VU e.paslaugos

Lietuvos projektai, programos 2017 m.

  

Programa
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba
LMT Nacionalinė mokslo programa "Modernybė Lietuvoje" "Pavasario balsų" mikroistorija: lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė rekonstrukcija (S-MOD-17-7) 2017-2019 P.V.Subačius (FilF)
Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys (S-MOD-17-5) 2017-2019 M.Gutauskas (RSTC)
Vilniaus, Kauno, Gardino ekologija ir sanitarinė-higieninė sistema 1870–1914 m. Europos miestų modernizacijos kontekstuose (S-MOD-17-9) 2017-2019  A. Ambrulevičiūtė (IF)
Gyvenamoji architektūra sovietinėje Lietuvoje: tarp masinės ir individualios (S-MOD-17-21) 2017-2019  M. Drėmaitė (IF)
Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje (S-MOD-17-1) 2017-2019  N. Milerius (FsF)
Seksualinių normų ir elgsenos kaita modernėjančioje Lietuvos visuomenėje (S-MOD-17-6) 2017-2019  V. Klumbys (IF)
Paskutinioji sovietmečio karta kintančios modernybės kontekstuose (S-MOD-17-14) 2017-2019 L. Žilinskienė (FsF)
Politinis lūžis ekrane: pokomunistinė transformacija Lietuvos dokumentiniame kine ir videomedžiagoje (S-MOD-17-13) 2017-2019 A. Mikonis-Railienė (KF)
Politinė katalikybė ir konservatizmas: tradicijos (trans)formacijos (S-MOD-17-8) 2017-2019 J. Dementavičius (TSPMI)
 LMT: Valstybinė litanistinių tyrimų ir skaidos 2016-2024 metų programa 
Lietuviškoji karo samprata tarpukaryje (1918–1940) (LIP-16028)
2016-2018
D. Šlekys (TSPMI)
Algirdas Julius Greimas: idėjos (LIP-16034)
2016-2018
A. Sverdiolas (FilF)
Aukštaičių patarmių fonologija (LIP-16069)
2016-2018
V. Kardelis (FilF)
Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (LIP-16108)
2016-2018
A. Ramonaitė (TSPMI)
Lietuvos Metrikos Teismų knygos: Antrojo Lietuvos Statuto link (LIP-16165)
2016-2018
I. Valikonytė (IF)
Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų žodynuose (LIP-16176)
2016-2018
B. Stundžia (FilF)
Vilniaus pilių gyventojai XIV–XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis (LIP-16181)
2016-2018
P. Blaževičius (IF)
Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas (LIP-16195)
2016-2018
G. Kavaliūnaitė-Holvoet (FilF)
Academia Salensis (LIP-16035)
2016-2017
A. Holvoet (FilF)
Naujų baltistikos veikalų vertimas (LIP-16116)
2016-2017
V. Rinkevičius (FilF)
Algirdas Julius Greimas: asmuo (LIP-16138)
2016-2017
J. Katkuvienė (FilF)
Periodinio mokslo žurnalo „Politologija“ leidyba (LIP-16023)
2016-2018
T. Janeliūnas (TSPMI)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” 51–53 tomų leidyba (LIP-16051)
2016-2018
B. Stundžia (FilF)
Lietuviškos mokslinės literatūros socialinės gerovės tematikoje sklaida - STEPP žurnalo leidyba (LIP-16070)
2016-2018
L. Žalimienė (FsF)
Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ leidyba (LIP-16087) 2016-2018 A. Navickienė (KF)
Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba (LIP-16227) 2016-2018 A. Bumblauskas (IF)
Baltų kalbų istorinė gramatika 2016-2017 M. K. Villanueva Svensson (FilF)
Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika 2016-2018 K. Kirtiklis (FsF)
Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra (kolektyvinė monografija) 2016-2018 D. Čiočytė (FilF)
Perifrastiniai baltų kalbų kauzatyvai 2016-2018 J. Pakerys (FilF)
Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vienos didžiausių Rytų Europos žydų bendruomenių istorija. 2016-2018 J. Verbickienė (IF) 

LMT: Nacionalinė mokslo programa 
"Link ateities technologijų"

Optinis bioplastikų 3D mikro- ir nanoformavimas (LAT-17006)
2017-2018
M. Malinauskas (FF)
Terahercinės spinduliuotės šaltiniai paremti nanometrinių matmenų puslaidininkinių darinių netiesiškumais
2017-2018
A. Lisauskas (FF)
Elektrochrominis/elektrocheminis dujų jutiklis
2017-2019
A. Ramanavičienė (ChGF)
Jonizuojančių spinduliuočių erdvinės ir spektrinės skyros MOCVD GaN sensorių formavimo technologijos kūrimas (LAT-16007)
2016-2018
E. Gaubas (FF)
Spektroskopinė ir fotometrinė šiaurinio dangaus apžvalga EKA PLATO kosminei misijai (LAT-16019)
2016-2018
Š. Mikolaitis (TFAI)
Nitridiniai puslaidininkiai radiacijai atspariems infraraudonosios spinduliuotės detektoriams (LAT-16022)
2016-2018
G. Tamulaitis (FF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė"

Skaitmeninio skaitymo skatinimas kaip skaitmeninės atskirties mažinimo priemonė (GER-002/2017) 2017-2018 E. Macevičiūtė (KF)
Pajamų išlyginimas gyvenimo kelio etapuose socialinių investicijų požiūriu Baltijos šalyse 2017-2018 D.Skučienė (FsF)
Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje 2017-2018 M. P. Šaulauskas (FsF)
Paauglių, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, psichosocialinis funkcionavimas ir mentalizacija  2017-2018 R. Barkauskienė (FsF)
Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata 2017-2018 R. Jusienė (FsF)
Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje
2015-2017
L. Gudžinskas (TSPMI)
Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė
2015-2017
R. Lazutka (EF)
Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė
2015-2017
L. Žalimienė (FsF)
Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link
2015-2017
E. Šumskienė (FsF)
Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai
2015-2017
V. Pakalniškienė (FsF)

 LMT: Nacionalinė mokslo programa "Sveikas senėjimas"      

 Žmogaus karboanhidrazės IX, kaip vėžinių ląstelių žymens, taikymo onkologinių ligų diagnostikai, vaizdinimui bei prognozei, tyrimas
2015-2018
J. Matulienė (GMC)
Baltymų, siejamų su Alzheimerio ligos išsivystymu, sintezės reguliacijos tyrimai
2015-2018
K. Sasnauskas (GMC)
Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms
2015-2018 
J. Urbonavičius (GMC)
Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje
2015-2018
R. Navakauskienė (GMC) 
Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio
2015-2018
D. Baltriukienė (GMC)
Spartusis vėžinių audinių spektrinis analizatorius
2015-2018
V. Šablinskas (FF) 
Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika
2015-2018 
A. Laurinavičius (MF) 
Neinvazinis gliukozės jutiklis
2015-2017
A. Ramanavičius (ChGF)
Naujo multifunkcinio nanobiosensoriaus sukūrimas ankstyvajai kasos vėžio diagnostikai (SEN-01/2016)
2016-2018
K. Strupas (MF)
3D SEM – naujas įrankis tikslingai apibūdinti riebalinį audinį ir nustatyti metabolinių susirgimų ankstyvųjų stadijų faktorius (SEN-02/2016)
2016-2018 
A. Kareiva (ChGF)
Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai (SEN-03/2016)
2016-2018 
A. Laucevičius (MF)
VU projekto partneris
 
 
Sezoninio gripo vakcinos efektyvumo tyrimas hospitalizuotų pagyvenusio amžiaus pacientų grupėje Lietuvoje 2015-2017 metais (SEN-03/2015)
2015-2017
A. Ambrozaitis (MF)
3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (SEN-20/2015)
2015-2018
S. Rekštytė (FF) 
Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas
2015-2018
A. Žvirblienė (BTI) 
Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui (SEN-9/2016)
2016-2018
J. Lazutka (GMF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa "Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"    

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui
2015-2018
D. Žvingila (GMF) 
VU projekto partneris
 
 
 Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai (SIT-1/2015)
2015-2018
E. Meškauskaitė (GMF)
Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (SIT-11/2015)
2015-2018
A. Bukantis (GMF) 
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje (SIT-6/2015)
2015-2018
J. Armalytė (GMF)
Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai (SIT-7/2015)
2015-2018
S. Serva (GMF), L. Kalinienė (BchI) 

LMT: Atviros partnerystės 2016-2019 m. projektai

Csm efektorinio komplekso žymėjimas vienos molekulės FRET eksperimentams (APP-16-028)
2016-2018
G.Tamulaitis (BTI)
Kvantinės fazės ir faziniai virsmai ribotos geometrijos kondensatuose (APP-16-033)
2016-2018
E. Anisimovas (FF, TFAI)
Šviesos gijų ir saviveikos reiškinių valdymas pasitelkiant konkuruojančius kvadratinį ir kubinį netiesiškumus
2016-2018
A. Dubietis (FF)
Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė 2016-2018 I. Urbanavičiūtė (FsF)

Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai

2016-2018

I. Vinogradnaitė (TSPMI)

 LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
2015-2018
A.Streikus (IF)
Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos
2015-2017
I.Čėsnienė (FsF)
Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?
2015-2017
V. Mikelėnas (TF)
 
Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas
2015-2017 
A. Jakaitienė (MII)
Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai 
2015-2017
G. Švedas (TF)
Dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje strategijos modeliavimas
2015-2018
T. Medaiskis (EF)
Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste
2015-2017
E. Kazlauskas (FsF)
Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste
2015-2018
J. Lazauskaitė-Zabielskė (FsF)
Sienų konceptualizacijos XXI amžiuje: diskusijos ir praktikos Vidurio Rytų Europoje
2015-2017
D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Jonas Basanavičius: asmenybė, idėjos, kontekstai
2015-2018
E. Raila (IF)
Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo požiūriu inovatyvias prekes
2015-2017
V.Dikčius (EF)
Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai
2015-2017
A.Kairys (FsF)
Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė
2015-2017
A.Čepas (FSF)
Struktūrinės funkcinės lygtys: projektyviniai srautai, pernešimo operatoriai, Minkovskio klaustuko funkcija ir modulinės formos
2015-2018
G. Alkauskas (MIF)
Molekulinių ir citogenetinių žymenų taikymas ekologiškai pavojingų dirvožemių chroniškam genotoksiškumui tirti
2015-2018
T. Čėsnienė (GMF)
Defektų ir krūvininkų lokalizacijos įtakų spinduliuotei identifikavimas InGaN dariniuose žaliems šviestukams
2015-2018
J. Mickevičius (TMI)
Naujo tipo restrikcijos endonukleazių struktūriniai ir pavienių molekulių tyrimai
2015-2017
M. Zaremba (BTI)
Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas
2015-2018
J. Čelutkienė (MF)
Naujų hepatito E viruso (HEV) diagnostikos priemonių kūrimas ir HEV paplitimo Lietuvoje tyrimai
2015-2018
I. Kučinskaitė-Kodzė (BTI)
Spektroskopinis anglies, azoto ir deguonies tyrimas padrikųjų Galaktikos spiečių žvaigždėse
2015-2018
G. Tautvaišienė (TFAI)
Multiblokiniai polimerai ir šepetiniai jų dariniai 
2015-2018
R. Makuška (CHF) 
Lėtinio streso nulemti aterosklerozės proceso ypatumai: naujų biožymenų paieška ir tyrimas
2015-2018
Z. A. Kučinskienė (MF)
Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime
2015-2018
J. Savickienė (GMC)
Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose
2015-2018
A. Kučinskas (TFAI)
Krūvininkų pernašos ypatumų tyrimas plonuose daugiasluoksnuose hibridinuose dariniuose
2015-2018
K. Genevičius (FF)
Mažųjų nekoduojančių RNR, reguliuojančių Gram-teigiamų pienarūgščių bakterijų atsaką į antimikrobinių veiksnių poveikį, nustatymas ir analizė
2015-2018
G. Vilkaitis (BTI)
Metatmeriškai derinamos šviesos fotometriniai, psichochronometriniai ir kognityviniai efektai
2015-2018
A. Žukauskas (TMI)
Fotoindukuotų vyksmų dinamika baltyminiuose kompleksuose ir modelinėse sistemose
2015-2018
L. Valkūnas (FF)
Nepolinio GaN auginimo ant silicio su retųjų žemės metalų oksidų tarpsluoksniais technologijos kūrimas
2015-2017
T. Malinauskas (TMI)
Naujoviškos optinės gardelės
2015-2017
G. Juzeliūnas (TFAI)
Optiškai aktyvių molekulinių sistemų koherentinių nuo laiko priklausančių spektrų modeliavimo metodų vystymas
2015-2018
D. Abramavičius (FF)
Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo
2015-2018
V. Rutkūnas (MF)
B3 šeimos DNR surišimo domenų struktūros ir funkcijos ryšys (MIP-106/2015)
2015-2018
G. Sasnauskas (BTI)
Energijos lygmenų ir krūvio pernašos parametrų tyrimai naujose bipolinėse organinėse medžiagose (MIP-107/2015)
2015-2018
V. Jankauskas (FF)
Kultūros paveldo objektų spalvinė rekonstrukcija naudojant kietakunį apššvietimą (MIP-096/2015)
2015-2018
R. Vaicekauskas (MIF)
Investicinių portfelių modeliavimas naudojant kvantinį chaosą (MIP-100/2015)
2015-2017
A. Raudys (MIF)
Valstybingumo kraštovaizdis: aplinkos transformavimas Lietuvos istorinėse sostinėse 2017-2019 A. Kuncevičius (IF)
Nematomas atminties balsas kine: poetika, istorija, politika 2017-2019 N. Arlauskaitė (TSPMI)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuoliai katalikai: biogramų sąvadas 2017-2020 R.Witkowski (IF)
Religinio žmogaus atsakomybė: Lietuvos rabiniška mintis tarp racionalizmo ir chasidiško misticizmo 2017-2019 A.K.Pažėraitė (RSTC)
Valstybės ir autochtonų bendruomenių konfliktai: resursų gavyba ir žemėvaldos diskusijos Sibire (Rusijos Federacija) 2017-2020 D.Brandišauskas (IF)
XIII–XVIII a. sausumos keliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: struktūra, architektūra, priežiūra ir funkcionalumas 2017-2020 T.Čelkis (IF)
Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: sinchroninis ir diachroninis tyrimas (S-MIP-17-44) 2017-2020 J.Šinkūnienė (FilF)
Istorinis morfologinis lietuvių leksikografijos tezauras internete 2017-2019 M. Strockis (FilF)
Lietuvos vaikų ir paauglių naudojimasis internetu: grėsmių ir galimybių tendencijos ES šalių kontekste (S-MIP-17-1) 2017-2020 N.Grigutytė (FsF)
Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas (S-MIP-17-2) 2017-2019 D.Plikynas (MII)
Socialinio verslo socialinio-ekonominio poveikio vertinimas: Lietuvos ir Suomijos palyginimas 2017-2020 R.Pučėtaitė (KnF)
Vertybių kaitos Lietuvoje ir Lenkijoje lyginamasis tyrimas 2017-2019 R. Žiliukaitė (FsF)
Diferencialinių lygčių sistemos su neklasikinėmis kraštinėmis sąlygomis 2017-2020 P.Katauskis (MIF)
Paviršinės nanostruktūros skirtos mechanistiniams DNR - baltymo sąveikų tyrimams pavienių molekulių lygyje 2017-2019 E.Manakova (GMC)
Lyties takų bakterijos Gardnerella vaginalis pogrupių ir jiems būdingų virulentiškumo veiksnių tyrimai 2017-2020 M.Plečkaitytė (GMC)
Naujų bioaktyvių mikroorganizmų sintetinamų medžiagų paieška unikalioje gamtinėje aplinkoje: įvairovės, paplitimo ir raiškos tyrimai 2017-2020 N.Kuisienė (GMC)
Karboanhidrazių-slopiklių atpažinimo mechanizmas – priešvėžinės terapijos link 2017-2020 D.Matulis (GMC)
Navijė-Stokso lygtys su bendro tipo nepraslydimo kraštinėmis sąlygomis 2017-2020 K.Pileckas (MIF)
Perovskitų lazeris 2017-2020 S.Juršėnas (TMI)
Nehomogeniniai rizikos modeliai draudime ir finansuose 2017-2020 J.Šiaulys (MIF)
Diazinų dariniai - trečios kartos spinduoliai organinei optoelektronikai 2017-2020 S.Tumkevičius (CHGF)
Tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdara Paukščių Tako Didžiojoje Gulbės properšoje 2017-2019 S.A.Kazlauskas (TFAI)
Struktūriniai ir funkciniai prokariotinių Argonaute baltymų tyrimai 2017-2020 M. Zaremba (GMC)
Baltymų ir jų kompleksų struktūrinių savybių analizė ir prognozavimas panaudojant tarpatominių kontaktų plotus bei evoliucinę informaciją 2017-2020 Č.Venclovas (GMC)
Duomenų analizės matematiniai pagrindai 2017-2020 A.Račkauskas (MIF)
Šviesos konversijos našumo organiniuose sluoksniuose didinimas taikymams optoelektronikoje 2017-2020 K. Kazlauskas (TMI)
Centrinėje Europoje ant spygliuočių augalų gyvenančių amarų rūšių (Hemiptera: Adelgidae, Lachnidae) įvairovės ir ekologinės specifikos tyrimai 2017-2020 R.Rakauskas (GMC)
Šviesai jautrios selektyvios sąveikos grupės biosintetinių baltymų manipuliavimui 2017-2020 S.Klimašauskas (GMC)
Komoiterinis atvirų biologinių sistemų modeliavimas: augančios bakterijos ir mikroreaktoriai  2017-2020 R. Baronas (MIF)
Sekreciją padidinančių K.lactis mutacijų tyrimai bei jų panaudojimas rekombinantinius baltymus supersekretuojančių mielių kamienų kūrimui 2017-2020 A.Gedvilaitė (GMC)
Vienos ląstelės technologija genominio DNR modifikavimo tyrimui ir neuroblastomos epigenetinio heterogeniškumo analizė 2017-2020 E.Kriukienė (GMC)
Mažo aukščio algebrinių skaičių aritmetinės ir analizinės savybės 2017-2020 P.Drungilas (MIF)
Dviejų lygmenų optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai 2017-2020 R.Paulavičius (MII)
Nespindulinės rekombinacijos keliai nepoliniuose ir pusiau poliniuose InGaN dariniuose 2017-2020 S.Nargelas (TMI)
Naujų liuminescuojančių saugos pigmentų sintezė ir tyrimas 2017-2019 A. Katelnikovas
I-F tipo CRISPR-Cas sistemos tyrimai ir praktinis pritaikymas 2017-2020 G.Tamulaitienė
Nauji radikalinių reakcijų taikymai organinėje sintezėje 2017-2020 E.Orentas (CHGF)
Intelektinės negalios ir įgimtų anomalijų genetinės architektūros identifikavimas 2017-2020 E.Preikšaitienė (MF)
BMR kvadrupolinės relaksacijos teorinių modelių vystymas ir taikymai 2017-2020 K.Aidas (FF)
Subtraktyviojo ir adityviojo lazerinio mikroapdirbimo sinergija skaidrių mikrotechnologijų kūrimu 2017-2020 D.Paipulas (FF)
Inovatyvūs stochastinės globalios optimizacijos metodai 2017-2019 A.Žilinskas (MII)
Poinsultinės būklės pacientų prieširdžių aritmijų ilgalaikės netrukdančios stebėsenos metodai (S-MIP-17-81) 2017-2019 A. Aidietis (MF)
Fotoninių kristalų mikrolustinis lazeris (S-MIP-17-109) 2017-2020 V.Purlys (FF)
Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje 2017-2019 E. Lesinskas (FsF)
Delinkventiškų paauglių elgesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimu 2017-2020 A. Laurinavičius (FsF)
Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos 2017-2019 I. Juozeliūnienė (FsF)
Savižudybių problema sveikatos apsaugos sistemoje: pagalbos siekimas ir veiksmingumas  2017-2019  P.Skruibis (FsF)
 VU projekto partneris
 
 
Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai (MIP-060/2015)
2015-2018
A. Novičkovas (TMI)
Šiuolaikinės technologijos naviko kompleksiškumo tyrimams (S-MIP-17-54) 2017-2020  L.Mažutis (GMC)
Atmosferinio azoto fiksacijos vaidmuo didžiausioje eutrofikuotoje Europos lagūnoje 2017-2020 R. Stanislauskienė (GMC)
Imunologinių, genetinių, epigenetinių veiksnių analizė autoimuninių artritų etiopatogenezėje 2017-2020   
Multimodalus ugdymas:filosofinės prielaidos ir problemos (S-MIP-17-37) 2017-2020  
Spartūs magnetovaržiniai procesai nanostruktūruotų manganitų sluoksnių jutikliuose, skirtuose elektromagnetinio formavimo įtaisų monitoringui 2017-2020  

 LMT: Bendra Lietuvos - Ukrainos mokslinių tyrimų programa

 Sąveikaujančių su Epštein-Baro viruso branduoliniais antigenais baltymų XAP-2, UCKL-1 ir MRPS 18-2 ekspresijos palyginimas normaliajame kepenų audinyje ir hepatoceliulinės karcinomos židiniuose
2016-2017
 V. Liakina (MF)
Nauji multiferoikai ir superjoniniai laidininkai akustoelektronikai ir kietojo kūno jonikai
2016-2017
 J. Banys (FF)
Molekulinių ir joninių nano-spiečių liotropinių skystųjų kristalų vandens tirpaluose BMR ir virpesinė spektrometrija
2016-2017
 V. Balevičius (FF)
Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis
2016-2017
 G. Kirkienė (IF)

LMT: Bendra Lietuvos - Latvijos - Kinijos (Taivano) programa

 

Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką
2016-2018 
D. Matulis (BTI)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rudbergo atomus
2016-2018
J. Ruseckas (TFAI)
Funkcinis mitochondrinių ligų įvertinimo ir biožymenų nustatymo modelis
2015-2017
A. Utkus (MF)
Naujų (deaza) purino - triazolo konjuguotų sistemų sintezė ir jų fluorescentinių savybių taikymas
2015-2017
S. Tumkevičius (ChF)
Prioninio peptido agregatais inicijuotos prioninio baltymo agregacijos tyrimas (TAP LLT-17-006)
2017-2019
V. Smirnovas (GMC)
Žmogaus parvovirusų B19, HboV ir hPARV4 vaidmens uždegiminiuose neurologiniuose susirgimuose tarpdicsiplininiai tyrimai (TAP LLT-17-012)
2017-2019
R.Petraitytė-Burneikienė (GMC)
Metalo-Organinių karkasų nanoarchtektonika: dizainas, dielektrinės savybės ir organinė katalizė (TAP LLT-17-018)
2017-2019
R.Grigalaitis (FF)

LMT: Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

  
Nestacionarūs optiniai procesai kompensuotame silicio karbide ir chalkogenidų 2D puslaidininkiuose (TAP LB17-001)
 2017-2018
 V. Grivickas (TMI)
Multifunkcinės keramikos su SiC ir anglies nanodalelių intarpais
2017-2018
J. Macutkevič (FF)
Informatyvių genetinių žymenų tyrimas siekiant individualizuoti sergančiųjų pomenopauzine osteoporoze gydymą antirezorbciniais vaistais
2017-2018
V. Alekna (MF)

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas"

 

 

 

 

Europos kaimas: Lietuvos ir Prancūzijos kaimo raidos skirtumų analizė (TAP-LZ-17-001)
2017-2018
 J. Mačiulytė (CHGF)
Tuščiavidurių anglies sferų ir mezoporėtos anglies dielektrinės ir elektrinės savybės (TAP-LZ-17-003)
2017-2018
 J. Macutkevič (FF)
Sluoksniuotų perovskitų ir pirochloro struktūros junginių liuminescencijos savybių tyrimai (TAP-LZ-17-004)
2017-2018 
 A. Katelnikovas (CHGF)
Archėjų-eukariotų DNR replikacijos baltymai bakterijose ir jų mobiliuose genetiniuose elementuose: kilmė, įvairovė ir pasiskirstymas (TAP-LZ-17-007)
2017-2018
Č. Venclovas (JGMC)
Magnetinių nanomedžiagų sintezė aplinkai draugišku zolių-gelių metodu ir jų taikymas medicinoje (TAP-LZ-17-009)
2017-2018
A. Kareiva (CHGF)
Kompozitinių kietųjų elektrolitų gamyba ir pritaikymas elektrocheminiams įtaisams (TAP-LZ-17-011)
2017-2018
E.Kazakevičius (FF)

 LMT: Lietuvos - Japonijos mokslinių tyrimų programa 

Organinio lazerinio tranzistoriaus sukūrimo linkme
2015-2017
S. Juršėnas (TMI)
 Geresnėmis kaulų priauginimui savybėmis pasižyminčių žemo kristališkumo kalcio fosfatų sintezė ir šių implantų pradinis in vivo vertinimas
2015-2017
A.Kareiva (CHGF)
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija
2016-2018
J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose
2016-2018
M. Ivanov (FF)

 LMT:Reikminių tyrimų projektai

Modernios bepiločių orlaivių aptikimo ir nukenksminimo priemonės
 2016-2017
S.Rudys (FF)
LMT: M-ERA NET2 FunctionaL Inorganic layers for Next Generation Optical devices (FLINGO) 2016-2019 R.Tomašiūnas (FF)
Planarinės struktūros kietakūnės
baterijos; (angl. Planar
architecture all solid state
batteries, PLARASBAT)
2017-2019
 
E.Kazakevičius (FF)
 Valstybinė Lietuvių kalbos komisija Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas  2015-2017  M. Ramonienė (FilF)
MITA
Prototipas valdomos trukmės impulsų paketų išskyrimui iš didelio pasikartojimo dažnumo nuolatinio kaupimo femtosekundinių lazerių TPP-01-48
2017-2018
R.Grigonis (FF) ir 
UAB "Optolita"
Analizatoriaus skirto karbamido masės dalies nustatymui pramoniniuose mėginiuose vystymas TPP-01-054
2017-2018
J. Razumienė (GMC) ir 
UAB "Bioanalizės sistemos"
Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas (SAM) Bendradarbiavimu pagrįsto savižudybės rizikos įvertinimo ir valdymo (CAMS) metodo diegimas sveikatos priežiūros įstaigose  2017-  
Vaisiaus poveikio alkoholiu paplitimo ir alkoholio įtakos naujagimių medžiagų apykaitai tyrimas Lietuvoje  2017-