Lietuvos mokslo projektai 2014 m.

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba

 LMT: Nacionalinė mokslo programa

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

     
Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai 2012-2014 I. E. Juozeliūnienė (FsF)
Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis 2012-2014 R. Lopata (TSPMI)
Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje 2012-2014 A. Merkevičius (IF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lėtinės neinfekcinės ligos

     
Alerginių ligų rizikos genetinių ir aplinkos veiksnių tyrimai Lietuvos naujagimių kohortoje 2012-2014 R. Dubakienė (MF)
Karboanhidrazės hCA XII, kaip vėžinių ląstelių žymens, diagnostinio potencialo įvertinimas 2012-2014 D. Matulis (BTI)
Leukemijos kompleksinis molekulinių persitvarkymo biožymenų tyrimas 2012-2014 R. Navakauskienė (BChI)
Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo įvertnimui, kūrimas 2012-2014 J. R. Lazutka (GmF)
Splaisingo faktoriai ir jų reguliuojamos miRNR kaip virškinimo sistemos vėžinių susirgimų biožymenys 2012-2014 A. Kanopka (BTI)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai 2012-2014 R. Rakauskas (GmF)
Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai 2012-2014 D. Žvingila (GmF)
LMT: Nacionalinė mokslo programa
Ateities energetika
Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai 2012-2014 A. Žukauskas (TMI)
Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams 2012-2014 A. Kareiva (ChF), T. Šalkus (FF)
 LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa  Lietuvos konstitucingumo istorija 2014-2015 V. A. Vaičiaitis (TF)
LDK Teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas 2012-2014 M. Prokopčik (VUB)
LDK Reformacijos paminklai: M. Radvilo Juodojo atsakymas popiežiaus nuncijui L. Lippomanui (1556) 2013-2014 D. Pociūtė-Abukevičienė (FlF)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė 2013-2015 I. Valikonytė (IF)
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija" leidyba 2013-2015 T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo "Baltistica" 48–50 tomų leidyba 2013-2015 B. Stundžia (FlF)
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale "Sociologija. Mintis ir veiksmas" 2013-2015 A. Valantiejus (FsF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos" leidyba 2013-2015 Z. Butkus (IF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų ,,Knygotyra" leidyba 2013-2015 D. Kaunas (KF)
Akademinio žurnalo Problemos leidyba 2012-2015 N. Radavičienė (FsF)
Ferdinando de Saussure'o „Bendrosios kalbotyros kurso" vertimas 2013-2014 B. Stundžia (FlF)
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras 2013-2015 K. Kirtiklis (FsF)
Pasyvinės konstrukcijos lietuvių kalboje 2013-2015 N. Maskaliūnienė (FlF)
Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija 2014-2015 E. Walter (Biblioteka)
Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos 2014-2015 Z. Butkus (IF)
,,Lietuviai ir lenkai" (1887). Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. Pabaigoje 2014-2015 A. Vyšniauskas (IF)
Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas AVANTEKSTAS 2014-2015 N. Keršytė (FlF)
Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas 2014-2015 J. Dagys (FsF)
Akademinė studijų savaitė „Baltos lankos 2014" 2014 J. Katkuvienė (FilF)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIV-XVI a. 2014 T. Čelkis (IF)
Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje 2014 G. Miškinienė (IF)
Vilniaus universitetas: Architektūros planų semiotinis tyrimas 2014 J. Katkuvienė (FilF)
Lietuvos rinkėjai: nacionalinės rinkiminės studijos rezultatai 2014 A. Ramonaitė (TSPMI)
Kalbininko Prano Skardžiaus „Rinktinių raštų" 6 tomo leidyba 2014 M. Šinkūnas (FilF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Sveikas ir saugus maistas

Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. chemotipų sudėtis javuose, jų patogeniškumas ir kontrolė 2014-2015 D. Čitavičius (GmF)
Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje 2011-2014 A. Novičkovas (TMI)
Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos 2011-2014 G. Slapšytė (GMF)
Tarprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis 2011-2014 R. Ražanskas (BTI)
Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais 2012-2015 E. Sužiedėlienė (GmF)
Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėtis ir savybių tyrimas 2012-2015 B. Kurtinaitienė (BChI)
Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei 2012-2015 Ž. Lukšienė (TMI)
Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose 2012-2015 V. Kazanavičiūtė (BTI)
Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių sveikatai tyrimai 2012-2015 A. Kaminskas (MF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai Antikinių tikrinių vardų skaitmeninė duomenų bazė 2013-2015 A. Kučinskienė (FlF)
Padidinto našumo mikroskysčių sistema skirta antikūnus sekretuojančių ląstelių paieškai 2012-2014 L. Mažutis (BTI)
Ankstyvojo ir vėlyvojo paleozojaus revoliucija 2012-2014 S. Radzevičius (GMF)
Biolubrikantus imituojančios anijoninės polimerinės šepetinės struktūros 2012-2014 R. Makuška (CHF)
Susietos dalinių, paprastųjų bei integrodiferencialinių lygčių sistemos 2012-2014 V. Skakauskas (MIF)
Konkrečioji funkcinė analizė ir tikimybių teorija: nauji metodai ir jų taikymas 2012-2014 R. Norvaiša (MII)
tRNR modifikavimo keliai - fermentų evoliucijos atspindys 2012-2014 J. Urbonavičius (BChI)
Ląstelės diferenciacijos epigenetiniai mechanizmai 2012-2014 S. Jarmalaitė (GMF)
Polifenizmo reiškinio epigenominiai tyrimai 2012-2014 J. Lazutka (GMF)
Baeyer-Villiger monooksigenazių atrankos ir biosintezės metodų kūrimas 2012-2014 R. Meškys (BChI)
Rekombinantinių antikūnų prieš karboanhidrazę kūrimas 2012-2014 A. Žvirblienė (BTI)
Neiškilos daugiakriterės optimizacijos metodai ir algoritmai 2012-2014 A. Žilinskas (MII)
Plazminiai AlGaN/GaN terahercinės spinduliuotės emiteriai 2012-2014 R. Aleksiejūnas (TMI)
Molekulinio variklio funkcija netipinėje restrikcijos-modifikacijos sistemoje 2012-2014 M. Zaremba (BTI)
Skaičių teorijos analizinių funkcijų reikšmių pasiskirstymai 2012-2014 R. Garunkštis (MIF)
5-metil ir 5-hidroksimetilcitoziną atpažįstančių restrikcijos endonukleazių struktūra ir mechanizmas 2012-2014 G. Sasnauskas (BTI)
Kompozitų iš neorganinių nanovamzdelių ir polimerų dielektriniai ir ultragarsiniai tyrimai 2012-2014 J. Banys (FF)
Nekoduojančių RNR biogenezės molekulinio mechanizmo augaluose tyrimas 2012-2014 G. Vilkaitis (BTI)
Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais 2012-2014 M. Malinauskas (FF)
Alternatyvaus pre-iRNR splaisingo įtaka Kaposi sarkomos herpesviruso litinei replikacijai 2012-2014 S. Laurinavičius (BTI)
Azochromoforais funkcionalizuotų galio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas 2012-2014 R. Tomašiūnas (TMI)
Kompleksinis post-AGB žvaigždžių pulsacijų, dvinariškumo ir cheminės sudėties tyrimas  2012-2014 J. Sperauskas (FF)
Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais 2012-2014 A. Raudys (MIF)
Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva 2012-2014 Z. Atkočiūnienė (KF)
Kultūros centrų edukacinė veikla tarpkultūriniu bendruomenių mobilizavimo aspektu 2012-2014 V. Jurėnienė (KHF)
Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo 2012-2014 R. Barkauskienė (FsF)
Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai 2012-2014 D. Bagdžiūnienė (FsF)
Vilniaus BEPP veiksmingumo studija: palyginimas su internetine psichotraumatologijos programa 2012-2014 E. Kazlauskas (FsF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2012-2014 A. Ramonaitė (TSPMI)
Konteksto įtaka ir lygiagrečios analizės principai kelių vienu metu pateikiamų objektų atpažinime 2012-2014 A. Šoliūnas (GMF)
Ankstyvoji vaikų savireguliacijos įgūdžių raida 2012-2014 R. Jusienė (FsF)
Moduliuotos šviesos sukeltų spalvų pojūčių mechanizmai 2012-2014 R. Stanikūnas (FsF)
Prionų "kamienų" susidarymo ir pernašos mechanizmų tyrimas 2012-2014 V. Smirnovas (BTI)
Plačiatarpių nitridinių puslaidininkių liuminescencijos našumo didinimas 2012-2014 J. Mickevičius (FF)
Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose 2012-2014 D. Abramavičius (FF)
Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams 2012-2014 G. Juzeliūnas (TFAI)
Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūnio sąveikos registravimui 2012-2014 A. Ramanavičienė (ChF)
Tausojanti ir išmanioji meno kūrinių apšvietimo technologija 2012-2014 R. Vaicekauskas (MIF)
Kietakūnius šviesos šaltinius naudojančio A klasės spektro Saulės imitatoriaus kūrimas 2012-2014 V. Tamošiūnas (FF)
Bakterinio toksinio vaginolizino citolitinio veikimo mechanizmo tyrimas 2012-2014 M. Plečkaitytė (BTI)
Universalus rekombinantinių selenobaltymų sintezės metodas 2012-2014 R. Rakauskaitė (BTI)
Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė 2012-2014 G. Gudaitė (FsF)
Aplinkos kaita ir autochtonų adaptacija Rytų Sibire: galios santykiai bei sėkmės ekonomika 2012-2014 D. Brandišauskas (IF)
Baltarusijos režimo stabilumo veiksniai ir kaitos tendencijos 2012-2014 J. Neliupšienė (TSPMI)
Didelių dimensijų ir mažų duomenų problemos biomedicinos ir finansiniuose klasifikavimo uždaviniuose 2013-2015 Š. Raudys (MIF)
Motoneuronų veikimo potencialo slenksčio kitimas ir reguliavimas 2013-2015 A. Alaburda (GmF)
Bajeso neparametrinė statistika tolimiems evoliuciniams ryšiams tarp baltymų nustatyti 2013-2015 M. Margelevičius (BTI)
CG taikinių pozicijos nustatymas gDNR citozino kovalentinio žymėjimo inicijuotos sekoskaitos būdu 2013-2015 E. Kriukienė (BTI)
Šviesai ir elektrai laidūs oksidų sluoksniai taikymams UV ir IR optoelektronikoje 2013-2015 A. Abrutis (ChF)
Radiacinių defektų deimanto ir GaN medžiagose in situ ir ex situ evoliucija 2013-2015 E. Gaubas (TMI)
Netiesinė ilgoji atmintis, sunkios uodegos ir agregavimas 2013-2015 D. Surgailis (MII)
Schmallenberg viruso baltymų sintezė ir jų panaudojimas diagnostikos priemonių kūrimui 2013-2015 K. Sasnauskas (BTI)
Galaktikos žvaigždžių spiečių cheminės ir dinaminės raidos sąsajos 2013-2015 A. Kučinskas (TFAI)
Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai 2013-2015 G. Treigytė (BChI)
Realių tinklų matematiniai modeliai ir jų tyrimas 2013-2014 M. Bloznelis (MIF)
Algebrinių skaičių sekos ir jų aukščiai 2013-2015 P. Drungilas (MIF)
Giminingų restrikcijos endonukleazių šeimos struktūriniai ir funkciniai tyrimai 2013-2015 G. Tamulaitienė (BTI)
Nauji funkciniai pirolopirimidino dariniai: sintezė ir fotofizikinės savybės 2013-2015 S. Tumkevičius (ChF)
Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013-2015 V. Aleksa (FF)
Bakterijų RNR interferencijos mechanizmo tyrimai 2013-2015 G. Tamulaitis (BTI)
Statistinė struktūrų analizė atviroje kristalografinėje duomenų bazėje COD ir jos plėtimas 2013-2015 S. Gražulis (BTI)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013-2015 V. Pyragaitė (FF)
Priešnavikinėse reakcijose dalyvaujančių limfocitų bioliuminescencinis vaizdinimas 2013-2015 D. Characiejus (MF)
Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys 2013-2014 D. Šėporaitytė (LSC)
Moralinė atsakomybė: priskyrimo praktikos ir kognityviniai modeliai 2013-2014 R. Berniūnas (FsF)
Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? 2013-2015 K. Maniokas (TSPMI)
Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos 2013-2015 T. Sodeika (RSTC)
Lietuvos užsienio politika po 2004 m.: tarp pokyčių ir stabilumo 2013-2015 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija 2013-2015 G. Valickas (FsF)
Mokinių ir studentų profesinio tapatumo formavimosi psichosocialinės prielaidos 2013-2015 B. Pociūtė (FsF)
Tarpžvaigždinė ekstinkcija atrinktuose dulkių debesyse ir žvaigždėdaros rajonuose 2013-2015 V. Laugalys (TFAI)
Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas 2013-2014 P. van Mensch (KF)
Architektūros kritikos dirbtuvės 2013-2014 M. Drėmaitė (IF)
Naujosios vaizduotės praktikos: menas ir filosofija 2013-2014 K. Sabolius (FsF)
Ekstremalių reikšmių indekso vertinimas 2013-2014 V. Paulauskas (MIF)
Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos 2013-2014 N. Arlauskaitė (TSPMI)
Šlaunikaulio kaklo lūžio sugijimo prognozė MRT metodu nustatant 3D kraujotakos būseną 2013-2015 N. Porvaneckas (MF)
Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas 2014-2016 I. Griškova-Bulanova (GmF)
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas 2014-2016 S. Serva (GmF)
Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai 2014-2016 J. Gordevičius (MII)
Kamieninių ląstelių signaliniai komponentai 
2014-2016

A. Schweighofer (BTI)

Didelio pajėgumo proteomika naviko ląstelių paviršiaus baltymų atpažinimui kvantiniais taškais
2014-2016

M. Valius (BChI)

Giliausio pasaulio urvo mikrobiomas: įvairovės, metabolizmo bei antimikrobinio aktyvumo analizė
2014-2016

N. Kuisienė (GmF)

Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016

A. Varanavičius (FF)

Stacionarių uždavinių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas, skaitinė analizė ir taikymai
2014-2016

A. Štikonas (MII)

Naujos kartos N-heterociklinių chinonų kryptinga sintezė ir jų
priešvėžinių savybių tyrimai
2014-2016

Ž. Anusevičius (BChI)

Proteogenominiai Escherichia coli virulentinių bakteriofagų ankstyvųjų infekcijos stadijų tyrimai
2014-2016

L. Truncaitė (BChI)

Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir parametrų vertinimas
2014-2016

K. Kubilius (MII)

Cas1 ir Cas2 baltymų vaidmuo CRISPR-Cas sistemų adaptacijos mechanizme
2014-2016

G. Gasiūnas (BTI)

E. coli ir jos mutantų saviorganizacija prie trijų fazių kontakto linijos
2014-2016

R. Šimkus (BChI)

Pirmos ir antros eilės dzeta funkcijų savybės
2014-2016

R. Garunkštis (MF)

Grupių geometrija ir topologija
2014-2016

D. Ettore Otera (MII)

Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir vystymas
2014-2016

J. Žilinskas (MII)

Baltymo-ligando jungimosi tūrio metodas ir jo taikymas vaistų kūrime
2014-2016

V. Petrauskas (BTI)

Elektrocheminės nanomedžiagos energijos konversijai ir katalizei
2014-2016

H. Cesiulis (ChF)

Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde
2014-2016

V. Grabauskienė (MF)

Chroniško alkoholio vartojimo poveikis skirtingų smegenų sričių aktyvumui
2014-2016

V. Vengelienė (GmF)

 Karcinomos ląstelių atsparumas chemoterapijai in vitro: autofagija,
citokinai ir oksidacinis stresas
 2014-2016

V. Kirvelienė (GmF) 

Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016

M. Peckus (FF)

Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką
įgyvendinimo sąlygos
2014-2016

V. Nekrošius (TF)

Modalumas ir evidencialumas lietuvių kalboje
2014-2016

A. Usonienė (FilF)

Trumpalaikės psichosocialinės adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija
20142016

P. Skruibis (FsF)

Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija
2014-2016

G. Gudaitė (FsF)

Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: teisinė situacija, veikla, socialinė tapatybė
2014-2016

A. Ambrulevičiūtė (IF)

Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma?
2014-2016

K. Kirtiklis (FsF)

ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
2014-2016

S. Žalimienė (TF)

Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė
2014-2015

L. Duoblienė (FsF)

Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai
2014-2015

D. Diskienė (EF)

Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.
2014-2016

Z. Butkus (IF)

Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai
2014-2015

V. Nakrošis (TSPMI)

LMT: Ilgalaikė institucinė 2012-2014 m. ekonomikos mokslinių tyrimų programa Socialiai teisingas gyventojų apmokestinimas - suderinamumas su ekonominiu ir fiskaliniu efektyvumu 2012-2014 E. Bikas (EF)
Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai ekonometrinė analizė 2012-2014 R. Karpuškienė (EF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa
 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai 2014-2015  V. Kažukauskas (FF)
L- ir D- laktato citochromo c oksidoreduktazių mielių Hansenula polymorpha kamienų tyrimai ir jų panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime 2014-2015 K. Krikštopaitis (BChI)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas

2013-2014 Ž. Anusevičius (BChI)

Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai

2013-2014 E. Gaižauskas (FF)

Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės

2013-2014 T. Šalkus (FF)

Patobulinti gliukozės biologiniai jutikliai su imobilizuotomis biokompozitinėmis nanomedžiagomis

2013-2014 A. Ramanavičius (ChF)

Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje

2013-2014 R. Lopata (TSPMI)
LMT: Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programa      
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

Anglies putos elektromagnetiniams taikymams

2013-2014 J. Macutkevič (FF)

Mažųjų nekoduojančių rnr vaidmuo gram-teigiamų bakterijų LACTOCOCCUS LACTIS apsaugos nuo lizocimo mechanizme

2013-2014 G. Vilkaitis (BTI)

Polimerų ir nanokristalų funkcinių kompozitinių medžiagų optoelektroniniams taikymams kūrimas ir tyrimas

2013-2014 V. Kažukauskas (TMI)

Teritorinis vystymasis ir vietos savivalda Prancūzijoje ir Lietuvoje: nauja teritorijų valdymo forma?

2013-2014 J. Mačiulytė (GmF)

Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas

2013-2014 T. Šalkus (FF)

Ciklodekstrinai - supramolekuliniai daugiakomponenčių reakcijų organokatalizatoriai pakeistų pirolo- ir pirazolopirimidinų sintezėje

2013-2014 S. Tumkevičius (ChF)

Konvekcija ir spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų

2013-2014 A. Kučinskas (TFAI)

Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė

2013-2014 N. Čėnas (BChI)