Lietuvos mokslo projektai 2016 m.

Sukurta: 18 gruodžio 2012

 

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
 LMT: Valstybinė litanistinių tyrimų ir skaidos 2016-2024 metų programa
Lietuviškoji karo samprata tarpukaryje (1918–1940) (LIP-16028) 2016-2018 D. Šlekys (TSPMI)
Algirdas Julius Greimas: idėjos (LIP-16034) 2016-2018 A. Sverdiolas (FilF)
Aukštaičių patarmių fonologija (LIP-16069) 2016-2018 V. Kardelis (FilF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (LIP-16108) 2016-2018 A. Ramonaitė (TSPMI)
Lietuvos Metrikos Teismų knygos: Antrojo Lietuvos Statuto link (LIP-16165) 2016-2018 I. Valikonytė (IF)
Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų žodynuose (LIP-16176) 2016-2018 B. Stundžia (FilF)
Vilniaus pilių gyventojai XIV–XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis (LIP-16181) 2016-2018 P. Blaževičius (IF)
Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas (LIP-16195) 2016-2018 G. Kavaliūnaitė-Holvoet (FilF)
Leidinio „Bibliotheca curiosa“ rengimas ir leidimas (LIP-16019)
2016 V. Vaitkevičiūtė Verbickienė (Bibl)
Academia Salensis (LIP-16035)
2016-2017 A. Holvoet (FilF)
Tarptautinė mokslinė 23-ioji Jono Jablonbskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“ (LIP-16102)
2016 G. Judžentytė (FilF)
Naujų baltistikos veikalų vertimas (LIP-16116)
2016-2017 V. Rinkevičius (FilF)
Algirdas Julius Greimas: asmuo (LIP-16138)
2016-2017 J. Katkuvienė (FilF)
Donelaičio atminties paveldas (LIP-16013) 2016 D. Kaunas (KF)
Manifestuojanti Klėja: istorikai ir istorika Lietuvoje 1883-1940 m. (LIP-16193) 2016 A. Gieda (IF)
Periodinio mokslo žurnalo „Politologija“ leidyba (LIP-16023) 2016-2018 T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” 51–53 tomų leidyba (LIP-16051) 2016-2018 B. Stundžia (FilF)
Lietuviškos mokslinės literatūros socialinės gerovės tematikoje sklaida - STEPP žurnalo leidyba (LIP-16070) 2016-2018 L. Žalimienė (FsF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ leidyba (LIP-16087) 2016-2018 A. Navickienė (KF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba (LIP-16227) 2016-2018 A. Bumblauskas (IF)
Baltų kalbų istorinė gramatika 2016-2017 M. K. Villanueva Svensson (FilF)
Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika 2016-2018 K. Kirtiklis (FsF)
Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra (kolektyvinė monografija) 2016-2018 D. Čiočytė (FilF)
Perifrastiniai baltų kalbų kauzatyvai 2016-2018 J. Pakerys (FilF)
Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vienos didžiausių Rytų Europos žydų bendruomenių istorija. 2016-2018 J. Verbickienė (IF)
Monografijos „Pasakojimo pramanai“ leidyba 2016 N. Keršytė (FilF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
"Link ateities technologijų"

Jonizuojančių spinduliuočių erdvinės ir spektrinės skyros MOCVD GaN sensorių formavimo technologijos kūrimas (LAT-16007) 2016-2018 E. Gaubas (FF)
Spektroskopinė ir fotometrinė šiaurinio dangaus apžvalga EKA PLATO kosminei misijai (LAT-16019) 2016-2018 Š. Mikolaitis (TFAI)
Nitridiniai puslaidininkiai radiacijai atspariems infraraudonosios spinduliuotės detektoriams (LAT-16022) 2016-2018 G. Tamulaitis (FF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė"

Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje
2015-2017 L. Gudžinskas (TSPMI)
Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė 2015-2017 R. Lazutka (EF)
Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė 2015-2017 L. Žalimienė (FsF)
Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link 2015-2017 E. Šumskienė (FsF)
Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai 2015-2017 V. Pakalniškienė (FsF)
 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"      

 Žmogaus karboanhidrazės IX, kaip vėžinių ląstelių žymens, taikymo onkologinių ligų diagnostikai, vaizdinimui bei prognozei, tyrimas

2015-2018 J. Matulienė (BTI)
Baltymų, siejamų su Alzheimerio ligos išsivystymu, sintezės reguliacijos tyrimai 2015-2018 K. Sasnauskas (BTI)
Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms 2015-2018  J. Urbonavičius (BchI)
Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje 2015-2018 R. Navakauskienė (BchI) 
Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio 2015-2018 D. Baltriukienė (BchI)
Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius 2015-2018 V. Šablinskas (FF) 
Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika 2015-2018  A. Laurinavičius (MF) 
Neinvazinis gliukozės jutiklis 2015-2017 A. Ramanavičius (ChF)
Naujo multifunkcinio nanobiosensoriaus sukūrimas ankstyvajai kasos vėžio diagnostikai (SEN-01/2016) 2016-2018 K. Strupas (MF)
3D SEM – naujas įrankis tikslingai apibūdinti riebalinį audinį ir nustatyti metabolinių susirgimų ankstyvųjų stadijų faktorius (SEN-02/2016) 2016-2018  A. Kareiva (ChF)
Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai (SEN-03/2016) 2016-2018  A. Laucevičius (MF)
VU projekto partneris    
Sezoninio gripo vakcinos efektyvumo tyrimas hospitalizuotų pagyvenusio amžiaus pacientų grupėje Lietuvoje 2015-2017 metais (SEN-03/2015) 2015-2017 A. Ambrozaitis (MF)
3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (SEN-20/2015) 2015-2018 S. Rekštytė (FF) 
Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas 2015-2018 A. Žvirblienė (BTI) 
Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui (SEN-9/2016) 2016-2018 J. Lazutka (GMF)
LMT: Nacionalinė mokslo programa "Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"     Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui 2015-2018 D. Žvingila (GMF) 
VU projekto partneris    
 Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai (SIT-1/2015) 2015-2018 E. Meškauskaitė (GMF)
Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (SIT-11/2015) 2015-2018 A. Bukantis (GMF) 
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje (SIT-6/2015) 2015-2018 J. Armalytė (GMF)
Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai (SIT-7/2015) 2015-2018 S. Serva (GMF), L. Kalinienė (BchI) 
LMT: Atviros partnerystės 2016-2019 m. projektai Csm efektorinio komplekso žymėjimas vienos molekulės FRET eksperimentams (APP-16-028) 2016-2018 G.Tamulaitis (BTI)
Kvantinės fazės ir faziniai virsmai ribotos geometrijos kondensatuose (APP-16-033) 2016-2018 E. Anisimovas (FF, TFAI)
Šviesos gijų ir saviveikos reiškinių valdymas pasitelkiant konkuruojančius kvadratinį ir kubinį netiesiškumus 2016-2018 A. Dubietis (FF)
Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė 2016-2018 I. Urbanavičiūtė (FsF)
Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai 2016-2018 I. Vinogradnaitė (TSPMI)
LMT: Technologinės plėtros projektai  Prailginto veikimo antikūnų fragmentų konstravimas ir panaudojimas medicininių priemonių modelio ruošimui 2015-2016 G. Žvirblis (BTI)
E-dokumentai Europai 2015-2016 A. Mitašiūnas (MIF)
Dvikanalis derinamas optinis parametrinis osciliatorius daugiafotonės polimerizacijos technologijoms: maketo išbandymas ir prototipo sukūrimas 2015-2016 R. Gadonas (FF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas 2014-2016 I. Griškova-Bulanova (GMF)
 
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas 2014-2016 S. Serva (GMF)
Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai 2014-2016 J. Gordevičius (MII)
Kamieninių ląstelių signaliniai komponentai 
2014-2016

A. Schweighofer (BTI)

Didelio pajėgumo proteomika naviko ląstelių paviršiaus baltymų atpažinimui kvantiniais taškais
2014-2016

M. Valius (BChI)

Giliausio pasaulio urvo mikrobiomas: įvairovės, metabolizmo bei antimikrobinio aktyvumo analizė
2014-2016

N. Kuisienė (GmF)

Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016

A. Varanavičius (FF)

Stacionarių uždavinių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas, skaitinė analizė ir taikymai
2014-2016

A. Štikonas (MII)

Naujos kartos N-heterociklinių chinonų kryptinga sintezė ir jų
priešvėžinių savybių tyrimai
2014-2016

Ž. Anusevičius (BChI)

Proteogenominiai Escherichia coli virulentinių bakteriofagų ankstyvųjų infekcijos stadijų tyrimai
2014-2016

L. Truncaitė (BChI)

Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir parametrų vertinimas
2014-2016

K. Kubilius (MII)

Cas1 ir Cas2 baltymų vaidmuo CRISPR-Cas sistemų adaptacijos mechanizme
2014-2016

G. Gasiūnas (BTI)

E. coli ir jos mutantų saviorganizacija prie trijų fazių kontakto linijos
2014-2016

R. Šimkus (BChI)

Pirmos ir antros eilės dzeta funkcijų savybės
2014-2016

R. Garunkštis (MF)

Grupių geometrija ir topologija
2014-2016

D. Ettore Otera (MII)

Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir vystymas
2014-2016

J. Žilinskas (MII)

Baltymo-ligando jungimosi tūrio metodas ir jo taikymas vaistų kūrime
2014-2016

V. Petrauskas (BTI)

Elektrocheminės nanomedžiagos energijos konversijai ir katalizei
2014-2016

H. Cesiulis (ChF)

Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde
2014-2016

V. Grabauskienė (MF)

Chroniško alkoholio vartojimo poveikis skirtingų smegenų sričių aktyvumui
2014-2016

V. Vengelienė (GmF)

 Karcinomos ląstelių atsparumas chemoterapijai in vitro: autofagija,
citokinai ir oksidacinis stresas
 2014-2016

V. Kirvelienė (GmF) 

Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016

M. Peckus (FF)

Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką
įgyvendinimo sąlygos
2014-2016

V. Nekrošius (TF)

Modalumas ir evidencialumas lietuvių kalboje
2014-2016

A. Usonienė (FilF)

Trumpalaikės psichosocialinės adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija
2014-2016

P. Skruibis (FsF)

Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija
2014-2016

G. Gudaitė (FsF)

Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: teisinė situacija, veikla, socialinė tapatybė
2014-2016

A. Ambrulevičiūtė (IF)

Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma?
2014-2016

K. Kirtiklis (FsF)

ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
2014-2016

S. Žalimienė (TF)

Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė
2014-2015

L. Duoblienė (FsF)

Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai
2014-2015

D. Diskienė (EF)

Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.
2014-2016

Z. Butkus (IF)

Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai
2014-2015

V. Nakrošis (TSPMI)

Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
2015-2018

A.Streikus (IF)

Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos
2015-2017

I.Čėsnienė (FsF)

Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? 2015-2017

V. Mikelėnas (TF)

 

Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas 2015-2017 

A. Jakaitienė (MII)

Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai 
2015-2017

G. Švedas (TF)

Dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje strategijos modeliavimas 2015-2018

T. Medaiskis (EF)

Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste
2015-2017

E. Kazlauskas (FsF)

Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste 2015-2018 J. Lazauskaitė-Zabielskė (FsF)
Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų
2015-2016

R. Žiliukaitė (FsF)

Sienų konceptualizacijos XXI amžiuje: diskusijos ir praktikos Vidurio Rytų Europoje
2015-2017

D. Jakniūnaitė (TSPMI)

Jonas Basanavičius: asmenybė, idėjos, kontekstai 2015-2018

E. Raila (IF)

Tarpkultūrinė normatyvinė psichologija: nužymint kasdienių vertinamųjų sąvokų erdvę lietuvių, anglų ir kinų kalbose 2015-2016 

V.Silius (OSC)

Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo požiūriu inovatyvias prekes 2015-2017

V.Dikčius (EF)

Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai 2015-2017

A.Kairys (FsF)

Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė 2015-2017

A.Čepas (FSF)

Struktūrinės funkcinės lygtys: projektyviniai srautai, pernešimo operatoriai, Minkovskio klaustuko funkcija ir modulinės formos 2015-2018

G. Alkauskas (MIF)

Molekulinių ir citogenetinių žymenų taikymas ekologiškai pavojingų dirvožemių chroniškam genotoksiškumui tirti 2015-2018 T. Čėsnienė (GMF)
Defektų ir krūvininkų lokalizacijos įtakų spinduliuotei identifikavimas InGaN dariniuose žaliems šviestukams 2015-2018 J. Mickevičius (TMI)
Naujo tipo restrikcijos endonukleazių struktūriniai ir pavienių molekulių tyrimai 2015-2017 M. Zaremba (BTI)
Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas 2015-2018 J. Čelutkienė (MF)
Naujų hepatito E viruso (HEV) diagnostikos priemonių kūrimas ir HEV paplitimo Lietuvoje tyrimai 2015-2018 I. Kučinskaitė-Kodzė (BTI)
Spektroskopinis anglies, azoto ir deguonies tyrimas padrikųjų Galaktikos spiečių žvaigždėse 2015-2018 G. Tautvaišienė (TFAI)
Multiblokiniai polimerai ir šepetiniai jų dariniai  2015-2018 R. Makuška (CHF) 
Lėtinio streso nulemti aterosklerozės proceso ypatumai: naujų biožymenų paieška ir tyrimas 2015-2018 Z. A. Kučinskienė (MF)
Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime 2015-2018 J. Savickienė (GMC)
Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose 2015-2018 A. Kučinskas (TFAI)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose 2015-2018 K. Genevičius (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR, reguliuojančių Gram-teigiamų pienarūgščių bakterijų atsaką į antimikrobinių veiksnių poveikį, nustatymas ir analizė 2015-2018 G. Vilkaitis (BTI)
Metatmeriškai derinamos šviesos fotometriniai, psichochronometriniai ir kognityviniai efektai 2015-2018 A. Žukauskas (TMI)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose 2015-2018 L. Valkūnas (FF)
Nepolinio GaN auginimo ant silicio su retųjų žemės metalų oksidų tarpsluoksniais technologijos kūrimas 2015-2017 T. Malinauskas (TMI)
Naujoviškos optinės gardelės 2015-2017 G. Juzeliūnas (TFAI)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas 2015-2018 D. Abramavičius (FF)
Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo 2015-2018 V. Rutkūnas (MF)
B3 šeimos DNR surišimo domenų struktūros ir funkcijos ryšys (MIP-106/2015) 2015-2018 G. Sasnauskas (BTI)
Energijos lygmenų ir krūvio pernašos parametrų tyrimai naujose bipolinėse organinėse medžiagose (MIP-107/2015) 2015-2018 V. Jankauskas (FF)
Kultūros paveldo objektų spalvinė rekonstrukcija naudojant kietakunį apššvietimą (MIP-096/2015) 2015-2018 R. Vaicekauskas (MIF)
Investicinių portfelių modeliavimas naudojant kvantinį chaosą (MIP-100/2015) 2015-2017 A. Raudys (MIF)
 VU projekto partneris    
Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai (MIP-060/2015) 2015-2018 A. Novičkovas (TMI)
 LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa  Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose 2016-2017  V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017  J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017  V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis 2016-2017  G. Kirkienė (IF)

LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taivano) programa

 

Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką 2016-2018  D. Matulis (BTI)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rudbergo atomus 2016-2018 J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017 A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino - triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (ChF)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais 2015-2016 J. Tamulienė (TFAI)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

 

 

 

 

Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas

2015-2016  J. Čeponkus (FF)

Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių
fermentų struktūros-funkcijos tyrimai

2015-2016 J. Urbonavičius (BChI)

Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje

2015-2016 M. Malinauskas (FF)

Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose

2015-2016 A. Melninkaitis (FF)

Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai

2015-2016 A. Lisauskas (FF)
 LMT: Lietuvos - Japonijos mokslinių tyrimų programa   Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017 S. Juršėnas (TMI)
 Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas 2015-2017 A.Kareiva (CHF)
    Valstybinė Lietuvių kalbos komisija
  Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas   2015-2017  M. Ramonienė (FlF)

 

Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui“