ES struktūrinių ­fondų lėšomis finansuojami mokslo projektai 2015 m.

 

SF

 

Programa / projektas
Projekto pavadinimas Trukmė Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Podoktorantūrinių stažuočių projektai
(VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001)

 

     
Naujų kalcio hidroksiapatito nanodangų, taikomų medicinoje ir biotechnologijoje, kūrimas ir tyrimas 2013-2015

A. Prichodko (CHF)
A. Kareiva

Maisto globalizacijos pradžia Eurazijos stepėmis: pirmieji kontaktai tarp Rytų ir Vakarų ir jų pasekmės 2013-2015

Dr. Giedrė Motuzaite-Matuzevičiūtė (IF)
Dr. A. Merkevičius

Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas 2013-2015

Dr. R. Berniūnas (FsF)
Prof. G. Valickas

Rezonansinės plazmonų sąveikos su puslaidininkiais tyrimas netiesinės optikos metodais su subpikosekundine laikine skyra 2013-2015

Dr. S. Nargėlas (FF)
Prof. G. Tamulaitis

Hibridinių organinių-neorganinių nanomedžiagų sintezė zolių-gelių metodu, apibūdinimas ir panaudojimas šiuolaikinėse technologijose. 2013-2015

Dr. A. Chodosovskaja (ChF)
Prof. A. Kareiva

Hermeutikos samprata italų filosofijoje: ištakos, tendencijos, įtaka Lietuvoje 2013-2015

Dr. V. Daraškevičiūtė (RSTC)
Prof. R. Šerpytytė

Sovietinė psichiatrija Lietuvoje: vienos ligoninės atvejo tyrimas (1944-1990 m.) 2013-2015

Dr. T. Vaiseta (MF)
Dr. A. Germanavičius

Vakarų baltų socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida X-XIII amžiais 2013-2015

Dr. R. Shiroukhov (IF)
Prof. A. Kuncevičius

Interaktyvių algoritmų daugiakriteriniams optimizavimo uždaviniams kūrimas ir taikymas 2013-2015

Dr. E. Filatovas (MII)
Habil. dr. G. Dzemyda

Dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas 2013-2015

Dr. J. Kalpokas (MIF)
Prof. A. Laurinčikas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškų žemių valdymo sistemos formavimasis XIV–XV a. 2013-2015

Dr. S. Polekhov (IF)
Dr. R. Petrauskas

Development of advanced drug delivery particles using droplet-based microfluidics 2013-2015

Dr. R. Vasiliauskas (BTI)
Dr. L. Mažutis

Įvertinių stabilumas baigtinėse populiacijose 2013-2015

Dr. A. Čiginas (MII)
Dr. M. Radavičius

Metodai ir algoritmai daugiakriterinių optimizavimo uždavinių Pareto aibės diskrečiam reprezentavimui ir vizualizavimui 2013-2015

Dr. A. Varoneckas (MII)
Habil. dr. A. Žilinskas

Posesyvumas gotų ir kitose senosiose germanų kalbose 2013-2015

Dr. A. Ratkus (FlF)
Prof. A. Holvoet (FlF)

Visuotinės dotacijos projektai VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001: Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje (COLMIR) 2013-2015 Prof. A. Dubietis (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004: Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti 2013-2015 Dr. Č. Venclovas (BTI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-007: Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių polimerų pagrindu 2013-2015 Dr. E. Orentas (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010: Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN 2013-2015 Prof. J. V. Vaitkus (TMI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-011: Kompleksiniai multiferoinių savybių tyrimai kompozituose ir nanokeramikose 2013-2015 Dr. R. Grigalaitis (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-014: Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX amžiaus LIetuvoje (GDPKPL) 2013-2015 Dr. T. Balkelis (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-015: Keiskis arba mirk: odsidoreduktazių perkonstravimas (CHORD) 2013-2015 Prof. R. Meškys (BCHI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019: Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario pirminio endoprotezavimo išeitims 2013-2015 Prof. C. Svensen (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-039: Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams sergantiems kriptorchizmu 2013-2015 Prof. F. Hadziselimovic (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040: Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai 2013-2015 Dr. A. Lisauskas (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-041: Naujų arterinių markerių vertės, numatant kairio skilvelio diastolinės funkcijos sutrikimus ir stebint jų progresavimą, tyrimas 2013-2015 Prof. A. Laucevičius (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-042: Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas 2013-2015 Doc. R. Pučėtaitė (KHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-050: Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žydų surašymo pavyzdžiu 2013-2015 Doc. J. Verbickienė (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-051: Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės būdu 2013-2015 Prof. A. Laurinavičius (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085: Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms 2013-2015 Prof. E. Kūris (TF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006: Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas

2012-2015 Prof. K. Jarašiūnas (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-009: Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas

2012-2015 Dr. D. Matulis (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012: Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas

2012-2015 Prof. S. A. Juršėnas (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013: Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas

2012-2015 Habil. dr. P. Bogdanovičius (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014: Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą

2012-2015 Prof. G. Tamulaitis (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-015: Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas

2012-2015 Dr. V. Jonauskas (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-019: Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai

2012-2015 Dr. A. Mikonis-Railienė (FilF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-020: Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas

2012-2015 Dr. V. Smirnovas (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-022: Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose

2012-2015 Prof. A. Holvoet (FilF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023: Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika

2012-2015 Prof. D. Gailienė (FsF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-038: Genominio masto analizės pritaikymas naujų mielių kamienų, pasižyminčių padidinta heterologine raiška, kūrimui

2012-2015 Dr. R. Slibinskas (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-039: Nauji chimeriniai baltymai, turintys priešvirusinį aktyvumą

2012-2015 Prof. A. Žvirblienė (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-041: Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksatorių plačiajuostė spektroskopija

2012-2015 Dr. J. Macutkevič (FF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-046: Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose

2012-2015 Prof. A. Anisimovas (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053: Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų kirties peržiūra

2012-2015 Doc. A. Ramonaitė (TSPMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-002: Kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės

2011-2015

Dr. I. Čikotienė (CHF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013: Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis (LITGEN) 2011-2015 Prof. V. Kučinskas (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-020: Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose 2011-2015 Dr. D. Abramavičius (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-023: Nano-morfologijos įtaka krūvininkų dinamikai 2011-2015 Prof. G. Juška (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-030: Chiralinių sintonų sintezė ir pritaikymas supramolekulinėje chemijoje ir organinėje katalizėje 2011-2015 Dr. S. Stončius (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037: Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis 2011-2015 Prof. A. Kuncevičius (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-067: Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai 2011-2015 Dr. I. Vidugirytė-Pakerienė (FilF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-073: Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas 2011-2015 Prof. R. Baronas (MIF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-100: Bakterijų antivirusinės apsaugos sistemų struktūra ir molekuliniai mechanizmai 2011-2015 Prof. V. Šikšnys (BTI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-103: Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika 2011-2015 Habil. dr. N. Čėnas (BChI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-105: Molekulinės įrankinės epigenomikai ir Rnomikai 2011-2015 Prof. S. Klimašauskas (BTI)
Kiti projektai
Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas – EUREKA
Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003
     
PAISBI "Peptidinių nukleorūgščių taikymas streptokokų bioplėvelių slopinimui" 2013-2015 Dr. M. Bratčikov (MF)
ITEA2 11005 EMPHATIC, Empatiniai produktai 2013-2015  V. R. Adomaitis (FF)
MTEP veiklų vykdymas pagal NKP tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004: Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje 2012-2015 Prof. V. Šablinskas (FF)
Europos socialinis fondas VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-023: Nauji lanksčios struktūros bifluoreno junginiai optoelektronikos pramonei (BiFluorenas) 2013-2015 Dr. K. Kazlauskas (TMI)

 

 

                  

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku