Lietuvos mokslo projektai 2012 m.

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai 2010-2012 A. Dobryninas (FsF)
Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys 2010-2013 A. Bagdonas (FsF)
Socialinis darbas - tarp priklausomybės ir autonomijos 2012-2013 B. Švedaitė-Sakalauskė (FsF)
Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros 2012-2013 V. Mizaras (TF)
Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste 2012-2013 E. Kazlauskas (FsF)
Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste 2012-2013 D. Bagdžiūnienė (FsF)
Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva 2012-2012 R. Šimaitis (TF)
Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas 2012-2013 A. Dobryninas (FsF)
Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema - optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas 2012-2013 L. Žalimienė (FsF)
Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką 2012-2013 D. Pūras (FsF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys 2010-2012 R. Lopata (TSPMI)
Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas 2010-2012 S. Matulevičienė (FilF)
Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai 2010-2012 D. Leinartė (LSC)
LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai 2010-2013 A. Bumblauskas (IF)
Lietuvos egodokumentinis paveldas 2010-2013 A. Pacevičius (KF)
Janas Karlovičius - XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas 2012-2013 M. Davlevič (FLF)
Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai 2012-2014 I. E. Juozeliūnienė (FsF)
Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis 2012-2014 R. Lopata (TSPMI)
Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui 2010-2013 R. Šerpytytė (RSTC)
Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje 2012-2014 A. Merkevičius (IF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lėtinės neinfekcinės ligos

 

Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje (STZVL) 2011-2013 K. Strupas (MF)
Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių kohortoje 2012-2014 R. Dubakienė (MF)
Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio potencialo įvertinimas 2012-2014 D. Matulis (BTI)
Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas 2012-2014 R. Navakauskienė (BChI)
Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo įvertnimui, kūrimas 2012-2014 J. R. Lazutka (GmF)
Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių susirgimų biožymenys 2012-2014 A. Kanopka (BTI)
Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai 2012 G. Valinčius (BChI)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai 2012-2014 R. Rakauskas (GmF)
Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai 2012-2014 D. Žvingila (GmF)
LMT: Nacionalinė mokslo programa
Ateities energetika
Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai 2012-2014 A. Žukauskas (TMI)
Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams 2012-2014 A. Kareiva (ChF), T. Šalkus (FF)

LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa

Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba 2010-2012 N. Radavičienė (FsF)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 45-47 tomų leidyba 2010-2012 B. Stundžia (FilF)
Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba 2010-2012 Z. Butkus (IF)
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija“ leidyba 2010-2012 T. Janeliūnas (TSPMI)
Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų „Knygotyra“ rengimas ir leidyba 2010-2012 D. Kaunas (KF)
Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai 2010-2012 M. Ramonienė (FilF)
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ 2010-2012 A. Poviliūnas (FsF)
Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas (AVANTEKSTAS) 2010-2012 K. Nastopka (FilF)
Etimologijos (Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė) 2010-2012 D. Sinkevičiūtė (FilF)
Rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos duomenų bazė: kalba, etnografija, kultūra 2010-2012 V. Kardelis (FilF)
Kalbininko Prano Skardžiaus biografijos, bibliografijos ir raštų rodyklių rengimas ir leidyba 2011-2012 E. Žilinskaitė (FilF)
Teologiniai lietuvių literatūros aspektai (monografija) 2011-2013 D. Čiočytė (FilF)
Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė 2011-2013 V. Rinkevičius (FilF)
Ugdymas kaip inkultūracija 2011-2012 I. Stonkuvienė (FsF)
Lietuvos politinės minties antologija 2011-2013 A. Jankauskas (TSPMI)
Ferdinando de Saussure'o baltistinis palikimas 2012 B. Stundžia (FilF)
Serverinės mokslo ir technikos žodynų duomenų bazės ir jų internetinės sąsajos 2012 V. Žalkauskas (FF)
LDK Teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas 2012-2014 M. Prokopčik (VUB)
Tarptautinė mokslinė konferencija "Vaikų literatūra - laisvė ir kontrolė" 2012-2013 K. Urba (FilF)
Tarptautinė konferencija prof. A. Girdenio atminimui: Fonologijos ir dialektologijos problemos 2012 B. Jasiūnaitė (FilF)
F. Kuršaičio veikalo "Laut and Tonlehre der littauischen Sprache (1849) vertimas ir leidyba 2012-2013 B. Kabašinskaitė (FilF)
F. W. Haacko žodyno ir gramatikos (1730) leidimas 2012 V. Zubaitienė (FilF)
Vetera reducta: prof. Levo Vladimirovo 100-ųjų metinių renginiai ir tyrimų populiarinimas 2012 A. Pacevičius (KF)
Frydricho Kuršaičio "Grammatik der littauischen Sprache" (1876) vertimo leidyba 2012-2013 B. Kabašinskaitė (FilF)
Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos 2012 A. Judžentis (FlF)
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vasaros vertimo seminaras 2012 K. Kirtiklis (FsF)
Akademinių studijų savaitė "Baltos lankos" 2012 L. Mačanskaitė (FlF)
A. Girdenio knygos "Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais" leidyba 2012 B. Jasiūnaitė (FlF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Sveikas ir saugus maistas

 

Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų pagalba 2011-2013 N. Kuisienė (GMF), R. Meškys (BChI)
Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje 2011-2014 A. Novičkovas (TMI)
Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos 2011-2014 G. Slapšytė (GMF)
Tarprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis 2011-2014 R. Ražanskas (BTI)
Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais 2012-2015 E. Sužiedėlienė (GmF)
Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėtis ir savybių tyrimas 2012-2015 B. Kurtinaitienė (BChI)
Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei 2012-2015 Ž. Lukšienė (TMI)
Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose 2012-2015 V. Kazanavičiūtė (BTI)
Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių sveikatai tyrimai 2012-2015 A. Kaminskas (MF)

LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

Atsitiktinių grafų tyrimai 2011-2012 M. Bloznelis (MIF)
Prekambro sritys ir aktyvios tektoninės juostos Lietuvoje ir kaimyninių kraštų plutoje 2011-2012 G. Motuza Matuzevičius (GMF)
Nugaros smegenų refleksų aktyvavimo mechanizmų tyrimas 2011-2012 A. Alaburda (GMF)
Priverstinė spinduliuotė plačiatarpiuose AlGaN heterodariniuose 2011-2012 G. Tamulaitis (TMI)
Radiacinių defektų tyrimas silicio kristaluose ir detektoriuose, skirtuose super-LHC eksperimentams-2 2011-2012 J. V. Vaitkus (TMI)
Netiesinė fotoninių darinių optika: draustinės juostos solitonų dinamika, nuostoliai ir valdymas 2011-2012 E. Gaižauskas (FF)
Daugiamačiai uždaviniai su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis: skaitiniai metodai ir taikymai 2011-2012 M. Sapagovas (MII)
Pjezoelektrinių sluoksnių MOCVD sintezė taikymams paviršinių akustinių bangų tipo jutikliams 2011-2012 A. Abrutis (CHF)
Ekstremalūs įvykiai femtosekundinėse baltos šviesos gijose 2011-2012 A. Dubietis (FF)
Defektų evoliucijos ir modifikavimo spinduliuotėmis in situ kontrolės technologijos vystymas 2011-2012 E. Gaubas (TMI)
Fluorintų benzensulfonamidų sintezė ir jų sąveikos su karboanhidrazėmis tyrimas 2011-2012 V. Dudutienė (BTI)
Signalo perdavimo reguliacija A. thaliana augaluose 2011-2012 I. Meškienė (BTI)
Baltymų ir nukleorūgščių kompleksų struktūriniai tyrimai tirpale 2011-2012 E. Manakova (BTI)
Naujų žmogaus Parvoviridea šeimos virusų tyrimai ir diagnostika 2011-2012 K. Sasnauskas (BTI)
Pažangus evoliucinių ryšių tarp baltymų nustatymo metodas CONDOR 2011-2012 M. Margelevičius (BTI)
Proteominiai streso atsako tyrimai rekombinantinius baltymus sintetinančiose mielių ląstelėse 2011-2012 R. Slibinskas (BTI)
Bakterijų C-šeimos DNR polimerazių struktūra, klasifikacija bei pasiskirstymo genomuose dėsningumai 2011-2012 Č. Venclovas (BTI)
Fago T4 praimosoma 2011-2012 G. Tamulaitienė (BTI)
Ilgos atminties ir sunkių uodegų modeliavimas finansuose ir draudoje 2011-2012 D. Surgailis (MII)
InGaN mono-sluoksnių auginimas bei jų optinio atsparumo tyrimai ultra-trumpais lazerio impulsais 2011-2012 A. Melninkaitis (FF), T. Grinys (TMI)
Klinikiniai, radiologiniai ir neurofiziologiniai rodikliai ankstyvos Parkinsono ligos diagnostikai 2011-2012 V. Budrys (MF)
Paviršiuje imobilizuotos bisluoksnės fosfolipidų membranos funkcionuojančių baltymų įterpimui 2011-2012 G. Valinčius (BChI)
Heterocikliniai N-oksidai (HNO): sintezė, citotoksiškumas, sąveika su fermentais-taikiniais 2011-2012 J. Šarlauskas (BChI)
Femtosekundinė skaitmeninė holografija netiesinių procesų tyrimams III grupės nitridų junginiuose 2011-2012 V. Kudriašov (FF), T. Malinauskas (TMI)
Galaktikos kamuoliniai žvaigždžių spiečiai – ankstyvosios Visatos cheminės raidos indikatoriai 2011-2012 A. Kučinskas (TFAI)
Šiuolaikinės Rusijos tapatybės paieškos ir politinė praktika, 1990-2010 m. 2011-2012 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas 2011-2013 J. Jonutytė (KHF)
Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai 2011-2013 N. Milerius (RSTC)
Ekranuojančių kompozicinių medžiagų su anglies nanovamzdeliais tyrimas ir taikymas 2011-2012 J. Banys (FF)
Piridinų ir pirazinų biodegradacija ir biokatalizinė sintezė 2011-2013 R. Meškys (BChI)
Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas 2011-2012 D. Baltriukienė (BChI), V. Rutkūnas (MF)
Fluorescuojančių organinių nanodarinių formavimo technologija ir taikymas jutikliuose 2011-2012 K. Kazlauskas (TMI)
Aukštos ozono koncentracijos įtaka viroido ir augalo šeimininko sąveikai 2011-2012 A. Abraitienė (BTI)
Projektinio ir probleminio mokymo (si) taikymo edukologijos studijų baigiamuosiuose darbuose tyrimas 2011-2012 V. Targamadzė (FsF)
Monokulinių stimulų požymių skirtumo įtaka stimulo padėties erdvėje binokuliniam suvokimui 2011-2012 P. H. Vaitkevičius (FsF)
Reduktyvizmo raiška šiuolaikinėje filosofijoje 2011-2012 J. Dagys (FsF)
Daugelio klasių klaidų kainas įvertinantys atpažinimo metodai saugumo ir rizikos analizei 2011-2012 Š. Raudys (MIF)
Padidinto našumo mikroskysčių sistema skirta antikūnus sekretuojančių ląstelių paieškai 2012-2014 L. Mažutis (BTI)
Ankstyvojo ir vėlyvojo paleozojaus revoliucija 2012-2014 S. Radzevičius (GMF)
Biolubrikantus imituojančios anijoninės polimerinės šepetinės struktūros 2012-2014 R. Makuška (CHF)
Susietos dalinių, paprastųjų bei integrodiferencialinių lygčių sistemos 2012-2014 V. Skakauskas (MIF)
Konkrečioji funkcinė analizė ir tikimybių teorija: nauji metodai ir jų taikymas 2012-2014 R. Norvaiša (MII)
tRNR modifikavimo keliai - fermentų evoliucijos atspindys 2012-2014 J. Urbonavičius (BChI)
Ląstelės diferenciacijos epigenetiniai mechanizmai 2012-2014 S. Jarmalaitė (GMF)
Polifenizmo reiškinio epigenominiai tyrimai 2012-2014 J. Lazutka (GMF)
Baeyer-Villiger monooksigenazių atrankos ir biosintezės metodų kūrimas 2012-2014 R. Meškys (BChI)
Rekombinantinių antikūnų prieš karboanhidrazę kūrimas 2012-2014 A. Žvirblienė (BTI)
Neiškilos daugiakriterės optimizacijos metodai ir algoritmai 2012-2014 A. Žilinskas (MII)
Plazminiai AlGaN/GaN terahercinės spinduliuotės emiteriai 2012-2014 R. Aleksiejūnas (TMI)
Molekulinio variklio funkcija netipinėje restrikcijos-modifikacijos sistemoje 2012-2014 M. Zaremba (BTI)
Skaičių teorijos analizinių funkcijų reikšmių pasiskirstymai 2012-2014 R. Garunkštis (MIF)
5-metil ir 5-hidroksimetilcitoziną atpažįstančių restrikcijos endonukleazių struktūra ir mechanizmas 2012-2014 G. Sasnauskas (BTI)
Kompozitų iš neorganinių nanovamzdelių ir polimerų dielektriniai ir ultragarsiniai tyrimai 2012-2014 J. Banys (FF)
Nekoduojančių RNR biogenezės molekulinio mechanizmo augaluose tyrimas 2012-2014 G. Vilkaitis (BTI)
Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais 2012-2014 M. Malinauskas (FF)
Alternatyvaus pre-iRNR splaisingo įtaka Kaposi sarkomos herpesviruso litinei replikacijai 2012-2014 S. Laurinavičius (BTI)
Azochromoforais funkcionalizuotų galio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas 2012-2014 R. Tomašiūnas (TMI)
Kompleksinis post-AGB žvaigždžių pulsacijų, dvinariškumo ir cheminės sudėties tyrimas  2012-2014 J. Sperauskas (FF)
Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais 2012-2014 A. Raudys (MIF)
Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva 2012-2014 Z. Atkočiūnienė (KF)
Kultūros centrų edukacinė veikla tarpkultūriniu bendruomenių mobilizavimo aspektu 2012-2014 V. Jurėnienė (KHF)
Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo 2012-2014 R. Barkauskienė (FsF)
Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai 2012-2014 D. Bagdžiūnienė (FsF)
Vilniaus BEPP veiksmingumo studija: palyginimas su internetine psichotraumatologijos programa 2012-2014 E. Kazlauskas (FsF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2012-2014 A. Ramonaitė (TSPMI)
Konteksto įtaka ir lygiagrečios analizės principai kelių vienu metu pateikiamų objektų atpažinime 2012-2014 A. Šoliūnas (GMF)
Ankstyvoji vaikų savireguliacijos įgūdžių raida 2012-2014 R. Jusienė (FsF)
Moduliuotos šviesos sukeltų spalvų pojūčių mechanizmai 2012-2014 R. Stanikūnas (FsF)
Prionų "kamienų" susidarymo ir pernašos mechanizmų tyrimas 2012-2014 V. Smirnovas (BTI)
Plačiatarpių nitridinių puslaidininkių liuminescencijos našumo didinimas 2012-2014 J. Mickevičius (FF)
Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose 2012-2014 D. Abramavičius (FF)
Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams 2012-2014 G. Juzeliūnas (TFAI)
Uždegiminės kardiomiopatijos molekulinių žymenų ir etiopatogenetinio gydymo metodų paieškos tyrimai 2012-2013 V. Grabauskienė (MF)
Kraštiniai Navje-Stokso sistemos uždaviniai neapibrėžtose srityse 2011-2012 K. Pileckas (MIF)
Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūnio sąveikos registravimui 2012-2014 A. Ramanavičienė (ChF)
Tausojanti ir išmanioji meno kūrinių apšvietimo technologija 2012-2014 R. Vaicekauskas (MIF)
Kietakūnius šviesos šaltinius naudojančio A klasės spektro Saulės imitatoriaus kūrimas 2012-2014 V. Tamošiūnas (FF)
Bakterinio toksinio vaginolizino citolitinio veikimo mechanizmo tyrimas 2012-2014 M. Plečkaitytė (BTI)
Universalus rekombinantinių selenobaltymų sintezės metodas 2012-2014 R. Rakauskaitė (BTI)
Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė 2012-2014 G. Gudaitė (FsF)
Aplinkos kaita ir autochtonų adaptacija Rytų Sibire: galios santykiai bei sėkmės ekonomika 2012-2014 D. Brandišauskas (IF)
Baltarusijos režimo stabilumo veiksniai ir kaitos tendencijos 2012-2014 J. Neliupšienė (TSPMI)
LMT: Proveržio idėjų projektai Civilių-kariškių santykių raida atkurtoje Lietuvos Respublikoje (1990-2010) 2012-2013 D. Šlekys (TSPMI)
Eksperimentinė filosofija kaip empirinė kasdienių konceptualinių struktūrų analizė: „asmens" atvejis 2012-2013 R. Berniūnas (FsF)
Skysčių charakterizavimas nuotėkio paviršinėmis akustinėmis bangomis 2012-2013 D. Čiplys (FF)
Tarpatominių kontaktų panaudojimas trimačių RNR struktūrų modeliams vertinti 2012-2012 Č. Venclovas (BTI)
Suicidine katalize pagrįsti universalūs antivirusiniai preparatai 2012-2013 S. Serva (GmF)
Modifikuotųjų ribonukleotidų apykaitos paradoksas 2012-2013 R. Meškys (GmF)
Turbulencijos vaidmuo žvaigždžių atmosferose 2012-2013

A. Kučinskas (TFAI)

Jungtinė eksperimentinių duomenų ir teorijos analizė sunkiųjų jonų reakcijoms 2012-2013

K. Tamošiūnas (TFAI)

LMT: Ilgalaikė institucinė 2012-2014 m. ekonomikos mokslinių tyrimų programa Socialiai teisingas gyventojų apmokestinimas - suderinamumas su ekonominiu ir fiskaliniu efektyvumu 2012-2014 E. Bikas (EF)
  Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai ekonometrinė analizė 2012-2014 R. Karpuškienė (EF)

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas“

Keramikų su greita jonų pernaša gamyba ir taikymas kietojo kūno jonikos funkciniuose elementuose 2011-2012 E. Kazakevičius (FF)
Feroelektrinės ir feroelektrinio relaksoriaus būsenų koegzistavimo tyrimas TTB struktūros keramikose 2011-2012 R. Grigalaitis (FF)
Molekulių izoliuotų kietose paravandenilio ir inertinių dujų matricose fotodinamikos tyrimas 2011-2012 J. Čeponkus (FF)
(K,Li)(Nb/Ta)O3 ploni sluoksniai: sintezė PI-MOCVD būdu ir pritaikymas paviršinių akustinių bangų tipo sensoriams 2011-2012 A. Abrutis (CHF)
Atsitiktinių procesų ir laukų statistinės išvados ir ribinės teoremos 2011-2012 V. Paulauskas (MIF)
Toksiškųjų amiloidinių peptidų darinių, siejamų su Alzheimerio liga, atskyrimas ir charakterizavimas 2011-2012 G. Valinčius (BChI)
Nauji metodai DNR citozino modifikacijų analizei ir jų taikymas medicinos diagnostikoje 2011-2012 S. Klimašauskas (BTI)

LMT: Bendra Lietuvos – Baltarusijos  mokslinių tyrimų programa

Sluoksniuotų puslaidininkių suspenduotų nanolakštų charakterizavimas indukuotos laisvakrūvės sugerties ir fotolaidumo relaksacijos metodais 2011-2012 V. Grivickas (TMI)
Elektroninių ir šiluminių procesų dinamikos tyrimai optiniais metodais skirtingos morfologijos CVD deimantuose 2011-2012 K. Jarašiūnas (TMI)
Šviesą emituojančių nitritinių darinių išaugintų MOCVD metodu optinių savybių tyrimas 2011-2012 A. Žukauskas (TMI)
Silicio legiravimas germaniu siekiant padidinti prietaisų radiacinį atsparumą 2011-2012 J. V. Vaitkus (TMI)
Redoks fermentų taikymas naujuose biokuro elementuose 2011-2012 A. Ramanavičius (CHF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa Naujų zolių-gelių dizainas biotechnologiniams taikymas 2012-2013 A. Kareiva (ChF)
Puslaidininkiniai II-VI grupės scintiliatoriai Rentgeno spinduliuotės detektoriams 2012-2012 J. Mickevičius (FF)
LMT: Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programa

Nanostruktūrintos funkcinės medžiagos biotechnologiniams ir optiniams taikymams 2011-2013 A. Kareiva (ChF)
AlGaN ir metalais legiruotų ZnO 1D-nanosandarų su derinamu draustinės juostos pločiu  auginimas, charakterizavimas ir optonių savybių tyrimas 2011-2013 K. Jarašiūnas (TMI)
Medžiagų, skirtų Li jonų baterijoms tyrimas 2012 A. F. Orliukas (FF)
Koherentinis medžiagos šviesa ir šviesos medžiaga valdymas 2012 G. Juzeliūnas (TFAI)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Aukštųjų technologijų plėtros programaImpulsų nešlio-gaubtinės fazės valdymas ir įdiegimas OPCPA sistemose 2011-2013 A. Varanavičius (FF)
Veiklos procesų modeliavimo ir vizualizavimo metodų ir programinės įrangos sukūrimas 2011-2013 A. Žilinskas (MII)
Svarbiausių lazerinių elementų grupės esminis patobulinimas didinant optinį atsparumą ir optimizuojant poliravimo bei metalų oksidų mišinių dengimo technologijas - EIGULYS 2011-2013 A. Melninkaitis (FF)
Organinės optoelektronikos medžiagos didelio kiekio sintezės technologijoms 2011-2013 S. Juršėnas (TMI)
Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos kūrimas 2011-2013 V. Jonkus (FF)
Medicininės žodinės diagnostikos atpažinimas ir vertimas tekstu 2011-2013 A. Juozapavičius (MIF)
Kietakūnio gatvės šviestuvo elektrinių, optinių ir šiluminių charakteristikų optimizavimas 2011-2013 P. Vitta (TMI)
Femtosekundiniais impulsais sinchroniškai kaupinamo parametrinio šviesos generatoriaus kūrimas ir tyrimas. MEGAOPO 2012 R. Grigonis (FF)
Monodispersinių vezikulių, perimtų mikroskysčių technologija, išvystymas ir panaudojimas pagerintam vaistų pateikimui. uVESICLES 2012 L. Mažutis (BTI)
Pramoninės biotechnologijos plėtros programa    Inovatyvios biotechnologijos sukūrimas bazinės alyvos gamybai (BIOLUBRICANT) 2011-2013 I. Matijošytė (BTI)
Inovatyvios priemonės kosmetikos pramonei (COSMETIZYM) 2011-2013 D. Čitavičius (GMF)
FASTREMOVE. Inovatyvaus biokatalizinio dėmių valiklio sukūrimas 2012 I. Matijošytė (BTI)
BIO-MATRIX. Biologiškai aktyvios tvarkingos erdvinės struktūros audinių molekulinei bioinžinerijai sukūrimas 2012 R. Gadonas (FF)
Naujas antimikrobinis pieno rūgšties bakterijų bioproduktas ekologiškai auginamų grūdų sveikatingumui didinti 2012 L. Kalėdienė (GmF)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas 2011-2013 V. Kardelis (FLF)
Emigrantų kalba 2011-2013 M. Ramonienė (FilF)
Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos mokslinio leidimo rengimas 2011-2013 V. Zubaitienė (FilF)
Frydricho Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos (Grammatik der litauischen Sprache, 1879) vertimas ir mokslinis redagavimas 2011-2012 B. Kabašinskaitė (FilF)
Kitos institucijos

Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Aplinkos apsaugos ministerijos

Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvos teritorijoje 2007-2012 R. Mokrik (GMF)

Užsienio reikalų ministerija

Goro geologinė raida ir naudingų iškasenų paieška 2011-2012 G. Motuza (GMF)