Lietuvos mokslo projektai 2010 m.

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai 2010-2012 A. Dobryninas (FsF)
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje justicijoje 2010-2011 G. Valickas (FsF)
Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys 2010-2013 A. Bagdonas (FsF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys 2010-2012 R. Lopata (TSPMI)
Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė 2010-2011 R. Laužikas (KF)
Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas 2010-2012 S. Matulevičienė (FilF)
Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai 2010-2012 D. Leinartė (LSC)
LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai 2010-2013 A. Bumblauskas (IF)
Lietuvos egodokumentinis paveldas 2010-2013 A. Pacevičius (KF)
Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui 2010-2013 R. Šerpytytė (RSTC)
Tapatumas ir kitybė 2010 N. Čepulis (RSTC)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Ateities energetika

Superjoninių keramikų su greitąja deguonies vakansijų pernaša gamyba, tyrimas ir taikymas kuro elementuose 2010-2011 A. F. Orliukas (FF)
Naujų perspektyvių neorganinių fotovoltinių medžiagų technologijos kūrimas 2010-2011 T. Malinauskas (TMI)
Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis apšvietimas gatvėms 2010-2011 A. Žukauskas (TMI)
Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams 2010-2011 A. Kareiva (CHF)
Kontrastingų termoizoliacinių savybių grafeno dangų paruošimas, naudojant lazerinį apdirbimą (LAGO) 2010-2011 J. Barkauskas (CHF)
CZTSe sluoksnių elektrocheminis formavimas ir struktūrinis bei optoelektroninis charakterizavimas 2010-2011 K. Arlauskas (FF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lėtinės neinfekcinės ligos

Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje 2010-2011 R. Dubakienė (MF)
A. Žvirblienė (BTI)
Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo etiopatogenezėje 2010-2011 J. Kasnauskienė (MF)
Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės širdies ligos individualaus gydymo galimybės 2010-2011 Z. A. Kučinskienė (MF)
Mutacijos, monoaminooksidazės B gene siejamame su Parkinsono liga, įtaka pre-iRNR splaisingui 2010-2011 A Kanopka (BTI)
Širdies adrenerginės įnervacijos vaizdinimas širdies nepakankamumui ir staigiai mirčiai prognozuoti 2010-2011 A. E. Tamošiūnas (MF)
Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai 2010-2011 R. Navakauskienė (BChI)
Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių žymenų, diagnostinio potencialo įvertinimas 2010-2011 D. Matulis (BTI)
Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo prognostiniai žymenys 2010-2011 A. V. Kalvelytė (BChI)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

Svetimkraščių amarų (Hemiptera, Sternorhyncha: Aphididae) rūšių gyvenimo ciklų ir genetinė įvairovė 2010-2011 R. Rakauskas (GMF)
Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje 2010-2011 P. Šinkūnas (GMF)
Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai 2010-2011 V. Būda (GMF)
Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje 2010-2011 D. Žvingila (GMF)
Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant klimatui 2010-2011 E. Lekevičius (GMF)

LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa

Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveiklos studija 2009-2011 A. Ramonaitė (TSPMI)
Academia Salensis: lingvistinė tipologija ir lietuvių kalba 2009-2011 A. Holvoet (FilF)
Lietuvių kalbotyra lingvistinėje Europos erdvėje: tarptautinė Societas Linguistica Europaea (SLE) konferencija 2009-2011 A. Usonienė (FilF)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 45-47 tomų leidyba 2010-2012 B. Stundžia (FilF)
Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba 2010-2012 N. Radavičienė (FsF)
Pasaulio filosofijos klasikos paveldo lituanizacija 2010 M. P. Šaulauskas (FsF)
Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba 2010-2012 Z. Butkus (IF)
Dabartinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių daryba
(I dalis)
2010-2011 J. Pakerys (FilF)
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija“ leidyba 2010-2012 T. Janeliūnas (TSPMI)
VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras 2010-2011 V. Rinkevičius (FilF)
Building Democracy and Capitalism in Lithuania. Pathways and Outcomes in International Comparison 2010-2011 Z. Norkus (FsF)
Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų „Knygotyra“ rengimas ir leidyba 2010-2012 D. Kaunas (KF)
Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai 2010-2012 M. Ramonienė (FilF)
Ankstyvieji LDK reformacijos šaltiniai: tikėjimo išpažinimų tyrimai ir edicija 2010-2011 D. Pociūtė-Abukevičienė (FilF)
Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: autoriaus pozicijos raiška ir turinys 2010-2011 A. Usonienė (FilF)
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ 2010-2012 A. Poviliūnas (FsF)
Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas (AVANTEKSTAS) 2010-2012 K. Nastopka (FilF)
Etimologijos (Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė) 2010-2012 D. Sinkevičiūtė (FilF)
Thesaurus Latino-Lituanicus 2010-2011 M. Strockis (FilF)
Archeologinių tyrimų Lietuvoje sklaida (Archeologija Lituana) 2010 M. Michelbertas (IF)
Bibliotheca Lituana: atminties institucijų rinkinių raida ir skaitmeniniams (BLAIR) 2010-2011 A. Pacevičius (KF)
Rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos duomenų bazė: kalba, etnografija, kultūra 2010-2012 V. Kardelis (FilF)
Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas (ARCHEOLITAS) 2010-2011 A. Luchtanas (IF)
Patirties žodynas. Populiarioji literatūros fenomenologija 2010 V. Daujotytė-Pakerienė (FilF)
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vasaros vertimo seminaras 2010 K. Kirtiklis (FsF)
Tarptautinė konferencija: Demokratijos ir pilietinio sąmoningumo pamokos Lietuvos istorijos lūžiuose 2010 A. Švedas (IF)
Miestai ir kalbos 2010 L. Vilkienė (FilF)
Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“ 2010 E. Gudavičienė (FilF)
Straipsnių rinkinio „Danielius Kleinas ir jo epocha“ rengimas ir leidyba 2010 A. Judžentis (FilF)

LMT: Pramoninės biotechnologijos plėtros programa

Kontroliuojamo degumo ir atsparių senėjimui bioskalių esterių kūrimas ir įvertinimas 2010 B. Surinėnaitė (BTI)
V. Bendikienė (GMF)
Terapinės ir diagnostinės paskirties baltymų (antikūnų), neutralizuojančių bakterinius citolizinus, technologijos kūrimas -2010 E. Mištinienė (BTI)
Mažųjų genomų analizė ir metagenominių metodų panaudojimas naujų biokatalizatorių atrankai -2010 D. Čitavičius (GMF)
R. Meškys (BChI)
Bioelektrokatalizė sintezėje ir analizėje -2010 J. Razumienė (BChI)
F. Ivanauskas (MIF)
J. Barkauskas (CHF)
Merkelio ląstelių poliomos viruso diagnostikos priemonių kūrimas (Merkelio polioma) -2010 R. Slibinskas (BTI)

LMT: Aukštųjų technologijų plėtros programa

Keturbangiai parametriniai šviesos stiprintuvai skaidrių plačios apertūros izotropinių terpių pagrindu (FORTAS) -2010 A. Dubietis (FF)
Kūginių bangų technologijos (ConTeX) -2010 A. Matijošius (FF)
Daugiapluoštės lazerinės technologijos funkciniams paviršiams ir ploniems sluoksniams (MULATAS 2) -2010 R. Tomašiūnas (TMI)
Magnetinių nanodalelių suspensijų tribosistemoms kūrimas ir tyrimas (NANOTRIBOSUSPENSIJOS) -2010 H. Cesiulis (CHF)
Humanizuotų mielių raiškos sistemos kūrimas, panaudojant protoemikos ir genų inžinerijos metodus (Mielių humanizacija) -2010 K. Sasnauskas (BTI)
Patogeninių beta-amiloido oligomerų detekcija Alzheimerio ligos diagnostikai (AMILOIDE) -2010 G. Valinčius (BChI)
A. Žvirblienė (BTI)
Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos sukūrimas (MOBAS) -2010 L. Bukauskas (MIF)
Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femtosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas (INTEGRA) -2010 V. Smilgevičius (FF)
GaBiAs sluoksnių ir nanodarinių technologijos, skirtos optoelektroninių prietaisų gamybai, sukūrimas (GABI) -2010 K. Jarašiūnas (TMI)
Naujų diagnostikos sistemų, skirtų žmogaus papilomos viruso infekcijos ir jos sukelto vėžio laboratorinei diagnostikai, kūrimas (ŽVP diagnostika) -2010 A. Žvirblienė (BTI)

LMT: Prioritetiniai Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai

Fago 4 replisomos struktūriniai ir funkciniai tyrimai (REPLISOMA) -2010

V. Šikšnys (BTI)

Č. Venclovas (BTI) 

L. Truncaitė (BChI)

Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijo regione (Genūkis) -2010 R. Rakauskas (GMF)
Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS -2010 L. Tamulynas (IF)
Daugiafunkcinių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė -2010 F. A. Orliukas (FF)

LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos 2010-2011 V. Nakrošis (TSPMI)
Matų ir funkcijų koncentracija 2010-2011 S. Norvidas (MII)
Jonogeninių molekulinių šepečių sintezė gyvybingosios radikalinės polimerizacijos metodais 2010-2011 R. Makuška (CHF)
Sankirtų grafų struktūros tyrimas 2010 M. Bloznelis (MII)
Likvidumo analizė siekiant sumažinti investavimo kaštus vertybinių popierių rinkose 2010-2011 A. Raudys (MII)
Elementariųjų procesų kaskadų sudėtinguose atomuose teorinis tyrimas 2010-2011 R. Karazija (TFAI)
Lakazių panaudojimas mediatorių ir kofaktorių regeneracijai 2010-2011 L. Marcinkevičienė (BChI)
Nelinijinės struktūros pi-konjuguoti heterocikliniai oligoarilenai: sintezė ir savybės 2010-2011 S. Tumkevičius (CHF)
Šiurkščiųjų funkcijų analizės metodų kūrimas ir taikymas ekonometrijoje 2010-2011 R. Norvaiša (MII)
Bakterijos Gardnerella vaginalis kamienų patogeniškumo analizė 2010-2011 M. Plečkaitytė (BTI)
Valdomos spalvinės kokybės kietakūnio apšvietimo šaltinių technologijos sukūrimas 2010-2011 R. Vaicekauskas (MIF)
Gamaretroviruso XMRV paplitimo tyrimas ir virusui specifinių antikūnų testavimo sistemos kūrimas 2010-2011 J. R. Lazutka (GMF)
Lietuvoje išskirtų virulentinių bakteriofagų genominiai tyrimai 2010-2011 A. Zajančkauskaitė (BChI)
Kvaziklasikinė elektronų dinamika nanodariniuose 2010-2011 E. Anisimovas (FF)
Struktūrinės aplinkos ir funkcijos ryšys nukleazių evoliucijoje 2010-2011 G. Sasnauskas (BTI)
Dielektrikų plonų sluoksnių MOCVD nusodinimas taikymams naujos kartos atminties įrangoje 2010-2011 A. Abrutis (CHF)
Atsparus antibiotikams Acinetobacter spp. Lietuvos ligoninėse: molekulinė epidemiologija 2010-2011 E. Sužiedėlienė (GMF)
Optinis stiprinimas organinėse molekulinėse sistemose kietakūnių lazerių taikymams 2010-2011 S. Juršėnas (TMI)
Joniniai skysčiai: tyrimas ir taikymas analizėje 2010-2011 A. Padarauskas (CHF)
Dzeta funkcijų tyrimai 2010-2011 R. Garunkštis (MIF)
Naujų metodų mažųjų RNR tyrimų kūrimas ir taikymas 2010-2011 G. Vilkaitis (BTI)
Dirbtinių audinių, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas 2010-2011 V. Bukelskienė (BChI)
R. Gadonas (FF)
Nukleazių struktūros ir specifiškumo ryšys 2010-2011 M. Zaremba (BTI)
Nukleotido išsukimo vaidmuo baltymų specifiniame DNR atpažinime 2010-2011 G. Tamulaitis (BTI)
Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais 2010-2011 J. Žilinskas (MII)
Korupcija ir lobizmas: interesų grupių poveikio politikos formavimui skaidrumo problemos 2010-2011 J. Novagrockienė (TSPMI)
Organizmo skysčiuose cirkuliuojančios DNR tyrimai molekulinei vėžio diagnostikai 2010-2011 S. Jarmalaitė (GMF)
Lėtinių neinfekcinių ligų diagnostiniai tyrimai infraraudonosios spektrinės mikroskopijos metodu 2010-2011 V. Šablinskas (FF)
Ambulatorinis psichologinis įvertinimas psichotraumatologijoje 2010-2011 E. Kazlauskas (FsF)
Žmogaus regos sistemos spalvinio suvokimo laikinių mechanizmų tyrimas 2010-2011 R. Stanikūnas (FsF)
Tapatumas, kultūrinė transmisija ir nacionalinis švietimas 2010-2011 L. Duoblienė (FsF)
Reumatoidinio artrito fotosensibilizuotos terapijos modelis in vitro 2010-2011 S. Bagdonas (FF)
Grafeno sluoksnių ir nanojuostų elektronų, transporto ir elektromagnetinės savybės 2010-2011 G. Juzeliūnas (TFAI)
Atviros prieigos mažų molekulių kristalografinė duomenų bazė COD 2010-2011 S. Gražulis (BTI)
Paviršinės akustinės bangos nanostruktūriniuose plonasluokslniuose dariniuose ir jų taikymas jutikliams 2010-2011 D. Čiplys (FF)
Nanostruktūrinių ir biologinių medžiagų hidratacija 2010-2011 J. Barauskas (BChI)
Kinematinės erdvės struktūra ties Saule iš vėlyvojo spektrinio tipo nykštukių stebėjimų 2010-2011 J. Sperauskas (FF)
Nanostruktūrizuotų darinių sintezės elektrocheminiai aspektai 2010-2011 H. Cesiulis (CHF)
Kūdikių ir mažų vaikų psichikos ir fizinės sveikatos tyrimas 2010 R. Jusienė (FsF)
Reklamų sociolingvistika 2010 D. Aliukaitė (KHF)
Sibiro autochtonų adaptacijos posovietinėje erdvėje: galios ir sėkmės sampratos 2010 D. Brandišauskas (OSC)

LMT: Podoktorantūrinių stažuočių projektai

Šviesos pluoštų sklidimas ir išsaugojimas atomų dujose (2008)-2010 G. Juzeliūnas (TFAI)
A. Mekys
Lėtų ir stacionarių poliaritonų dinamika ir jos valdymas (2009)-2011 G. Juzeliūnas (TFAI)
V. Kudriašov
Kompleksinis bakterijų, biomolekulių ir struktūrų sudarytų iš biologinių molekulių vaizdinimas (“BioSkopas”) (2008)-2010 A. Ramanavičius (CHF)
A. Suchodolskis
Paviršiaus plazmonų rezonanso metodo taikymas biologiškai aktyvių junginių analizėje (Bio-SPR) (2009)-2011 A. Ramanavičius (CHF)
Z. Balevičius
Stochastinių globaliojo optimizavimo metodų taikymas inžinerijoje (2009)-2011 J. Mockus (MII)
D. Šešok
Daugiaspalvė Galaktikos padrikųjų žvaigždžių spiečių CCD fotometrija (2008)-2010 S. Bartašiūtė (FF)
J. Zdanavičius

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas“

Plazminės membranos vaidmuo Lactococcus lactis atsake į sienelės pažeidimus lizocimu (2009)-2010 R. Daugelavičius (GMF)
Plonasluoksnių funkcinių DNR darinių optinės, elektrooptinės ir krūvio pernašos savybės (2009)-2010 V. Kažukauskas (FF/TMI)
Lazerinių dangų ir optinio atsparumo metrologijos vystymas
femtosekundiniams taikymams
(2009)-2010 V. Sirutkaitis (FF)
Thermotoga maritima peroksiredoksino-nitroreduktazės hibridinio fermento mechanizmo charakterizavimas (2009)-2010 N. Čėnas (BChI)
Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais (2009)-2010 J. Besson (MII)
Šviesos sukurti kalibruotiniai potencialai labai šaltų atomų dujose (2009)-2010 G. Juzeliūnas (TFAI)

LMT: Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa

Naujų perspektyvių (opto-) elektroninei ir branduolinei technologijai chalkogeninių ir joninių junginių kūrimas ir tyrimas (2009)-2010 V. Kažukauskas (FF/TMI)
Elektroninės savybės ir faziniai virsmai puslaidininkiniuose fosforo chalkogeniduose (2009)-2010 J. Banys (FF)
Naujų daugiafunkcinių kompozicijų formuojančių nanostruktūras spektroskopija (2009)-2010 V. Balevičius (FF)
Regioninis ekosistemų Baltijos ir Juodojoje jūrose atsakas į globalaus masto klimato pokyčius (2009)-2010 G. Stankūnavičius (GMF)
Lengvųjų cheminių elementų ir neutronų pagavimo reakcijų metu sintezuojamų cheminių elementų gausa kamuolinių spiečių žvaigždžių milžinių atmosferose kaip žvaigždžių ir spiečių raidos indikatorius (2009)-2010 A. Kučinskas (TFAI)
Elektronais sužadintų sudėtingų atomų ir molekulių eksperimentinis ir teorinis tyrimas (2009)-2010 A. Kupliauskienė (TFAI)

LMT: Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa

Kintantis žmogaus įvaizdis Kinijoje Tang, Song ir Ming (dinastijose): religinė, literatūrinė ir filosofinė perspektyvos (2008)-2011 L. Poškaitė (OSC)
Nitridų ir oksidų puslaidininkinių nanodarinių energinių technologijų taikymams tyrimai (2008)-2011 E. Kuokštis (TMI)

LMT: Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)

Vienos ir daugelio fazių apribotos geometrijos feroikai ir multiferoikai (MP0904) 2010 R. Grigalaitis (FF)
Saviasocijuojančios guanozino struktūros molekuliniams elektroniniams prietaisams (MP0802) 2010 J. Tamulienė (TFAI)
Neorganinių nanovamzdelių ir polimerų kompozitai (MP0902) 2010 V. Samulionis (FF)
Gamtinių junginių cheminė biologija (CM0804) 2010 D. Tauraitė (BChI)
Signalo perdavimo keliai, kontroliuojantys atsparumą stresui ir nuo streso apsaugančių junginių sintezę augaluose (FA0605) 2010 V. Kazanavičiūtė (BTI)
Tritriceae genomika - svarbiausių Europos javų kultūrų gerinimui (FA0604) 2010 D. Žvingila (GMF)
Funkcinių sub-banginių fotoninių darinių link (MP0702) 2010 R. Tomašiūnas (TMI)
Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės (IS0802) 2010 R. Čiegis (KHF)
Lanksčiosios kompiuterikos metodų jungimas su statistiniais metodais siekiant pagerinti duomenų analizės sprendimus (IC0702) 2010 O. Kurasova (MII)
Atviras Europinis tinklas didelio našumo skaičiavimams sudėtingose aplinkose (IC0805) 2010 J. Žilinskas (MII)
Algoritminė sprendimų teorija (IC0602) 2010 A. Žilinskas (MII)
Naujos šviesą stiprinančios medžiagos ir prietaisai iš III-V-N junginių (MP0805) 2010 G. Tamulaitis (TMI)
Pakopiniai chemofermentiniai procesai - nauji sinergizmai tarp chemijos ir biochemijos (CM0701) 2010 J. Razumienė (BChI)

LMT: Kitos LMT programos

Radiacinių defektų tyrimas silicio kristaluose ir detektoriuose, skirtuose super-LHC eksperimentams 2010 J. V. Vaitkus (TMI)
Spektrometrinis medžiagų ir elektroninių/molekulinių vyksmų charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM) 2010 V. Balevičius (FF)
Lietuvos gridinių, debesijos ir našių skaičiavimų MTI (Grid-Cloud-HCP) 2010 A. Juozapavičius (MIF)
Infrastructure for Ecological Metobolomics (INECOM) 2010 V. Būda (GMF)
Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų impulsų lazerių MTI 2010 V. Sirutkaitis (FF)
Molėtų astronomijos observatorija, MAO 2010 A. Kučinskas (TFAI)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  Šiaurės rytų vilniškių ploto tarminės medžiagos bazės kūrimas 2006-2010 V. Kardelis (FLF)
Laukuvos ir Varnių šnektų tekstai 2006-2010 Z. Babickienė (FLF)
Aiškinamojo keliakalbio teisės terminų žodyno rengimas 2007-2011 H. Šinkūnas (TF)
Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų norminių rekomendacijų rengimas 2007-2011 D. Sinkevičiūtė (FLF)
Lietuvos Respublikos terminų banko duomenų plėtra ir patikra (2008)-2010 S. Meškauskienė (MII)
Skaitmeninė Jono Basanavičiaus Lietuvių tautosakos biblioteka (LieTa) (2008)-2010 N. Kligienė (MII)
Kitos institucijos

Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Aplinkos apsaugos ministerijos

Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvos teritorijoje 2007-2012 R. Mokrik (GMF)

Nacionalinė žemės taryba prie LR Žemės ūkio ministerijos

Lietuvos nacionalinio atlaso teminės informacijos sudarymas ir originalus kartografinis modeliavimas 2008-2010 A. Pilipaitis (GMF)

Ryšių reguliavimo tarnyba

Hidrometeorologinių žemėlapių (kritulių intensyvumo ir radijo bangų lūžio rodiklio pasiskirstymą LR teritorijoje) sudarymas 2009 S. Tamošiūnas (TMI)

Ryšių reguliavimo tarnyba

Elektromagnetinio suderinamumo tarp MDTV tinklų ir HSDPA bei WIMAX sistemų tyrimas 2009 S. Tamošiūnas (TMI)
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku