Tarptautiniai mokslo projektai 2014 m.

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Integrated Microfluidic System for Long-Term Cell Cultivation, Monitoring and Analysis (BioCellChip) 2013-2016

L. Mažutis (BTI)

MaScil - Mathematics and science for life (MaScil) 2013-2016 V. Dagienė (MII)
Structural Change Promotong Gender Equality in Research Organisations (SAPGERIC) 2013-2014 D. Šatkovskienė (TFAI)
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
Nanostructured Efficient White LEDs based on short-period superlattices and Quantum dots. (NEWLED) 2012-2016 R. Tomašiūnas (TMI)
LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III)

2012-2015

V. Sirutkaitis (FF)
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE) 2010-2014 A. Juozapavičius (MIF)
Development of novel antiviral drugs against Influenza (FLUCURE) 2010-2014 G. Žvirblis (BTI)
Training NETwork on Functional Interfaces for SiC (NetFISiC) 2011-2015 K. Jarašiūnas (TMI)
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) 2011-2015 J. V. Vaitkus (TMI)
Low cost technologies and traditional ingridients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups at risk of poverty (CHANCE) 2011-2014 A. J. Abaravičius (MF)
Coherent Manipulation of Light and Matter via Interferences of Laser-dressed States (COLIMA) 2011-2014 G. Juzeliūnas (TFAI)
Nanostructured Lithium Conducting Materials (NANOLICOM) 2011-2014 A. F. Orliukas (FF)
Pro-ecological Restructuring for Job (PRORES) 2011-2015 V. Jurėnienė (KHF)
Towards construction of a comprehensive map of amyloid-ligand interactions: (-)-Epigallocatechin 3-Gallate and insulin amyloid (EGCG+insulin=) 2011-2015 V. Smirnovas (BTI
Cooperation agreement for implementation of european fusion development agreement (EFDA) (EURATOM/LEI)   A. Kupliauskienė (TFAI)
Sarcomere based Signals in Muscle Remodelling (SarcoSi) 2012-2015 V. Grabauskienė (MF)
Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS) 2012-2015 G. Juška (FF)
Accelerate SSL Inovation for Europe (SSL-erate)  2013-2016 A. Žukauskas (TMI)
ES Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa (ICT PSP)
Local content in a Europeana cloud (LoCloud) 2013-2016 I. Vosyliūtė (KF)
Ambrosia: Europeana Food and Drink (Ambrosia) 2014-2016 I. Vosyliūtė (KF)
ES Visuomenės sveikatos programa
     
Baltijos jūros regiono programa 2007-2013
     
logoLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/01: Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai

2012-2016 K. Pileckas (MIF)

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016 J. Banys (FF)

CH-3-ŠMM-01/03: Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija panaudojant mikroskysčių technologijas

2012-2016 A. Janulaitis (BTI)

CH-3-ŠMM-01/04: Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)

2012-2016 V. Kučinskas (MF)

CH-3-ŠMM-01/10: Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu

2013-2016 I. Meškienė (BTI)

CH-3-ŠMM-01/05: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse

2013-2016 E. Rimkus (GmF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Anglies putos elektromagnetiniams taikymams 2013-2014 J. Macutkevič (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR vaidmuo gram-teigiamų bakterijų LACTOCOCCUS LACTIS apsaugos nuo lizocimo mechanizme 2013-2014 G. Vilkaitis (BTI)
Polimerų ir nanokristalų funkcinių kompozitinių medžiagų optoelektroniniams taikymams kūrimas ir tyrimas 2013-2014 V. Kažukauskas (TMI)
Teritorinis vystymasis ir vietos savivalda Prancūzijoje ir Lietuvoje: nauja teritorijų valdymo forma? 2013-2014 J. Mačiulytė (GmF)
Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas 2013-2014

T. Šalkus (FF)

Ciklodekstrinai - supramolekuliniai daugiakomponenčių reakcijų organokatalizatoriai pakeistų pirolo- ir pirazolopirimidinų sintezėje 2013-2014 S. Tumkevičius (ChF)
Konvekcija ir spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų 2013-2014 A. Kučinskas (TFAI)
Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė 2013-2014 N. Čėnas (BChI)
Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai

 2014-2015 V. Kažukauskas (FF)

L- ir D- laktato citochromo c oksidoreduktazių mielių Hansenula polymorpha kamienų tyrimai ir jų panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime

2014-2015 K. Krikštopaitis (BChI)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas 2013-2014 Ž. Anusevičius (BChI)
Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai 2013-2014 E. Gaižauskas (FF)
Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės 2013-2014 T. Šalkus (FF)
Patobulinti gliukozės biologiniai jutikliai su imobilizuotomis biokompozitinėmis nanomedžiagomis 2013-2014 A. Ramanavičius (ChF)
Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje 2013-2014 R. Lopata (TSPMI)
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programa
     
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Epigenetics: Bench to Bedside (TD0905) 2010-2014 S. Klimašauskas, V. Petrikaitė (BTI)
Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) (MP0904) 2010-2014 J. Banys, R. Grigalaitis (FF)
Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (COST MP1202). 2012-2016 A. Beganskienė (ChF)
Kitos tarptautinės programos
NIH grant: Direct single nucleotide mapping of genomic CpG marks 2013-2015 S. Klimašauskas (BTI)
CERN: RD50 - Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders   J. V. Vaitkus (TMI)
CERN: RD39 Collaboration on super-radiation hard cryogenic silicon detectors for LHC and LHC upgrade   J. V. Vaitkus (TMI)
EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC 2013-2015 R. Adomaitis (FF)
Eurostars: Production effectiveness navigator (pen!6232 PEN) 2011-2014 G. Dzemyda (MII)
HeHo – Heat Storage in Hot Aquifers (HeHo) 2011-2015 S. Šliaupa (GMF)
Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (TA1201) 2012-2016 D. Šatkovskienė, dr. A. Kupliauskienė (TFAI)
Developing the Physics and the Scientific Community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF Ignition (MP1208) 2012-2017 R. Kisielius (TFAI)
Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, CELINA (CM1301) 2013-2017 Tamulienė (TFAI)
ESO: The Gaia-ESO Spectroscopic survey 2011-2016 G. Tautvaišienė (TFAI)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos