

Aprobacijos tvarka. Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamų ir Vilniaus universiteto finansuojamų leidinių, kurių rūšiai privalomas recenzavimas, rankraščio aprobacija inicijuojama kamieninių, šakinių padalinių ar padalinių studijų komitetų lygmeniu, atsižvelgiant į rankraščio rūšį Universiteto kamieninių padalinių nustatyta tvarka skiriant recenzentus:

 • atliekamas rankraščio mokslinis recenzavimas (turinio mokslinės kokybės patikra);
 • rankraščio koregavimas atsižvelgiant į recenzijas;
 • rankraščio svarstymas ir rekomendavimas leidybai VU kamieninio padalinio taryboje;
 • rankraščio tvirtinimas leidybai Leidybos komisijoje (kai aprobacija neinicijuojama kamieninio, šakinio ar studijų komiteto lygmeniu). Leidybos komisija gali skirti papildomus recenzentus.

VU bendruomenės autorių leidiniai, kurių rūšis nereikalauja mokslinio recenzavimo, teikiami leisti kamieninio padalinio vadovui pritarus ir leidinių turinį el. paštu persiuntus ir suderinus su Vilniaus universiteto leidykla.

Ne VU bendruomenės autorių leidiniai, kurių rūšis nereikalauja mokslinio recenzavimo, teikiami leisti suderinus su Vilniaus universiteto leidykla.

Rankraščio pateikimas leidybai

Aprobacijos procesui pasibaigus ir leidinį patvirtinus leidybai, Vilniaus universiteto leidyklai pateikiama galutinė rankraščio redakcija ir kiti duomenys, reikalingi leidinio preliminariai sąmatai sudaryti.

Rankraštis pateikiamas vienu Microsoft Word formato failu (.doc, .docx). Grafikai, sukurti Word/Excel priemonėmis, pateikiami atskirais Microsoft Excel formato failais (.xls, .xlsx). Visos kitos iliustracijos (nuotraukos, grafikai ir kt.) pateikiami atskirais spaudos kokybės numeruotais failais (.jpg, .tif ar kitais grafiniais formatais); rankraštyje turi būti pažymėta, kokioje vietoje atitinkama iliustracija turi būti. Autorius privalo turėti visų pateikiamų iliustracijų panaudojimo leidinyje teises. Rankraštyje turi būti pateikiama galinio viršelio informacija (trumpai apie knygą ir autorių, autoriaus nuotrauka ar kitos knygos turinį atitinkančios iliustracijos).

Rankraščio tekstinė informacija:

 • pirmojo antraštinio lapo (autorius, pavadinimas);
 • antrojo antraštinio lapo (tvirtinimo leidybai įrašas, recenzentai, leidinio rėmėjai ir kt.);
 • turinys;
 • pratarmė, įvadas, pagrindinės teksto dalys;
 • santrauka (anglų kalba);
 • rodyklės;
 • priedai ir kt.;
 • paskutinio puslapio informacija (trumpai apie knygą).

Leidinys pradedamas rengti tik gavus visą galutinį rankraštį. Priklausomai nuo leidinio apimties ir sudėtingumo, visas leidybos procesas (nuo rankraščio iki atspausdintos knygos) gali užtrukti nuo trijų iki keturių mėnesių.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos