Kvietimai

Kvietimas dalyvauti tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje (Transnational Access Research Visit Programme)

2017-09-21 15:36

Švedijos Karališkojo technologijos universiteto PDC centras (angl. The PDC Center for High Performance Computing at the KTH Royal Institute of Technology) siūlo dalyvauti ES finansuotame projekto – HPCEuropa3 tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje. KTH/PDC (https://www.pdc.kth.se/) yra vienas iš 10 partnerių, dalyvaujančių šiame projekte.

Vienas iš šio projekto tikslų pritraukti mokslininkus iš Baltijos šalių, kurie specializuotųsi arba siektų įgyti žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing).

Projekto trukmė: 2017.05.01 – 2021.04

Tikslinė grupė: magistrantai, doktorantai, postdoktorantai ir profesoriai.

Paraiškos anglų kalba teikiamos iki lapkričio 16 d. projekto elektroninėje svetainėje.

Vizito trukmė: tarp 3 ir 13 savaičių.

Apmokamos išlaidos: kelionės, maisto, vietinio transporto ir apgyvendinimo išlaidos.

Reikalavimai:

 • būti susipažinus su Beskow kompiuterizuoto skaičiavimo systema naudojama PDC centre;
 • turėti išmanymą/žinias savo pasirinktoje mokslinio tyrimo tematikoje (vizito pabaigoje reikės pateikti dvi ataskaitas ir užpildytą klausimyną);
 • turėti šiek tiek žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing) rekomenduotina, bet nebūtina.

Nėra jokių apribojimų vienam mokslininkui teikti paraiškas keletą kartų į skirtingus kvietimus.

Papildoma informacija: http://www.hpc-europa.eu/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT)

2017-09-21 15:32

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).

Galimi išvykos tikslai:

 • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
 • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.;
 • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkai ar kiti tyrėjai.

Paraiškos priimamos nuolatos.

 

Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti Paraiškos dėl tyrėjo išvykos išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti elektroniniu paštu ugne.dragunaite@lmt.lt.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 268 7164, e. p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt ir

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298,  zemartas.budrys@cr.vu.lt.


Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (TYKU 2)

2017-09-21 15:31

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus teikti paraiškas

Paraiškų teikiamos nuolatos.

Tinkami pareiškėjai  – mokslininkai ir / arba tyrėjai iš mokslo sektoriaus, vykdantys arba ketinantys vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui:

 1. Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai;
 2. Dalyvio mokslinė kompetencija;
 3. Dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita);
 4. Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.

Remiamos veiklos:

 1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
 2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose;
 3. ​Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
 4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
 5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų,  Europos technologijų platformų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
 6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Paraiškų pateikimas:

Pareiškėjai gali teikti patvirtintos formos pasirašytą paraišką (jos forma priklauso nuo renginio į kurį vykstama) ir jos priedus vienu iš būdų:

 1. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Agentūrą A. Goštauto g. 12-216, LT-01108 Vilnius;
 2. Arba elektroniniu paštu info@mita.lt pateikiant skenuotą pasirašytos paraiškos versiją arba elektroniniu parašu pasirašytą paraiškos versiją.

Paraiškų pateikimo terminas: Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki patvirtinto renginio pradžios asmeniškai, laišku arba elektroniniu paštu info@mita.lt.

Kvietimo informacija: http://h2020.lt/tyku2-kvietimai/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Lenkijos finansinės schemos DAINA projektams vykdyti

2017-09-21 15:30

Finansavimo schemos DAINA tikslas – finansuoti aukštos kokybės bendrus Lietuvos ir Lenkijos mokslo projektus visose mokslo srityse.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu iki 2017 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.

Projekto trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Paraišką anglų kalba teikia projekto vadovas iš Lenkijos OSF elektroninėje sistemoje https://osf.opi.org.pl.

Projekto vykdytojai iš Lietuvos taip pat turi pateikti pasirašytą vykdančiosios institucijos raštą (forma pridedama) ir projekto detaliąją sąmatą Tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/.

Kvietimo informacija: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/399

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 268 7164, e. p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt ir

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 268 7164, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt

Rengiamos paraiškos biudžetas turi būti suderintas su Projektų administravimo ir finansų valdymo skyriaus Projektų vadybininke Agnija Duobiene, tel. 268 7034, agnija.duobiene@cr.vu.lt.


JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas teikti paraiškas

2017-09-21 15:28

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environmentskvietimas teikti paraiškas.

Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (Centrinės Europos laiku  – CET) programos elektroninėje sistemoje.

Kvietime dalyvaujančios šalys: Baltarusija, Kipras, Čekija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė.

Biudžetas – apie 4,5 mln. Lietuvos indėlis – 100 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis

Paraiškas galima teikti pagal 3 paskelbtas kvietimo temas:

 • Fizinės aplinkos kaita (angl. Changing physical environments);
 • Socialinės ir ekonominės aplinkos kaita (angl. Changing social and economic environments);
 • Politinės ir kultūrinės aplinkos kaita (angl. Changing political and cultural environments).

 

Trukmė: 36 mėn.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių. Maksimalus konsorciumo dalyvių skaičius projekte – 5.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Kvietimo informacija: http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpich-heritage-in-changing-environments-call-for-proposal/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


H2020 ERC Consolidator Grant – GERIAUSIŲ ĮSITVIRTINANČIŲJŲ MOKSLININKŲ VYKDOMI NOVATORIŠKI TYRIMAI!

2017-09-21 15:27

Paraiškų teikimo terminas: 2017-10-24 – 2018-02-15

Tikslas: ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.

Tinkami pareiškėjai: A competitive Consolidator Grant Principal Investigator must have already shown research independence and evidence of maturity, for example by having produced several important publications as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes etc. The Principal Investigator shall have been awarded their first PhD over 7 and up to 12 years prior to 1 January 2018.

Trukmė: up to 5 years

Biudžetas: up to a maximum of EUR 2 000 000

Finansuojamos visos mokslinių tyrimų sritys!

Kvietimo informacija: bus paskelbta Dalyvių portale (Participant Portal)

2018 m. darbo programa (+ reikalavimai pareiškėjams ir vertinimo kriterijai):

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf

 

 

Daugiau galiojančių ir numatomų H2020 kvietimų

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298,  zemartas.budrys@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


SOCIETY IN SCIENCE: The Branco Weiss Fellowship – NOVATORIŠKI JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ PROJEKTAI!

2017-09-21 15:26

Paraiškų teikimo terminas: 2017-10 – 2018-01-15

Tikslas: This enables researchers to undertake unusual research projects across the frontiers of science, engineering and social sciences at an academic institution of their choice throughout the world. The fellowship consists of a two-year pioneer phase and a subsequent three-year exploitation phase, with a review after the second year.

Tinkami pareiškėjai: Applicants must have completed a PhD in science, engineering or social sciences by the application deadline and have a strong record of achievement in their chosen field. Applicant must have been born after 1 January 1984.

Trukmė: up to 5 years

Biudžetas: up to CHF 100,000 per year

Tinkamos išlaidos: Funding may cover salary, equipment, travel costs, consumables, personnel and more.

Kvietimo informacija: http://www.society-in-science.org/application-materials.html

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298,  zemartas.budrys@cr.vu.lt ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


FULBRIGHT SCHUMAN PROGRAM: Grants for EU Citizens – STAŽUOTĖS JAV!

2017-09-21 15:24

Paraiškų teikimo terminas: 2017-09-15 – 2017-12-01

Tikslas: The Fulbright Commission for Educational Exchange offers approximately 35 scholarships annually for study, teaching and research in the United States at the post-doctoral level. The results of eligible projects must be relevant to at least two EU member states.

Galimos tematikos:

 • General grants: Grants in the general category are open to all academic fields of study but must relate to U.S.-EU relations or EU affairs.
 • Innovation grants: Grants in the innovation category will reflect the evolving priorities of U.S.-EU relations, with Academic Year 2017-2018 again focusing on Data Privacy and Protection.

Projektų tipai:

 • Grants for Pre-Doctoral Research
 • Grants for Post-Doctoral Research
 • Grants for University Lecturing

Tinkami pareiškėjai: Awards are available to candidates from any of the Member States wishing to study, research, or lecture on a topic relevant to U.S.-EU relations, EU policy, or EU institutions. Prior to submitting their application, candidates must arrange their own placement at an accredited university, vocational training/professional institution, or independent research center in the United States. Proficiency in English and a minimum of 3 months experience in two or more Member States is required. Preference will be given to candidates with 2 years of relevant professional or academic experience beyond the Bachelor’s degree.

Trukmė:

 • Grants for Pre-Doctoral Research: 6-9 months
 • Grants for Post-Doctoral Research: 3-9 month, with preference being given to projects of 4 months duration
 • Grants for University Lecturing: 3-9 month, with preference being given to projects of 4 months duration

Biudžetas:

 • The maximum grant to any one candidate is set at € 29,000.
 • A monthly stipend of € 3,000 for those with a PhD or mid-career professionals and a monthly stipend of € 2,000 for those with at least a bachelor’s degree and no PhD.
 • An allowance of € 2,000 for travel and relocation costs: this money is intended to defray the costs associated with travel (i.e., plane ticket), relocation, visa/passport, etc.
 • J-1 visa sponsorship
 • Sickness and accident insurance

Kvietimo informacija: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


H2020 ERC Starting Grant – GERIAUSIŲ PRADEDANČIŲJŲ MOKSLININKŲ VYKDOMI NOVATORIŠKI TYRIMAI!

2017-09-21 15:21

Paraiškų teikimo terminas: 2017-10-17

Tikslas: ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.

Tinkami pareiškėjai: A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at least one important publication as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes etc. The Principal Investigator shall have been awarded their first PhD at least 2 and up to 7 years prior to 1 January 2018.

Trukmė: up to 5 years

Biudžetas: up to a maximum of EUR 1 500 000

Finansuojamos visos mokslinių tyrimų sritys!

Kvietimo informacija: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html

2018 m. darbo programa (+ reikalavimai pareiškėjams ir vertinimo kriterijai):

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298,  zemartas.budrys@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


H2020 WIDESPREAD Twinning (mobilumas ir ryšių su lyderiaujančiomis užsienio institucijomis stiprinimas)

2017-09-21 15:20

Paraiškų teikimo terminas: 2017-05-11 – 2017-11-15

Tikslas: The specific challenge is to address networking gaps and deficiencies between the research institutions of the Widening countries and internationally-leading counterparts at EU level. Twinning aims at significantly strengthening a defined field of research in a university or research organisation from a Widening country by linking it with at least two internationally-leading research institutions in other Member States or Associated Countries.

Successful Twinning proposals will have to clearly outline the scientific strategy for stepping up and stimulating scientific excellence and innovation capacity in a defined area of research as well as the scientific quality of the partners involved in the twinning exercise. Such a strategy should include at least a number of the following measures: short term staff exchanges; expert visits and short-term on-site or virtual training; workshops; conference attendance; organisation of joint summer school type activities; dissemination and outreach activities.

Trukmė: up to 3 years

Biudžetas: up to a maximum of EUR 1 000 000

Tinkamos išlaidos: The following cost categories will be ineligible costs: infrastructure costs; equipment; research costs (including consumables).

Kvietimo informacija: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

2016–2017 m. darbo programa:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.