Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams

2018-10-22 14:08

Švietimo mainų paramos fondas skelbia kvietimą teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti. Parama skiriama Lietuvos AMI, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

Visos sąlygos ir konkursiniai reikalavimai paskelbti čia:

http://stipendijos.lt/lt/kvietimas-teikti-paraiskas-kviestiniu-destytoju-is-uzsienio-saliu-vizitams-2019-m-finansuoti?fbclid=IwAR3TLeeX2F7dDXa06bk9B994WDzz2_c7dsBzQpjqOZbzQ9bNIjO9rny5Y8Q.

Visi dokumentai Fondui turi būti pateikti el. paštu ud@smpf.lt vėliausiai iki 2018 m. lapkričio 23 d. imtinai.

Išsamesnę informaciją VU Tarptautinių ryšių skyriuje teikia:

Skirmantė Savickaitė, tel. 268 7049, el. p. skirmante.savickaite@cr.vu.lt.


Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Šveicarijos Konfederacijos vyriausybės stipendijoms gauti

2018-10-22 14:06

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendijoms valstybinėse Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose 2019–2020 akademiniais metais gauti.

Siūlomų stipendijų tipai kandidatams iš LR:

Research Scholarships; PhD Scholarships; Postdoctoral Scholarships; Fine Arts Scholarships.

Reikalavimai kandidatams ir sąlygos: http://stipendijos.lt/…/sveicarijos-vyriausybes-stipendijos….

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 m. lapkričio 15 d.

Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu stipendijos@smpf.lt arba telefonu – Renata Norbutaitė (8 5) 250 4820.


CHIST-ERA programos kvietimas

2018-10-22 14:05

Kvietimo aprėptis:

– „Analoginiai skaičiavimai dirbtiniam intelektui“ (angl. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI));

– „Išmanusis skaičiavimų paskirstymas dinaminiuose tinkluose“ (angl. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)).

Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET).

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-454?fbclid=IwAR2SpZQJPAUC7TI-kCG7A_VO1yXnFCD791Y4nbhZTQYpLs77-sC0e4wRRrQ.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el.p. zemartas.budrys@cr.vu.lt.

Dėl biudžetinių klausimų VU Plėtros departamente konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5)  268 7034, agnija.duobiene@cr.vu.lt

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5)  268 6968, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019-2020 m.

2018-10-22 14:04

Pasirodė VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val.

– numatoma projektų pradžia 2019-05-01–2019-07-01

– projektų pabaiga iki 2022-06-30 (negalima sausio–vasario mėn.)

– biudžetas – ne didesnis nei 150 tūkst. Eur

– asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas.

Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-447.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Gitana Vaitiekūnienė, tel. (8 5) 236 6068, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.

Dėl biudžetinių klausimų VU Plėtros departamente konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5)  268 7034, agnija.duobiene@cr.vu.lt;

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5)  268 6968, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt.


Kvietimas doktorantams teikti paraiškas už akademinius pasiekimus 2019 m.

2018-10-22 14:03

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2018 m. gruodžio 17 d. 24 val.

Paramos dydis:

Bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už akademinius pasiekimus bei paramai akademinėms išvykoms skirtą lėšų sumą.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/…/kvietimu-kalendorini…/772/kvietimas-453.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Simona Akamauskaitė, tel. (8 5) 268 7095, drs@cr.vu.lt.


Kvietimas doktorantams teikti paraiškas akademinei išvykai 2019 m. I pusmetį gauti

2018-10-22 14:02

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2019 metų I pusmečio išvykoms.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2018 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Paramos dydis:

Iki 1140 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/…/kvietimu-kalendorini…/772/kvietimas-452

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Simona Akamauskaitė, tel. (8 5) 268 7095, drs@cr.vu.lt.


Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

2018-10-22 14:00
  1. Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais

Tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-448?fbclid=IwAR3vteBmhyyhyL_dmeJqsTOuLB1aJ3GiFz-1PQKSJcrxQ7aRlR7MKBxmdxA

  1. Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais

Tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-449?fbclid=IwAR1rItgJyIR15DGz6BRvwFXE5CIT90yX5vmT8ByD4brolOyUgeOMMfx6t_k

  1. Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais

Tikslas – skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-450?fbclid=IwAR3oUNwAkn2Rno6H6r2nbaiWGPbjDyYRk_Zex5gx-tSoozds-9eg1CNi-pQ

  1. Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais

Tikslas – Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų  reintegracijai.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-451?fbclid=IwAR0Byl9yuWbvvivUXsciz92lCK2T55503wHr-_DnUDdI1Qw6dJnosyq2fck

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

Jolanta Droždz, tel. (8 5) 219 3203, jolanta.drozdz@cr.vu.lt

Laura Zableckienė, tel. (8 5) 219 3201, laura.zebleckiene@cr.vu.lt.


Tyrimų vykdymas Amerikoje mokslininkams

2018-10-01 13:50

Kviečiami aukšto lygio mokslininkai vykdyti tyrimus Amerikoje esančiose institucijose.

Gali kreiptis visų mokslo krypčių mokslininkai. Norintys aplikuoti turi turėti daktaro laipsnį ir galėti pademonstruoti reikšmingą mokslinio darbo patirtį.

Projektas trunka iki vienerių metų.

Finansuojamos pragyvenimo išlaidos ir su projektu susijusios išlaidos.

Paramos suma iki 60000 $.

Paraiškos į Tyrimų vykdymo Amerikoje programą priimamos du kartus per metus. Artimiausias priėmimas vyks iki 2018 m. spalio 30 d.

Daugiau informacijos:

http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-research/

https://cloud.vu.lt/s/e5mpLKQHjwJ9mfj

Kontaktinis asmuo:

Ingrida Laurinavičienė, ilaurinaviciene@ciee.org

PARAMA BALTIJOS – AMERIKOS DIALOGUI VYSTYTI

Viešosios Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, asociacijos ir sąjungos kviečiamos teikti paraiškas JAV ekspertų, atvyksiančių į Baltijos šalis, priėmimo išlaidoms padengti. Lėšos skiriamos padengti logistikos išlaidas – tarptautiniai skrydžiai, apgyvendinimas, maistas ir kelionės regiono viduje. Ypač skatinamos programos, kuriose numatytas Baltijos šalių tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir galimas studentų dalyvavimas. Paramos suma iki 10000 $.

Taip pat kviečiami Baltijos šalių mokslininkai, ekspertai, lektoriai, kurie siekia dalyvauti ir skaityti pranešimus aukšto lygio profesinėse konferencijose, seminaruose, paskaitose ar panašiuose renginiuose, teikti paraiškas kelionės išlaidoms į JAV padengti. Paramos suma iki 5000 $.

Paraiškos į Baltijos-Amerikos dialogo programą priimamos du kartus per metus. Artimiausias priėmimas vyks iki 2019 m. vasario 1 d.

Daugiau informacijos:

http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys tel. (8 5) 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt.


Kvietimas dalyvauti ,,CENTER FOR EDUCATION AND ETHICS“ programoje

2018-10-01 13:49

The Center for Education and Ethics skelbia naują programą, kuri suteikia iki  40,000 dolerių finansavimą filosofijos projektams orientuotiems į švietimo politikos ir praktikos mokslinius tyrimus.

Finansavimo suma: iki 40 000 $.

Tinkami pareiškėjai: daktaro laipsnį turintys asmenys.

Galutinis terminas: 2018 m. lapkričio 6 diena 16:00 (CST).

Daugiau informacijos: http://ethicsandeducation.wceruw.org/research-grants.html

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt


„SPENCER FOUNDATION“ kvietimas teikti paraiškas

2018-10-01 13:48

„Small Research Grants“ programa remia mažos apimties mokslo projektus, kurie koncentruojasi į įvairias švietimo problematikas. Paraiškas gali teikti visų sričių tyrėjai. Šios programos tikslas skatinti mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie mokymosi aplinkos gerinimo, orientuotųsi į švietimo poveikį ekonominės ir socialinės nelygybės mažinimui, pedagoginius aspektus, pilietiškumo ugdymą ir kt.

Finansavimo suma: iki 50 000 $, finansavimas suteikiamas institucijai, o ne pavieniams asmenims.

Tinkami pareiškėjai: tyrėjai turintys daktaro laipsnį.

Paraiškos priimamos 4 kartus per metus. Artimiausi terminai:  2018 m. lapkričio 1 d., 2019 m. vasario 1 d., 2019 m. gegužės 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.spencer.org/small-research-grants-program-statement

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.