Tarptautiniai mokslo projektai 2013 m.

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Integrated Microfluidic System for Long-Term Cell Cultivation, Monitoring and Analysis (BioCellChip) 2013-2016 L. Mažutis (BTI)
MaScil - Mathematics and science for life (MaScil) 2013-2016 V. Dagienė (MII)
Lithuanian Presidency Conference "Enhancement of European International Cooperation and Eastern Partnership in R&D&I" (EEP 2013) 2013 M. Sniečkutė (Mokslo ir inovacijų direkcija)
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
Nanostructured Efficient White LEDs based on short-period superlattices and Quantum dots. (NEWLED) 2012-2016 R. Tomašiūnas (TMI)
RESEARCHERS NIGHT 2013: Researchers on and off work (LT 2013) 2013 I. Blaževičienė (Mokslo ir inovacijų direkcija)
Structural Change Promotong Gender Equality in Research Organisations (SAPGERIC) 2013-2014 D. Šatkovskienė (TFAI)
LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III)

2012-2015

V. Sirutkaitis (FF)
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE) 2010-2014 A. Juozapavičius (MIF)
Strengthening and Sustaining the European Perspectives of Molecular Biotechnology in Lithuania (MoBiLI) (2009)-2013 R. Abraitis (BTI)
Development of novel antiviral drugs against Influenza (FLUCURE) 2010-2014 G. Žvirblis (BTI)
Metastatic Tumours Facilitated by Hypoxic Tumour Micro-Environments (METOXIA) (2009)-2013 A. Kanopka (BTI)
Training NETwork on Functional Interfaces for SiC (NetFISiC) 2011-2015 K. Jarašiūnas (TMI)
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) 2011-2015 J. V. Vaitkus (TMI)
Low cost technologies and traditional ingridients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups at risk of poverty (CHANCE) 2011-2014 A. J. Abaravičius (MF)
Templated-Assisted Deposition of Functional Materials and Devices (TEMADEP) 2011-2013 H. Cesiulis (CHF)
Coherent Manipulation of Light and Matter via Interferences of Laser-dressed States (COLIMA) 2011-2014 G. Juzeliūnas (TFAI)
Nanostructured Lithium Conducting Materials (NANOLICOM) 2011-2014 A. F. Orliukas (FF)
Pro-ecological Restructuring for Job (PRORES) 2011-2015 V. Jurėnienė (KHF)
Towards construction of a comprehensive map of amyloid-ligand interactions: (-)-Epigallocatechin 3-Gallate and insulin amyloid (EGCG+insulin=) 2011-2015 V. Smirnovas (BTI
Pan-European Network For The Study And Clinical Management Of Drug Resistant Tuberculosis (TB PAN-NET) (2008)-2013 P. Stakėnas (BTI)
Cooperation agreement for implementation of european fusion development agreement (EFDA) (EURATOM/LEI)   A. Kupliauskienė (TFAI)
Sarcomere based Signals in Muscle Remodelling (SarcoSi) 2012-2015 V. Grabauskienė (MF)
Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS) 2012-2015 G. Juška (FF)
ES Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa (ICT PSP)
Local content in a Europeana cloud (LoCloud) 2013-2016 I. Vosyliūtė (KF)
Connecting Archaeology and Architecture in European (CARARE) 2010-2013 V. Vaitkevičius (KF)
Decision making for a united higher education (MyUniversity) 2010-2013 N. Bulotaitė (CR)
ES Visuomenės sveikatos programa
Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME) 2010-2013 A. Germanavičius (MF)
Baltijos jūros regiono programa 2007-2013
Baltic Sea Health Region – Business Acceleration Support and Training Bridging Innovative SMEs and Health Care Organisations to Strenghten BSR Health Economy / BSHR HealthPort (HealthPort) 2010-2013 D. Matulis (BTI)
logoLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/01: Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai

2012-2016 K. Pileckas (MIF)

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016 J. Banys (FF)

CH-3-ŠMM-01/03: Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija panaudojant mikroskysčių technologijas

2012-2016 A. Janulaitis (BTI)

CH-3-ŠMM-01/04: Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)

2012-2016 V. Kučinskas (MF)

CH-3-ŠMM-01/10: Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu

2013-2016 I. Meškienė (BTI)

CH-3-ŠMM-01/05: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse

2013-2016 E. Rimkus (GmF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Anglies putos elektromagnetiniams taikymams 2013-2014  J. Macutkevič (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR vaidmuo gram-teigiamų bakterijų LACTOCOCCUS LACTIS apsaugos nuo lizocimo mechanizme 2013-2014 G. Vilkaitis (BTI)
Polimerų ir nanokristalų funkcinių kompozitinių medžiagų optoelektroniniams taikymams kūrimas ir tyrimas 2013-2014 V. Kažukauskas (TMI)
Teritorinis vystymasis ir vietos savivalda Prancūzijoje ir Lietuvoje: nauja teritorijų valdymo forma? 2013-2014 J. Mačiulytė (GmF)
Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas 2013-2014

T. Šalkus (FF)

Ciklodekstrinai - supramolekuliniai daugiakomponenčių reakcijų organokatalizatoriai pakeistų pirolo- ir pirazolopirimidinų sintezėje 2013-2014 S. Tumkevičius (ChF)
Konvekcija ir spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų 2013-2014 A. Kučinskas (TFAI)
Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė 2013-2014 N. Čėnas (BChI)
Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

Naujų zolių-gelių dizainas biotechnologiniams taikymas

2012-2013

J. Mickevičius (FF)

Puslaidininkiniai II-VI grupės scintiliatoriai Rentgeno spinduliuotės detektoriams 2012-2013 A. Kareiva (ChF)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas 2013-2014 Ž. Anusevičius (BChI)
Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai 2013-2014 E. Gaižauskas (FF)
Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės 2013-2014 T. Šalkus (FF)
Patobulinti gliukozės biologiniai jutikliai su imobilizuotomis biokompozitinėmis nanomedžiagomis 2013-2014 A. Ramanavičius (ChF)
Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje 2013-2014 R. Lopata (TSPMI)
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programa
Nanoscaled functional materials for biotechnological and optical applications 2011-2013 A. Kareiva (CHF)
One-dimensional Nanostructures of Ternary AlGaN and metal doped- Zinc Oxide with Tuneable Bandgaps: Growth, Characterization and Optical Properties 2011-2013 K. Jarašiūnas (TMI)
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO) (MP0902) 2009-2013 V. Samulionis (FF)
Hypoxia sensing, signalling and adaptation (TD0901) (2009)-2013 A. Kanopka (BTI)
Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM) (TU0802) 2009-2013 J. Banys, R. Sobiestijanskas (FF)
Epigenetics: Bench to Bedside (TD0905) 2010-2014 S. Klimašauskas, V. Petrikaitė (BTI)
Chemical Biology with Natural Products (CM0804) (2009)-2013 D. Tauraitė (BChI) D. Matulis (BTI)
Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments (IC0805) (2009)-2013 J. Žilinskas (MII)
Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) (MP0904) 2010-2014 J. Banys, R. Grigalaitis (FF)
Novel Gain Materials and Devices Based on III-V-N Compounds (MP0805) 2009-2013 G. Tamulaitis (TMI)
The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent (IS0806) 2009-2013 A. Ramonaitė (TSPMI)
Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (COST MP1202). 2012-2016 A. Beganskienė (ChF)
Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (TA1201) 2012-2016 D. Šatkovskienė, A. Kupliauskienė (TFAI)
Developing the Physics and the Scientific Community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF Ignition (MP1208) 2012-2017 R. Kisielius (TFAI)
Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, CELINA (CM1301) 2013-2017 J. Tamulienė (TFAI)
Kitos tarptautinės programos
NIH grant: Direct single nucleotide mapping of genomic CpG marks 2013-2015 S. Klimašauskas (BTI)
CERN: RD50 - Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders   J. V. Vaitkus (TMI)
CERN: RD39 Collaboration on super-radiation hard cryogenic silicon detectors for LHC and LHC upgrade   J. V. Vaitkus (TMI)
EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC 2013-2015 V. R. Adomaitis (FF)
EUREKA: Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices (ACOUSTICS) 2011-2013 V. R. Adomaitis (FF)
EUREKA: Novel optical measurement technologies and devices for advanced semiconductor diagnostics (Eureca! 4473-OPTICAL DIAGNOSTICS) 2008-2013 K. Jarašiūnas (TMI)
Eurostars: Production effectiveness navigator (pen!6232 PEN) 2011-2014 G. Dzemyda (MII)
HeHo – Heat Storage in Hot Aquifers (HeHo) 2011-2015 S. Šliaupa (GMF)
VISBY Programme: Computational Atomic Structure with Applications to Astronomy and Plasma Physics 2010-2013 G. Gaigalas, L. Radžiūtė (TFAI)
ESO: The Gaia-ESO Spectroscopic survey 2011-2016 G. Tautvaišienė (TFAI)
  
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku