2013-03-07

Pinigai ir kreditas

pinigai ir kMokomoji knyga
Meilė Jasienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 172 p.
ISBN 978-609-459-146-4

Knygoje išdėstyti pinigų kilmės, jų raidos klausimai, pinigų funkcijos ir savybės. Nagrinėjami valiutų kursai ir valiutinė integracija, kreditas ir palūkanų normos. Svarbus dėmesys skiriamas centriniams ir komerciniams bankams, jų veiklos ypaty­bėms. Pateiktas finansų rinkų ir vertybinių popierių apibūdinimas. Aptarti pinigų ir kredito raidos Lietuvoje bruožai.