Tarptautiniai mokslo projektai 2015 m.

 

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
ES programa "Horizontas 2020"
TUneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018 J. Banys (FF), A. Kareiva (CHF)
Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms (SELECTA) 2015-2018 H. Cesiulis (CHF)
Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea (INMARE) 2015-2019 R. Meškys (BCHI)
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA 2020) 2015-2019 J.V. Vaitkus (TMI), E.Gaubas (TMI)
Supercomputing Expertise for SmAll and Medium Enterprise Network (SESAME NET) 2015-2017 E. Kutka (MIF)
Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing (HEALTH-TEC) 2015-2016 R. Jankauskas
The Integrated Iniative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
EUROPLANET 2020 Research Infrastructure (EPN2020-RI) 2015-2019 G. Tautvaišienė (TFAI)
ES 7-oji bendroji programa
Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova's and Georgia's pre-accession process (EU-PREACC) 2013-2017 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Integrated Microfluidic System for Long-Term Cell Cultivation, Monitoring and Analysis (BioCellChip) 2013-2016

L. Mažutis (BTI)

MaScil - Mathematics and science for life (MaScil) 2013-2016 V. Dagienė (MII)
Fundamental and Applied Electromagnetics of Nano-Carbons (FAEMCAR) 2012-2016 J. Banys (FF)
Nanostructured Efficient White LEDs based on short-period superlattices and Quantum dots. (NEWLED) 2012-2016 R. Tomašiūnas (TMI)
LASERLAB-EUROPE – The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III. (LaserLab - Europe III)

2012-2015

V. Sirutkaitis (FF)
Training NETwork on Functional Interfaces for SiC (NetFISiC) 2011-2015 K. Jarašiūnas (TMI)
Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) 2011-2015 J. V. Vaitkus (TMI)
Pro-ecological Restructuring for Job (PRORES) 2011-2015 V. Jurėnienė (KHF)
Towards construction of a comprehensive map of amyloid-ligand interactions: (-)-Epigallocatechin 3-Gallate and insulin amyloid (EGCG+insulin=) 2011-2015 V. Smirnovas (BTI
Cooperation agreement for implementation of european fusion development agreement (EFDA) (EURATOM/LEI)   A. Kupliauskienė (TFAI)
Sarcomere based Signals in Muscle Remodelling (SarcoSi) 2012-2015 V. Grabauskienė (MF)
Ensuring STABILIty in organic Solar cells (ESTABLIS) 2012-2015 G. Juška (FF)
Accelerate SSL Inovation for Europe (SSL-erate)  2013-2016 A. Žukauskas (TMI)
ES Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa (ICT PSP)
Local content in a Europeana cloud (LoCloud) 2013-2016 I. Vosyliūtė (KF)
Ambrosia: Europeana Food and Drink (Ambrosia) 2014-2016 I. Vosyliūtė (KF)
logoLietuvos-Šveicarijos programa "Moksliniai tyrimai ir plėtra"

CH-3-ŠMM-01/01: Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai

2012-2016 K. Pileckas (MIF)

CH-3-ŠMM-01/02: Šveicarijos-Lietuvos Feroelektrikai: Valdomi vidiniai laukai energijos surinkimui / medicininei diagnostikai / taikymams mikroelektronikoje

2012-2016 J. Banys (FF)

CH-3-ŠMM-01/03: Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija panaudojant mikroskysčių technologijas

2012-2016 A. Janulaitis (BTI)

CH-3-ŠMM-01/04: Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)

2012-2016 V. Kučinskas (MF)

CH-3-ŠMM-01/10: Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu

2013-2016 I. Meškienė (BTI)

CH-3-ŠMM-01/05: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse

2013-2016 E. Rimkus (GmF)
Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"
 Molekulių su vidiniu vandeniliniu ryšiu izoliuotų kriogeninėse matricose tyrimas  2015-2016  J. Čeponkus (FF)
Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai 2015-2016 J. Urbonavičius (BChI)
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje 2015-2016 M. Malinauskas (FF)
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose 2015-2016 A. Melninkaitis (FF)
Spartūs planariniai terahercinės spinduliuotės detektoriai 2015-2016

A. Lisauskas (FF)

Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

 Naujų chalkogeninių ir halogeninių medžiagų mikro-nano- ir optoelektronikai

 2014-2015 V. Kažukauskas (FF)

L- ir D- laktato citochromo c oksidoreduktazių mielių Hansenula polymorpha kamienų tyrimai ir jų panaudojimas amperometrinių biojutiklių kūrime

2014-2015 K. Krikštopaitis (BChI)
Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa
Nanodarinių magnetinių ir elektrinių savybių tyrimas atliekant modeliavimą ab initio metodais  2015-2016 J. Tamulienė (TFAI) 
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programa
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis 2015-2017  A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino-triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas 2015-2017 S. Tumkevičius (ChF)

Lietuvos - Japonijos mokslinių tyrimų programa

Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme 2015-2017  S. Juršėnas (TMI)
Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas 2015-2017  A.Kareiva (ChF)
Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)
Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (COST MP1202). 2012-2016 A. Beganskienė (ChF)
Kitos tarptautinės programos
NIH grant: Direct single nucleotide mapping of genomic CpG marks 2013-2015 S. Klimašauskas (BTI)
EUREKA: ITEA2 11005 EMPHATIC 2013-2015 R. Adomaitis (FF)
HeHo – Heat Storage in Hot Aquifers (HeHo) 2011-2015 S. Šliaupa (GMF)
Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE) (TA1201) 2012-2016 D. Šatkovskienė, dr. A. Kupliauskienė (TFAI)
Developing the Physics and the Scientific Community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF Ignition (MP1208) 2012-2017 R. Kisielius (TFAI)
Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication, CELINA (CM1301) 2013-2017 Tamulienė (TFAI)
ESO: The Gaia-ESO Spectroscopic survey 2011-2016 G. Tautvaišienė (TFAI)
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku