2013-06-25

Ways with Words: insights into the English lexicon and some cross-lin­guistic aspects of study

waysVadovėlis
Inesa Šeškauskienė

Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2013. – XXIV, 464 p.
ISBN 978-609-459-199-0

Leksikologijos vadovėlis pirmiausia skiriamas anglų filologijos studijų pro­gramų studentams bei visiems, besidomintiems kalbos ir reikšmės proble­momis. Knygą sudaro dvi dalys. Pirmojoje aptariami žodžių darybos būdai, o antrojoje – pagrindiniai leksinės semantikos klausimai. Knygoje remiama­si anglų kalbos medžiaga ir brėžiamos paralelės su kitomis kalbomis, pir­miausia lietuvių, rusų ir lenkų.

This is a textbook in lexicology, which usually makes part of an undergradu­ate programme in languages. The book is divided into two parts. The first part discusses types of word-building. The second part gives an overview of the key issues of lexical semantics. It also offers a brief overview of vocabulary varia­tion. The book focusses on English but also draws some parallels with other languages, first of all, Lithuanian, Polish and Russian. It is intended for students of English and anyone interested in linguistics or language-related studies.