Tarptautiniai mokslo projektai 2016 m.

 

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES programa "Horizontas 2020"
Tuneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018 J. Banys (FF), A. Kareiva (CHF)
Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms (SELECTA) 2015-2018 H. Cesiulis (CHF)
Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea (INMARE) 2015-2019 R. Meškys (BCHI)
Advanced European Infrastructures for Detectors and Accelerators (AIDA 2020) 2015-2019 J.V. Vaitkus (TMI), E. Gaubas (TMI), G.Tamulaitis (FF)
Supercomputing Expertise for SmAll and Medium Enterprise Network (SESAME NET) 2015-2017 E. Kutka (MIF)
Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing (HEALTH-TECH) 2015-2016 R. Jankauskas
The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
EUROPLANET 2020 Research Infrastrukcture (EPN2020-IR) 2015-2019 G. Tautvaišienė (TFAI)
Sonic Drilling coupled with Automated Mineralogy and chemistry On-Line-On-Mine-Real-Time - SOLSA 2016-2020 S. Gražulis (BTI)
EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment 2016-2019 R. Vilpišauskas (TSPMI)
Spin Transport in Interacting Spin-Orbit Coupled Systems - SPINSOCS 2016-2018 J. Armaitis (TFAI), G. Juzeliūnas (TFAI)
High throughput screening of single-cells using droplet microfluidics - Cells-in-drops 2016-2018 L. Mažutis (BTI), K. Sasnauskas (BTI)
Eat me microglia: lipid scrambling as a signal for synaptic pruning (LIPSYNING) 2016-2018 U. Neniškytė (GMF), A. Alaburda (GMF)
European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI) 2016-2019 E. Gefenas (MF)
Researchers Night 2016/2017 (LT-2016) 2016-2017 I. Balčiūnienė (MID), GMF, BS, CHF, FsF, TFAI
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Integrated Microfluidic System for Long-Term Cell Cultivation, Monitoring and Analysis (BioCellChip) 2013-2016

L. Mažutis (BTI)

MaScil - Mathematics and science for life (MaScil) 2013-2016 V. Dagienė (MII)
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
Nanostructured Efficient White LEDs based on short-period superlattices and Quantum dots. (NEWLED) 2012-2016 R. Tomašiūnas (TMI)
Accelerate SSL Inovation for Europe (SSL-erate)  2013-2016 A. Žukauskas (TMI)
ES Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa (ICT PSP)
Local content in a Europeana cloud (LoCloud) 2013-2016 I. Vosyliūtė (KF)
Ambrosia: Europeana Food and Drink (Ambrosia) 2014-2016 I. Vosyliūtė (KF)
logoLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"
Institucijų partnerystės projektai    
CH-3-ŠMM-02/03: Nuo būsenos priklausomos informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdo įdiegimas Lietuvoje  2016 I. Griškova-Bulanova (GMF)
CH-3-ŠMM-02/05: Hibridinių polimero-stiklo jutiklių, suformuotų pasitelkiant femtosekundinį lazerinį apdirbimą, optomechaninių savybių tyrimas  2016 V. Sirutkaitis (FF)

CH-3-ŠMM-02/06: Memristorinių deguonies sluoksnių plačiajuosčiai impedanso tyrimai

 2016 T. Šalkus (FF)
CH-3-ŠMM-02/07 Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu  2016 M.K. Villanueva Svensson (FilF)
CH-3-ŠMM-02/02: Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje  2016 O. Rukšėnas (GMF)
Mokslinių tyrimų projektai    

CH-3-ŠMM-01/01: Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai

2012-2016 K. Pileckas (MIF)

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016 J. Banys (FF)

CH-3-ŠMM-01/03: Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija panaudojant mikroskysčių technologijas

2012-2016 A. Janulaitis (BTI)

CH-3-ŠMM-01/04: Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)

2012-2016 V. Kučinskas (MF)

CH-3-ŠMM-01/10: Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu

2013-2016 I. Meškienė (BTI)

CH-3-ŠMM-01/05: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse

2013-2016 E. Rimkus (GmF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas 2015-2016  J. Čeponkus (FF)
Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai 2015-2016 J. Urbonavičius (BChI)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015-2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015-2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015-2016

A. Lisauskas (FF)

Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa
Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose 2016-2017 V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017 J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017 V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis 2016-2017 G. Kirkienė (IF)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais  2015-2016 J. Tamulienė (TFAI) 
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa
Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką 2016-2018 D. Matulis (BTI)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus 2016-2018 J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017  A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino-triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (ChF)
Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų programa
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija 2016-2018 J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose 2016-2018 M. Ivanov (FF)
Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017  S. Juršėnas (TMI)
Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas 2015-2017  A.Kareiva (ChF)
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (Grant Holder) 2016-2017 R. Laužikas (KF)
EU-ROS (BM1203) 2012-2016  I. Meškienė (BTI), K. Kvederavičiūtė (BTI)
An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease (BM1204) 2012-2016  A. Šileikis (MF), K. Strupas (MF)
European Network for Human Congenital Imprinting Disorders (BM1208) 2012-2017  V. Kučinskas (MF), A. Morkūnienė (MF)
Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases (MouseAGE) (BM1402) 2014-2018 R. Navakauskienė (BchI), V. Borutinskaitė (BchI)
Non-globular proteins: from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology (BM1405) 2014-2019 V. Smirnovas (BTI), G. Valinčius (BchI)
Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond CA15104 2015-2020 R. Aleksiejūnas (FF), K. Svirskas (FF)
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (CA15107) 2015-2020 J. Macutkevič (FF), J. Banys (FF)
Open Multiscale Systems Medicine (CA15120) 2015-2020 J. Bernatavičienė (MII), P. Treigys (MII)
European Network for cost containment and improved quality of health care (CA15222) 2016-2020

D. Krikščiūnienė (KHF), V. Sakalauskas (KHF), M. Liutvinavičius (KHF)

The European research network on types for programming and verification (CA15123) 2015-2020 A. Lopata (KHF), I. Veitaitė (KHF)
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (CA15124) 2015-2020 P. Treigys (MII), J. Bernatavičienė (MII)
Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (CA15126) 2015-2020 D. Matulis (BTI), A. Zubrienė (BTI)
Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (CA15135) 2015-2020 A. Zubrienė (BTI), L. Baranauskienė (BTI)
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136) 2015-2020 M. Mačernis (FF), J. Šulskus (FF)
European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (CA15137) 2015-2020 J. Šinkūnienė (FilF), A. Ruskan (FilF)
European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge(CA15138) 2015-2020 V. Borutinskaitė (BchI), R. Navakauskienė (BchI)
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (CA15140) 2015-2020 A. Lančinskas (MII), A. Žilinskas (MII)
Chemistry for ELectron-Induced NAnofabrication (CELINA) (CM1301) 2013-2017 J. Tamulienė (TFAI)
European Network on Smart Inorganic Polymers (SIPs) (CM1302) 2013-2017 J. Barkauskas (ChF), S. Šakirzanovas (ChF)
Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites (CM1307) 2013-2018 J. Šarlauskas (BchI), N. Čėnas (BchI)
The European Upconversion Network: From the Design of Photon-upconverting Nanomaterials to (Biomedical) Applications (CM1403) 2014-2018 A. Katelnikovas (ChF), R. Rotomskis  (FF)
Epigenetic Chemical Biology (CM1406)  2014-2019 S. Jarmalaitė (GMF), J. Lazutka (GMF)
Challenging organic syntheses inspired by nature: from natural products chemistry to drug discovery (CM1407) 2014-2019 D. Matulis (BTI), D. Tauraitė (BchI)
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (ES1206) 2012-2017 G. Stankūnavičius (GMF), E. Rimkus (GMF)
A European Network For Mitigating Bacterial Colonization and Persistence On Foods and Food Processing Environments (FA1202) 2012-2016 Ž. Lukšienė (TMI), V. Lukševičiūtė
Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink) (FP1305)  2013-2018 A. Aučina (BS), A. Skridaila (BS)
Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT (IC1208) 2012-2017 R. Grigalaitis (FF), J. Banys (FF)
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) (IC1406) 2014-2019 V. Medvedev (MII), O. Kurasova (MII)
Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters (IS1201) 2012-2016   E. Gefenas (MF), V. Dranseika (FsF, OC)
Local Public Sector Reforms: An International Comparison (IS1207) 2012-2016  V. Nakrošis (TSPMI), E. Barcevičius (TSPMI)
Towards an EU research framework on Forensic psychiatric care (IS1302) 2013-2017  I. Česnienė (FsF), A. Germanavičius (FsF, MF)
Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (IS1303) 2013-2017 A. Utkus (MF), L. Ambrozaitytė (MF)
Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (IS1308) 2013-2017 R. Matkevičienė (KF), K. Jakutytė-Ancienė (KF)
Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (IS1310) 2013-2017 A. Walter (Biblioteka), Ž. Nedzinskaitė
Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) (IS1312) 2013-2017 S. Juzelėnienė (KHF), R. Baranauskienė (KHF)
Ageism: A Multi-National, Interdisciplinary Perspective (IS1402) 2014-2018 G. Rapolienė (FsF), U.L. Orlova (FsF)
Evolution of REading in the Age of Digitisation (E-READ (IS1404) 2014-2018 E. Macevičiūtė (KF), A. Gudinavičius (KF)
The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (IS1410) 2014- V. Pakalniškienė (FsF), A. Kairys (FsF)
Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (MP1202) 2012-2016 A. Kareiva (ChF), A. Beganskienė (ChF)
Developing the Physics and the Scientific community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF ignition MP1208 (MP1208) 2012-2017  P. Bogdanovičius (TFAI), R. Kisielius (TFAI)
NanoSpectroscopy (MP1302) 2013-2017 G. Tamulaitis (TMI), J. Mickevičius (FF)
Modern tools for spectroscopy on advanced materials: A European Modelling Platform (EUSpec) (MP1306) 2013-2018 J. Macutkevic (FF), V. Samulionis (FF) 
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) (MP1307) 2013-2018 V. Kažukauskas (FF, TMI), V. Kalendra (FF)
Towards an Oxide-Based Electronics (TO-BE)MP1308 2013-2018 M. Ivanov (FF), R. Mackevičiūtė (FF)
Nanoscale Quantum Optics (NQO) (MP1403) 2014-2018 R. Tomašiūnas (TMI)
Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar) (MP1406) 2014-2019 V. Kažukauskas (FF, TMI), M. Pranaitis (KF)
Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (TA1201) 2012-2016 D. Šatkovskienė (BASNET forumas ir TFAI)
Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks (TD1207) 2012-2017  J. Žilinskas (MII)
Origins and evolution of life on Earth (TD1308) 2013-2017 G. Tautvaišienė (TFAI)
Fast advanced Scintillator Timing (FAST) (TD1401) 2014-2018 G. Tamulaitis (TMI), S.Nargėlas (TMI)
Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH) (TD1403) 2014-2018 O. Kurasova (MII), V. Medvedev (MII)
Renewable Energy and Landscape QualitY (RELY) (TU1401) 2014-2018 D.Veteikis (GMF), P. Kavaliauskas (GMF)
Kitos tarptautinės programos
ESO: The Gaia-ESO Spectroscopic survey 2011-2016 G. Tautvaišienė (TFAI)
Functional Inorganic layers for Next Generation Optical devices (FLINGO) 2016-2019 R. Tomašiūnas (TMI)
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku