Lietuvos mokslo projektai 2016 m.

 

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
 LMT: Valstybinė litanistinių tyrimų ir skaidos 2016-2024 metų programa
Lietuviškoji karo samprata tarpukaryje (1918–1940) (LIP-16028) 2016-2018 D. Šlekys (TSPMI)
Algirdas Julius Greimas: idėjos (LIP-16034) 2016-2018 A. Sverdiolas (FilF)
Aukštaičių patarmių fonologija (LIP-16069) 2016-2018 V. Kardelis (FilF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (LIP-16108) 2016-2018 A. Ramonaitė (TSPMI)
Lietuvos Metrikos Teismų knygos: Antrojo Lietuvos Statuto link (LIP-16165) 2016-2018 I. Valikonytė (IF)
Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų žodynuose (LIP-16176) 2016-2018 B. Stundžia (FilF)
Vilniaus pilių gyventojai XIV–XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis (LIP-16181) 2016-2018 P. Blaževičius (IF)
Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas (LIP-16195) 2016-2018 G. Kavaliūnaitė-Holvoet (FilF)
Leidinio „Bibliotheca curiosa“ rengimas ir leidimas (LIP-16019)
2016 V. Vaitkevičiūtė Verbickienė (Bibl)
Academia Salensis (LIP-16035)
2016-2017 A. Holvoet (FilF)
Tarptautinė mokslinė 23-ioji Jono Jablonbskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“ (LIP-16102)
2016 G. Judžentytė (FilF)
Naujų baltistikos veikalų vertimas (LIP-16116)
2016-2017 V. Rinkevičius (FilF)
Algirdas Julius Greimas: asmuo (LIP-16138)
2016-2017 J. Katkuvienė (FilF)
Donelaičio atminties paveldas (LIP-16013) 2016 D. Kaunas (KF)
Manifestuojanti Klėja: istorikai ir istorika Lietuvoje 1883-1940 m. (LIP-16193) 2016 A. Gieda (IF)
Periodinio mokslo žurnalo „Politologija“ leidyba (LIP-16023) 2016-2018 T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” 51–53 tomų leidyba (LIP-16051) 2016-2018 B. Stundžia (FilF)
Lietuviškos mokslinės literatūros socialinės gerovės tematikoje sklaida - STEPP žurnalo leidyba (LIP-16070) 2016-2018 L. Žalimienė (FsF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ leidyba (LIP-16087) 2016-2018 A. Navickienė (KF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba (LIP-16227) 2016-2018 A. Bumblauskas (IF)
Baltų kalbų istorinė gramatika 2016-2017 M. K. Villanueva Svensson (FilF)
Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika 2016-2018 K. Kirtiklis (FsF)
Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra (kolektyvinė monografija) 2016-2018 D. Čiočytė (FilF)
Perifrastiniai baltų kalbų kauzatyvai 2016-2018 J. Pakerys (FilF)
Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vienos didžiausių Rytų Europos žydų bendruomenių istorija. 2016-2018 J. Verbickienė (IF)
Monografijos „Pasakojimo pramanai“ leidyba 2016 N. Keršytė (FilF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
"Link ateities technologijų"

Jonizuojančių spinduliuočių erdvinės ir spektrinės skyros MOCVD GaN sensorių formavimo technologijos kūrimas (LAT-16007) 2016-2018 E. Gaubas (FF)
Spektroskopinė ir fotometrinė šiaurinio dangaus apžvalga EKA PLATO kosminei misijai (LAT-16019) 2016-2018 Š. Mikolaitis (TFAI)
Nitridiniai puslaidininkiai radiacijai atspariems infraraudonosios spinduliuotės detektoriams (LAT-16022) 2016-2018 G. Tamulaitis (FF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė"

Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje
2015-2017 L. Gudžinskas (TSPMI)
Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė 2015-2017 R. Lazutka (EF)
Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė 2015-2017 L. Žalimienė (FsF)
Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link 2015-2017 E. Šumskienė (FsF)
Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai 2015-2017 V. Pakalniškienė (FsF)
 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"      

 Žmogaus karboanhidrazės IX, kaip vėžinių ląstelių žymens, taikymo onkologinių ligų diagnostikai, vaizdinimui bei prognozei, tyrimas

2015-2018 J. Matulienė (BTI)
Baltymų, siejamų su Alzheimerio ligos išsivystymu, sintezės reguliacijos tyrimai 2015-2018 K. Sasnauskas (BTI)
Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms 2015-2018  J. Urbonavičius (BchI)
Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje 2015-2018 R. Navakauskienė (BchI) 
Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio 2015-2018 D. Baltriukienė (BchI)
Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius 2015-2018 V. Šablinskas (FF) 
Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika 2015-2018  A. Laurinavičius (MF) 
Neinvazinis gliukozės jutiklis 2015-2017 A. Ramanavičius (ChF)
Naujo multifunkcinio nanobiosensoriaus sukūrimas ankstyvajai kasos vėžio diagnostikai (SEN-01/2016) 2016-2018 K. Strupas (MF)
3D SEM – naujas įrankis tikslingai apibūdinti riebalinį audinį ir nustatyti metabolinių susirgimų ankstyvųjų stadijų faktorius (SEN-02/2016) 2016-2018  A. Kareiva (ChF)
Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai (SEN-03/2016) 2016-2018  A. Laucevičius (MF)
VU projekto partneris    
Sezoninio gripo vakcinos efektyvumo tyrimas hospitalizuotų pagyvenusio amžiaus pacientų grupėje Lietuvoje 2015-2017 metais (SEN-03/2015) 2015-2017 A. Ambrozaitis (MF)
3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (SEN-20/2015) 2015-2018 S. Rekštytė (FF) 
Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas 2015-2018 A. Žvirblienė (BTI) 
Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui (SEN-9/2016) 2016-2018 J. Lazutka (GMF)
LMT: Nacionalinė mokslo programa "Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"     Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui 2015-2018 D. Žvingila (GMF) 
VU projekto partneris    
 Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai (SIT-1/2015) 2015-2018 E. Meškauskaitė (GMF)
Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (SIT-11/2015) 2015-2018 A. Bukantis (GMF) 
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje (SIT-6/2015) 2015-2018 J. Armalytė (GMF)
Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai (SIT-7/2015) 2015-2018 S. Serva (GMF), L. Kalinienė (BchI) 
LMT: Atviros partnerystės 2016-2019 m. projektai Csm efektorinio komplekso žymėjimas vienos molekulės FRET eksperimentams (APP-16-028) 2016-2018 G.Tamulaitis (BTI)
Kvantinės fazės ir faziniai virsmai ribotos geometrijos kondensatuose (APP-16-033) 2016-2018 E. Anisimovas (FF, TFAI)
Šviesos gijų ir saviveikos reiškinių valdymas pasitelkiant konkuruojančius kvadratinį ir kubinį netiesiškumus 2016-2018 A. Dubietis (FF)
Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė 2016-2018 I. Urbanavičiūtė (FsF)
Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai 2016-2018 I. Vinogradnaitė (TSPMI)
LMT: Technologinės plėtros projektai  Prailginto veikimo antikūnų fragmentų konstravimas ir panaudojimas medicininių priemonių modelio ruošimui 2015-2016 G. Žvirblis (BTI)
E-dokumentai Europai 2015-2016 A. Mitašiūnas (MIF)
Dvikanalis derinamas optinis parametrinis osciliatorius daugiafotonės polimerizacijos technologijoms: maketo išbandymas ir prototipo sukūrimas 2015-2016 R. Gadonas (FF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas 2014-2016 I. Griškova-Bulanova (GMF)
 
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas 2014-2016 S. Serva (GMF)
Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai 2014-2016 J. Gordevičius (MII)
Kamieninių ląstelių signaliniai komponentai 
2014-2016

A. Schweighofer (BTI)

Didelio pajėgumo proteomika naviko ląstelių paviršiaus baltymų atpažinimui kvantiniais taškais
2014-2016

M. Valius (BChI)

Giliausio pasaulio urvo mikrobiomas: įvairovės, metabolizmo bei antimikrobinio aktyvumo analizė
2014-2016

N. Kuisienė (GmF)

Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016

A. Varanavičius (FF)

Stacionarių uždavinių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas, skaitinė analizė ir taikymai
2014-2016

A. Štikonas (MII)

Naujos kartos N-heterociklinių chinonų kryptinga sintezė ir jų
priešvėžinių savybių tyrimai
2014-2016

Ž. Anusevičius (BChI)

Proteogenominiai Escherichia coli virulentinių bakteriofagų ankstyvųjų infekcijos stadijų tyrimai
2014-2016

L. Truncaitė (BChI)

Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir parametrų vertinimas
2014-2016

K. Kubilius (MII)

Cas1 ir Cas2 baltymų vaidmuo CRISPR-Cas sistemų adaptacijos mechanizme
2014-2016

G. Gasiūnas (BTI)

E. coli ir jos mutantų saviorganizacija prie trijų fazių kontakto linijos
2014-2016

R. Šimkus (BChI)

Pirmos ir antros eilės dzeta funkcijų savybės
2014-2016

R. Garunkštis (MF)

Grupių geometrija ir topologija
2014-2016

D. Ettore Otera (MII)

Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir vystymas
2014-2016

J. Žilinskas (MII)

Baltymo-ligando jungimosi tūrio metodas ir jo taikymas vaistų kūrime
2014-2016

V. Petrauskas (BTI)

Elektrocheminės nanomedžiagos energijos konversijai ir katalizei
2014-2016

H. Cesiulis (ChF)

Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde
2014-2016

V. Grabauskienė (MF)

Chroniško alkoholio vartojimo poveikis skirtingų smegenų sričių aktyvumui
2014-2016

V. Vengelienė (GmF)

 Karcinomos ląstelių atsparumas chemoterapijai in vitro: autofagija,
citokinai ir oksidacinis stresas
 2014-2016

V. Kirvelienė (GmF) 

Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016

M. Peckus (FF)

Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką
įgyvendinimo sąlygos
2014-2016

V. Nekrošius (TF)

Modalumas ir evidencialumas lietuvių kalboje
2014-2016

A. Usonienė (FilF)

Trumpalaikės psichosocialinės adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija
2014-2016

P. Skruibis (FsF)

Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija
2014-2016

G. Gudaitė (FsF)

Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: teisinė situacija, veikla, socialinė tapatybė
2014-2016

A. Ambrulevičiūtė (IF)

Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma?
2014-2016

K. Kirtiklis (FsF)

ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
2014-2016

S. Žalimienė (TF)

Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė
2014-2015

L. Duoblienė (FsF)

Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai
2014-2015

D. Diskienė (EF)

Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.
2014-2016

Z. Butkus (IF)

Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai
2014-2015

V. Nakrošis (TSPMI)

Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
2015-2018

A.Streikus (IF)

Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos
2015-2017

I.Čėsnienė (FsF)

Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? 2015-2017

V. Mikelėnas (TF)

 

Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas 2015-2017 

A. Jakaitienė (MII)

Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai 
2015-2017

G. Švedas (TF)

Dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje strategijos modeliavimas 2015-2018

T. Medaiskis (EF)

Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste
2015-2017

E. Kazlauskas (FsF)

Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste 2015-2018 J. Lazauskaitė-Zabielskė (FsF)
Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų
2015-2016

R. Žiliukaitė (FsF)

Sienų konceptualizacijos XXI amžiuje: diskusijos ir praktikos Vidurio Rytų Europoje
2015-2017

D. Jakniūnaitė (TSPMI)

Jonas Basanavičius: asmenybė, idėjos, kontekstai 2015-2018

E. Raila (IF)

Tarpkultūrinė normatyvinė psichologija: nužymint kasdienių vertinamųjų sąvokų erdvę lietuvių, anglų ir kinų kalbose 2015-2016 

V.Silius (OSC)

Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo požiūriu inovatyvias prekes 2015-2017

V.Dikčius (EF)

Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai 2015-2017

A.Kairys (FsF)

Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė 2015-2017

A.Čepas (FSF)

Struktūrinės funkcinės lygtys: projektyviniai srautai, pernešimo operatoriai, Minkovskio klaustuko funkcija ir modulinės formos 2015-2018

G. Alkauskas (MIF)

Molekulinių ir citogenetinių žymenų taikymas ekologiškai pavojingų dirvožemių chroniškam genotoksiškumui tirti 2015-2018 T. Čėsnienė (GMF)
Defektų ir krūvininkų lokalizacijos įtakų spinduliuotei identifikavimas InGaN dariniuose žaliems šviestukams 2015-2018 J. Mickevičius (TMI)
Naujo tipo restrikcijos endonukleazių struktūriniai ir pavienių molekulių tyrimai 2015-2017 M. Zaremba (BTI)
Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas 2015-2018 J. Čelutkienė (MF)
Naujų hepatito E viruso (HEV) diagnostikos priemonių kūrimas ir HEV paplitimo Lietuvoje tyrimai 2015-2018 I. Kučinskaitė-Kodzė (BTI)
Spektroskopinis anglies, azoto ir deguonies tyrimas padrikųjų Galaktikos spiečių žvaigždėse 2015-2018 G. Tautvaišienė (TFAI)
Multiblokiniai polimerai ir šepetiniai jų dariniai  2015-2018 R. Makuška (CHF) 
Lėtinio streso nulemti aterosklerozės proceso ypatumai: naujų biožymenų paieška ir tyrimas 2015-2018 Z. A. Kučinskienė (MF)
Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime 2015-2018 J. Savickienė (GMC)
Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose 2015-2018 A. Kučinskas (TFAI)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose 2015-2018 K. Genevičius (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR, reguliuojančių Gram-teigiamų pienarūgščių bakterijų atsaką į antimikrobinių veiksnių poveikį, nustatymas ir analizė 2015-2018 G. Vilkaitis (BTI)
Metatmeriškai derinamos šviesos fotometriniai, psichochronometriniai ir kognityviniai efektai 2015-2018 A. Žukauskas (TMI)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose 2015-2018 L. Valkūnas (FF)
Nepolinio GaN auginimo ant silicio su retųjų žemės metalų oksidų tarpsluoksniais technologijos kūrimas 2015-2017 T. Malinauskas (TMI)
Naujoviškos optinės gardelės 2015-2017 G. Juzeliūnas (TFAI)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas 2015-2018 D. Abramavičius (FF)
Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo 2015-2018 V. Rutkūnas (MF)
B3 šeimos DNR surišimo domenų struktūros ir funkcijos ryšys (MIP-106/2015) 2015-2018 G. Sasnauskas (BTI)
Energijos lygmenų ir krūvio pernašos parametrų tyrimai naujose bipolinėse organinėse medžiagose (MIP-107/2015) 2015-2018 V. Jankauskas (FF)
Kultūros paveldo objektų spalvinė rekonstrukcija naudojant kietakunį apššvietimą (MIP-096/2015) 2015-2018 R. Vaicekauskas (MIF)
Investicinių portfelių modeliavimas naudojant kvantinį chaosą (MIP-100/2015) 2015-2017 A. Raudys (MIF)
 VU projekto partneris    
Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai (MIP-060/2015) 2015-2018 A. Novičkovas (TMI)
 LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa  Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose 2016-2017  V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017  J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017  V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis 2016-2017  G. Kirkienė (IF)

LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taivano) programa

 

Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką 2016-2018  D. Matulis (BTI)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rudbergo atomus 2016-2018 J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017 A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino - triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (ChF)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais 2015-2016 J. Tamulienė (TFAI)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

 

 

 

 

Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas

2015-2016  J. Čeponkus (FF)

Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių
fermentų struktūros-funkcijos tyrimai

2015-2016 J. Urbonavičius (BChI)

Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje

2015-2016 M. Malinauskas (FF)

Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose

2015-2016 A. Melninkaitis (FF)

Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai

2015-2016 A. Lisauskas (FF)
 LMT: Lietuvos - Japonijos mokslinių tyrimų programa   Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017 S. Juršėnas (TMI)
 Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas 2015-2017 A.Kareiva (CHF)
    Valstybinė Lietuvių kalbos komisija
  Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas   2015-2017  M. Ramonienė (FlF)

 

Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui“ 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku