Kvietimai

Akademinės/ profesinės stažuotės Vokietijoje

2017-03-02 10:38

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) – vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijų vystymui, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose, universitetuose, pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose.

DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje.

Paraišką teikti: nuo 2017 m. gegužės 01 d. iki 2017 m. rugpjūčio 01 d.

Konkurso sąlygas galima rasti čia.


Kviečiame teikti paraiškas ES programos „ERASMUS+“ Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektams

2017-03-02 10:25

Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.

Išsamios 2017 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.  Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

Paraiškų formos  (Paraiškų formas galima atidaryti tik išsaugojus jas kompiuteryje)

Paraiškų teikimo terminas: Iki 2017 m. kovo 29 d. 13 val. Lietuvos laiku

Kontaktinis asmuo konsultacijoms: Skirmantė Savickaitė, skirmante.savickaite@cr.vu.lt


Paskelbtas paraiškų konkursas magistrantams, doktorantams ir jauniesiems mokslininkams dalyvauti kompiuterinės regos vasaros mokykloje

2017-02-01 17:00

Liepos 9–15 d. Sicilijoje vyks 11-oji tarptautinė kompiuterinės regos vasaros mokykla ICVSS 2017 magistrantams, doktorantams ir jauniesiems mokslininkams. Paraiškos priimamos iki kovo 31 d.

Daugiau informacijos 2017 metų vasaros stovyklos konkurso tinklalapyje


MOKSLININKAMS – UNIKALIOS STAŽUOTĖS UŽSIENYJE

2017-02-01 16:39

Kvietimai teikti paraiškas

MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo STAŽUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖSE

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus aktyviai teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas.

Tikimasi, kad stažuotės padės užtikrinti bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį bei sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui bendradarbiaujant mokslo ir verslo organizacijoms, skatins mokslo ir studijų institucijų verslumą.

Stažuotės užsienio valstybėse organizuojamos pagal MITA koordinuojamą projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skirtą skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Laukiamas rezultatas – padidinta mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija, kompetencija bei praktiniai gebėjimai mokslo vadybos / intelektinio produkto vadybos, produktų kūrimo, „komerciškai“ jautrios intelektinės nuosavybės apsaugos, komerciškai taikomų technologijų identifikavimo ir pan. srityse.

KVIETIMAS STAŽUOTEI

MITA kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš Lietuvos MSI teikti paraiškas 2017-2018 m. stažuotėms užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse.

Stažuotės trukmė – nuo 28 iki 100 dienų (nepertraukiamas laikotarpis).

Paraiškų teikimo terminas*: 2017 m. vasario 1 d. – 2018 m. gruodžio 30 d.

* – Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų.

Paraiškas vertins MITA sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Konsultacijų galite kreiptis: Justinas Baužys, tel. 2366273, justinas.bauzys@tmi.vu.lt ir Dalia Lukšienė, tel. 2687006, dalia.luksiene@cr.vu.lt

Kvietimas teikti paraiškas