2017

Lietuvos mokslo projektai 2017 m.

Sukurta: 18 gruodžio 2012

  

Programa
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
LMT Nacionalinė mokslo programa "Modernybė Lietuvoje" "Pavasario balsų" mikroistorija: lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė rekonstrukcija (S-MOD-17-7) 2017-2019 P.V.Subačius (FilF)
Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys (S-MOD-17-5) 2017-2019 M.Gutauskas (RSTC)
Vilniaus, Kauno, Gardino ekologija ir sanitarinė-higieninė sistema 1870–1914 m. Europos miestų modernizacijos kontekstuose (S-MOD-17-9) 2017-2019  A. Ambrulevičiūtė (IF)
Gyvenamoji architektūra sovietinėje Lietuvoje: tarp masinės ir individualios (S-MOD-17-21) 2017-2019  M. Drėmaitė (IF)
Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje (S-MOD-17-1) 2017-2019  N. Milerius (FsF)
Seksualinių normų ir elgsenos kaita modernėjančioje Lietuvos visuomenėje (S-MOD-17-6) 2017-2019  V. Klumbys (IF)
Paskutinioji sovietmečio karta kintančios modernybės kontekstuose (S-MOD-17-14) 2017-2019 L. Žilinskienė (FsF)
Politinis lūžis ekrane: pokomunistinė transformacija Lietuvos dokumentiniame kine ir videomedžiagoje (S-MOD-17-13) 2017-2019 A. Mikonis-Railienė (KF)
Politinė katalikybė ir konservatizmas: tradicijos (trans)formacijos (S-MOD-17-8) 2017-2019 J. Dementavičius (TSPMI)
 LMT: Valstybinė litanistinių tyrimų ir skaidos 2016-2024 metų programa 
Lietuviškoji karo samprata tarpukaryje (1918–1940) (LIP-16028)
2016-2018
D. Šlekys (TSPMI)
Algirdas Julius Greimas: idėjos (LIP-16034)
2016-2018
A. Sverdiolas (FilF)
Aukštaičių patarmių fonologija (LIP-16069)
2016-2018
V. Kardelis (FilF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (LIP-16108)
2016-2018
A. Ramonaitė (TSPMI)
Lietuvos Metrikos Teismų knygos: Antrojo Lietuvos Statuto link (LIP-16165)
2016-2018
I. Valikonytė (IF)
Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų žodynuose (LIP-16176)
2016-2018
B. Stundžia (FilF)
Vilniaus pilių gyventojai XIV–XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis (LIP-16181)
2016-2018
P. Blaževičius (IF)
Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas (LIP-16195)
2016-2018
G. Kavaliūnaitė-Holvoet (FilF)
Academia Salensis (LIP-16035)
2016-2017
A. Holvoet (FilF)
Naujų baltistikos veikalų vertimas (LIP-16116)
2016-2017
V. Rinkevičius (FilF)
Algirdas Julius Greimas: asmuo (LIP-16138)
2016-2017
J. Katkuvienė (FilF)
Periodinio mokslo žurnalo „Politologija“ leidyba (LIP-16023)
2016-2018
T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” 51–53 tomų leidyba (LIP-16051)
2016-2018
B. Stundžia (FilF)
Lietuviškos mokslinės literatūros socialinės gerovės tematikoje sklaida - STEPP žurnalo leidyba (LIP-16070)
2016-2018
L. Žalimienė (FsF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ leidyba (LIP-16087) 2016-2018 A. Navickienė (KF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba (LIP-16227) 2016-2018 A. Bumblauskas (IF)
Baltų kalbų istorinė gramatika 2016-2017 M. K. Villanueva Svensson (FilF)
Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika 2016-2018 K. Kirtiklis (FsF)
Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra (kolektyvinė monografija) 2016-2018 D. Čiočytė (FilF)
Perifrastiniai baltų kalbų kauzatyvai 2016-2018 J. Pakerys (FilF)
Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vienos didžiausių Rytų Europos žydų bendruomenių istorija. 2016-2018 J. Verbickienė (IF) 

LMT: Nacionalinė mokslo programa 
"Link ateities technologijų"

Optinis bioplastikų 3D mikro- ir nanoformavimas (LAT-17006)
2017-2018
M. Malinauskas (FF)
Terahercinės spinduliuotės šaltiniai paremti nanometrinių matmenų puslaidininkinių darinių netiesiškumais
2017-2018
A. Lisauskas (FF)
Elektrochrominis/elektrocheminis dujų jutiklis
2017-2019
A. Ramanavičienė (ChGF)
Jonizuojančių spinduliuočių erdvinės ir spektrinės skyros MOCVD GaN sensorių formavimo technologijos kūrimas (LAT-16007)
2016-2018
E. Gaubas (FF)
Spektroskopinė ir fotometrinė šiaurinio dangaus apžvalga EKA PLATO kosminei misijai (LAT-16019)
2016-2018
Š. Mikolaitis (TFAI)
Nitridiniai puslaidininkiai radiacijai atspariems infraraudonosios spinduliuotės detektoriams (LAT-16022)
2016-2018
G. Tamulaitis (FF)
VU projekto partneris    
Kompaktiški integriniai THz komponentai ir spektroskopinio THz vaizdinimo sistemos 2016-2018 A. Lisauskas (FF)
Anglies elektronikos grandynas su integruotais lauko tranzistoriumi ir grafeno superkondensatoriumi detektorių moduliams 2016-2018 J. Barkauskas (CHGF)
Mikrogravitacijos sąlygose suaktyvėjančių ir odos infekcijas sukeliančių mikroorganizmų biokontrolė naudojant elektro-magnetoporaciją 2016-2018 E. Lastauskienė (GMC)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė"

Skaitmeninio skaitymo skatinimas kaip skaitmeninės atskirties mažinimo priemonė (GER-002/2017) 2017-2018 E. Macevičiūtė (KF)
Pajamų išlyginimas gyvenimo kelio etapuose socialinių investicijų požiūriu Baltijos šalyse 2017-2018 D.Skučienė (FsF)
Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje 2017-2018 M. P. Šaulauskas (FsF)
Paauglių, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, psichosocialinis funkcionavimas ir mentalizacija  2017-2018 R. Barkauskienė (FsF)
Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata 2017-2018 R. Jusienė (FsF)
Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje
2015-2017
L. Gudžinskas (TSPMI)
Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė
2015-2017
R. Lazutka (EF)
Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė
2015-2017
L. Žalimienė (FsF)
Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link
2015-2017
E. Šumskienė (FsF)
Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai
2015-2017
V. Pakalniškienė (FsF)

 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"      

Žmogaus karboanhidrazės IX, kaip vėžinių ląstelių žymens, taikymo onkologinių ligų diagnostikai, vaizdinimui bei prognozei, tyrimas
2015-2018
J. Matulienė (GMC)
Baltymų, siejamų su Alzheimerio ligos išsivystymu, sintezės reguliacijos tyrimai
2015-2018
K. Sasnauskas (GMC)
Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms
2015-2018 
J. Urbonavičius (GMC)
Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje
2015-2018
R. Navakauskienė (GMC) 
Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio
2015-2018
D. Baltriukienė (GMC)
Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius
2015-2018
V. Šablinskas (FF) 
Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika
2015-2018 
A. Laurinavičius (MF) 
Neinvazinis gliukozės jutiklis
2015-2017
A. Ramanavičius (ChGF)
Naujo multifunkcinio nanobiosensoriaus sukūrimas ankstyvajai kasos vėžio diagnostikai (SEN-01/2016)
2016-2018
K. Strupas (MF)
3D SEM – naujas įrankis tikslingai apibūdinti riebalinį audinį ir nustatyti metabolinių susirgimų ankstyvųjų stadijų faktorius (SEN-02/2016)
2016-2018 
A. Kareiva (ChGF)
Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai (SEN-03/2016)
2016-2018 
A. Laucevičius (MF)
VU projekto partneris
 
 
Sezoninio gripo vakcinos efektyvumo tyrimas hospitalizuotų pagyvenusio amžiaus pacientų grupėje Lietuvoje 2015-2017 metais (SEN-03/2015)
2015-2017
A. Ambrozaitis (MF)
3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (SEN-20/2015)
2015-2018
S. Rekštytė (FF) 
Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas
2015-2018
A. Žvirblienė (BTI) 
Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui (SEN-9/2016)
2016-2018
J. R.Lazutka (GMF)
Amžinis aortos remodeliavimasis ir kylančiosios aortos dilatacinė patologija: epigenetinių biožymenų paieška 2016-2018 G. Vilkaitis (GMC)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"    

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui
2015-2018
D. Žvingila (GMF) 
VU projekto partneris
 
 
Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai (SIT-1/2015)
2015-2018
E. Meškauskaitė (GMF)
Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (SIT-11/2015)
2015-2018
A. Bukantis (GMF) 
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje (SIT-6/2015)
2015-2018
J. Armalytė (GMF)
Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai (SIT-7/2015)
2015-2018
S. Serva (GMF), L. Kalinienė (BchI) 

LMT: Atviros partnerystės 2016-2019 m. projektai

Csm efektorinio komplekso žymėjimas vienos molekulės FRET eksperimentams (APP-16-028)
2016-2018
G.Tamulaitis (BTI)
Kvantinės fazės ir faziniai virsmai ribotos geometrijos kondensatuose (APP-16-033)
2016-2018
E. Anisimovas (FF, TFAI)
Šviesos gijų ir saviveikos reiškinių valdymas pasitelkiant konkuruojančius kvadratinį ir kubinį netiesiškumus
2016-2018
A. Dubietis (FF)
Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė 2016-2018 I. Urbanavičiūtė (FsF)

Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai

2016-2018

I. Vinogradnaitė (TSPMI)

 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
2015-2018
A.Streikus (IF)
Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos
2015-2017
I.Čėsnienė (FsF)
Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?
2015-2017
V. Mikelėnas (TF)
 
Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas
2015-2017 
A. Jakaitienė (MII)
Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai 
2015-2017
G. Švedas (TF)
Dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje strategijos modeliavimas
2015-2018
T. Medaiskis (EF)
Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste
2015-2017
E. Kazlauskas (FsF)
Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste
2015-2018
J. Lazauskaitė-Zabielskė (FsF)
Sienų konceptualizacijos XXI amžiuje: diskusijos ir praktikos Vidurio Rytų Europoje
2015-2017
D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Jonas Basanavičius: asmenybė, idėjos, kontekstai
2015-2018
E. Raila (IF)
Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo požiūriu inovatyvias prekes
2015-2017
V.Dikčius (EF)
Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai
2015-2017
A.Kairys (FsF)
Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė
2015-2017
A.Čepas (FSF)
Struktūrinės funkcinės lygtys: projektyviniai srautai, pernešimo operatoriai, Minkovskio klaustuko funkcija ir modulinės formos
2015-2018
G. Alkauskas (MIF)
Molekulinių ir citogenetinių žymenų taikymas ekologiškai pavojingų dirvožemių chroniškam genotoksiškumui tirti
2015-2018
T. Čėsnienė (GMF)
Defektų ir krūvininkų lokalizacijos įtakų spinduliuotei identifikavimas InGaN dariniuose žaliems šviestukams
2015-2018
J. Mickevičius (FF TMI)
Naujo tipo restrikcijos endonukleazių struktūriniai ir pavienių molekulių tyrimai
2015-2017
M. Zaremba (BTI)
Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas
2015-2018
J. Čelutkienė (MF)
Naujų hepatito E viruso (HEV) diagnostikos priemonių kūrimas ir HEV paplitimo Lietuvoje tyrimai
2015-2018
I. Kučinskaitė-Kodzė (BTI)
Spektroskopinis anglies, azoto ir deguonies tyrimas padrikųjų Galaktikos spiečių žvaigždėse
2015-2018
G. Tautvaišienė (TFAI)
Multiblokiniai polimerai ir šepetiniai jų dariniai 
2015-2018
R. Makuška (CHGF) 
Lėtinio streso nulemti aterosklerozės proceso ypatumai: naujų biožymenų paieška ir tyrimas
2015-2018
Z. A. Kučinskienė (MF)
Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime
2015-2018
J. Savickienė (GMC)
Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose
2015-2018
A. Kučinskas (TFAI)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose
2015-2018
K. Genevičius (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR, reguliuojančių Gram-teigiamų pienarūgščių bakterijų atsaką į antimikrobinių veiksnių poveikį, nustatymas ir analizė
2015-2018
G. Vilkaitis (BTI)
Metatmeriškai derinamos šviesos fotometriniai, psichochronometriniai ir kognityviniai efektai
2015-2018
A. Žukauskas (TMI)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose
2015-2018
L. Valkūnas (FF)
Nepolinio GaN auginimo ant silicio su retųjų žemės metalų oksidų tarpsluoksniais technologijos kūrimas
2015-2017
T. Malinauskas (FF TMI)
Naujoviškos optinės gardelės
2015-2017
G. Juzeliūnas (FF TFAI)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas
2015-2018
D. Abramavičius (FF)
Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo
2015-2018
V. Rutkūnas (MF)
B3 šeimos DNR surišimo domenų struktūros ir funkcijos ryšys (MIP-106/2015)
2015-2018
G. Sasnauskas (BTI)
Energijos lygmenų ir krūvio pernašos parametrų tyrimai naujose bipolinėse organinėse medžiagose (MIP-107/2015)
2015-2018
V. Jankauskas (FF)
Kultūros paveldo objektų spalvinė rekonstrukcija naudojant kietakunį apššvietimą (MIP-096/2015)
2015-2018
R. Vaicekauskas (MIF)
Investicinių portfelių modeliavimas naudojant kvantinį chaosą (MIP-100/2015)
2015-2017
A. Raudys (MIF)
Valstybingumo kraštovaizdis: aplinkos transformavimas Lietuvos istorinėse sostinėse 2017-2019 A. Kuncevičius (IF)
Nematomas atminties balsas kine: poetika, istorija, politika 2017-2019 N. Arlauskaitė (TSPMI)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuoliai katalikai: biogramų sąvadas 2017-2020 R.Witkowski (IF)
Religinio žmogaus atsakomybė: Lietuvos rabiniška mintis tarp racionalizmo ir chasidiško misticizmo 2017-2019 A.K.Pažėraitė (RSTC)
Valstybės ir autochtonų bendruomenių konfliktai: resursų gavyba ir žemėvaldos diskusijos Sibire (Rusijos Federacija) 2017-2020 D.Brandišauskas (IF)
XIII–XVIII a. sausumos keliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: struktūra, architektūra, priežiūra ir funkcionalumas 2017-2020 T.Čelkis (IF)
Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: sinchroninis ir diachroninis tyrimas (S-MIP-17-44) 2017-2020 J.Šinkūnienė (FilF)
Istorinis morfologinis lietuvių leksikografijos tezauras internete 2017-2019 M. Strockis (FilF)
Lietuvos vaikų ir paauglių naudojimasis internetu: grėsmių ir galimybių tendencijos ES šalių kontekste (S-MIP-17-1) 2017-2020 N.Grigutytė (FsF)
Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas (S-MIP-17-2) 2017-2019 D.Plikynas (MII)
Socialinio verslo socialinio-ekonominio poveikio vertinimas: Lietuvos ir Suomijos palyginimas 2017-2020 R.Pučėtaitė (KnF)
Vertybių kaitos Lietuvoje ir Lenkijoje lyginamasis tyrimas 2017-2019 R. Žiliukaitė (FsF)
Diferencialinių lygčių sistemos su neklasikinėmis kraštinėmis sąlygomis 2017-2020 P.Katauskis (MIF)
Paviršinės nanostruktūros skirtos mechanistiniams DNR - baltymo sąveikų tyrimams pavienių molekulių lygyje 2017-2019 E.Manakova (GMC)
Lyties takų bakterijos Gardnerella vaginalis pogrupių ir jiems būdingų virulentiškumo veiksnių tyrimai 2017-2020 M.Plečkaitytė (GMC)
Naujų bioaktyvių mikroorganizmų sintetinamų medžiagų paieška unikalioje gamtinėje aplinkoje: įvairovės, paplitimo ir raiškos tyrimai 2017-2020 N.Kuisienė (GMC)
Karboanhidrazių-slopiklių atpažinimo mechanizmas – priešvėžinės terapijos link 2017-2020 D.Matulis (GMC)
Navijė-Stokso lygtys su bendro tipo nepraslydimo kraštinėmis sąlygomis 2017-2020 K.Pileckas (MIF)
Perovskitų lazeris 2017-2020 S.A. Juršėnas (FF TMI)
Nehomogeniniai rizikos modeliai draudime ir finansuose 2017-2020 J.Šiaulys (MIF)
Diazinų dariniai - trečios kartos spinduoliai organinei optoelektronikai 2017-2020 S.Tumkevičius (CHGF)
Tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdara Paukščių Tako Didžiojoje Gulbės properšoje 2017-2019 S.A.Kazlauskas (TFAI)
Struktūriniai ir funkciniai prokariotinių Argonaute baltymų tyrimai 2017-2020 M. Zaremba (GMC)
Baltymų ir jų kompleksų struktūrinių savybių analizė ir prognozavimas panaudojant tarpatominių kontaktų plotus bei evoliucinę informaciją 2017-2020 Č.Venclovas (GMC)
Duomenų analizės matematiniai pagrindai 2017-2020 A.Račkauskas (MIF)
Šviesos konversijos našumo organiniuose sluoksniuose didinimas taikymams optoelektronikoje 2017-2020 K. Kazlauskas (FF TMI)
Centrinėje Europoje ant spygliuočių augalų gyvenančių amarų rūšių (Hemiptera: Adelgidae, Lachnidae) įvairovės ir ekologinės specifikos tyrimai 2017-2020 R.Rakauskas (GMC)
Šviesai jautrios selektyvios sąveikos grupės biosintetinių baltymų manipuliavimui 2017-2020 S.Klimašauskas (GMC)
Kompiuterinis atvirų biologinių sistemų modeliavimas: augančios bakterijos ir mikroreaktoriai  2017-2020 R. Baronas (MIF)
Sekreciją padidinančių K.lactis mutacijų tyrimai bei jų panaudojimas rekombinantinius baltymus supersekretuojančių mielių kamienų kūrimui 2017-2020 A.Gedvilaitė (GMC)
Vienos ląstelės technologija genominio DNR modifikavimo tyrimui ir neuroblastomos epigenetinio heterogeniškumo analizė 2017-2020 E.Kriukienė (GMC)
Mažo aukščio algebrinių skaičių aritmetinės ir analizinės savybės 2017-2020 P.Drungilas (MIF)
Dviejų lygmenų optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai 2017-2020 R.Paulavičius (MII)
Nespindulinės rekombinacijos keliai nepoliniuose ir pusiau poliniuose InGaN dariniuose 2017-2020 S.Nargelas (FF TMI)
Naujų liuminescuojančių saugos pigmentų sintezė ir tyrimas 2017-2019 A. Katelnikovas (CHGF)
I-F tipo CRISPR-Cas sistemos tyrimai ir praktinis pritaikymas 2017-2020 G.Tamulaitienė
Nauji radikalinių reakcijų taikymai organinėje sintezėje 2017-2020 E.Orentas (CHGF)
Intelektinės negalios ir įgimtų anomalijų genetinės architektūros identifikavimas 2017-2020 E.Preikšaitienė (MF)
BMR kvadrupolinės relaksacijos teorinių modelių vystymas ir taikymai 2017-2020 K.Aidas (FF)
Subtraktyviojo ir adityviojo lazerinio mikroapdirbimo sinergija skaidrių mikrotechnologijų kūrimu 2017-2020 D.Paipulas (FF)
Inovatyvūs stochastinės globalios optimizacijos metodai 2017-2019 A.Žilinskas (MII)
Poinsultinės būklės pacientų prieširdžių aritmijų ilgalaikės netrukdančios stebėsenos metodai (S-MIP-17-81) 2017-2019 A. Aidietis (MF)
Fotoninių kristalų mikrolustinis lazeris (S-MIP-17-109) 2017-2020 V.Purlys (FF)
Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje 2017-2019 E. Lesinskas (FsF)
Delinkventiškų paauglių elgesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimu 2017-2020 A. Laurinavičius (FsF)
Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos 2017-2019 I. Juozeliūnienė (FsF)
Savižudybių problema sveikatos apsaugos sistemoje: pagalbos siekimas ir veiksmingumas  2017-2019  P.Skruibis (FsF)
 VU projekto partneris
 
 
Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai (MIP-060/2015)
2015-2018
A. Novičkovas (FF)
Šiuolaikinės technologijos naviko kompleksiškumo tyrimams (S-MIP-17-54) 2017-2020  L.Mažutis (GMC)
Atmosferinio azoto fiksacijos vaidmuo didžiausioje eutrofikuotoje Europos lagūnoje 2017-2020 R. Stanislauskienė (GMC)
Multimodalus ugdymas:filosofinės prielaidos ir problemos (S-MIP-17-37) 2017-2020 L. Duoblienė (FsF)
Spartūs magnetovaržiniai procesai nanostruktūruotų manganitų sluoksnių jutikliuose, skirtuose elektromagnetinio formavimo įtaisų monitoringui 2017-2020 V. Plaušinaitienė (CHGF)
Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos 2017-2020 E. Šimoliūnas (GMC)

 LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa

 Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose
2016-2017
 V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai
2016-2017
 J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija
2016-2017
 V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis
2016-2017
 G. Kirkienė (IF)

LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taivano) programa

 

Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką
2016-2018 
D. Matulis (BTI)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rudbergo atomus
2016-2018
J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis
2015-2017
A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino - triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas
2015-2017
S. Tumkevičius (ChF)
Prioninio peptido agregatais inicijuotos prioninio baltymo agregacijos tyrimas (TAP LLT-17-006)
2017-2019
V. Smirnovas (GMC)
Žmogaus parvovirusų B19, HboV ir hPARV4 vaidmens uždegiminiuose neurologiniuose susirgimuose tarpdicsiplininiai tyrimai (TAP LLT-17-012)
2017-2019
R.Petraitytė-Burneikienė (GMC)
Metalo-Organinių karkasų nanoarchtektonika: dizainas, dielektrinės savybės ir organinė katalizė (TAP LLT-17-018)
2017-2019
R.Grigalaitis (FF)

LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

  
Nestacionarūs optiniai procesai kompensuotame silicio karbide ir chalkogenidų 2D puslaidininkiuose (TAP LB17-001)
 2017-2018
 V. Grivickas (TMI)
Multifunkcinės keramikos su SiC ir anglies nanodalelių intarpais
2017-2018
J. Macutkevič (FF)
Informatyvių genetinių žymenų tyrimas siekiant individualizuoti sergančiųjų pomenopauzine osteoporoze gydymą antirezorbciniais vaistais
2017-2018
V. Alekna (MF)

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

 

 

 

 

Europos kaimas: Lietuvos ir Prancūzijos kaimo raidos skirtumų analizė (TAP-LZ-17-001)
2017-2018
 J. Mačiulytė (CHGF)
Tuščiavidurių anglies sferų ir mezoporėtos anglies dielektrinės ir elektrinės savybės (TAP-LZ-17-003)
2017-2018
 J. Macutkevič (FF)
Sluoksniuotų perovskitų ir pirochloro struktūros junginių liuminescencijos savybių tyrimai (TAP-LZ-17-004)
2017-2018 
 A. Katelnikovas (CHGF)
Archėjų-eukariotų DNR replikacijos baltymai bakterijose ir jų mobiliuose genetiniuose elementuose: kilmė, įvairovė ir pasiskirstymas (TAP-LZ-17-007)
2017-2018
Č. Venclovas (JGMC)
Magnetinių nanomedžiagų sintezė aplinkai draugišku zolių-gelių metodu ir jų taikymas medicinoje (TAP-LZ-17-009)
2017-2018
A. Kareiva (CHGF)
Kompozitinių kietųjų elektrolitų gamyba ir pritaikymas elektrocheminiams įtaisams (TAP-LZ-17-011)
2017-2018
E.Kazakevičius (FF)

 LMT: Lietuvos - Japonijos mokslinių tyrimų programa 

Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme
2015-2017
S. Juršėnas (TMI)
 Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas
2015-2017
A.Kareiva (CHGF)
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija
2016-2018
J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose
2016-2018
M. Ivanov (FF)
VU projekto partneris    
Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais 2017-2019 G. Gasiūnas (GMC)
LMT: M-ERA NET2 FunctionaL Inorganic layers for Next Generation Optical devices (FLINGO) 2016-2019 R.Tomašiūnas (FF TMI)
Planarinės struktūros kietakūnės
baterijos; (angl. Planar
architecture all solid state
batteries, PLARASBAT)
2017-2019
 
E.Kazakevičius (FF)
 Valstybinė Lietuvių kalbos komisija Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas 2015-2017  M. Ramonienė (FilF)
Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas   V. Zubaitienė
Kalba. Tauta. Valstybė (konceptų pagal kognityvinės definicijos metodą analizė)   I. Smetonienė
Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimu   L. Vilkienė
MITA
Prototipas valdomos trukmės impulsų paketų išskyrimui iš didelio pasikartojimo dažnumo nuolatinio kaupimo femtosekundinių lazerių TPP-01-48
2017-2018
R.Grigonis (FF) ir 
UAB "Optolita"
Analizatoriaus skirto karbamido masės dalies nustatymui pramoniniuose mėginiuose vystymas TPP-01-054
2017-2018
J. Razumienė (GMC) ir 
UAB "Bioanalizės sistemos"
Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas (SAM) Vaisiaus poveikio alkoholiu paplitimo ir alkoholio įtakos naujagimių medžiagų apykaitai tyrimas Lietuvoje  2017-2018  A.Ultkus (MF)