VU e.paslaugos

Tarptautiniai mokslo projektai 2018 m.

ES programa "Horizontas 2020"


Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Tuneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures (TUMOCS) 2015-2018

J. Banys (FF), A. Kareiva (CHGF)

Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms (SELECTA) 2015-2018 H. Cesiulis (CHGF)
Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea (INMARE) 2015-2019 R. Meškys (GMC)
Advanced European Infrastructures for Detectors and Accelerators (AIDA 2020) 2015-2019 J.V. Vaitkus (TMI), E. Gaubas (TMI), G.Tamulaitis (FF)
The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures (LaserLab-Europe) 2015-2019 V. Sirutkaitis (FF)
EUROPLANET 2020 Research Infrastrukcture (EPN2020-IR) 2015-2019 G. Tautvaišienė (TFAI)
Sonic Drilling coupled with Automated Mineralogy and chemistry On-Line-On-Mine-Real-Time - SOLSA 2016-2020 S. Gražulis (GMC)
EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment 2016-2019 R. Vilpišauskas (TSPMI)
Spin Transport in Interacting Spin-Orbit Coupled Systems - SPINSOCS 2016-2018 J. Armaitis (TFAI), G. Juzeliūnas (TFAI)
High throughput screening of single-cells using droplet microfluidics - Cells-in-drops 2016-2018 L. Mažutis (GMC), K. Sasnauskas (GMC)
Eat me microglia: lipid scrambling as a signal for synaptic pruning (LIPSYNING) 2016-2018 U. Neniškytė (GMC), A. Alaburda (GMC)
European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI) 2016-2019 E. Gefenas (MF)
Single-cell temporal tracking of epigenetic DNA marks (ERC-AdG) 2017-2022 S. Klimašauskas (GMC)
Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties  (Transfer) 2017-2021 A. Kareiva (CHGF)
Multiscaled Smart Metallic and Semiconductor Electrodes for Electrochemical Processing and Devices (SMARTELECTRODES) 2018-2021 H. Cesiulis / N. Tintaru (CHGF)
Novel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection (CanBiose) 2018-2021 A. Ramanavičienė (CHGF)
Life Sciene Alliance: Closing Research and Innovation Divide in EU (Alliance4Life) 2018-2019 Mokslo ir inovacijų departamentas
     
     

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa "Žiliberas"

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Sluoksniuotų perovskitų ir pirochloro struktūros junginių liuminescencijos savybių tyrimai (TAP-LZ-17-004) 2017-2018 J.Mačiulytė (CHGF)
Archėjų-eukariotų DNR replikacijos baltymai bakterijose ir jų mobiliuose genetiniuose elementuose: kilmė, įvairovė ir pasiskirstymas (TAP-LZ-17-007) 2017-2018 Č. Venclovas (GMC)
Magnetinių nanomedžiagų sintezė aplinkai draugišku zolių-gelių metodu ir jų taikymas medicinoje (TAP-LZ-17-009) 2017-2018 A. Kareiva (CHGF)
Kompozitinių kietųjų elektrolitų gamyba ir pritaikymas elektrocheminiams įtaisams (TAP-LZ-17-011) 2017-2018 E.Kazakevičius (FF)

Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Muziejus kaip vyraujančių ir alternatyvių naratyvų polilogo erdvė: nuo teorijos link praktikos (P-LU-18- 66)  2018-2019  R. Šermukšnytė (IF)
Nanohibridinės liuminescencinės medžiagos iš įterptų silicio dioksido nanosferų, funkcionalizuotų lantanoidų kompleksais (P-LU-18- 36) 2018-2019  A. Beganskienė (CHGF)
Hibridinių nano-struktūrų sudarytų iš TiO2 ir ZnO modifikuotų bio-molekulėmis taikymas optoelektroniniuose biologiniuose jutikliuose (P-LU-18- 53) 2018-2019 A. Ramanavičius (CHGF)
Didelio skaisčio fotoninių kristalų mikrolustinis lazeris (P-LU-18- 51) 2018-2019 M. Peckus (FF)

Bendra Lietuvos - Baltarusijos mokslinių tyrimų programa

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
 Nestacionarūs optiniai procesai kompensuotame silicio karbide ir chalkogenidų 2D puslaidininkiuose (TAP LB17-001) 2017-2018 V. Grivickas (TMI)
Multifunkcinės keramikos su SiC ir anglies nanodalelių intarpais 2017-2018 J. Macutkevič (FF)
Informatyvių genetinių žymenų tyrimas siekiant individualizuoti sergančiųjų pomenopauzine osteoporoze gydymą antirezorbciniais vaistais 2017-2018 V. Alekna (MF)

Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Priešvėžinių farmacinių junginių kūrimas naudojant lyderinio junginio - taikinio sąveikos struktūrą bei energetiką 2016-2018 D. Matulis (BGMC)
Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant Rydbergo atomus 2016-2018 J. Ruseckas (TFAI)
Prioninio peptido agregatais inicijuotos prioninio baltymo agregacijos tyrimas 2017-2019 V. Smirnovas (GMC)
Žmogaus parvovirusų B19, HboV ir hPARV4 vaidmens uždegiminiuose neurologiniuose susirgimuose tarpdicsiplininiai tyrimai  2017-2019 R. Petraitytė-Burneikienė (GMC)
Metalo-Organinių karkasų nanoarchtektonika: dizainas, dielektrinės savybės ir organinė katalizė 2017-2019 R. Grigalaitis (FF)
Fotosensorius GeSn pagrindu – nuo fundamentinių tyrimų iki taikymų (P-LLT- 18-6) 2018-2020  P. Ščajev (FF)
Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiais su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivanyje: tęstinis tyrimas 2018-2020 R. Jusienė (FsF)

Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų programa

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Ultraplačiajuostė relaksorių dielektrinė spektroskopija 2016-2018 J. Banys (FF)
Pagerintų savybių pjezoelektrikų ir dielektrikų sukūrimas dėl didelio tankio išorinių morfotropinių sandūrų sudarymo nanostruktūrizuotose keramikose 2016-2018 M. Ivanov (FF)
Sunkiųjų elementų struktūros ir savybių teorinis tyrimas siekiant nustatyti gravitacinių bangų šaltinius (P-LJB-18-3) 2018-2020 G.Gaigalas (TFAI)

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment (Grant Holder) 2016-2018 R. Laužikas (KF)
Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms (CA16221) 2017-2021 G. Juzeliūnas (FF TFAI), E. Anisimovas  (FF TFAI)
Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaboration (CA16223) 2017-2021 G. Vaitkevičienė (MF), V. Dirsė (MF)
Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases (MouseAGE) (BM1402) 2014-2018 R. Navakauskienė (GMC), V. Borutinskaitė (GMC)
Non-globular proteins: from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology (BM1405) 2014-2019 V. Smirnovas (GMC), G. Valinčius (GMC)
Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond CA15104 2015-2020 R. Aleksiejūnas (FF), K. Svirskas (FF)
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (CA15107) 2015-2020 J. Macutkevič (FF), J. Banys (FF)

Open Multiscale Systems Medicine (CA15120)
2015-2020

J. Bernatavičienė (MII), P. Treigys (MII)

The European research network on types for programming and verification (CA15123)

2015-2020

A. Lopata (KHF), I. Veitaitė (KHF)

A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (CA15124)

2015-2020

P. Treigys (MII), J. Bernatavičienė (MII)

Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (CA15126)

2015-2020

D. Matulis (GMC), A. Zubrienė (GMC)

Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (CA15135)

2015-2020

A. Zubrienė (GMC), L. Baranauskienė (GMC)

European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (CA15136)

2015-2020

M. Mačernis (FF), J. Šulskus (FF)

European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (CA15137)

2015-2020

J. Šinkūnienė (FilF), A. Ruskan (FilF)
European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge(CA15138) 2015-2020 V. Borutinskaitė (GMC), R. Navakauskienė (GMC)
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (CA15140) 2015-2020 A. Lančinskas (MII), A. Žilinskas (MII)
Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development (CA15221) 2016-2020 J. Šinkūnienė (FilF), L. Skurvydienė
European Network for cost containment and improved quality of health care (CA15222) 2016-2020 D. Krikščiūnienė (KHF), V. Sakalauskas (KHF), M. Liutvinavičius (KHF)
European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (CA16102) 2016-2021 R. Barkauskienė (FsF), A. Adler (FsF)
Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases (CA16112) 2016-2021 V. Smirnovas (GMC), L. Baranauskienė (GMC)
Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos (CA 16119) 2016-2021 A. Kučinskas (FF), V. Dobrovolskas (FF)
In vitro 3-D total cell guidance and fitness (CA16119) 2016-2021 D. Baltriukienė (GMC), V. Bukelskienė (GMC)
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (CA16213) 2017-2021 V. Vaitkevičius (GMC), I. Kelpšienė 
Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites (CM1307) 2013-2018 J. Šarlauskas (GMC), N. Čėnas (GMC)
The European Upconversion Network: From the Design of Photon-upconverting Nanomaterials to (Biomedical) Applications (CM1403) 2014-2018 A. Katelnikovas (CHGF), R. Rotomskis  (FF)
MOLIM: MOLecules In Motion (CM1405) 2014-2019 K. Aidas (FF), J.Čeponkus (FF)
Epigenetic Chemical Biology (CM1406)  2014-2019 S. Jarmalaitė (GMC), J. Lazutka (GMC)
Challenging organic syntheses inspired by nature: from natural products chemistry to drug discovery (CM1407) 2014-2019 D. Matulis (GMC), D. Tauraitė (GMC)
A European Network for a harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical water prediction (ES1404) 2014-2018 E. Rimkus (CHGF), J. Kažys (CHGF)
Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink) (FP1305)  2013-2018 A. Aučina (BS), A. Skridaila (BS)
Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS) (IC1305) 2013-2018 A. Lančinskas (MIF)
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) (IC1406) 2014-2019 V. Medvedev (MII), O. Kurasova (MII)
Ageism: A Multi-National, Interdisciplinary Perspective (IS1402) 2014-2018 G. Rapolienė (FsF), U.L. Orlova (FsF)
Evolution of REading in the Age of Digitisation (E-READ (IS1404) 2014-2018 E. Macevičiūtė (KF), A. Gudinavičius (KF)
The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (IS1410) 2014- V. Pakalniškienė (FsF), A. Kairys (FsF)
Modern tools for spectroscopy on advanced materials: A European Modelling Platform (EUSpec) (MP1306) 2013-2018 J. Macutkevic (FF), V. Samulionis (FF) 
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) (MP1307) 2013-2018 V. Kažukauskas (FF, TMI), V. Kalendra (FF)
Towards an Oxide-Based Electronics (TO-BE)MP1308 2013-2018 M. Ivanov (FF), R. Mackevičiūtė (FF)
Nanoscale Quantum Optics (NQO) (MP1403) 2014-2018 R. Tomašiūnas (TMI)
Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar) (MP1406) 2014-2019 V. Kažukauskas (FF, TMI), M. Pranaitis (KF)
Origins and evolution of life on Earth (TD1308) 2013-2018 G. Tautvaišienė (VU TFAI)
Fast advanced Scintillator Timing (FAST) (TD1401) 2014-2018 G. Tamulaitis (TMI), S.Nargėlas (TMI)
Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH) (TD1403) 2014-2018 O. Kurasova (MII), V. Medvedev (MII)
Renewable Energy and Landscape QualitY (RELY) (TU1401) 2014-2018 D. Veteikis (CHGF), P. Kavaliauskas (CHGF)

Kitos tarptautinės programos

Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Functional Inorganic layers for Next Generation Optical devices (FLINGO) 2016-2019 R. Tomašiūnas (TMI)
Integrated Studies of Crustal PermeabilityBased on Environmental Isotopes, Noble Gases Data and Shaloww-Deep Groundwater Mass-Transport Modeing in the Surrounding Area of Ignalina Nuclear Power Plant  2016-2019

 R. Mokrik (CHGF)

Experimental nuclear and particle physics center at the Faculty of Physics of Vilnius University 2018-2021 A. Juodagalvis (FF)