2017

Tarptautiniai mokslo projektai 2017 m.

Sukurta: 18 gruodžio 2012

 

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES programa "Horizontas 2020"
Tuneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018 J. Banys (FF), A. Kareiva (CHGF)
Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms (SELECTA) 2015-2018 H. Cesiulis (CHGF)
Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea (INMARE) 2015-2019 R. Meškys (GMC)
Advanced European Infrastructures for Detectors and Accelerators (AIDA 2020) 2015-2019 J.V. Vaitkus (TMI), E. Gaubas (TMI), G.Tamulaitis (FF)
Supercomputing Expertise for SmAll and Medium Enterprise Network (SESAME NET) 2015-2017 E. Kutka (MIF)
The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
Europlanet 2020 Research Infrastructure (EPN2020-IR) 2015-2019 G. Tautvaišienė (TFAI)
Sonic Drilling coupled with Automated Mineralogy and chemistry On-Line-On-Mine-Real-Time - SOLSA 2016-2020 S. Gražulis (GMC)
EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment 2016-2019 R. Vilpišauskas (TSPMI)
Spin Transport in Interacting Spin-Orbit Coupled Systems - SPINSOCS 2016-2018 J. Armaitis (TFAI), G. Juzeliūnas (TFAI)
High throughput screening of single-cells using droplet microfluidics - Cells-in-drops 2016-2018 L. Mažutis (GMC), K. Sasnauskas (GMC)
Eat me microglia: lipid scrambling as a signal for synaptic pruning (LIPSYNING) 2016-2021 U. Neniškytė (GMC), A. Alaburda (GMC)
European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI) 2016-2019 E. Gefenas (MF)
Researchers Night 2016/2017 (LT-2016) 2016-2017 A.Raišienė (MID), GMF, BS, CHF, FsF, TFAI
Single-cell temporal tracking of epigenetic DNA marks (EpiTrack) 2017-2023 S. Klimašauskas (GMC)
Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties (Transfer) 2017-2023 A. Kareiva (CHGF)
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Europos kaimas: Lietuvos ir Prancūzijos kaimo raidos skirtumų analizė (TAP-LZ-17-001) 2017-2018 J.Mačiulytė (CHGF)
Tusčiavidurių anglies sferų ir mezoporėtos anglies dielektrinės ir elektrinės savybės (TAP LZ-17-003) 2017-2018 J. Macutkevič (FF)
Sluoksniuotų perovskitų ir pirochloro struktūros junginių liuminescencijos savybių tyrimai (TAP-LZ-17-004) 2017-2018 A. Katelnikovas (CHGF)
Archėjų-eukariotų DNR replikacijos baltymai bakterijose ir jų mobiliuose genetiniuose elementuose: kilmė, įvairovė ir pasiskirstymas (TAP-LZ-17-007) 2017-2018 Č. Venclovas (GMC)
Magnetinių nanomedžiagų sintezė aplinkai draugišku zolių-gelių metodu ir jų taikymas medicinoje (TAP-LZ-17-009) 2017-2018 A. Kareiva (CHGF)
Kompozitinių kietųjų elektrolitų gamyba ir pritaikymas elektrocheminiams įtaisams (TAP-LZ-17-011) 2017-2018 E.Kazakevičius (FF)
Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa
Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose 2016-2017 V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai 2016-2017 J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija 2016-2017 V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis 2016-2017 G. Kirkienė (IF)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
 Nestacionarūs optiniai procesai kompensuotame silicio karbide ir chalkogenidų 2D puslaidininkiuose (TAP LB17-001) 2017-2018 V. Grivickas (TMI)
Multifunkcinės keramikos su SiC ir anglies nanodalelių intarpais 2017-2018 J. Macutkevič (FF)
Informatyvių genetinių žymenų tyrimas siekiant individualizuoti sergančiųjų pomenopauzine osteoporoze gydymą antirezorbciniais vaistais 2017-2018 V. Alekna (MF)
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa
Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką 2016-2018 D. Matulis (BGMC)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus 2016-2018 J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017  A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino-triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (CHGF)
Prioninio peptido agregatais inicijuotos prioninio baltymo agregacijos tyrimas 2016-2018 V. Smirnovas (GMC)
Žmogaus parvovirusų B19, HboV ir hPARV4 vaidmens uždegiminiuose neurologiniuose susirgimuose tarpdicsiplininiai tyrimai  2016-2018 R. Petraitytė-Burneikienė (GMC)
Metalo-Organinių karkasų nanoarchtektonika: dizainas, dielektrinės savybės ir organinė katalizė 2016-2018  R. Grigalaitis (FF)
   Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų programa
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija 2016-2018 J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose 2016-2018 M. Ivanov (FF)
Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017  S. Juršėnas (TMI)

Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas

2015-2017  A.Kareiva (CHGF)
VU projekto partneris    
Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais 2017-2019 G. Gasiūnas (GMC)
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (Grant Holder) 2016-2017 R. Laužikas (KF)
European Network for Human Congenital Imprinting Disorders (BM1208) 2012-2017  V. Kučinskas (MF), A. Morkūnienė (MF)
Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases (MouseAGE) (BM1402) 2014-2018 R. Navakauskienė (GMC), V. Borutinskaitė (GMC)
Non-globular proteins: from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology (BM1405) 2014-2019 V. Smirnovas (GMC), G. Valinčius (GMC)
Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond CA15104 2015-2020 R. Aleksiejūnas (FF), K. Svirskas (FF)
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (CA15107) 2015-2020 J. Macutkevič (FF), J. Banys (FF)
Open Multiscale Systems Medicine (CA15120) 2015-2020 J. Bernatavičienė (MII), P. Treigys (MII)
European Network for cost containment and improved quality of health care (CA15222) 2016-2020

D. Krikščiūnienė (KHF), V. Sakalauskas (KHF), M. Liutvinavičius (KHF)

The European research network on types for programming and verification (CA15123) 2015-2020 A. Lopata (KHF), I. Veitaitė (KHF)
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (CA15124) 2015-2020 P. Treigys (MII), J. Bernatavičienė (MII)
Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (CA15126) 2015-2020 D. Matulis (GMC), A. Zubrienė (GMC)
Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (CA15135) 2015-2020 A. Zubrienė (GMC), L. Baranauskienė (GMC)
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136) 2015-2020 M. Mačernis (FF), J. Šulskus (FF)
European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (CA15137) 2015-2020 J. Šinkūnienė (FilF), A. Ruskan (FilF)
European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge(CA15138) 2015-2020 V. Borutinskaitė (GMC), R. Navakauskienė (GMC)
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (CA15140) 2015-2020 A. Lančinskas (MII), A. Žilinskas (MII)
Chemistry for ELectron-Induced NAnofabrication (CELINA) (CM1301) 2013-2017 J. Tamulienė (TFAI)
European Network on Smart Inorganic Polymers (SIPs) (CM1302) 2013-2017 J. Barkauskas (CHGF), S. Šakirzanovas 
Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites (CM1307) 2013-2018 J. Šarlauskas (GMC), N. Čėnas (GMC)
The European Upconversion Network: From the Design of Photon-upconverting Nanomaterials to (Biomedical) Applications (CM1403) 2014-2018 A. Katelnikovas (CHGF), R. Rotomskis  (FF)
Epigenetic Chemical Biology (CM1406)  2014-2019 S. Jarmalaitė (GMC), J. Lazutka (GMC)
Challenging organic syntheses inspired by nature: from natural products chemistry to drug discovery (CM1407) 2014-2019 D. Matulis (GMC), D. Tauraitė (GMC)
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (ES1206) 2012-2017 G. Stankūnavičius (CHGF), E. Rimkus (CHGF)
Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink) (FP1305)  2013-2018 A. Aučina (BS), A. Skridaila (BS)
Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT (IC1208) 2012-2017 R. Grigalaitis (FF), J. Banys (FF)
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) (IC1406) 2014-2019 V. Medvedev (MII), O. Kurasova (MII)
Towards an EU research framework on Forensic psychiatric care (IS1302) 2013-2017  I. Česnienė (FsF), A. Germanavičius (FsF, MF)
Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (IS1303) 2013-2017 A. Utkus (MF), L. Ambrozaitytė (MF)
Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (IS1308) 2013-2017 R. Matkevičienė (KF), K. Jakutytė-Ancienė (KF)
Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (IS1310) 2013-2017 A. Walter (Biblioteka), Ž. Nedzinskaitė
Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) (IS1312) 2013-2017 S. Juzelėnienė (KHF), R. Baranauskienė (KHF)
Ageism: A Multi-National, Interdisciplinary Perspective (IS1402) 2014-2018 G. Rapolienė (FsF), U.L. Orlova (FsF)
Evolution of REading in the Age of Digitisation (E-READ (IS1404) 2014-2018 E. Macevičiūtė (KF), A. Gudinavičius (KF)
The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (IS1410) 2014-2019 V. Pakalniškienė (FsF), A. Kairys (FsF)
Developing the Physics and the Scientific community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF ignition MP1208 (MP1208) 2012-2017  P. Bogdanovičius (TFAI), R. Kisielius (TFAI)
NanoSpectroscopy (MP1302) 2013-2017 G. Tamulaitis (TMI), J. Mickevičius (FF)
Modern tools for spectroscopy on advanced materials: A European Modelling Platform (EUSpec) (MP1306) 2013-2018 J. Macutkevic (FF), V. Samulionis (FF) 
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) (MP1307) 2013-2018 V. Kažukauskas (FF, TMI), V. Kalendra (FF)
Towards an Oxide-Based Electronics (TO-BE)MP1308 2013-2018 M. Ivanov (FF), R. Mackevičiūtė (FF)
Nanoscale Quantum Optics (NQO) (MP1403) 2014-2018 R. Tomašiūnas (TMI)
Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar) (MP1406) 2014-2019 V. Kažukauskas (FF, TMI), M. Pranaitis (KF)
Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks (TD1207) 2012-2017  J. Žilinskas (MII)
Origins and evolution of life on Earth (TD1308) 2013-2017 G. Tautvaišienė (TFAI)
Fast advanced Scintillator Timing (FAST) (TD1401) 2014-2018 G. Tamulaitis (TMI), S.Nargėlas (TMI)
Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH) (TD1403) 2014-2018 O. Kurasova (MII), V. Medvedev (MII)
Renewable Energy and Landscape QualitY (RELY) (TU1401) 2014-2018 D.Veteikis (CHGF), P. Kavaliauskas (CHGF)
Kitos tarptautinės programos
Functional Inorganic layers for Next Generation Optical devices (FLINGO) 2016-2019 R. Tomašiūnas (TMI)
Integrated Studies of Crustal PermeabilityBased on Environmental Isotopes, Noble Gases Data and Shaloww-Deep Groundwater Mass-Transport Modeing in the Surrounding Area of Ignalina Nuclear Power Plant  2016-2019  R. Mokrik (CHGF)