VU e.paslaugos

Chemija

Cemijos istorijaLietuvos chemijos istorija : nuo seniausiu laiku iki 2008 metu
Vilniaus universitetas, Fiziniu ir technologijos mokslu centras
Sudarytojos Raimonda Daiva Jankauskiene, Danute Ona Kimtiene

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014.– 772
ISBN 978-609-459-346-8

Knyga atspindi chemijos ištakas, destyma Lietuvos vidurinese, aukštesniosiose ir aukštosiose moky- klose specialistams ir nespecialistams, Lietuvos chemijos mokslo raida XVIII–XIX a., Stepono Batoro ir nepriklausomos Lietuvos chemiku mokslinius darbus, chemijos moksla Lietuvoje po Antrojo pa- saulinio karo akademiniuose specializuotuose institutuose, šakiniuose institutuose ir laboratorijose, chemijos pramone nuo seniausiu gamtos reiškiniu pritaikymo buityje iki šiuolaikines aukštosiomis technologijomis besiremiancios pramones. Supažindina su svarbiausiu istorijos varikliu – žmone- mis, del kuriu smalsumo, darbštumo ir pasiaukojimo turime žymiu pasaulyje Lietuva garsinanciu mokslo ir mokymo specialistu, biotechnologijos imoniu.

 


 

Biochem inst 2013 m atakaitaVILNIAUS UNIVERSITETO BIOCHEMIJOS INSTITUTO 2013 METŲ MOKSLINĖS VEIKLOS ATASKAITA
Sudarymas: Kastis KRIKŠTOPAITIS, Valdas LAURINAVIČIUS, Gintaras VALINČIUS, Virginija BUKELSKIENĖ, Regina JANČIENĖ, Narimantas ČĖNAS, Rūta NAVAKAUSKIENĖ, Mindaugas VALIUS