Mokslinių publikacijų rūšys

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ RŪŠYS

 

AUGALŲ VEISLIŲ REGISTRACIJA

A
Lietuvos augalų veislių tyrimo centro vykdoma registracija A2
Tarptautinę ekspertizę praėjusių augalų veislių registracija A1
KNYGOS K
Informaciniai leidiniai K3
Atlasai, žemėlapiai K3e
Enciklopedija K3c
Kiti informaciniai leidiniai K3f
Vadovas K3d
Žinynas K3b
Žodynas K3a
Kitos knygos K4
Kitos knygos K4d
Literatūros ir meno kritika K4e
Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos K4a
Mokslo šaltinio publikacija (kai publikuojamas vienas dokumentas) K4a4
Mokslo šaltinių publikacijos (dokumentų rinkinys nuo se... K4a1
Mokslo šaltinių publikacijos (dokumentų rinkinys XXa. p... K4a2
Mokslo šaltinių publikacijos (dokumentų rinkinys XX-XXI... K4a3
MTD, projektų ir kitos ataskaitos K4c
Teisės aktų komentarai K4b
Monografijos K1
Mokslo studija K1b
Monografija K1a
Teorinis, sintetinis mokslo darbas K1c
Studijų literatūra K2
Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas K5
Knygos dalis (skyrius) Y
KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS T
Konferencijų pranešimų tezės recenzuojamuose leidiniuose T1
Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose T2
MENO KŪRINYS M
MOKSLO RECENZIJA C
Recenzija DB Thomson Reuters Web of Science C1
Recenzija kitose DB C4
Recenzija kituose recenzuojamuose leidiniuose C5
Recenzija LMT patvirtintose DB C3
Recenzija mokslo, meno, kultūros leidinyje C7
Recenzija mokslo-populiarinimo leidinyje C6
Recenzija Thomson Reuters Web of Science pagrindinių žurnalų sąraše C2
MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS IR MOKSLO PALIKIMO PUBLIKACIJOS L
PATENTAI N
Kiti patentai N6
Patentai, įregistruoti Europos patentų biure EPO N1
Patentai, įregistruoti Japonijos patentų biure JPO N3
Patentai, įregistruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure N2
Patentai, įregistruoti kitose šalyse N4
Patentai, įregistruoti Lietuvoje N5
Patentinė paraiška Europos patentų biurui EPO N7
Patentinė paraiška Japonijos patentų biurui JPO N9
Patentinė paraiška JAV patentų ir prekių ženklų biurui ... N8
Patentinė paraiška kitų šalių patentų biurams N12
Patentinė paraiška Lietuvos patentų biurui N10
Patentinė paraiška WIPO biurui N11
STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ P
Straipsniai nerecenzuojamuose leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų medžiagą P2
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje P2c
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje P2b
Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje P2a
Straipsniai recenzuotuose leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų medžiagą P1
STRAIPSNIAI SERIALINIUOSE IR VIENKARTINIUOSE LEIDINIUOSE S
Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) S8
Straipsnis DB Thomson Reuters Web of Science S1
Straipsnis kitose DB S4
Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose S5
Straipsnis LMT patvirtintose DB S3
Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose S7
Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje S6
Straipsnis Thomson Reuters Web of Science pagrindinių žurnalų sąraše S2
VERTIMAI V
Knyga (vertimas) V1
Knygos dalis (vertimas) V2
Straipsnis (vertimas) V3