ES struktūrinių ­fondų lėšomis finansuojami mokslo projektai 2013 m.

Sukurta: 18 gruodžio 2012
SF

 

Programa / projektas
Projekto pavadinimas Trukmė Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Podoktorantūrinių stažuočių projektai
(VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001)

 

Joninių skysčių molekulinės struktūros, dinamikos ir spektrinių parametrų teorinis modeliavimas  2012-2014  Dr. K. Aidas (FF)
Prof. V. Balevičius
Kietųjų elektrolitų funkciniams jonikos elementams tyrimas 2012-2014

Dr. A. Džiaugys (FF)
Prof. A. F. Orliukas

Cu+, Li+, VO** superjonikų plačiajuostė impedanso spektroskopija 2012-2014

Dr. T. Šalkus (FF)
Prof. J. Banys

Liuminescencijos našumo InGaN dariniuose didinimo būdų tyrimas 2012-2014

Dr. J. Mickevičius (FF)
Prof. G. Tamulaitis

Kalcio nanofosfatų sintezė zolių-gelių metodu, apibūdinimas ir panaudojimas odontologijoje bei ortopedijoje 2012-2014

Dr. Ž. Stankevičiūtė (CHF)
Prof. A. Kareiva

Organiniai puslaidininkiai optoelektronikos technologijoms: sintezė ir fotofizikinių savybių tyrimas 2012-2014

Dr. A. Tomkevičienė (TMI)
Prof. S. Juršėnas

Vartotojiškos visuomenės užuomazgos Lietuvoje XIX a. II pusėje - XX a. pr. 2012-2014

Dr. A. Ambrulevičiūtė (IF)
Prof. T. Bairašauskaitė

Bajorai Vilniaus mieste XVIII amžiuje: statusas, sudėtis, santykiai su kitomis bendruomenėmis 2012-2014

Dr. D. Burba (IF)
Prof. I. Valikonytė

Optimizuotų spektrinių parametrų kietakūnio apšvietimo technologijų kūrimas nišiniams taikymams 2012-2014

Dr. P. Vitta (MIF)
Dr. R. Vaicekauskas

Bekatalitinis GaN nanovielų auginimas naujų optoelektroninių prietaisų gamybai 2012-2014

Dr. T. Malinauskas (TMI)
Dr. R. Tomašiūnas

Stereoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas 2012-2014

Dr. D. Matuzevičius (FsF)
Prof. H. Vaitkevičius

Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai 2012-2014

Dr. D. Daukšas (FsF)
Prof. A. Valantiejus

Sukinio-orbitos sąveika labai šaltų atomų dujose 2012-2014

Dr. R. Juršėnas (TFAI)
Habil. dr. G. Juzeliūnas

Protinis nuovargis: veiksniai, įvertinimo metodai ir būsenų diferenciacija 2012-2014

Dr. D. Noreikia (GMF)
Dr. A. Alaburda

Simpleksinių globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai 2012-2014

Dr. R. Paulavičius (MII)
Dr. J. Žilinskas

Tinklų analizės ir klasifikavimo metodų plėtojimas sisteminiams žmogaus epigenomo pakitimas nustatyti 2012-2014

Dr. J. Gordevičius (MII)
Habil. dr. G. Dzemyda

Baltymų sąveikų tyrimas kompiuteriniais metodais 2012-2014

Dr. J. Dapkūnas (BTI)
Dr. Č. Venclovas

Cas9 baltymo iš S. thermophilus CRISPR3/Cas sistemos lokalizacija bei raiška 2012-2014

Dr. L. Jakutytė (BTI)
Dr. V. Šikšnys

Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika 2012-2014

N. Markevičienė (FilF)
P. V. Subačius

Lietuvių rašybos istorija (XVI-XVII a.) 2012-2014

M. Šinkūnas (FilF)
J. Pakerys

Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos 2012-2014

V. Kuokštis (FsF)
Z. Norkus

Šlapynių apgyvendinimo modeliai priešistorėje 2012-2014

E. Pranckėnaitė (IF)
A. Merkevičius

Motinystė emigracijoje 2012-2014

E. Kačkutė-Hagan (LSC)
D. Leinartė

Bakterijų sąveikos skaitinis modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu 2012-2014

R. Jasevičius (MIF)
R. Baronas

Elektronų paramagnetinio rezonanso ir vibracinių modų spektroskopija radiacinių scintiliatorių ir dalelių detektorių medžiagose 2012-2014

T. Čeponis (FF)
V. Balevičius

Maisto globalizacijos pradžia Eurazijos stepėmis: pirmieji kontaktai tarp Rytų ir Vakarų ir jų pasekmės 2013-2015

Dr. Giedrė Motuzaite-Matuzevičiūtė (IF)
Dr. A. Merkevičius

Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas 2013-2015

Dr. R. Berniūnas (FsF)
Prof. G. Valickas

Rezonansinės plazmonų sąveikos su puslaidininkiais tyrimas netiesinės optikos metodais su subpikosekundine laikine skyra 2013-2015

Dr. S. Nargėlas (FF)
Prof. G. Tamulaitis

Hibridinių organinių-neorganinių nanomedžiagų sintezė zolių-gelių metodu, apibūdinimas ir panaudojimas šiuolaikinėse technologijose. 2013-2015

Dr. A. Chodosovskaja (ChF)
Prof. A. Kareiva

Hermeutikos samprata italų filosofijoje: ištakos, tendencijos, įtaka Lietuvoje 2013-2015

Dr. V. Daraškevičiūtė (RSTC)
Prof. R. Šerpytytė

Sovietinė psichiatrija Lietuvoje: vienos ligoninės atvejo tyrimas (1944-1990 m.) 2013-2015

Dr. T. Vaiseta (MF)
Dr. A. Germanavičius

Vakarų baltų socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida X-XIII amžiais 2013-2015

Dr. R. Shiroukhov (IF)
Prof. A. Kuncevičius

Interaktyvių algoritmų daugiakriteriniams optimizavimo uždaviniams kūrimas ir taikymas 2013-2015

Dr. E. Filatovas (MII)
Habil. dr. G. Dzemyda

Dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas 2013-2015

Dr. J. Kalpokas (MIF)
Prof. A. Laurinčikas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškų žemių valdymo sistemos formavimasis XIV–XV a. 2013-2015

Dr. S. Polekhov (IF)
Dr. R. Petrauskas

Development of advanced drug delivery particles using droplet-based microfluidics 2013-2015

Dr. R. Vasiliauskas (BTI)
Dr. L. Mažutis

Įvertinių stabilumas baigtinėse populiacijose 2013-2015

Dr. A. Čiginas (MII)
Dr. M. Radavičius

Metodai ir algoritmai daugiakriterinių optimizavimo uždavinių Pareto aibės diskrečiam reprezentavimui ir vizualizavimui 2013-2015

Dr. A. Varoneckas (MII)
Habil. dr. A. Žilinskas

Posesyvumas gotų ir kitose senosiose germanų kalbose 2013-2015

Dr. A. Ratkus (FlF)
Prof. A. Holvoet (FlF)

Visuotinės dotacijos projektai VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001: Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje (COLMIR) 2013-2015 Prof. A. Dubietis (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004: Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti 2013-2015 Dr. Č. Venclovas (BTI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-007: Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių polimerų pagrindu 2013-2015 Dr. E. Orentas (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010: Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN 2013-2015 Prof. J. V. Vaitkus (TMI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-011: Kompleksiniai multiferoinių savybių tyrimai kompozituose ir nanokeramikose 2013-2015 Dr. R. Grigalaitis (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-014: Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX amžiaus LIetuvoje (GDPKPL) 2013-2015 Dr. T. Balkelis (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-015: Keiskis arba mirk: odsidoreduktazių perkonstravimas (CHORD) 2013-2015 Prof. R. Meškys (BCHI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019: Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario pirminio endoprotezavimo išeitims 2013-2015 Prof. C. Svensen (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-039: Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams sergantiems kriptorchizmu 2013-2015 Prof. F. Hadziselimovic (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040: Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai 2013-2015 Dr. A. Lisauskas (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-041: Naujų arterinių markerių vertės, numatant kairio skilvelio diastolinės funkcijos sutrikimus ir stebint jų progresavimą, tyrimas 2013-2015 Prof. A. Laucevičius (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-042: Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas 2013-2015 Doc. R. Pučėtaitė (KHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-050: Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žydų surašymo pavyzdžiu 2013-2015 Doc. J. Verbickienė (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-051: Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės būdu 2013-2015 Prof. A. Laurinavičius (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085: Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms 2013-2015 Prof. E. Kūris (TF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006: Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas

2012-2015 Prof. K. Jarašiūnas (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-009: Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas

2012-2015 Dr. D. Matulis (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012: Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas

2012-2015 Prof. S. A. Juršėnas (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013: Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas

2012-2015 Habil. dr. P. Bogdanovičius (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014: Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą

2012-2015 Prof. G. Tamulaitis (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-015: Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas

2012-2015 Dr. V. Jonauskas (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-019: Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai

2012-2015 Dr. A. Mikonis-Railienė (FilF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-020: Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas

2012-2015 Dr. V. Smirnovas (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-022: Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose

2012-2015 Prof. A. Holvoet (FilF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023: Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika

2012-2015 Prof. D. Gailienė (FsF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-038: Genominio masto analizės pritaikymas naujų mielių kamienų, pasižyminčių padidinta heterologine raiška, kūrimui

2012-2015 Dr. R. Slibinskas (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-039: Nauji chimeriniai baltymai, turintys priešvirusinį aktyvumą

2012-2015 Prof. A. Žvirblienė (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-041: Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksatorių plačiajuostė spektroskopija

2012-2015 Dr. J. Macutkevič (FF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-046: Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose

2012-2015 Prof. A. Anisimovas (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053: Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų kirties peržiūra

2012-2015 Doc. A. Ramonaitė (TSPMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-002: Kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės

2011-2015

Dr. I. Čikotienė (CHF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010: Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu 2011-2014 Prof. Z. Norkus (FsF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013: Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis (LITGEN) 2011-2015 Prof. V. Kučinskas (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-020: Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose 2011-2015 Dr. D. Abramavičius (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-023: Nano-morfologijos įtaka krūvininkų dinamikai 2011-2015 Prof. G. Juška (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-030: Chiralinių sintonų sintezė ir pritaikymas supramolekulinėje chemijoje ir organinėje katalizėje 2011-2015 Dr. S. Stončius (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037: Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis 2011-2015 Prof. A. Kuncevičius (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049: Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje 2011-2014 Prof. A. Dobryninas (FsF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-067: Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai 2011-2015 Dr. I. Vidugirytė-Pakerienė (FilF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-073: Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas 2011-2015 Prof. R. Baronas (MIF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-100: Bakterijų antivirusinės apsaugos sistemų struktūra ir molekuliniai mechanizmai 2011-2015 Prof. V. Šikšnys (BTI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-103: Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika 2011-2015 Habil. dr. N. Čėnas (BChI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-105: Molekulinės įrankinės epigenomikai ir Rnomikai 2011-2015 Prof. S. Klimašauskas (BTI)
Kiti projektai
Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas – EUREKA
Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003
Poveiklė 1.2.1.5: ACOUSTICS Akustinių bangų pritaikymas poringo maisto kokybės ir saugos bei nemaistinių matricų analizei 2011-2013 V. R. Adomaitis (FF)
PAISBI "Peptidinių nukleorūgščių taikymas streptokokų bioplėvelių slopinimui" 2013-2015 Dr. M. Bratčikov (MF)
ITEA2 11005 EMPHATIC, Empatiniai produktai 2013-2015  V. R. Adomaitis (FF)
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005: Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni) 2011-2014  Dr. Z. Baronaitė (CR)
  VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001: Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP) 2012-2014 V. Lapinskaitė (CR)
MTEP veiklų vykdymas pagal NKP tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004: Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje 2012-2015 Prof. V. Šablinskas (FF)
Europos socialinis fondas VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-023: Nauji lanksčios struktūros bifluoreno junginiai optoelektronikos pramonei (BiFluorenas) 2013-2015 Dr. K. Kazlauskas (TMI)