Lietuvos mokslo projektai 2013 m.

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
 LMT: Nacionalinė mokslo programa

Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys 2010-2013 A. Bagdonas (FsF)
Socialinis darbas - tarp priklausomybės ir autonomijos 2012-2013 B. Švedaitė-Sakalauskė (FsF)
Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros 2012-2013 V. Mizaras (TF)
Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste 2012-2013 E. Kazlauskas (FsF)
Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste 2012-2013 D. Bagdžiūnienė (FsF)
Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas 2012-2013 A. Dobryninas (FsF)
Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema - optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas 2012-2013 L. Žalimienė (FsF)
Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką 2012-2013 D. Pūras (FsF)

 LMT: Nacionalinė mokslo programa

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai 2010-2013 A. Bumblauskas (IF)
Lietuvos egodokumentinis paveldas 2010-2013 A. Pacevičius (KF)
Janas Karlovičius - XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas 2012-2013 M. Davlevič (FLF)
Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai 2012-2014 I. E. Juozeliūnienė (FsF)
Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis 2012-2014 R. Lopata (TSPMI)
Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui 2010-2013 R. Šerpytytė (RSTC)
Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje 2012-2014 A. Merkevičius (IF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lėtinės neinfekcinės ligos

Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje (STZVL) 2011-2013 K. Strupas (MF)
Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių kohortoje 2012-2014 R. Dubakienė (MF)
Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio potencialo įvertinimas 2012-2014 D. Matulis (BTI)
Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas 2012-2014 R. Navakauskienė (BChI)
Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo įvertnimui, kūrimas 2012-2014 J. R. Lazutka (GmF)
Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių susirgimų biožymenys 2012-2014 A. Kanopka (BTI)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai 2012-2014 R. Rakauskas (GmF)
Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai 2012-2014 D. Žvingila (GmF)
LMT: Nacionalinė mokslo programa
Ateities energetika
Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai 2012-2014 A. Žukauskas (TMI)
Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams 2012-2014 A. Kareiva (ChF), T. Šalkus (FF)
 LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa Teologiniai lietuvių literatūros aspektai (monografija) 2011-2013 D. Čiočytė (FilF)
Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė 2011-2013 V. Rinkevičius (FilF)
Lietuvos politinės minties antologija 2011-2013 A. Jankauskas (TSPMI)
LDK Teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas 2012-2014 M. Prokopčik (VUB)
Tarptautinė mokslinė konferencija "Vaikų literatūra - laisvė ir kontrolė" 2012-2013 K. Urba (FilF)
F. Kuršaičio veikalo "Laut and Tonlehre der littauischen Sprache (1849) vertimas ir leidyba 2012-2013 B. Kabašinskaitė (FilF)
Frydricho Kuršaičio "Grammatik der littauischen Sprache" (1876) vertimo leidyba 2012-2013 B. Kabašinskaitė (FilF)
LDK Reformacijos paminklai: M. Radvilo Juodojo atsakymas popiežiaus nuncijui L. Lippomanui (1556) 2013-2014 D. Pociūtė-Abukevičienė (FlF)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė 2013-2015 I. Valikonytė (IF)
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija" leidyba 2013-2015 T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo "Baltistica" 48–50 tomų leidyba 2013-2015 B. Stundžia (FlF)
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale "Sociologija. Mintis ir veiksmas" 2013-2015 A. Valantiejus (FsF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos" leidyba 2013-2015 Z. Butkus (IF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų ,,Knygotyra" leidyba 2013-2015 D. Kaunas (KF)
Akademinio žurnalo Problemos leidyba 2012-2015 N. Radavičienė (FsF)
Kalbos Lietuvos miestuose 2013 M. Ramonienė (FlF)
Knygos „Lietuvos III Seimas - 1926-1927 išbandymų metai" parengimas ir leidyba 2013 A. Vyšniauskas (IF)
Monografijos „Matricos nelaisvėje" vertimas į anglų kalbą 2013 A. Švedas (IF)
Ferdinando de Saussure'o „Bendrosios kalbotyros kurso" vertimas 2013-2014 B. Stundžia (FlF)
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras 2013-2015 K. Kirtiklis (FsF)
Erdvinis posūkis dabartiniuose humanitariniuose moksluose 2013 J. Katkuvienė (FlF)
Pasyvinės konstrukcijos lietuvių kalboje 2013-2015 N. Maskaliūnienė (FlF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Sveikas ir saugus maistas

Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų pagalba 2011-2013 N. Kuisienė (GMF), R. Meškys (BChI)
Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje 2011-2014 A. Novičkovas (TMI)
Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos 2011-2014 G. Slapšytė (GMF)
Tarprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis 2011-2014 R. Ražanskas (BTI)
Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais 2012-2015 E. Sužiedėlienė (GmF)
Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėtis ir savybių tyrimas 2012-2015 B. Kurtinaitienė (BChI)
Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei 2012-2015 Ž. Lukšienė (TMI)
Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose 2012-2015 V. Kazanavičiūtė (BTI)
Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių sveikatai tyrimai 2012-2015 A. Kaminskas (MF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas 2011-2013 J. Jonutytė (KHF)
Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai 2011-2013 N. Milerius (RSTC)
Piridinų ir pirazinų biodegradacija ir biokatalizinė sintezė 2011-2013 R. Meškys (BChI)
Padidinto našumo mikroskysčių sistema skirta antikūnus sekretuojančių ląstelių paieškai 2012-2014 L. Mažutis (BTI)
Ankstyvojo ir vėlyvojo paleozojaus revoliucija 2012-2014 S. Radzevičius (GMF)
Biolubrikantus imituojančios anijoninės polimerinės šepetinės struktūros 2012-2014 R. Makuška (CHF)
Susietos dalinių, paprastųjų bei integrodiferencialinių lygčių sistemos 2012-2014 V. Skakauskas (MIF)
Konkrečioji funkcinė analizė ir tikimybių teorija: nauji metodai ir jų taikymas 2012-2014 R. Norvaiša (MII)
tRNR modifikavimo keliai - fermentų evoliucijos atspindys 2012-2014 J. Urbonavičius (BChI)
Ląstelės diferenciacijos epigenetiniai mechanizmai 2012-2014 S. Jarmalaitė (GMF)
Polifenizmo reiškinio epigenominiai tyrimai 2012-2014 J. Lazutka (GMF)
Baeyer-Villiger monooksigenazių atrankos ir biosintezės metodų kūrimas 2012-2014 R. Meškys (BChI)
Rekombinantinių antikūnų prieš karboanhidrazę kūrimas 2012-2014 A. Žvirblienė (BTI)
Neiškilos daugiakriterės optimizacijos metodai ir algoritmai 2012-2014 A. Žilinskas (MII)
Plazminiai AlGaN/GaN terahercinės spinduliuotės emiteriai 2012-2014 R. Aleksiejūnas (TMI)
Molekulinio variklio funkcija netipinėje restrikcijos-modifikacijos sistemoje 2012-2014 M. Zaremba (BTI)
Skaičių teorijos analizinių funkcijų reikšmių pasiskirstymai 2012-2014 R. Garunkštis (MIF)
5-metil ir 5-hidroksimetilcitoziną atpažįstančių restrikcijos endonukleazių struktūra ir mechanizmas 2012-2014 G. Sasnauskas (BTI)
Kompozitų iš neorganinių nanovamzdelių ir polimerų dielektriniai ir ultragarsiniai tyrimai 2012-2014 J. Banys (FF)
Nekoduojančių RNR biogenezės molekulinio mechanizmo augaluose tyrimas 2012-2014 G. Vilkaitis (BTI)
Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais 2012-2014 M. Malinauskas (FF)
Alternatyvaus pre-iRNR splaisingo įtaka Kaposi sarkomos herpesviruso litinei replikacijai 2012-2014 S. Laurinavičius (BTI)
Azochromoforais funkcionalizuotų galio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas 2012-2014 R. Tomašiūnas (TMI)
Kompleksinis post-AGB žvaigždžių pulsacijų, dvinariškumo ir cheminės sudėties tyrimas  2012-2014 J. Sperauskas (FF)
Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais 2012-2014 A. Raudys (MIF)
Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva 2012-2014 Z. Atkočiūnienė (KF)
Kultūros centrų edukacinė veikla tarpkultūriniu bendruomenių mobilizavimo aspektu 2012-2014 V. Jurėnienė (KHF)
Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo 2012-2014 R. Barkauskienė (FsF)
Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai 2012-2014 D. Bagdžiūnienė (FsF)
Vilniaus BEPP veiksmingumo studija: palyginimas su internetine psichotraumatologijos programa 2012-2014 E. Kazlauskas (FsF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2012-2014 A. Ramonaitė (TSPMI)
Konteksto įtaka ir lygiagrečios analizės principai kelių vienu metu pateikiamų objektų atpažinime 2012-2014 A. Šoliūnas (GMF)
Ankstyvoji vaikų savireguliacijos įgūdžių raida 2012-2014 R. Jusienė (FsF)
Moduliuotos šviesos sukeltų spalvų pojūčių mechanizmai 2012-2014 R. Stanikūnas (FsF)
Prionų "kamienų" susidarymo ir pernašos mechanizmų tyrimas 2012-2014 V. Smirnovas (BTI)
Plačiatarpių nitridinių puslaidininkių liuminescencijos našumo didinimas 2012-2014 J. Mickevičius (FF)
Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose 2012-2014 D. Abramavičius (FF)
Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams 2012-2014 G. Juzeliūnas (TFAI)
Uždegiminės kardiomiopatijos molekulinių žymenų ir etiopatogenetinio gydymo metodų paieškos tyrimai 2012-2013 V. Grabauskienė (MF)
Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūnio sąveikos registravimui 2012-2014 A. Ramanavičienė (ChF)
Tausojanti ir išmanioji meno kūrinių apšvietimo technologija 2012-2014 R. Vaicekauskas (MIF)
Kietakūnius šviesos šaltinius naudojančio A klasės spektro Saulės imitatoriaus kūrimas 2012-2014 V. Tamošiūnas (FF)
Bakterinio toksinio vaginolizino citolitinio veikimo mechanizmo tyrimas 2012-2014 M. Plečkaitytė (BTI)
Universalus rekombinantinių selenobaltymų sintezės metodas 2012-2014 R. Rakauskaitė (BTI)
Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė 2012-2014 G. Gudaitė (FsF)
Aplinkos kaita ir autochtonų adaptacija Rytų Sibire: galios santykiai bei sėkmės ekonomika 2012-2014 D. Brandišauskas (IF)
Baltarusijos režimo stabilumo veiksniai ir kaitos tendencijos 2012-2014 J. Neliupšienė (TSPMI)
Didelių dimensijų ir mažų duomenų problemos biomedicinos ir finansiniuose klasifikavimo uždaviniuose 2013-2015 Š. Raudys (MIF)
Motoneuronų veikimo potencialo slenksčio kitimas ir reguliavimas 2013-2015 A. Alaburda (GmF)
Bajeso neparametrinė statistika tolimiems evoliuciniams ryšiams tarp baltymų nustatyti 2013-2015 M. Margelevičius (BTI)
CG taikinių pozicijos nustatymas gDNR citozino kovalentinio žymėjimo inicijuotos sekoskaitos būdu 2013-2015 E. Kriukienė (BTI)
Šviesai ir elektrai laidūs oksidų sluoksniai taikymams UV ir IR optoelektronikoje 2013-2015 A. Abrutis (ChF)
Radiacinių defektų deimanto ir GaN medžiagose in situ ir ex situ evoliucija 2013-2015 E. Gaubas (TMI)
Netiesinė ilgoji atmintis, sunkios uodegos ir agregavimas 2013-2015 D. Surgailis (MII)
Schmallenberg viruso baltymų sintezė ir jų panaudojimas diagnostikos priemonių kūrimui 2013-2015 K. Sasnauskas (BTI)
Galaktikos žvaigždžių spiečių cheminės ir dinaminės raidos sąsajos 2013-2015 A. Kučinskas (TFAI)
Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai 2013-2015 G. Trigytė (BChI)
Realių tinklų matematiniai modeliai ir jų tyrimas 2013-2014 N. Bloznelis (MIF)
Algebrinių skaičių sekos ir jų aukščiai 2013-2015 P. Drungilas (MIF)
Giminingų restrikcijos endonukleazių šeimos struktūriniai ir funkciniai tyrimai 2013-2015 G. Tamulaitienė (BTI)
Nauji funkciniai pirolopirimidino dariniai: sintezė ir fotofizikinės savybės 2013-2015 S. Tumkevičius (ChF)
Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013-2015 V. Aleksa (FF)
Bakterijų RNR interferencijos mechanizmo tyrimai 2013-2015 G. Tamulaitis (BTI)
Statistinė struktūrų analizė atviroje kristalografinėje duomenų bazėje COD ir jos plėtimas 2013-2015 S. Gražulis (BTI)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013-2015 V. Pyragaitė (FF)
Priešnavikinėse reakcijose dalyvaujančių limfocitų bioliuminescencinis vaizdinimas 2013-2015 D. Characiejus (MF)
Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys 2013-2014 D. Šėporaitytė (LSC)
Moralinė atsakomybė: priskyrimo praktikos ir kognityviniai modeliai 2013-2014 R. Berniūnas (FsF)
Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? 2013-2015 K. Maniokas (TSPMI)
Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos 2013-2015 T. Sodeika (RSTC)
Lietuvos užsienio politika po 2004 m.: tarp pokyčių ir stabilumo 2013-2015 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija 2013-2015 G. Valickas (FsF)
Mokinių ir studentų profesinio tapatumo formavimosi psichosocialinės prielaidos 2013-2015 B. Pociūtė (FsF)
Tarpžvaigždinė ekstinkcija atrinktuose dulkių debesyse ir žvaigždėdaros rajonuose 2013-2015 V. Laugalys (TFAI)
Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas 2013-2014 P. van Mensch (KF)
Architektūros kritikos dirbtuvės 2013-2014 M. Drėmaitė (IF)
Naujosios vaizduotės praktikos: menas ir filosofija 2013-2014 K. Sabolius (FsF)
Ekstremalių reikšmių indekso vertinimas 2013-2014 V. Paulauskas (MIF)
Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos 2013-2014 N. Arlauskaitė (TSPMI)
LMT: Proveržio idėjų projektai Civilių-kariškių santykių raida atkurtoje Lietuvos Respublikoje (1990-2010) 2012-2013 D. Šlekys (TSPMI)
Eksperimentinė filosofija kaip empirinė kasdienių konceptualinių struktūrų analizė: „asmens" atvejis 2012-2013 R. Berniūnas (FsF)
Skysčių charakterizavimas nuotėkio paviršinėmis akustinėmis bangomis 2012-2013 D. Čiplys (FF)
Suicidine katalize pagrįsti universalūs antivirusiniai preparatai 2012-2013 S. Serva (GmF)
Modifikuotųjų ribonukleotidų apykaitos paradoksas 2012-2013 R. Meškys (GmF)
Turbulencijos vaidmuo žvaigždžių atmosferose 2012-2013

A. Kučinskas (TFAI)

Jungtinė eksperimentinių duomenų ir teorijos analizė sunkiųjų jonų reakcijoms 2012-2013

K. Tamošiūnas (TFAI)

LMT: Ilgalaikė institucinė 2012-2014 m. ekonomikos mokslinių tyrimų programa Socialiai teisingas gyventojų apmokestinimas - suderinamumas su ekonominiu ir fiskaliniu efektyvumu 2012-2014 E. Bikas (EF)
Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai ekonometrinė analizė 2012-2014 R. Karpuškienė (EF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa Naujų zolių-gelių dizainas biotechnologiniams taikymas 2012-2013 A. Kareiva (ChF)
Puslaidininkiniai II-VI grupės scintiliatoriai Rentgeno spinduliuotės detektoriams 2012-2013 J. Mickevičius (FF)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas

2013-2014 Ž. Anusevičius (BChI)

Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai

2013-2014 E. Gaižauskas (FF)

Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės

2013-2014 T. Šalkus (FF)

Patobulinti gliukozės biologiniai jutikliai su imobilizuotomis biokompozitinėmis nanomedžiagomis

2013-2014 A. Ramanavičius (ChF)

Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje

2013-2014 R. Lopata (TSPMI)
LMT: Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programa Nanostruktūrintos funkcinės medžiagos biotechnologiniams ir optiniams taikymams 2011-2013 A. Kareiva (ChF)
AlGaN ir metalais legiruotų ZnO 1D-nanosandarų su derinamu draustinės juostos pločiu  auginimas, charakterizavimas ir optonių savybių tyrimas 2011-2013 K. Jarašiūnas (TMI)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

Anglies putos elektromagnetiniams taikymams

2013-2014 J. Macutkevič (FF)

Mažųjų nekoduojančių rnr vaidmuo gram-teigiamų bakterijų LACTOCOCCUS LACTIS apsaugos nuo lizocimo mechanizme

2013-2014 G. Vilkaitis (BTI)

Polimerų ir nanokristalų funkcinių kompozitinių medžiagų optoelektroniniams taikymams kūrimas ir tyrimas

2013-2014 V. Kažukauskas (TMI)

Teritorinis vystymasis ir vietos savivalda Prancūzijoje ir Lietuvoje: nauja teritorijų valdymo forma?

2013-2014 J. Mačiulytė (GmF)

Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas

2013-2014 T. Šalkus (FF)

Ciklodekstrinai - supramolekuliniai daugiakomponenčių reakcijų organokatalizatoriai pakeistų pirolo- ir pirazolopirimidinų sintezėje

2013-2014 S. Tumkevičius (ChF)

Konvekcija ir spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų

2013-2014 A. Kučinskas (TFAI)

Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė

2013-2014 N. Čėnas (BChI)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Aukštųjų technologijų plėtros programa Impulsų nešlio-gaubtinės fazės valdymas ir įdiegimas OPCPA sistemose 2011-2013 A. Varanavičius (FF)
Veiklos procesų modeliavimo ir vizualizavimo metodų ir programinės įrangos sukūrimas 2011-2013 A. Žilinskas (MII)
Svarbiausių lazerinių elementų grupės esminis patobulinimas didinant optinį atsparumą ir optimizuojant poliravimo bei metalų oksidų mišinių dengimo technologijas - EIGULYS 2011-2013 A. Melninkaitis (FF)
Organinės optoelektronikos medžiagos didelio kiekio sintezės technologijoms 2011-2013 S. Juršėnas (TMI)
Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos kūrimas 2011-2013 V. Jonkus (FF)
Medicininės žodinės diagnostikos atpažinimas ir vertimas tekstu 2011-2013 A. Juozapavičius (MIF)
Kietakūnio gatvės šviestuvo elektrinių, optinių ir šiluminių charakteristikų optimizavimas 2011-2013 P. Vitta (TMI)
Pramoninės biotechnologijos plėtros programa    Inovatyvios biotechnologijos sukūrimas bazinės alyvos gamybai (BIOLUBRICANT) 2011-2013 I. Matijošytė (BTI)
Inovatyvios priemonės kosmetikos pramonei (COSMETIZYM) 2011-2013 D. Čitavičius (GMF)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas 2011-2013 V. Kardelis (FLF)
Emigrantų kalba 2011-2013 M. Ramonienė (FilF)
Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos mokslinio leidimo rengimas 2011-2013 V. Zubaitienė (FilF)
Kitos institucijos
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku