Informacija autoriams

Disertacijų autoriams

VU disertacija virselisMielieji doktorantai, norėdami atsispausdinti disertacijas Vilniaus universiteto leidykloje, disertacijos tekstą ir jos santrauką darykite pagal nurodytą Word pavyzdį ir DOCX bei PDF formatais atsiųskite el. paštu . Galite disertacijos tekstą rengti ir LaTeX formatu. Tokiu atveju mums pateikite tik PDF failą, kuris turi atitikti Word pavyzdžio stilių. 

Prašymas dėl daktaro disertacijos spausdinimo:
Prasymo_del_disertacijos_ir_santraukos_spausdinimo_sablonas.doc

Doktorantui pageidaujant, ant galinio viršelio galima pateikti 5-8 sakinių disertacijos aprašymą.

Terminai. Jeigu disertacija VU leidykloje tik spausdinama (yra sumaketuota ir suredaguota), ji privalo būti pateikta prieš 7 darbo dienas iki pageidaujamos atsiėmimo datos. Jeigu papildomai užsakoma maketavimo paslauga, disertacija pateikiama prieš 10 darbų dienų. Pageidaujant spausdinimo, redagavimo ir maketavimo paslaugų – prieš 14 darbo dienų.

 Pagrindiniai reikalavimai teikiamai spausdinti daktaro disertacijai:

 • puslapio dydis – B5 (17x24 cm),
 • apatinė paraštė 2 cm, viršutinė paraštė 1,5 cm, kairė ir dešinė paraštės turi būti 2,5 cm,
 • tarpai tarp eilučių – 1,15 intervalo,
 • teksto šriftas – 11 pt. Times New Roman,
 • puslapių numeracija – puslapio apačioje, viduryje,
 • paveikslėlių plotis neturi būti didesnis už teksto plotį,
 • kiti maketavimo reikalavimai pateikti disertacijos Word pavyzdyje.

Pagrindiniai reikalavimai teikiamai spausdinti daktaro disertacijos santraukai:

 • puslapio dydis – A5 (14,8x21 cm),
 • apatinė paraštė 2 cm, viršutinė paraštė 1,5 cm, kairė ir dešinė paraštės turi būti 2 cm,
 • tarpai tarp eilučių – 1,15 intervalo,
 • teksto šriftas – 11 pt. Times New Roman,
 • puslapių numeracija – puslapio apačioje, viduryje,
 • kiti maketavimo reikalavimai pateikti disertacijos santraukos Word pavyzdyje.

Pavyzdžiai:

 VU_disertacijos_maketo_pavyzdys_ginantiems_pagal_VU_Senato_2017-10-24_nutarima.docx

VU_disertacijos_maketo_pavyzdys_ginantiems_pagal_VU_Senato_2010-06-03_nutarima.docx

VU_disertacijos_santraukos_maketo_pavyzdys_ginantiems_pagal_VU_Senato_2010-06-03_nutarima.docx

Knygų autoriams

Rankraščio aprobavimas

Aprobacijai teikiamas rankraštis turi atitikti pasirinktam akademiniam ar mokslo (meno) populiarinimo žanrui būdingas formos ir apimties ypatybes, jame turi būti visos atitinkamo tipo leidiniui būtinos sudėtinės dalys.

Aprobacijos tvarka. Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamų ir Vilniaus universiteto finansuojamų leidinių, kurių rūšiai privalomas recenzavimas, rankraščio aprobacija inicijuojama kamieninių, šakinių padalinių ar padalinių studijų komitetų lygmeniu, atsižvelgiant į rankraščio rūšį Universiteto kamieninių padalinių nustatyta tvarka skiriant recenzentus:

 • atliekamas rankraščio mokslinis recenzavimas (turinio mokslinės kokybės patikra);
 • rankraščio koregavimas atsižvelgiant į recenzijas;
 • rankraščio svarstymas ir rekomendavimas leidybai VU kamieninio padalinio taryboje;
 • rankraščio tvirtinimas leidybai Leidybos komisijoje (kai aprobacija neinicijuojama kamieninio, šakinio ar studijų komiteto lygmeniu). Leidybos komisija gali skirti papildomus recenzentus.

VU bendruomenės autorių leidiniai, kurių rūšis nereikalauja mokslinio recenzavimo, teikiami leisti kamieninio padalinio vadovui pritarus ir leidinių turinį el. paštu persiuntus ir suderinus su Vilniaus universiteto leidykla.

Ne VU bendruomenės autorių leidiniai, kurių rūšis nereikalauja mokslinio recenzavimo, teikiami leisti suderinus su Vilniaus universiteto leidykla.

Rankraščio pateikimas leidybai

Aprobacijos procesui pasibaigus ir leidinį patvirtinus leidybai, Vilniaus universiteto leidyklai pateikiama galutinė rankraščio redakcija ir kiti duomenys, reikalingi leidinio preliminariai sąmatai sudaryti.

Rankraštis pateikiamas vienu Microsoft Word formato failu (.doc, .docx). Grafikai, sukurti Word/Excel priemonėmis, pateikiami atskirais Microsoft Excel formato failais (.xls, .xlsx). Visos kitos iliustracijos (nuotraukos, grafikai ir kt.) pateikiami atskirais spaudos kokybės numeruotais failais (.jpg, .tif ar kitais grafiniais formatais); rankraštyje turi būti pažymėta, kokioje vietoje atitinkama iliustracija turi būti. Autorius privalo turėti visų pateikiamų iliustracijų panaudojimo leidinyje teises. Rankraštyje turi būti pateikiama galinio viršelio informacija (trumpai apie knygą ir autorių, autoriaus nuotrauka ar kitos knygos turinį atitinkančios iliustracijos).

Rankraščio tekstinė informacija:

 • pirmojo antraštinio lapo (autorius, pavadinimas);
 • antrojo antraštinio lapo (tvirtinimo leidybai įrašas, recenzentai, leidinio rėmėjai ir kt.);
 • turinys;
 • pratarmė, įvadas, pagrindinės teksto dalys;
 • santrauka (anglų kalba);
 • rodyklės;
 • priedai ir kt.;
 • paskutinio puslapio informacija (trumpai apie knygą).

Leidinys pradedamas rengti tik gavus visą galutinį rankraštį. Priklausomai nuo leidinio apimties ir sudėtingumo, visas leidybos procesas (nuo rankraščio iki atspausdintos knygos) gali užtrukti nuo trijų iki keturių mėnesių.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos