Podoktorantūros stažuotės

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant šias finansavimo schemas:

  • Marie Skłodowska–Curie veiklos (individualios stipendijos (angl. Individual Fellowships (IF) - parama patyrusiems tyrėjams, esant tarptautiniam ar tarpsektoriniam mobilumui; COFUND schemos - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/). Dėl papildomos informacijos kreiptis į Žemartą Budrį, zemartas.budrys@cr.vu.lt;
  • Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuočių konkursas (http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius);
  • Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių konkursas (žr. žemiau);
  • kitos nacionalinės ir tarptautinės programos.

 

DOKUMENTAI

Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašas (lietuviškai)

Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašas (angliškai)

Pasiūlymo podoktorantūros stažuočių temų atrankos konkursui forma (lietuviškai)

Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuotės paraiška (lietuviškai)

Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuotės paraiška (angliškai)

Nešališkumo pasižadėjimas (lietuviškai)

Nešališkumo pasižadėjimas (angliškai)

  

KONKURSAS

Kvietimas teikti paraiškas podoktorantūros stažuotojų atrankos konkursui

Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) kviečia tyrėjus teikti paraiškas podoktorantūros stažuotojų atrankos konkursui psichologijos, politikos mokslų, vadybos, biologijos, biochemijos ir informatikos mokslo kryptyse. Podoktorantūros stažuotės trukmė – iki dvejų metų.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 17 d. 23:59 val.

Galimi pareiškėjai – tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį, suteiktą užsienio arba kitos (ne Universiteto) Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kuriam nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (laikotarpis, kurio metu asmeniui buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, į šį 5 metų laikotarpį neįtraukiamas).

Stažuotojų paraiškų (toliau – Paraiškos) teikimo tvarka

Tyrėjai turi užpildyti Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuotės paraišką (Aprašo 2 priedas).

Paraišką sudaro:

  1. Laisvos formos gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (CV), nurodant 1–3 mokslininkus bei jų kontaktus, kurie galėtų rekomenduoti stažuotoją.
  2. Mokslinių publikacijų sąrašas ir (ar) patentų sąrašas (išvardykite iki 10 svarbiausių publikacijų).
  3. Daktaro diplomo kopija (pateikiama po disertacijos gynimo).

Paraiška kartu su nurodytais dokumentais (stažuotojo pasirašytais) turi būti pateikta elektroniniu paštu

Tyrėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką.

Siūlomos podoktorantūros stažuočių temos

Humanitariniai ir socialiniai mokslai:

Fiziniai ir biomedicinos mokslai:

 

Paraiškų vertinimas ir atranka

Podoktorantūros stažuotojų atranka vykdoma įgyvendinant Vilniaus Universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Rektoriaus įsakymu 2018-10-01 Nr. R-525.

Konkurso rezultatai (vėliausiai iki balandžio 15 d.) ir su konkursu susiję dokumentai bus skelbiami Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/mokslas/moksliniai-tyrimai/podoktoranturos-stazuotes.

Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia Simona Akamauskaitė tel. (+370 5) 268 7095, e. p. .

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos