Lietuvos mokslo projektai 2015 m.

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
 LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa Lietuvos konstitucingumo istorija 2014-2015 V. A. Vaičiaitis (TF)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė 2013-2015 I. Valikonytė (IF)
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija" leidyba 2013-2015 T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo "Baltistica" 48–50 tomų leidyba 2013-2015 B. Stundžia (FlF)
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale "Sociologija. Mintis ir veiksmas" 2013-2015 A. Valantiejus (FsF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos" leidyba 2013-2015 Z. Butkus (IF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų ,,Knygotyra" leidyba 2013-2015 D. Kaunas (KF)
Akademinio žurnalo Problemos leidyba 2012-2015 N. Radavičienė (FsF)
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras 2013-2015 K. Kirtiklis (FsF)
Pasyvinės konstrukcijos lietuvių kalboje 2013-2015 N. Maskaliūnienė (FlF)
Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija 2014-2015 E. Walter (Biblioteka)
Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos 2014-2015 Z. Butkus (IF)
,,Lietuviai ir lenkai" (1887). Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. Pabaigoje 2014-2015 A. Vyšniauskas (IF)
Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas AVANTEKSTAS 2014-2015 N. Keršytė (FlF)
Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas 2014-2015 J. Dagys (FsF)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių rankraštiniai kartografijos šaltiniai XVI-XIX a. 2015 T. Čelkis (IF)
Populiarioji kultūra tarpukario Lietuvoje: skaičiai ir atlikėjai 2015 M. Petrikas (KF)
Morfologinė skolintų būdvardžių adaptacija baltų kalbose 2015 J. Pakerys (FlF)
Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimas 2015 J. Levina (FlF)
Ikonų tapytojas Ivanas Michailovas: gyvenimas ir kūryba 2015 G. Potašenko (IF)
Vėlyvasis sovietmetis gyvenimo istorijose: pirmoji sovietmečio karta 2015 L. Žilinskienė (FsF)
Baltų ir slavų kalbų kirčiavimo istorija II 2015 V. Rinkevičius (FlF)
Knygos "Lietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918–1940 m.)" parengimas ir leidyba 2015 A. Vyšniauskas (IF)
E. Gudavičiaus straipsnių rinktinės sudarymas ir vertimas į lenkų kalbą 2015 I. Leonavičiūtė (IF)
Reformatio baltica. Reformacijos kultūrinė įtaka Baltijos jūros regiono metropolijoms 2015 A. E. Walter (Biblioteka)
Akademinė studijų savaitė „Baltos lankos 2015“ 2015 J. Katkuvienė (FlF)
Emigrantai: kalba ir tapatybė 2015 M. Ramonienė (FlF)
Monografijos "Pramonės architektūra ir modernizacija Lietuvoje 1918-1940" leidyba 2015 M. Drėmaitė (IF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Sveikas ir saugus maistas

Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. chemotipų sudėtis javuose, jų patogeniškumas ir kontrolė 2014-2015 D. Čitavičius (GmF)
Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais 2012-2015 E. Sužiedėlienė (GmF)
Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėtis ir savybių tyrimas 2012-2015 B. Kurtinaitienė (BChI)
Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei 2012-2015 Ž. Lukšienė (TMI)
Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose 2012-2015 V. Kazanavičiūtė (BTI)
Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių sveikatai tyrimai 2012-2015 A. Kaminskas (MF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė"

Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje
2015-2017 L. Gudžinskas (TSPMI)
Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė 2015-2017  R. Lazutka (EF)
Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė 2015-2017 L. Žalimienė (FsF)
Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link 2015-2017 E. Šumskienė (FsF)
Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai 2015-2017 V. Pakalniškienė (FsF)
 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"      

 Žmogaus karboanhidrazės IX, kaip vėžinių ląstelių žymens, taikymo onkologinių ligų diagnostikai, vaizdinimui bei prognozei, tyrimas

2015-2018 J. Matulienė (BTI)
Baltymų, siejamų su Alzheimerio ligos išsivystymu, sintezės reguliacijos tyrimai 2015-2018 K. Sasnauskas (BTI)
Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms 2015-2018  J. Urbonavičius (BchI)
Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje 2015-2018 R. Navakauskienė (BchI) 
Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio 2015-2018 D. Baltriukienė (BchI)
Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius 2015-2018 V. Šablinskas (FF) 
Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika 2015-2018  A. Laurinavičius (MF) 
Neinvazinis gliukozės jutiklis 2015-2017 A. Ramanavičius (ChF)
LMT: Nacionalinė mokslo programa "Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas" Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui 2015-2018 D. Žvingila (GMF) 
LMT: Technologinės plėtros projektai  Prailginto veikimo antikūnų fragmentų konstravimas ir panaudojimas medicininių priemonių modelio ruošimui 2015-2016 G. Žvirblis (BTI)
E-dokumentai Europai 2015-2016 A. Mitašiūnas (MIF)
Dvikanalis derinamas optinis parametrinis osciliatorius daugiafotonės polimerizacijos technologijoms: maketo išbandymas ir prototipo sukūrimas 2015-2016 R. Gadonas (FF)
 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antikinių tikrinių vardų skaitmeninė duomenų bazė 2013-2015 A. Kučinskienė (FlF)
Didelių dimensijų ir mažų duomenų problemos biomedicinos ir finansiniuose klasifikavimo uždaviniuose 2013-2015 Š. Raudys (MIF)
Motoneuronų veikimo potencialo slenksčio kitimas ir reguliavimas 2013-2015 A. Alaburda (GmF)
Bajeso neparametrinė statistika tolimiems evoliuciniams ryšiams tarp baltymų nustatyti 2013-2015 M. Margelevičius (BTI)
CG taikinių pozicijos nustatymas gDNR citozino kovalentinio žymėjimo inicijuotos sekoskaitos būdu 2013-2015 E. Kriukienė (BTI)
Šviesai ir elektrai laidūs oksidų sluoksniai taikymams UV ir IR optoelektronikoje 2013-2015 A. Abrutis (ChF)
Radiacinių defektų deimanto ir GaN medžiagose in situ ir ex situ evoliucija 2013-2015 E. Gaubas (TMI)
Netiesinė ilgoji atmintis, sunkios uodegos ir agregavimas 2013-2015 D. Surgailis (MII)
Schmallenberg viruso baltymų sintezė ir jų panaudojimas diagnostikos priemonių kūrimui 2013-2015 K. Sasnauskas (BTI)
Galaktikos žvaigždžių spiečių cheminės ir dinaminės raidos sąsajos 2013-2015 A. Kučinskas (TFAI)
Vaisiaus vandenų citologiniai, molekuliniai ir epigenetiniai tyrimai 2013-2015 G. Treigytė (BChI)
Algebrinių skaičių sekos ir jų aukščiai 2013-2015 P. Drungilas (MIF)
Giminingų restrikcijos endonukleazių šeimos struktūriniai ir funkciniai tyrimai 2013-2015 G. Tamulaitienė (BTI)
Nauji funkciniai pirolopirimidino dariniai: sintezė ir fotofizikinės savybės 2013-2015 S. Tumkevičius (ChF)
Funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio darinių charakterizavimas spektriniais metodais 2013-2015 V. Aleksa (FF)
Bakterijų RNR interferencijos mechanizmo tyrimai 2013-2015 G. Tamulaitis (BTI)
Statistinė struktūrų analizė atviroje kristalografinėje duomenų bazėje COD ir jos plėtimas 2013-2015 S. Gražulis (BTI)
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kristaluose kaupinant nekoherentine šviesa 2013-2015 V. Pyragaitė (FF)
Priešnavikinėse reakcijose dalyvaujančių limfocitų bioliuminescencinis vaizdinimas 2013-2015 D. Characiejus (MF)
Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? 2013-2015 K. Maniokas (TSPMI)
Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos 2013-2015 T. Sodeika (RSTC)
Lietuvos užsienio politika po 2004 m.: tarp pokyčių ir stabilumo 2013-2015 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija 2013-2015 G. Valickas (FsF)
Mokinių ir studentų profesinio tapatumo formavimosi psichosocialinės prielaidos 2013-2015 B. Pociūtė (FsF)
Tarpžvaigždinė ekstinkcija atrinktuose dulkių debesyse ir žvaigždėdaros rajonuose 2013-2015 V. Laugalys (TFAI)
Šlaunikaulio kaklo lūžio sugijimo prognozė MRT metodu nustatant 3D kraujotakos būseną 2013-2015 N. Porvaneckas (MF)
Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas 2014-2016 I. Griškova-Bulanova (GmF)
Paviršinių ir tūrinių akustinių modų sąveikos ir taikymai jutikliams 2014-2016 D. Čiplys (FF)
Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas 2014-2016 S. Serva (GmF)
Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai 2014-2016 J. Gordevičius (MII)
Kamieninių ląstelių signaliniai komponentai 
2014-2016

A. Schweighofer (BTI)

Didelio pajėgumo proteomika naviko ląstelių paviršiaus baltymų atpažinimui kvantiniais taškais
2014-2016

M. Valius (BChI)

Giliausio pasaulio urvo mikrobiomas: įvairovės, metabolizmo bei antimikrobinio aktyvumo analizė
2014-2016

N. Kuisienė (GmF)

Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų
parametrinio stiprinimo metodu
2014-2016

A. Varanavičius (FF)

Stacionarių uždavinių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas, skaitinė analizė ir taikymai
2014-2016

A. Štikonas (MII)

Naujos kartos N-heterociklinių chinonų kryptinga sintezė ir jų
priešvėžinių savybių tyrimai
2014-2016

Ž. Anusevičius (BChI)

Proteogenominiai Escherichia coli virulentinių bakteriofagų ankstyvųjų infekcijos stadijų tyrimai
2014-2016

L. Truncaitė (BChI)

Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir parametrų vertinimas
2014-2016

K. Kubilius (MII)

Cas1 ir Cas2 baltymų vaidmuo CRISPR-Cas sistemų adaptacijos mechanizme
2014-2016

G. Gasiūnas (BTI)

E. coli ir jos mutantų saviorganizacija prie trijų fazių kontakto linijos
2014-2016

R. Šimkus (BChI)

Pirmos ir antros eilės dzeta funkcijų savybės
2014-2016

R. Garunkštis (MF)

Grupių geometrija ir topologija
2014-2016

D. Ettore Otera (MII)

Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir vystymas
2014-2016

J. Žilinskas (MII)

Baltymo-ligando jungimosi tūrio metodas ir jo taikymas vaistų kūrime
2014-2016

V. Petrauskas (BTI)

Elektrocheminės nanomedžiagos energijos konversijai ir katalizei
2014-2016

H. Cesiulis (ChF)

Titino ligandų MuRF ir CARP reikšmė dilatuotame miokarde
2014-2016

V. Grabauskienė (MF)

Chroniško alkoholio vartojimo poveikis skirtingų smegenų sričių aktyvumui
2014-2016

V. Vengelienė (GmF)

 Karcinomos ląstelių atsparumas chemoterapijai in vitro: autofagija,
citokinai ir oksidacinis stresas
 2014-2016

V. Kirvelienė (GmF) 

Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės
valdymui
2014-2016

M. Peckus (FF)

Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką
įgyvendinimo sąlygos
2014-2016

V. Nekrošius (TF)

Modalumas ir evidencialumas lietuvių kalboje
2014-2016

A. Usonienė (FilF)

Trumpalaikės psichosocialinės adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija
2014-2016

P. Skruibis (FsF)

Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija
2014-2016

G. Gudaitė (FsF)

Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: teisinė situacija, veikla, socialinė tapatybė
2014-2016

A. Ambrulevičiūtė (IF)

Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma?
2014-2016

K. Kirtiklis (FsF)

ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
2014-2016

S. Žalimienė (TF)

Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė
2014-2015

L. Duoblienė (FsF)

Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai
2014-2015

D. Diskienė (EF)

Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.
2014-2016

Z. Butkus (IF)

Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai
2014-2015

V. Nakrošis (TSPMI)

Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
2015-2018

A.Streikus (IF)

 Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos
2015-2017

I.Čėsnienė (FsF)

Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? 2015-2017

V. Mikelėnas (TF)

 

Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas 2015-2017 

A. Jakaitienė (MII)

Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai 
2015-2017

G. Švedas (TF)

Dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje strategijos modeliavimas 2015-2018

T. Medaiskis (EF)

Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste
2015-2017

E. Kazlauskas (FsF)

Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste
2015-2018

J. Lazauskaitė-Zabielskė (FsF)

Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų
2015-2016

R. Žiliukaitė (FsF)

Sienų konceptualizacijos XXI amžiuje: diskusijos ir praktikos Vidurio Rytų Europoje
2015-2017

D. Jakniūnaitė (TSPMI)

Jonas Basanavičius: asmenybė, idėjos, kontekstai 2015-2018

E. Raila (IF)

Tarpkultūrinė normatyvinė psichologija: nužymint kasdienių vertinamųjų sąvokų erdvę lietuvių, anglų ir kinų kalbose 2015-2016 

V.Silius (OSC)

Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo požiūriu inovatyvias prekes 2015-2017

V.Dikčius (EF)

Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai 2015-2017

A.Kairys (FsF)

Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė 2015-2017

A.Čepas (FSF)

Struktūrinės funkcinės lygtys: projektyviniai srautai, pernešimo operatoriai, Minkovskio klaustuko funkcija ir modulinės formos 2015-2018

G. Alkauskas (MIF)

Funkcionalizuotų propargilinių substratų ciklizacijos reakcijų ir persigrupavimų tyrimas 2015 I. Čikotienė (CHF)
Molekulinių ir citogenetinių žymenų taikymas ekologiškai pavojingų dirvožemių chroniškam genotoksiškumui tirti 2015-2018 T. Čėsnienė (GMF)
Defektų ir krūvininkų lokalizacijos įtakų spinduliuotei identifikavimas InGaN dariniuose žaliems šviestukams 2015-2018 J. Mickevičius (TMI)
Naujo tipo restrikcijos endonukleazių struktūriniai ir pavienių molekulių tyrimai 2015-2017 M. Zaremba (BTI)
Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas 2015-2018 J. Čelutkienė (MF)
Naujų hepatito E viruso (HEV) diagnostikos priemonių kūrimas ir HEV paplitimo Lietuvoje tyrimai 2015-2018 I. Kučinskaitė-Kodzė (BTI)
Spektroskopinis anglies, azoto ir deguonies tyrimas padrikųjų Galaktikos spiečių žvaigždėse 2015-2018 G. Tautvaišienė (TFAI)
Multiblokiniai polimerai ir šepetiniai jų dariniai  2015-2018 R. Makuška (CHF) 
Lėtinio streso nulemti aterosklerozės proceso ypatumai: naujų biožymenų paieška ir tyrimas 2015-2018 Z. A. Kučinskienė (MF)
Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime 2015-2018 J. Savickienė (GMC)
Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose 2015-2018 A. Kučinskas (TFAI)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose 2015-2018 K. Genevičius (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR, reguliuojančių Gram-teigiamų pienarūgščių bakterijų atsaką į antimikrobinių veiksnių poveikį, nustatymas ir analizė 2015-2018 G. Vilkaitis (BTI)
Metatmeriškai derinamos šviesos fotometriniai, psichochronometriniai ir kognityviniai efektai 2015-2018 A. Žukauskas (TMI)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose 2015-2018 L. Valkūnas (FF)
Nepolinio GaN auginimo ant silicio su retųjų žemės metalų oksidų tarpsluoksniais technologijos kūrimas 2015-2017 T. Malinauskas (TMI)
Naujoviškos optinės gardelės 2015-2017 G. Juzeliūnas (TFAI)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas  2015-2018 D. Abramavičius (FF)
Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo 2015-2018  V. Rutkūnas (MF)
LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa  Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai 2014-2015  V. Kažukauskas (FF)
L- ir D- laktato citochromo c oksidoreduktazių mielių Hansenula polymorpha kamienų tyrimai ir jų panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime 2014-2015 K. Krikštopaitis (BChI)

LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taiwano) programa

 

Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017  A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino - triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (ChF)
LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais 2015-2016 J. Tamulienė (TFAI)
LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

 

 

 

 

Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas

2015-2016  J. Čeponkus (FF)

Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių
fermentų struktūros-funkcijos tyrimai

2015-2016 J. Urbonavičius (BChI)

Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje

2015-2016 M. Malinauskas (FF)

Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose

2015-2016 A. Melninkaitis (FF)

Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai

2015-2016 A. Lisauskas (FF)
 LMT: Lietuvos - Japonijos mokslinių tyrimų programa   Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017 S. Juršėnas (TMI)
 Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas 2015-2017 A.Kareiva (CHF)
    Valstybinė Lietuvių kalbos komisija
  Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas   2015-2017  M. Ramonienė (FlF)
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku