Tarptautiniai mokslo projektai 2014 m.

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Integrated Microfluidic System for Long-Term Cell Cultivation, Monitoring and Analysis (BioCellChip) 2013-2016

L. Mažutis (BTI)

MaScil - Mathematics and science for life (MaScil) 2013-2016 V. Dagienė (MII)
Structural Change Promotong Gender Equality in Research Organisations (SAPGERIC) 2013-2014 D. Šatkovskienė (TFAI)
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
Nanostructured Efficient White LEDs based on short-period superlattices and Quantum dots. (NEWLED) 2012-2016 R. Tomašiūnas (TMI)
LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III)

2012-2015

V. Sirutkaitis (FF)
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE) 2010-2014 A. Juozapavičius (MIF)
Development of novel antiviral drugs against Influenza (FLUCURE) 2010-2014 G. Žvirblis (BTI)
Training NETwork on Functional Interfaces for SiC (NetFISiC) 2011-2015 K. Jarašiūnas (TMI)
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) 2011-2015 J. V. Vaitkus (TMI)
Low cost technologies and traditional ingridients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups at risk of poverty (CHANCE) 2011-2014 A. J. Abaravičius (MF)
Coherent Manipulation of Light and Matter via Interferences of Laser-dressed States (COLIMA) 2011-2014 G. Juzeliūnas (TFAI)
Nanostructured Lithium Conducting Materials (NANOLICOM) 2011-2014 A. F. Orliukas (FF)
Pro-ecological Restructuring for Job (PRORES) 2011-2015 V. Jurėnienė (KHF)
Towards construction of a comprehensive map of amyloid-ligand interactions: (-)-Epigallocatechin 3-Gallate and insulin amyloid (EGCG+insulin=) 2011-2015 V. Smirnovas (BTI
Cooperation agreement for implementation of european fusion development agreement (EFDA) (EURATOM/LEI)   A. Kupliauskienė (TFAI)
Sarcomere based Signals in Muscle Remodelling (SarcoSi) 2012-2015 V. Grabauskienė (MF)
Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS) 2012-2015 G. Juška (FF)
Accelerate SSL Inovation for Europe (SSL-erate)  2013-2016 A. Žukauskas (TMI)
ES Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa (ICT PSP)
Local content in a Europeana cloud (LoCloud) 2013-2016 I. Vosyliūtė (KF)
Ambrosia: Europeana Food and Drink (Ambrosia) 2014-2016 I. Vosyliūtė (KF)
ES Visuomenės sveikatos programa
     
Baltijos jūros regiono programa 2007-2013
     
logoLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/01: Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai

2012-2016 K. Pileckas (MIF)

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016 J. Banys (FF)

CH-3-ŠMM-01/03: Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija panaudojant mikroskysčių technologijas

2012-2016 A. Janulaitis (BTI)

CH-3-ŠMM-01/04: Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)

2012-2016 V. Kučinskas (MF)

CH-3-ŠMM-01/10: Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu

2013-2016 I. Meškienė (BTI)

CH-3-ŠMM-01/05: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse

2013-2016 E. Rimkus (GmF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
Anglies putos elektromagnetiniams taikymams 2013-2014 J. Macutkevič (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR vaidmuo gram-teigiamų bakterijų LACTOCOCCUS LACTIS apsaugos nuo lizocimo mechanizme 2013-2014 G. Vilkaitis (BTI)
Polimerų ir nanokristalų funkcinių kompozitinių medžiagų optoelektroniniams taikymams kūrimas ir tyrimas 2013-2014 V. Kažukauskas (TMI)
Teritorinis vystymasis ir vietos savivalda Prancūzijoje ir Lietuvoje: nauja teritorijų valdymo forma? 2013-2014 J. Mačiulytė (GmF)
Laidžiųjų Li jonų kietųjų elektrolitų, kristalinių ir amorfinių, sintezė ir savybių tyrimas 2013-2014

T. Šalkus (FF)

Ciklodekstrinai - supramolekuliniai daugiakomponenčių reakcijų organokatalizatoriai pakeistų pirolo- ir pirazolopirimidinų sintezėje 2013-2014 S. Tumkevičius (ChF)
Konvekcija ir spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose: sąsajos tarp trimačių hidrodinaminių ir nevietinės termodinaminės pusiausvyros efektų 2013-2014 A. Kučinskas (TFAI)
Chinonai ir nitroaromatiniai junginiai kaip subversyvūs flavohemoglobinų substratai: mechanizmai ir biomedicininė reikšmė 2013-2014 N. Čėnas (BChI)
Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai

 2014-2015 V. Kažukauskas (FF)

L- ir D- laktato citochromo c oksidoreduktazių mielių Hansenula polymorpha kamienų tyrimai ir jų panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime

2014-2015 K. Krikštopaitis (BChI)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Tarpbaltyminės sąveikos ir redukcijos ekvivalentų pernešimo moduliatorių steroidhidroksilazinėse sistemose charakterizavimas 2013-2014 Ž. Anusevičius (BChI)
Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai 2013-2014 E. Gaižauskas (FF)
Eksperimentinis ir teorinis tūrinės bei tarpkristalitinės joninės pernašos ličio ir deguonies keraminiuose laidininkuose tyrimas bei jų laidumo padidinimo galimybės 2013-2014 T. Šalkus (FF)
Patobulinti gliukozės biologiniai jutikliai su imobilizuotomis biokompozitinėmis nanomedžiagomis 2013-2014 A. Ramanavičius (ChF)
Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje 2013-2014 R. Lopata (TSPMI)
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programa
     
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Epigenetics: Bench to Bedside (TD0905) 2010-2014 S. Klimašauskas, V. Petrikaitė (BTI)
Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) (MP0904) 2010-2014 J. Banys, R. Grigalaitis (FF)
Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (COST MP1202). 2012-2016 A. Beganskienė (ChF)
Kitos tarptautinės programos
NIH grant: Direct single nucleotide mapping of genomic CpG marks 2013-2015 S. Klimašauskas (BTI)
CERN: RD50 - Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders   J. V. Vaitkus (TMI)
CERN: RD39 Collaboration on super-radiation hard cryogenic silicon detectors for LHC and LHC upgrade   J. V. Vaitkus (TMI)
EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC 2013-2015 R. Adomaitis (FF)
Eurostars: Production effectiveness navigator (pen!6232 PEN) 2011-2014 G. Dzemyda (MII)
HeHo – Heat Storage in Hot Aquifers (HeHo) 2011-2015 S. Šliaupa (GMF)
Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (TA1201) 2012-2016 D. Šatkovskienė, dr. A. Kupliauskienė (TFAI)
Developing the Physics and the Scientific Community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF Ignition (MP1208) 2012-2017 R. Kisielius (TFAI)
Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, CELINA (CM1301) 2013-2017 Tamulienė (TFAI)
ESO: The Gaia-ESO Spectroscopic survey 2011-2016 G. Tautvaišienė (TFAI)
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku