Podoktorantūros stažuotės

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant šias finansavimo schemas:

  • Marie Skłodowska–Curie veiklos (individualios stipendijos (angl. Individual Fellowships (IF) - parama patyrusiems tyrėjams, esant tarptautiniam ar tarpsektoriniam mobilumui; COFUND schemos - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/). Dėl papildomos informacijos kreiptis į Žemartą Budrį, zemartas.budrys@cr.vu.lt;
  • Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuočių konkursas (http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius);
  • Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių konkursas (žr. žemiau);
  • kitos nacionalinės ir tarptautinės programos.

 


DĖMESIO! PRATĘSIAMAS PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ TEMŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKAS. PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI 2018 M. GRUODŽIO 4 D. 24 VAL.

 

Vilniaus universitetas suteikia galimybes daktaro laipsnį įgijusiems jauniems mokslininkams iš kitų mokslo ir studijų institucijų įsijungti į universiteto vykdomus mokslinius tyrimus, vadovaujant stažuotės vadovui įgyti naujų tyrimų įgūdžių ir mokslinių žinių, pasinaudoti universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Paprastai stažuotė trunka iki dvejų metų. Stažuotės gali vykti visų mokslo sričių tematikose.

Kvietimas teikti pasiūlymus podoktorantūros stažuočių temų atrankos konkursui

2018-10-11

Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) kviečia Universiteto mokslininkus teikti pasiūlymus podoktorantūros stažuočių temų atrankos konkursui. Podoktorantūros stažuočių temų atranka vykdoma įgyvendinant Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Rektoriaus įsakymu 2018-10-01 Nr. R-525. Paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 6 d. 24:00 val.

Podoktorantūros stažuočių temų atranka – tai Universitete vykdomo podoktorantūros stažuočių konkurso pirmasis etapas. Šiame etape bus atrinktos podoktorantūros stažuočių temos, kurių vykdymui stažuotojai konkurso būdu bus atrinkti antrajame etape.

Antrasis etapas – kandidatų į stažuotojus atranka – bus skelbiamas vėliau.

Galimi pareiškėjai – Universiteto mokslininkai (potencialūs stažuočių vadovai).

Stažuočių temų aprašymų (toliau – Pasiūlymai) teikimo tvarka

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu. Potencialūs stažuočių vadovai turi užpildyti Pasiūlymo podoktorantūros stažuočių temų atrankos konkursui formą, kuri kartu su Universiteto kamieninio padalinio (toliau – KAP) vadovo teikimu (pateikiamas skenuotas dokumentas) atsiunčiama į Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyrių adresu . Teikimas turi būti pasirašytas KAP vadovo, jame turi būti nurodyta suma, kurią KAP įsipareigoja skirti stažuočių vykdymui (Aprašo 5 punktas).

Potencialus stažuotės vadovas, turintis finansavimo šaltinį siūlomai stažuotės temai, gali teikti pasiūlymą tiesiogiai adresu , nurodydamas iš kokių lėšų bus finansuojama stažuotė.

Pasiūlymą prašome atsiųsti Word formatu, siekiant išvengti pakartotinio teksto rinkimo, skelbiant atrinktų temų sąrašus.

Pasiūlymų vertinimas ir atranka

Pasiūlymus vertins Rektoriaus įsakymu sudaryta podoktorantūros komisija, kuri atrinks perspektyviausias stažuočių temas, atsižvelgdama į Universiteto bei KAP strateginius tikslus. Pasiūlymų vertinimas bei atranka atliekami ir podoktorantūros stažuočių temos atrenkamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos.

Papildoma informacija

Konkurso rezultatai ir su konkursu susiję dokumentai skelbiami Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/mokslas/moksliniai-tyrimai/podoktoranturos-stazuotes

Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia Simona Akamauskaitė tel. (8 5) 268 7095, e. p. . Darbo laikas: I–IV 7.30–16.30 val.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos