2013-03-07

Algebra. I dalis

algebraPaulius Drungilas, Hamletas Markšaitis

Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 310 p.
ISBN 978-609-459-127-3

Šis algebros vadovėlis (pirmoji dalis) parašytas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos specialybės studentams skaitomų algebros paskaitų pagrindu.