2013-03-07

Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė

retorine ir stRegina Koženiauskienė

Vil­nius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 352 p.
ISBN 978-609-459-156-3

Šioje knygoje analizei pasirinkti viešo kalbėjimo patirtį turinčių kūrėjų tekstai, ku­riuose ryški įtikinimo ir įtaigos funkcija, būdinga publicistiniam stiliui, jo centre – orato­rių kalbos. Retorinės priemonės iliustruojamos kasdieniais spaudos, televizijos, interneto portalų rašytinių ir sakytinių tekstų pavyzdžiais. Knyga galės pasinaudoti retorikos ir stilistikos specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, gimnazijų mokytojai ir mokiniai.