ES struktūrinių ­fondų lėšomis finansuojami mokslo projektai 2011 m.

SF
Programa / projektas
Projekto pavadinimas Trukmė Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Podoktorantūrinių stažuočių projektai
(VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001)


Konstruktyvios skaičiavimo sistemos algebriniams skaičiams 2009-2011 Dr. P. Drungilas (MIF)
Prof. A. Dubickas
Kultūrininkų veiklos bruožai vėlyvajame sovietmetyje: tarp įsipareigojimų režimui ir sąjūdžio įsteigimo 2009-2011 Dr. V. Ivanauskas (TSPMI)
Dr. V. Sirutavičius
Struktūrų susidarymas ir virsmai klasikiniuose Vagnerio kristaluose 2009-2011 Dr. O. Rancova (FF)
Dr. E. Anisimovas
Istorinė atmintis sovietmečio ir posovietinėje Lietuvoje: atminties politikos pokyčiai ir lietuviškojo tapatumo transformacijos 2009-2011 Dr. A. Švedas (IF)
Prof. Z. Norkus (FsF)
Sparčiųjų procesų tyrimas neorganiniuose puslaidininkiuose žadinimo-zondavimo metodais 2009-2011 Dr. R. Aleksiejūnas (FF)
Dr. M. Vengris
Paauglių elgesio ypatumai ir jo motyvai virtualioje aplinkoje 2009-2011 Dr. V. Pakalniškienė (FsF)
Prof. A. Bagdonas
GaN sluoksnių ir darinių auginimas cheminio nusodinimo iš metalo-organinių junginių garų fazės (MOCVD) būdu ir jų mikroskopinės sandaros, elektrinių bei optinių savybių tyrimai 2009-2011 Dr. A. Kadys (TMI)
Dr. R. Tomašiūnas
Šiuolaikinių puslaidininkinių darinių netiesinė optinė diagnostika: kompleksiniai tyrimo metodai ir eksperimentiniai tyrimai 2009-2011 Dr. S. Miasojedovas (TMI)
Prof. K. Jarašiūnas
Krūvininkų fotogeneracijos, pernašos ir rekombinacijos reiškiniai organinės optoelektronikos prietaisuose: saulės elementuose ir šviesos dioduose 2009-2011 Dr. K. Kazlauskas (FF)
Prof. G. Juška
Nanodetalių taikymas optoelektroninėse bioanalizinėse sistemose 2009-2011 Dr. N. Ryškevič (CHF)
Prof. A. Ramanavičius
Enzymatic Biofuel Cells Based on Darbon Nanomaterials Modified by Phenanthroline Derivatives 2009-2011 Dr. Y. Oztekin (CHF)
Prof. A. Ramanavičius
Specializuotų nanodarinių kūrimas ir charakterizavimas ankstyvai navikų diagnostikai 2009-2011 Dr. V. Karabanovas (BChI)
Dr. M. Valius
Telomerų palaikymo mechanizmo panaudojimas genų įvedimui, padauginimui ir stabiliam palaikymui mielių genome 2009-2011 Dr. E. Astromskas (BTI)
Viengrandžių antikūnų fragmentų raiškos galimybių tyrimas mielėse 2009-2011 Dr. M. Plečkaitytė (BTI)
Dr. A. Gedvilaitė
Aktyvių vaistinių medžiagų dizainas 2009-2011 Dr. V. Petrauskas (BTI)
Dr. D. Matulis
Žmogaus Hsp90 šaperono slopiklių farmakokinetinių savybių, toksiškumo ir priešvėžinio aktyvumo tyrimas 2009-2011

Dr. V. Petrikaitė (BTI)
Dr. D. Matulis

Daugiakomponenčiai lėtieji poliaritonai šaltųjų atomų dujose 2009-2011

Dr. J. Ruseckas (TFAI)
Habil. dr. G. Juzeliūnas

Analiziniai, kombinatoriniai ir dinaminiai metodai skaičių teorijoje: automorfinės formos, diskrečiosios struktūros ir struktūrinės konstantos 2011-2012

Dr. G. Alkauskas (MIF)
Prof. E. Manstavičius

Lietuvos vėlyvojo baroko architektūros ir dailės savitumas Vidurio Europos meno kontekste 2011-2012

Dr. A. Kaladžinskaitė (IF)
Doc. I. Vaišvilaitė

Lietuvos filosofijos posovietinė transformacija žinojimo sociologijos požiūriu 2011-2012

Dr. G. Kabelka (FsF)
Prof. Z. Norkus

Vidurio Rytų Europos konsolidacijos ir saugumo problemos XXa. ketvirtajame dešimtmetyje: Balkanų, Baltijos ir Mažoji Antantės bei Rytų paktas 2011-2012

Dr. D. Bukelevičiūtė (IF)
Prof. Z. Butkus

Nitridų nanodarinių funkcinių paviršių technologijos kūrimas 2011-2012

Dr. T. Grinys (TMI)
Dr. R. Tomašiūnas

Nanovamzdelių izoliuotų žemos temperatūros inertinėse terpėse tyrimas infraraudonosios spektrometrijos metodu 2011-2012 Dr. J. Čeponkus (FF)
Prof. V. Šablinskas
Religingumo raiška šiuolaikinėje visuomenėje: neohinduizmas Lietuvoje 2011-2012 Dr. M. Ališauskienė (OSC)
Prof. A. Beinorius
Multifunkcinių medžiagų elektromechaninių savybių tyrimas 2011-2012 Dr. M. Kinka (FF)
Doc. V. Samulionis
Savitųjų ir radiacinių defektų Si bei GaN dariniuose struktūros, mikroskopinių ir elektrinių parametrų kombinuotos identifikacijos metodų sukūrimas 2011-2012 Dr. V. Kalendra (TMI)
Habil. dr. E. Gaubas
Naujų nano-optinių medžiagų sinteze zolių-gelių metodu ir jų apibūdinimas 2011-2012 Dr. O. Ščit (CHF)
Prof. A. Kareiva
Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje 2011-2012 Dr. M. Drėmaitė (IF)
Doc. I. Vaišvilaitė
Dviejų silpnosios sąveikos Z bozonų vienalaikio susidarymo reakcijos skerspjūvis 2011-2012 Dr. D. Jurčiukonis (TFAI)
Dr. A. Juodagalvis
Komunikacijos mokslų filosofijos metmenys 2011-2012 Dr. K. Kirtiklis (FsF)
Prof. M. P. Šaulauskas
Jaunų žvaigždžių (YSO – Young Stellar Objects) spindesio kitimo tyrimas 2011-2012 Dr. V. Laugalys (TFAI)
Dr. R. Janulis
Kamieninių ląstelių integravimas į sintetines polimerines matricas 2011-2012 Dr. A. Vaitkuvienė (CHF)
Prof. A. Ramanavičius
Molekulių įspaudų technologijos taikymas chromatografinėse ir biologinių jutiklių sistemose 2011-2012 Dr. V. Ratautaitė (CHF)
Prof. A. Ramanavičius
Elektroaktyvių 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidrochinolino darinių sintezė, savybės ir pritaikymas energiją taupančiose puslaidininkinėse technologijose 2011-2012 Dr. J. Ardaravičienė (FF)
Prof. K. Arlauskas

Gauso atsitiktinių laukų didelių nuokrypių tikimybės 2011-2012 Dr. A. Bakšajev (MII)
Prof. R. Rudzkis
Integruotas pradinis geometrinis ugdymas 2011-2012 Dr. V. Grabauskienė (MII)
Prof. V. Dagienė
Visuotinės dotacijos projektaiVP1-3.1-ŠMM-07-K-01-002: Kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės 2011-2015 Dr. I. Čikotienė (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010: Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu 2011-2014 Prof. Z. Norkus (FsF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013: Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis (LITGEN) 2011-2015 Prof. V. Kučinskas (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-020: Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose 2011-2015 Dr. D. Abramavičius (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-023: Nano-morfologijos įtaka krūvininkų dinamikai 2011-2015 Prof. G. Juška (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-030: Chiralinių sintonų sintezė ir pritaikymas supramolekulinėje chemijoje ir organinėje katalizėje 2011-2015 Dr. S. Stončius (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037: Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis 2011-2015 Prof. A. Kuncevičius (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049: Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje 2011-2014 Prof. A. Dobryninas (FsF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-067: Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai 2011-2015 Dr. I. Vidugirytė-Pakerienė (FilF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-073: Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas 2011-2015 Prof. R. Baronas (MIF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-100: Bakterijų antivirusinės apsaugos sistemų struktūra ir molekuliniai mechanizmai 2011-2015 Prof. V. Šikšnys (BTI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-103: Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika 2011-2015 Habil. dr. N. Čėnas (BChI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-105: Molekulinės įrankinės epigenomikai ir Rnomikai 2011-2015 Prof. S. Klimašauskas (BTI)
Kiti projektai
Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas – EUREKA
Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003

Poveiklė 1.2.1.5: ACOUSTICS Akustinių bangų pritaikymas poringo maisto kokybės ir saugos bei nemaistinių matricų analizei 2011-2013 V. R. Adomaitis (FF)
Poveiklė 1.2.1.14: OPTICALDIAGNOSTICS Naujos optinės matavimo technologijos ir įrenginiai puslaidininkių diagnostikai 2011-2012 Prof. K. Jarašiūnas (TMI)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos