Tarptautiniai mokslo projektai 2016 m.

Sukurta: 18 gruodžio 2012

 

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES programa "Horizontas 2020"
Tuneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018 J. Banys (FF), A. Kareiva (CHF)
Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms (SELECTA) 2015-2018 H. Cesiulis (CHF)
Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea (INMARE) 2015-2019 R. Meškys (BCHI)
Advanced European Infrastructures for Detectors and Accelerators (AIDA 2020) 2015-2019 J.V. Vaitkus (TMI), E. Gaubas (TMI), G.Tamulaitis (FF)
Supercomputing Expertise for SmAll and Medium Enterprise Network (SESAME NET) 2015-2017 E. Kutka (MIF)
Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing (HEALTH-TECH) 2015-2016 R. Jankauskas
The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
EUROPLANET 2020 Research Infrastrukcture (EPN2020-IR) 2015-2019 G. Tautvaišienė (TFAI)
Sonic Drilling coupled with Automated Mineralogy and chemistry On-Line-On-Mine-Real-Time - SOLSA 2016-2020 S. Gražulis (BTI)
EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment 2016-2019 R. Vilpišauskas (TSPMI)
Spin Transport in Interacting Spin-Orbit Coupled Systems - SPINSOCS 2016-2018 J. Armaitis (TFAI), G. Juzeliūnas (TFAI)
High throughput screening of single-cells using droplet microfluidics - Cells-in-drops 2016-2018 L. Mažutis (BTI), K. Sasnauskas (BTI)
Eat me microglia: lipid scrambling as a signal for synaptic pruning (LIPSYNING) 2016-2018 U. Neniškytė (GMF), A. Alaburda (GMF)
European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI) 2016-2019 E. Gefenas (MF)
Researchers Night 2016/2017 (LT-2016) 2016-2017 I. Balčiūnienė (MID), GMF, BS, CHF, FsF, TFAI
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Integrated Microfluidic System for Long-Term Cell Cultivation, Monitoring and Analysis (BioCellChip) 2013-2016

L. Mažutis (BTI)

MaScil - Mathematics and science for life (MaScil) 2013-2016 V. Dagienė (MII)
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
Nanostructured Efficient White LEDs based on short-period superlattices and Quantum dots. (NEWLED) 2012-2016 R. Tomašiūnas (TMI)
Accelerate SSL Inovation for Europe (SSL-erate)  2013-2016 A. Žukauskas (TMI)
ES Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa (ICT PSP)
Local content in a Europeana cloud (LoCloud) 2013-2016 I. Vosyliūtė (KF)
Ambrosia: Europeana Food and Drink (Ambrosia) 2014-2016 I. Vosyliūtė (KF)
logoLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"
Institucijų partnerystės projektai    
CH-3-ŠMM-02/03: Nuo būsenos priklausomos informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdo įdiegimas Lietuvoje  2016 I. Griškova-Bulanova (GMF)
CH-3-ŠMM-02/05: Hibridinių polimero-stiklo jutiklių, suformuotų pasitelkiant femtosekundinį lazerinį apdirbimą, optomechaninių savybių tyrimas  2016 V. Sirutkaitis (FF)

CH-3-ŠMM-02/06: Memristorinių deguonies sluoksnių plačiajuosčiai impedanso tyrimai

 2016 T. Šalkus (FF)
CH-3-ŠMM-02/07 Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu  2016 M.K. Villanueva Svensson (FilF)
CH-3-ŠMM-02/02: Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje  2016 O. Rukšėnas (GMF)
Mokslinių tyrimų projektai    

CH-3-ŠMM-01/01: Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai

2012-2016 K. Pileckas (MIF)

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016 J. Banys (FF)

CH-3-ŠMM-01/03: Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija panaudojant mikroskysčių technologijas

2012-2016 A. Janulaitis (BTI)

CH-3-ŠMM-01/04: Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)

2012-2016 V. Kučinskas (MF)

CH-3-ŠMM-01/10: Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu

2013-2016 I. Meškienė (BTI)

CH-3-ŠMM-01/05: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse

2013-2016 E. Rimkus (GmF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas 2015-2016  J. Čeponkus (FF)
Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai 2015-2016 J. Urbonavičius (BChI)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015-2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015-2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015-2016

A. Lisauskas (FF)

Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa
Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose 2016-2017 V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017 J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017 V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis 2016-2017 G. Kirkienė (IF)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais  2015-2016 J. Tamulienė (TFAI) 
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa
Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką 2016-2018 D. Matulis (BTI)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus 2016-2018 J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017  A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino-triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (ChF)
Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų programa
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija 2016-2018 J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose 2016-2018 M. Ivanov (FF)
Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017  S. Juršėnas (TMI)
Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas 2015-2017  A.Kareiva (ChF)
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (Grant Holder) 2016-2017 R. Laužikas (KF)
EU-ROS (BM1203) 2012-2016  I. Meškienė (BTI), K. Kvederavičiūtė (BTI)
An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease (BM1204) 2012-2016  A. Šileikis (MF), K. Strupas (MF)
European Network for Human Congenital Imprinting Disorders (BM1208) 2012-2017  V. Kučinskas (MF), A. Morkūnienė (MF)
Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases (MouseAGE) (BM1402) 2014-2018 R. Navakauskienė (BchI), V. Borutinskaitė (BchI)
Non-globular proteins: from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology (BM1405) 2014-2019 V. Smirnovas (BTI), G. Valinčius (BchI)
Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond CA15104 2015-2020 R. Aleksiejūnas (FF), K. Svirskas (FF)
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (CA15107) 2015-2020 J. Macutkevič (FF), J. Banys (FF)
Open Multiscale Systems Medicine (CA15120) 2015-2020 J. Bernatavičienė (MII), P. Treigys (MII)
European Network for cost containment and improved quality of health care (CA15222) 2016-2020

D. Krikščiūnienė (KHF), V. Sakalauskas (KHF), M. Liutvinavičius (KHF)

The European research network on types for programming and verification (CA15123) 2015-2020 A. Lopata (KHF), I. Veitaitė (KHF)
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (CA15124) 2015-2020 P. Treigys (MII), J. Bernatavičienė (MII)
Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (CA15126) 2015-2020 D. Matulis (BTI), A. Zubrienė (BTI)
Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (CA15135) 2015-2020 A. Zubrienė (BTI), L. Baranauskienė (BTI)
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136) 2015-2020 M. Mačernis (FF), J. Šulskus (FF)
European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (CA15137) 2015-2020 J. Šinkūnienė (FilF), A. Ruskan (FilF)
European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge(CA15138) 2015-2020 V. Borutinskaitė (BchI), R. Navakauskienė (BchI)
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (CA15140) 2015-2020 A. Lančinskas (MII), A. Žilinskas (MII)
Chemistry for ELectron-Induced NAnofabrication (CELINA) (CM1301) 2013-2017 J. Tamulienė (TFAI)
European Network on Smart Inorganic Polymers (SIPs) (CM1302) 2013-2017 J. Barkauskas (ChF), S. Šakirzanovas (ChF)
Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites (CM1307) 2013-2018 J. Šarlauskas (BchI), N. Čėnas (BchI)
The European Upconversion Network: From the Design of Photon-upconverting Nanomaterials to (Biomedical) Applications (CM1403) 2014-2018 A. Katelnikovas (ChF), R. Rotomskis  (FF)
Epigenetic Chemical Biology (CM1406)  2014-2019 S. Jarmalaitė (GMF), J. Lazutka (GMF)
Challenging organic syntheses inspired by nature: from natural products chemistry to drug discovery (CM1407) 2014-2019 D. Matulis (BTI), D. Tauraitė (BchI)
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (ES1206) 2012-2017 G. Stankūnavičius (GMF), E. Rimkus (GMF)
A European Network For Mitigating Bacterial Colonization and Persistence On Foods and Food Processing Environments (FA1202) 2012-2016 Ž. Lukšienė (TMI), V. Lukševičiūtė
Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink) (FP1305)  2013-2018 A. Aučina (BS), A. Skridaila (BS)
Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT (IC1208) 2012-2017 R. Grigalaitis (FF), J. Banys (FF)
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) (IC1406) 2014-2019 V. Medvedev (MII), O. Kurasova (MII)
Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters (IS1201) 2012-2016   E. Gefenas (MF), V. Dranseika (FsF, OC)
Local Public Sector Reforms: An International Comparison (IS1207) 2012-2016  V. Nakrošis (TSPMI), E. Barcevičius (TSPMI)
Towards an EU research framework on Forensic psychiatric care (IS1302) 2013-2017  I. Česnienė (FsF), A. Germanavičius (FsF, MF)
Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (IS1303) 2013-2017 A. Utkus (MF), L. Ambrozaitytė (MF)
Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (IS1308) 2013-2017 R. Matkevičienė (KF), K. Jakutytė-Ancienė (KF)
Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (IS1310) 2013-2017 A. Walter (Biblioteka), Ž. Nedzinskaitė
Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) (IS1312) 2013-2017 S. Juzelėnienė (KHF), R. Baranauskienė (KHF)
Ageism: A Multi-National, Interdisciplinary Perspective (IS1402) 2014-2018 G. Rapolienė (FsF), U.L. Orlova (FsF)
Evolution of REading in the Age of Digitisation (E-READ (IS1404) 2014-2018 E. Macevičiūtė (KF), A. Gudinavičius (KF)
The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (IS1410) 2014- V. Pakalniškienė (FsF), A. Kairys (FsF)
Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (MP1202) 2012-2016 A. Kareiva (ChF), A. Beganskienė (ChF)
Developing the Physics and the Scientific community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF ignition MP1208 (MP1208) 2012-2017  P. Bogdanovičius (TFAI), R. Kisielius (TFAI)
NanoSpectroscopy (MP1302) 2013-2017 G. Tamulaitis (TMI), J. Mickevičius (FF)
Modern tools for spectroscopy on advanced materials: A European Modelling Platform (EUSpec) (MP1306) 2013-2018 J. Macutkevic (FF), V. Samulionis (FF) 
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) (MP1307) 2013-2018 V. Kažukauskas (FF, TMI), V. Kalendra (FF)
Towards an Oxide-Based Electronics (TO-BE)MP1308 2013-2018 M. Ivanov (FF), R. Mackevičiūtė (FF)
Nanoscale Quantum Optics (NQO) (MP1403) 2014-2018 R. Tomašiūnas (TMI)
Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar) (MP1406) 2014-2019 V. Kažukauskas (FF, TMI), M. Pranaitis (KF)
Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (TA1201) 2012-2016 D. Šatkovskienė (BASNET forumas ir TFAI)
Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks (TD1207) 2012-2017  J. Žilinskas (MII)
Origins and evolution of life on Earth (TD1308) 2013-2017 G. Tautvaišienė (TFAI)
Fast advanced Scintillator Timing (FAST) (TD1401) 2014-2018 G. Tamulaitis (TMI), S.Nargėlas (TMI)
Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH) (TD1403) 2014-2018 O. Kurasova (MII), V. Medvedev (MII)
Renewable Energy and Landscape QualitY (RELY) (TU1401) 2014-2018 D.Veteikis (GMF), P. Kavaliauskas (GMF)
Kitos tarptautinės programos
ESO: The Gaia-ESO Spectroscopic survey 2011-2016 G. Tautvaišienė (TFAI)
Functional Inorganic layers for Next Generation Optical devices (FLINGO) 2016-2019 R. Tomašiūnas (TMI)