VU e.paslaugos

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektai

Mokslininkų inicijuoti projektai
 
Programa / projektas
Projekto pavadinimas
Trukmė
Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas
(09.3.3-LMT-K-712-02 )
 
Sentencinių (sakynio) dalelyčių funkcijos ir jų pozicija sakinyje Eurazijos kalbose: kalbų arealinės tipologijos tyrimas 
09.3.3-LMT-K-712-02-0010
2017-2019
Vladimir Panov (FilF)
Axel Holvoet (FilF)
Topologiniai erdvės santykiai baltų kalbose
09.3.3-LMT-K-712-02-0134
2017-2019
E. Žilinskaitė-Šinkūnienė (FilF)
Jurģis Šķilters 
 
Pastoviųjų žodžių junginių formos varijavimo įtaka jų apdorojimui
09.3.3-LMT-K-712-02-0056
2017-2019
Laura Vilkaitė (FilF)
Jurgis Pakerys (FilF)
Heideggerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos
09.3.3-LMT-K-712-02-0123
2017-2019
Tomas Nemunas
Mickevičius (RSTC)
Tomas Sodeika (RSTC)
(De-)heroizavimas istoriniame pasakojime: kas kuria ir naikina modernios Lietuvos herojus?
09.3.3-LMT-K-712-02-0074
 2017-2019
Gražina Sviderskytė (IF)
Alfredas Bumblauskas (IF)
Komunistinis pogrindis nepriklausomoje Lietuvoje (1935 – 1940 m.): veikimas, skverbimasis, portretas
09.3.3-LMT-K-712-02-0019
2017-2019
Marius Ėmužis (IF)
Arūnas Streikus (IF)
Suinteresuotųjų šalių prioritetų analizė, vertinant miesto ekosistemų paslaugų poreikį (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
9.3.3-LMT-K-712-02-0108
2017-2019
Ieva Misiūnė (CHGH)
Darijus Veteikis (CHGH)
Vaikystės traumos padariniai: stresas ir atsparumas (STAR-A)
09.3.3-LMT-K-712-02-0096
2017-2019
Paulina Želvienė (FsF)
Evaldas Kazlauskas (FsF)
Šiuolaikiniai įrenginiai algoritminio mąstymo ugdymui pagrindinėje mokykloje
09.3.3-LMT-K-712-02-0066
2017-2019
Anita Juškevičienė (MIF)
Valentina Dagienė (MIF)
 
Nematoma krizė: afektyviniai reprezentacijos režimai Rytų Ukrainos konflikte
09.3.3-LMT-K-712-02-0160
2017-2019
Mantas Kvedaravičius (KF)
Andrius Vaišnys (KF)
Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse09.3.3-LMT-K-712-02-0165
2017-2019
Liutauras Gudžinskas (FsF)Zenonas Norkus (FsF) 
Periodiškai žadinamų sistemų topologinės savybės
09.3.3-LMT-K-712-02-0065
2017-2019
Viktor Novičenko (FF TFAI)
Gediminas Juzeliūnas (FF TFAI)
Aukštųjų energijų spinduliuotėmis apšvitintų AlGaN-GaN darinių elektrinių ir scintiliacinių charakteristikų  tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0012
2017-2019
Jevgenij Pavlov (FF)
Gintautas Tamulaitis (FF)
Optimalios nelygybės koncentracijos funkcijai, entropijai ir atsitiktinių polinomų šaknų skaičiui09.3.3-LMT-K-712-02-0151
2017-2019
Tomas Juškevičius (MIF)
Kęstutis Kubilius (MIF)
Dzeta funkcijų savybių studija09.3.3-LMT-K-712-02-0088
2017-2019
Raivydas Šimėnas (MIF)
Antanas Laurinčikas (MIF)
Koncentracijos nelygybių tyrimas ir jų taikymai algoritmų teorijoje09.3.3-LMT-K-712-02-0167
2017-2019
Dainius Dzindzalieta (MIF)
Artūras Dubickas (MIF)
Sandorių knygos ir nuomonių dinamikos modeliavimas fizikos metodais 
09.3.3-LMT-K-712-02-0026
2017-2019
Aleksejus Kononovičius (FF TFAI)
Julius Ruseckas (FF TFAI)
Stipriai susietų sistemų algebrinė analizė
09.3.3-LMT-K-712-02-0017
2017-2019
Vidas Regelskis (FF TFAI)
Artūras Acus (FF TFAI)
Atominių parametrų teorinis tyrimas ir jų taikymas astrofizikoje
09.3.3-LMT-K-712-02-0072
2017-2019
Pavel Rynkun (FF TFAI)
Gediminas Gaigalas (FF TFAI)
 
Skaidulinių scintiliatorių, skirtų aukštųjų energijų fizikos eksperimentams, optinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0018
 2017-2019
Darius Dobrovolskas (FF)
Eugenijus Gaubas (FF)
Rangavimu grįstų optimizavimo algoritmų vystymas ir lygiagretinimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0087
2017-2019 
Algirdas Lančinskas (MIF)
Julius Žilinskas (MIF)
 
Funkcionalizuotų nanodeimantų magnetinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0077
2017-2019
Šarūnas Masys (FF TFAI)
Jelena Tamulienė (FF TFAI)
Perovskitinis baltos šviesos šviestukas (PWLED)
09.3.3-LMT-K-712-02-0009
2017-2019
Patrik Ščajev (FF)
Roland Tomašiūnas (FF)
Stratosferos termodinaminių procesų įtaka priežeminių orų anomalijų formavimuisi Šiaurės Europoje
09.3.3-LMT-K-712-02-0141
2017-2019
Indrė Gečaitė (CHGF)
Egidijus Rimkus  (CHGF)
Naujų medžiagų, pasižyminčių išliekančiąja liuminescencija, sintezė, optinių savybių ir struktūros apibūdinimas spektroskopiniais metodais09.3.3-LMT-K-712-02-0114
2017-2019
Martynas Misevičius (FF CHFI)Vytautas Balevičius (FF)
Sidabro ir vario kietųjų elektrolitų elektrinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0070
2017-2019
Vilma Kavaliukė (FF)
Tomas Šalkus (FF)
Imuninio jutiklio kūrimas bei tobulinimas naudojant kryptingą antikūnų imobilizaciją bei skenuojantį elektrocheminį mikroskopą
09.3.3-LMT-K-712-02-0137
2017-2019
I.Morkvėnaitė-Vilkončienė (CFGH)
Almira Ramanavičienė (CFGH)
Inovatyvios biotechnologinės ir antibakterinės šviesos technologijos javų grūdų mikrobiologinei saugai ir kokybei
09.3.3-LMT-K-712-02-0138
2017-2019
Darius Černauskas (FF)
Živilė Lukšienė (FF FNI)
 
Juostinis netiesinų elektromechaninų sluoksnių tepimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0081
2017-2019
Maksim Ivanov (FF)
Robertas Grigalaitis (FF)
Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą
09.3.3-LMT-K-712-02-0093
2017-2019
Gražina Korvel (MIF)
Olga Kurasova (MIF)
Nepakeistą sulfonamido grupę turinčių vaistų atrankumas žmogaus karboanhidrazėms
09.3.3-LMT-K-712-02-0006
2017-2019
Lina Baranauskienė (GMC)
Daumantas Matulis (GMC)
Pneumolizino tyrimai imunologiniais metodais
09.3.3-LMT-K-712-02-0094
2017-2019
Indrė Kučinskaitė- Kodzė (GMC)
Aurelija Žvirblienė (GMC)
Erdvinės pavienių ląstelių RNR sekoskaitos metodikos sukūrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0067
2017-2019
Karolis Leonavičius (GMC)
Linas Mažutis (GMC)
Bakterijų koduojamų kolageno tipo baltymų paieška, heterologinė raiška ir charakterizavimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0092
 2017-2019
Rūta Kananavičiūtė (GMC)
Nomeda Kuisienė (GMC)
Membraninių peptidų struktūros tyrimai poliarizacinės spektroskopijos metodais
09.3.3-LMT-K-712-02-0076
2017-2019
Saulius Tumėnas (GMC)
Gintaras Valinčius (GMC)
Alternatyvusis pre-iRNR splaisingas: hipoksijos ir neurogedeneracinių ligų ryšys
09.3.3-LMT-K-712-02-0095
2017-2019
Eglė Jakubauskienė (GMC)
Arvydas Kanopka (GMC)
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
(09.3.3-LMT-K-712-01)
Naujas požiūris į optimalios valiutos erdvės teoriją heterogeninėje Europos Sąjungoje09.3.3-LMT-K-712-01-0123
2018-2022
Svatopluk Kapounek (EF)
III-grupės nitridų MOCVD auginimas Van der Valso epitaksijos metodu naudojant grafeną (GRAFoGaNas)
09.3.3-LMT-K-712-01-0076
2018-2022
Tadas Malinauskas (FF)
Tripletinių būsenų inžinerija organinės optoelektronikos medžiagose
09.3.3-LMT-K-712-01-0084
2018-2022
Karolis Kazlauskas (FF)
Spartūs scintiliatoriai spinduliuotės detektoriams (FARAD)
09.3.3-LMT-K-712-01-0013
2018-2021
 Gintautas Tamulaitis (FF)
Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai
09.3.3-LMT-K-712-01-0071
2018-2021
Holvoet Axel (FilF)
Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-01-0006
2018-2021
Zenonas Norkus (FsF)
Žmogaus ateitis: nauji vaizduotės scenarijai
09.3.3-LMT-K-712-01-0078
2018-2021
Kristupas Sabolius (FsF)
Poststekuliarus būvis 
09.3.3-LMT-K-712-01-0085
2018-2021
Tomas Sodeika (FsF)
Tarp pasirinkimo ir determinizmo: kultūrinė laisvos valios, sėkmės ir atsitiktinumo patyrimo bei konceptualizavimo įvairovė
09.3.3-LMT-K-712-01-0111
2018-2021
Audrius Beinorius (FsF)
ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)
09.3.3-LMT-K-712-01-0018
2018-2021
Audronė Jakaitienė (FsF/MII)
Aromatinių nitrojunginių ir N-oksidų redokso chemija, biochemija ir citotoksiškumas: nauji požiūriai
09.3.3-LMT-K-712-01-0058
2018-2021
Narimantas Čėnas (GMC)
Vienos molekulės TOP-seq - inovatyvi technologinė platforma ankstyvai neinvazinei vėžio ir kitų epigenetinių susirgimų diagnostikai
09.3.3-LMT-K-712-01-0041
2018-2021
Edita Kriukienė (GMC)
DNR polimerazių evoliucijos, pasiskirstymo genomuose ir struktūrinių bei funkcinių savybių tyrimai kompiuteriniais metodais
09.3.3-LMT-K-712-01-0080
2018-2021
Česlovas Venclovas (GMC)
Mikroskysčių technologijos pavienių ląstelių genotipo-fenotipo tyrimams
09.3.3-LMT-K-712-01-0056
2018-2021
Linas Mažutis (GMC)
Naujų bakterinių priešvirusinių sistemų molekuliniai mechanizmai
09.3.3-LMT-K-712-01-0126
2018-2021
Virgis Šikšnys (GMC)
Paribiai ar centrai? Mitybos adaptacijos strategijos ir Vidurio Azijos kalnų priešistorinių bendruomenių reikšmė maisto globalizacijai 
09.3.3-LMT-K-712-01-0002
2018-2021 
Giedrė Motuzaitė-Keen (IF)
Miokardo struktūrinių pokyčių nustatymas ir jų prognostinės vertės įvertinimas pacientams, sergantiems didelio laipsnio aortos vožtuvo angos stenoze
09.3.3-LMT-K-712-01-0105
2018-2021 
Peter Sogaard (MF)
2 tipo miokardo infarkto diagnostikos optimizavimas ir gydymo strategijos sukūrimas
09.3.3-LMT-K-712-01-0148
2018-2021 
Joseph Alpert (MF)
Gilaus konteksto audinių analizė integruotam navikų ir transplantuotų inkstų patologijos modeliavimui
09.3.3-LMT-K-712-01-0139
2018-2021 
Arvydas Laurinavičius  (MF) 
Klampaus tekėjimo sudėtingos geometrijos srityse daugiaskaliai modeliai
09.3.3-LMT-K-712-01-0012
2018-2021
Konstantinas Pileckas (MIF)
Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir algebriniais skaičiais
09.3.3-LMT-K-712-01-0037
2018-2021
Antanas Laurinčikas (MIF)
Kvantinė inžinerija šaltųjų atomų dujose
09.3.3-LMT-K-712-01-0051
2018-2021
Egidijus Anisimovas (FF TFAI)
Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų TESS ir JWST kontekste
09.3.3-LMT-K-712-01-0103 
2018-2021 
Gražina Tautvaišienė (TFAI)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje
(01.2.2-LMT-K-718)
Naujos technologijos rekombinantinių alergenų kūrimui
01.2.2-LMT-K-718-01-0008
2017-2021
Gintautas Žvirblis (GMC)
Plataus spektro dozimetrijos prototipinės sistemos kūrimas įvairios paskirties radiaciniam monitoringui
01.2.2-LMT-K-718-01-0013
2017-2021
Eugenijus Gaubas  (FF)
Ateities fotonikos technologijos: eks
tremalios šviesos šaltiniai ir jų taikymai
01.2.2-LMT-K-718-01-0014
2017-2021
Mikas Vengris (FF)
Pažangios geometrijos nitridinių harmonikų generatorių gamyba ir tyrimas
01.2.2-LMT-K-718-01-0018
2017-2021 Roland Tomašiūnas (FF)
Biokatalizinės sistemos nekrakmolinių poli- ir oligosacharidų konversijai
01.2.2-LMT-K-718-01-0019
2018-2022
Marius Dagys (GMC)
Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai
01.2.2-LMT-K-718-01-0025
2018-2022
Julija Razumienė  (GMC)
Pažangių optoelektronikos medžiagų kūrimas taikant išmaniąją molekulių inžineriją
01.2.2-LMT-K-718-01-0026
2017-2021
Saulius Antanas Juršėnas (FF)
Programinė REST paslaugų sistema realiu laiku tolimai giminingiems baltymams ieškoti ir modeliuoti
01.2.2-LMT-K-718-01-0028
 2017-2021
Mindaugas Margelevičius (GMC)
Bepiločio orlaivio, skirto aptikti ir nukenksminti bepiločius orlaivius kūrimas
01.2.2-LMT-K-718-01-0029
2018-2022
Saulius Rudys (FF)
Neutronų srauto detektavimo sistema su optiniu signalo nuskaitymu
01.2.2-LMT-K-718-01-0041
2017-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas
01.2.2-LMT-K-718-01-0043
2018-2022
Albinas Kuncevičius (IF)
Pacientui savitos plaučių vėžio heterogeninių ląstelių ex vivo modelinės sistemos sukūrimas priešvėžinių vaistų parinkimui personalizuotam gydymui
01.2.2-LMT-K-718-01-0072
2018-2022
Audronė Valerija Kalvelytė (GMC)